Byla 2A-735/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, Joanai Tamašauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sienojus“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-989-260/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sienojus“ ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“, uždaroji akcinė bendrovė „Inžineriniai tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Sienojus“ 2009-09-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai ir prašė panaikinti atsakovo vykdomo supaprastinto atvirojo konkurso projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) (toliau – Pirkimas) viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 31 d. priimtus sprendimus dėl UAB „Sienojus“ pasiūlymo atmetimo ir dėl preliminarios eilės sudarymo, įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės ir priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog šiame Pirkime dalyvavo kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Steiner“.

5Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad atsakovas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, reglamentuojančių pateiktų pasiūlymų vertinimą, ir pažeidė ir viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principus ir nepagrįstai atmetė jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos, motyvuodamas tuo, jog pasiūlymo kainos sudedamoji dalis - nuotekų siurblinių kaina, neatitinka ieškovo pasirinkto šių darbų teikėjo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pateiktų kainų, kaip yra nurodyta šios įmonės atsakovui pateiktame rašte.

6Ieškovas teigė, jog UAB „ITT Flygt Lithuanica“, su kuriuo jis buvo suderinęs kainas, pateiktas raštas negali būti laikomas įrodymu, jog ieškovo pasiūlyta kaina yra nesąžiningai sumažinta. Be to, konkurso laimėjimo atveju ieškovas, siekdamas tinkamai įvykdyti sutartį ir nedidinti kainos, galėtų rinktis kitą tiekėją, kurio kaina atitiktų ieškovo pasiūlytą, pavyzdžiui UAB „Consena“ ar August ir Ko, UAB, kurių pasiūlyta kaina beveik nesiskiria nuo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pasiūlymo. Ieškovo nuomone, akivaizdu, kad dalyviai, pateikdami pasiūlymus ir ketindami pasinaudoti trečiųjų asmenų paslaugomis, negali būti užtikrinti, kad jie nepakeis sutartos kainos. Pažymėjo, kad pagal pirkimo dokumentus siurblinių kaina, lyginant su viso ieškovo pasiūlymo kaina, yra santykinai labai maža, todėl sprendžiant dėl ieškovo pasiūlymo kainos pagrįstumo, o tuo pačiu ir dėl galimos sutarties tinkamo vykdymo, siurblinių kaina neturėjo būti ženklus kriterijus.

7Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepime su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas praleido 10 dienų terminą ieškiniui pateikti, nes apie 2009-08-18 priimtą sprendimą atmesti ieškovo pretenziją turėjo ir privalėjo sužinoti nevėliau kaip 2009 08 21, o taip pat praleido terminą pretenzijai dėl viešųjų pirkimų komisijos 2009-07-31 sprendimo atmesti jo pasiūlymą pateikti. Atsakovas teigė, kad pagal konkurso sąlygų 27.8 punktą neįprastai maža kaina laikoma kaina, kuri yra daugiau kaip 25 procentais mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Konkurso kvalifikacinius reikalavimus atitiko 21 konkursui pasiūlymus pateikęs konkurso dalyvis, kurių pasiūlymų kainų aritmetinis vidurkis buvo 2 992 237,14 Lt, tuo tarpu ieškovo pasiūlymo kaina buvo 1 920 963,93 Lt, tai yra 35,80 procentais mažesnė už minėtą vidurkį. Dėl to atsakovas turėjo teisę prašyti pateikti UAB „Sienojus“ kainos sudėtinių dalių skaičiavimus. Teigė, kad pateiktame pasiūlyme UAB „Sienojus“ įsipareigojo pateikti UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiekiamas siurblines, todėl atsakovas 2009-07-22 užklausė šią įmonę, ar ji pateiks konkurso dalyviui pasiūlyme nurodytos komplektacijos nuotekų siurblines už komerciniame pasiūlyme nurodytą kainą. Gavus atsakymą, jog kainos yra pakeistos, atsakovas nutarė UAB „Sienojus“ pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, nes nepateiktas tinkamas kainos pagrindimas. Atsakovas nurodė, kad 2009-10-14 su konkursą laimėjusiu dalyviu UAB „Žemkasta“ buvo pasirašyta rangos sutartis, todėl, jo nuomone, ieškovo prašymų patenkinimas neturi prasmės.

8Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Žemkasta” prašė jį atmesti. Nurodė, kad siurblinių kainos pasikeitimas turėtų įtakos ieškovo pasiūlymo kainos padidėjimui, todėl atsakovas pagrįstai atmetė jo pasiūlymą.

9Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas nesutiko su atsakovo argumentais ir konstatavo, kad ieškovas nepraleido VPĮ nustatyto 10 dienų termino kreiptis į teismą, kuris skaičiuotinas nuo tos dienos, kai ieškovas sužinojo apie viešųjų pirkimų komisijos 2009-09-04 sprendimą atmesti kaip nepagrįstą pakartotinę UAB „Sienojus“ 2009-08-17 pateiktą pretenziją, kurį jis gavo 2009-09-08 ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Teismas, remdamasis tesimų formuojama praktika, nurodė, jog atsakovas priėmė ir išnagrinėjo pakartotinę ieškovo pretenziją, kuri buvo pateikta praleidus penkių dienų terminą, todėl sprendė, kad pretenzijos pateikimo terminą atsakovas atnaujino ir tokia aplinkybė vertintina kaip tinkama įstatymine kreipimosi į teismą prielaida.

10Teismas pripažino, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija turėjo pagrindą vertinti, jog UAB „Sienojus“ nepateikė tinkamo pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimo įrodymo, nes nagrinėjamu atveju viešo pirkimo komisijai įtarimų sukėlė ieškovo nurodyta labai svarbių įrengimų neįprastai maža kaina, kurios ieškovas nepagrindė. Teismas atmetė ieškovo teiginius, jog kainų pagrindime pateikė kainas, suderintas su kitais konkrečiais tiekėjais, todėl siurblinių tiekėjo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiekimo sąlygos nekėlė jam abejonių. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teismo posėdyje ieškovo papildomai pateiktas jo jungtinės veiklos partnerio UAB „Steiner“ direktoriaus susirašinėjimo elektroniniu paštu su UAB „ITT Flygt Lithuanica“ projektų inžinieriumi dėl siurblinių medžiagą, rodo, kad buvo parengtas toks pasiūlymas, kuriuo vadovavosi ieškovas, teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime, tačiau tokio pasiūlymo teismas nepripažino oficialiu, nes jis nebuvo patvirtintas UAB „ITT Flygt Lithuanica“ darbuotojo antspaudu ir parašu, o ir pati įmonė, atsakydama atsakovui 2009-07-22 raštu, oficialiai tokio pasiūlymo nepripažino.

11Teismas pažymėjo, kad parengiamajame teismo posėdyje ieškovas neprašė iš atsakovo išreikalauti įrodymus apie tai, kokių duomenų pagrindu jis ieškovo pasiūlytą kainą vertino kaip neįprastai mažą, todėl teismas neturi pagrindo spręsti priešingai.

12Ieškovas UAB „Sienojus“ apeliaciniu skundu prašo minėtą teismo sprendimą panaikinti, klausimą išspręsti iš esmė ir panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 31 d. priimtą sprendimą jo pasiūlymo atmetimo. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

131. Teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad apelianto pasiūlymo kaina žymiai skyrėsi nuo kitų konkurso dalyvių, nes atsakovas nepagrįstai pateiktų pasiūlymų vidurkį skaičiavo nuo visų pateiktų pasiūlymų, o ne nuo preliminarioje eilėje nustatytų pasiūlymų ir pažeidė konkurso sąlygų 27.8 punktą. Priešingai nei sprendė atsakovas, ieškovo pasiūlymo kaina buvo tik 23,77 procentais mažesnė už preliminarioje eilėje nurodytų dalyvių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį, todėl atsakovas neturėjo teisės reikalauti pateikti ieškovo pasiūlymo kainos pagrindimo. Atsakovas neužtikrino dalyvių lygiateisiškumo, procedūrų skaidrumo principų laikymosi bei pažeidė viešųjų pirkimų tikslą - kuo ekonomiškesniu būdu sudaryti sutartis su pasiūlymų teikėjais.

142. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiektinų pagal pirkimo dokumentus siurblinių kaina, lyginant su viso apelianto pasiūlymo kaina, yra labai maža, todėl sprendžiant dėl pasiūlymo kainos pagrįstumo, o tuo pačiu ir dėl galimos sutarties su atsakovu sudarymo tinkamo vykdymo, minėta pasiūlymo kainos sudedamoji dalis neturėjo būti ženklus kriterijus. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad ieškovas pateikė UAB „Consena“ bei UAB „August ir Ko“ komercinius pasiūlymus dėl siurblinių tiekimo, iš kurių matyti, kad jų pasiūlyta kaina beveik nesiskyrė nuo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pateikto pasiūlymo.

15Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo nuomone, teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes ir priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą. Nurodo, kad apeliacinis skundas paduotas praleidus CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatytą skundo padavimo terminą, o atsakovui nebuvo pateikta įrodymų, kad apeliacinio skundo padavimo terminas buvo atnaujintas. Atsakovas teigia, kad pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus atitiko 21 konkursui pasiūlymus pateikęs konkurso dalyvis, o pagal šių pateiktų pasiūlymų apskaičiuotą vidurkį, ieškovo pasiūlymo kaina buvo 35,8 procentais mažesnė, todėl turėjo teisę prašyti UAB „Sienojus“ pateikti kainos sudėtinių dalių skaičiavimus.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad šioje byloje teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, surinktus įrodymus ištyrė bei įvertino laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose nustatytų taisyklių, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas ir, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl byla nagrinėjama neperžengiant ieškovo apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

19Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė tenkinti UAB „Sienojus“ ieškinį, nurodydamas, jog perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą dėl nepateikto tinkamo kainos pagrindimo, nepažeidė VPĮ nuostatų, tinkamai laikėsi pateiktų pasiūlymų vertinimo procedūrų, o taip pat lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principų reikalavimų. Apeliantas, nesutikdamas su šiuo teismo sprendimu, apeliaciniame skunde iš esmės nurodo dviejų grupių motyvus: pirma, nesutinkama su teismo išvada, jog atsakovas turėjo pagrindą ieškovo pasiūlytą kainą traktuoti, kaip neįprastai maža ir prašyti pateikti šios kainos pagrindimą, antra, apelianto nuomone, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai jo pateiktą kainos pagrindimą laikė netinkamu. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus kaip nepagrįstus (CPK 178 str.).

20Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo pareikalauti, jog dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, o dalyviui nepateikus tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą atmesti. Nagrinėjamu atveju neįprastai mažos kainos kriterijus buvo nustatytas atsakovo organizuoto konkurso sąlygų 27.8 punkte, kuriame nurodyta, jog tai kaina, kuri daugiau kaip 25 procentais mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (t. 2, b. l. 36). Pažymėtina, kad tokia pareiga perkančiajai organizacijai atsiranda iš karto, kai tik ji nustato, jog pateikta pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, tai yra vertinant pateiktus pasiūlymus, o tai reiškia, kad šioje viešųjų pirkimų stadijoje preliminari eilė dar nėra sudaryta. Kaip matyti iš bylos medžiagos, savo pasiūlymus dalyvauti konkurse iš viso buvo pateikę 23 tiekėjai, šių pasiūlymų vertinimo metu, tai yra 2009-07-14, konstatuota, jog pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus atitiko 21 tiekėjo pasiūlymai. Taigi, priešingai nei teigia apeliantas, atsakovas kainų aritmetinį vidurkį privalėjo skaičiuoti ne visų pateiktų pasiūlymų, o tik tų, kurie atitiko kvalifikacinius reikalavimus. Preliminari pasiūlymų eilė buvo sudaryta tik 2010-07-30, patvirtinus 4 tiekėjų pateiktus pasiūlymus, o kiti pasiūlymai buvo atmesti dėl netinkamo kainos pagrindimo arba tiekėjams nesutikus pratęsti pirkimo pasiūlymų galiojimo ar jo užtikrinimo termino (t. 1, b. l. 115-121). Taigi atsakovas, konstatavęs, kad ieškovo pasiūlymo kaina buvo 35,80 procentais mažesnė už nustatytą vidurkį, privalėjo prašyti, kad jis pateiktų šios kainos pagrindimą. Todėl atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai, susiję su konkurso sąlygų 27.8 punkto aiškinimu, yra nepagrįsti (CPK 185 str.).

21Taip pat atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, susiję su, jo manymu, nepagrįstu pasiūlymo atmetimu dėl nepateikto tinkamo kainos pagrindimo.

22Kaip minėta, atsakovas, nustatęs, jog pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, remdamasis VPĮ 40 straipsniu ir konkurso sąlygų 27.6 punktu, kreipėsi į ieškovą ir prašė pagrįsti pasiūlyme nurodytą kainą bei pateikti darbų kiekių žiniaraščiuose įkainuotų ir pasiūlyme pateiktų darbų kainų skaičiavimo detalų pagrindimą, tiekėjų komercinius pasiūlymus ar kitus dokumentus, įrodančius numatomų naudoti medžiagų (gelžbetonio gaminių, vamzdžių, kabelių), įrangos (pilnai sukomplektuotų nuotekų siurblinių, priešgaisrinių hidrantų, sklendžių) siūlomas kainas (t. 1, b. l. 11). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 26.3 punktu, viešųjų pirkimų komisija turi teisę atlikti bet kurios konkurso dalyvio pasiūlyme esančios informacijos patikrinimą, jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir vertinimo tikslais. Taigi atsakovas, nustatęs, kad ieškovo pasiūlyme nuotekų siurblinių įrangos kaina žymiai skiriasi nuo kitų tiekėjų pasiūlytų šių kainų, kreipėsi į ieškovo tiekėją UAB „ITT Flygt Lithuanica“ dėl jo pasiūlytos kainos paaiškinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, gavęs šio tiekėjo atsakymą, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme nurodytos kainos neatitinka jo faktiškai pasiūlytoms kainoms, turėjo pagrindo spręsti, jog ieškovas nepateikė tinkamo kainos pagrindimo.

23Kaip žinoma, VPĮ nustatytos normos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos paskirtis – apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo grėsmės, jog sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl tiekėjo nepajėgumo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Tačiau, kaip buvo pažymėta anksčiau, tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas, sąžiningos konkurencijos laisvės užtikrinimas. Akivaizdu, kad šių principų privalo laikytis ne tik perkančioji organizacija, bet ir konkurse dalyvaujantys tiekėjai. Apeliantas pateikto konkurso pasiūlymo 9 punkte nurodė, jog sutinka su sąlyga, kad tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetamas. Ieškovas, pasiūlyme nurodęs su tiekėjais nesuderintas kainas, nesilaikė savo įsipareigojimų atsakovui, minėtų viešųjų pirkimų principų, buvo nesąžiningas, todėl atsakovas, teisėjų kolegijos nuomone, turėjo pagrindo spręsti, kad apeliantas nepateikė tinkamo neįprastai mažos kainos pagrindimo (CPK 185 str.).

24Apeliantas taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas privalėjo atsižvelgti į kitų jo pateiktų tiekėjų UAB „Consena“ bei UAB „August ir Ko“ komercinius pasiūlymus dėl siurblinių tiekimo. Kaip matyti iš bylos medžiagoje esančio jo pateikto konkurso pasiūlymo dalies, susijusios su siūlomų įrengimų techninėmis charakteristikomis, siurblio agregato tiekėju nurodytas būtent UAB „ITT Flygt Lithuanica“, tuo tarpu šio tiekėjo oficialus pasiūlymas, kaip teisingai nurodė teismas, nebuvo pateiktas (CPK 178 str.).

25Teisėjų kolegijos nuomone, kiti apelianto apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai neduoda pagrindo spręsti, kad teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Sienojus“ 2009-09-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad atsakovas nesilaikė Viešųjų pirkimų... 6. Ieškovas teigė, jog UAB „ITT Flygt Lithuanica“, su kuriuo jis buvo... 7. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepime su... 8. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Žemkasta” prašė jį... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 10. Teismas pripažino, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija turėjo pagrindą... 11. Teismas pažymėjo, kad parengiamajame teismo posėdyje ieškovas neprašė iš... 12. Ieškovas UAB „Sienojus“ apeliaciniu skundu prašo minėtą teismo... 13. 1. Teismas neturėjo pagrindo pripažinti, kad apelianto pasiūlymo kaina... 14. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiektinų pagal pirkimo dokumentus... 15. Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad šioje byloje... 19. Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė tenkinti UAB „Sienojus“ ieškinį,... 20. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija privalo... 21. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, susiję su, jo... 22. Kaip minėta, atsakovas, nustatęs, jog pasiūlyta kaina yra neįprastai maža,... 23. Kaip žinoma, VPĮ nustatytos normos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos... 24. Apeliantas taip pat nepagrįstai teigia, kad teismas privalėjo atsižvelgti į... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti apelianto apeliaciniame skunde nurodyti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 27. Kauno apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....