Byla 2-989-260/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis

2sekretoriaujant Daivai Danylienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Burduliui, atsakovo atstovams Kęstučiui Jasiulevičiui ir Vidmantui Margeliui, trečiojo asmens UAB „Žemkasta“ atstovui Rimgaudui Kučinskui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-989-260/2010 dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu pagal ieškovo UAB „Sienojus“ ieškinį atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB „Žemkasta“, UAB „Inžineriniai tinklai“, UAB „Parama“, UAB „Kauno keliai“, ir

Nustatė

6ieškovas UAB „Sienojus“ patikslintu ieškiniu (b.l. 47-51, t. 1) prašė teismo panaikinti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo konkurse 2009 m. liepos 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus dėl UAB „Sienojus“ pasiūlymo atmetimo ir dėl preliminarios eilės sudarymo, įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės, priteisti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

7Ieškovas nurodė, jog UAB „Sienojus“, veikdamas kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Steiner“, dalyvavo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) supaprastintame atvirame konkurse. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 07 14 raštu Nr. 1-2268 „Dėl kvalifikacinių duomenų“ informavo ieškovą, kad jo kvalifikaciniai duomenys atitinka minimalius konkurso sąlygose keliamus reikalavimus dalyviams. Perkančioji organizacija 2009 07 14 raštu Nr. 1-2270 „Dėl pasiūlymo kainos pagrindimo“ pranešė, kad dalyvio 2009 04 29 pateiktame pasiūlyme pasiūlyta kaina yra neįprastai maža kaina, kuri daugiau kaip 25 procentus yra mažesnė už visų dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, todėl prašyta dalyvio pagrįsti pasiūlyme pateiktą kainą bei pateikti darbų kiekių žiniaraščiuose įkainotų ir pasiūlyme pateiktų darbų kainų skaičiavimo detalų pagrindimą.

8Ieškovas savo 2009 07 17 perkančiajai organizacijai atsiųstame kainos pagrindime pateikė kainas, suderintas su konkrečiais tiekėjais, kurių tiekimo sąlygos ieškovui nekėlė jokių abejonių dėl jų pagrįstumo. 2009 07 31 raštu Nr. 1-2413 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovas informavo ieškovą, kad jis nepateikė tinkamo kainos pagrindimo įrodymo, todėl jo pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 2009 07 31 raštu Nr. 1-2414 „Dėl preliminarios eilės sudarymo“ atsakovas pranešė apie sudarytą pasiūlymų eilę.

9Ieškovas 2009 08 28 pretenzija kreipėsi į atsakovą ir į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašydamas panaikinti sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, pirmuoju numeriu eilėje įrašant ieškovą. Atsakovas 2009 09 04 raštu Nr. 1-2699 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 19 rašto „Dėl pretenzijos atmetimo““ paaiškino, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą 2009 07 30 posėdyje, o ieškovo 2009 08 28 pretenzijos neišnagrinėjo iš esmės, nors tą padaryti prašė Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės savo 2009 09 04 rašte Nr. 4S-2984 „Dėl pretenzijos“.

10Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė jo teises, todėl, remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio nuostatomis, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą. Ieškovas mano, kad atsakovas nepagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kadangi netinkamai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, reglamentuojančių pateiktų pasiūlymų vertinimą, tuo pažeidė ir viešųjų pirkimų procedūroje taikytinus lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principus.

11Ieškovas savo 2009 07 17 perkančiajai organizacijai atsiųstame kainos pagrindime pateikė kainas, suderintas su konkrečiais tiekėjais, tame tarpe ir su UAB „ITT Flygt Lithuanica“. Atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2009 07 30 posėdžio protokole Nr. 235 nurodyta, kad UAB „ITT Flygt Lithuanica“ savo 2009 07 22 rašte Nr. S9001 "Dėl siurblinių kainos paklausimo“ perkančiajai organizacijai pranešė, jog ieškovo pasiūlyme nurodytos siurblinių kainos neatitinka UAB „ITT Flygt Lithuanica“ šiai firmai pateikto pasiūlymo ir, kad jame pateiktos kainos yra pakeistos. Ieškovo nuomone, tai nėra ir negali būti laikoma įrodymu, jog ieškovo pasiūlyta kaina yra nesąžiningai sumažinta. Pirma, UAB „ITT Flygt Lithuanica“ teiginio, kad ieškovas pateikė atsakovui pakeistas siurblinių kainas pagrįstumas nėra patikrintas, todėl tai gali būti arba žinomai melagingas teiginys, arba UAB „ITT Flygt Lithuanica“ vidinio netinkamo informacijos valdymo pasekmė. Antra, perkančioji organizacija tokio UAB „ITT Flygt Lithuanica“ rašto ieškovui apskritai nepateikė, todėl ieškovas daugiau dėl jo vertinimo apskritai neturi galimybės pasisakyti. Dėl šių priežasčių negalima daryti išvados, jog ieškovas neturėjo pagrindo pasiūlyti tokios kainos, kuri atsakovo manymu yra nepagrįstai maža, kadangi ją ieškovas nustatė pagal gautą iš UAB „ITT Flygt Lithuanica“ 2009 04 22 komercinį pasiūlymą. Darytina priešinga išvada, kad ieškovas pateikė savo pasiūlymą jį pagrindęs gauta iš UAB „ITT Flygt Lithuanica“ informacija, kuria neturėjo pagrindo abejoti, o tuo atveju, jei būtų gavęs iš šios įmonės kitokią informaciją, būtų ir savo pasiūlymo kainą skaičiavęs atitinkamai į ją atsižvelgdamas, o ne ją savavališkai keisdamas ir klastodamas.

12Be to, įvertinus UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiektinų siurblinių ieškovui kainą, visą būsimos rangos sutarties su atsakovu kainą ir ieškovo pasiūlymo bei kitų preliminarioje eilėje nurodytų asmenų pasiūlymų kainas, yra akivaizdu, jog siurblinių kainos pasikeitimas niekaip negalėtų įtakoti ieškovo pasiūlymo kainos tiek, kad ji galėtų viršyti pirmoje vietoje esančio pasiūlymo kainos.

13Be to, ieškovas savo 2009 08 17 pretenzijoje dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2009 07 31 sprendimo „Dėl pasiūlymo atmetimo“ paaiškino ne tik aukščiau nurodytas aplinkybes, susijusias su pasiūlymo kainos nustatymu, tačiau pateikė ir prieš teikiant savo pasiūlymą perkančiajai organizacijai, gautas ir UAB „Consena“, August ir Ko, UAB komercinius pasiūlymus dėl siurblinių tiekimo. Iš pridėtų dokumentų matyti, kad UAB „Consena" pasiūlyta kaina yra 94.902,50 Lt, o August ir Ko, UAB – 89.250,00Lt, taigi, jos beveik nesiskiria nuo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pasiūlytos 2009 04 22 pasiūlyme kainos. Tai visų pirma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pasiūlyta 2009 04 22 pasiūlyme kaina buvo reali, o ne ieškovo pakeista. Antra, perkančioji organizacija nereikalavo, o ieškovas neįsipareigojo pateikti būtent UAB „ITT Flygt Lithuanica“ siūlomą produkciją. Ieškovas įsipareigojo pateikti konkurso sąlygose nustatytas technines charakteristikas atitinkančią įrangą, o konkurso sąlygų reikalavimus atitinka tiek UAB „ITT Flygt Lithuanica“, tiek UAB „Consena“, tiek August ir Ko, UAB pasiūlyta ieškovui įranga. Todėl ieškovas, konkurso laimėjimo atveju vykdydamas sutartį su atsakovu, neturėtų teisės keisti pasiūlymo kainos, tačiau neabejotinai turėtų teisę pateikti perkančiajai organizacijai bet kurį iš UAB „ITT Flygt Lithuanica“, arba UAB „Consena“, arba August ir Ko, UAB ar kito tiekėjo pasiūlytų įrenginių už tą kainą, kurią ieškovas nurodė savo pasiūlyme. Tokie ieškovo veiksmai nebūtų ir negalėtų būti laikomi pateikto pasiūlymo keitimu, nes ieškovo įsipareigojimas atsakovui būtų įvykdytas pasiūlyme nurodytomis sąlygomis. Yra akivaizdu, kad joks dalyvis, pateikdamas pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir ketindamas pasinaudoti trečiųjų asmenų paslaugomis pasiūlymo įgyvendinimo tikslais, negali būti užtikrintas, ar kuris nors tretysis asmuo neįvykdys savo įsipareigojimų dalyviui. Tokiu atveju dalyvis turės surasti būdą kaip įvykdyti pasisiūlyme nurodytas sąlygas pasikeitusiomis aplinkybėmis, tačiau dėl šių pasikeitusių aplinkybių negalės reikalauti su juo kaip laimėtoju sudarytos rangos sutarties su perkančiąja organizacija sąlygų pakeitimo.

14Tiektinų pagal pirkimo dokumentus siurblinių kaina lyginant su viso ieškovo pasiūlymo kaina yra santykinai labai maža, todėl jos pasikeitimas netgi dvigubai nepadarytų ieškovo pasiūlymo kainos artimos preliminarios eilės pirmojoje vietoje esančio pasiūlymo kainai. Todėl sprendžiant dėl ieškovo pasiūlymo kainos pagrįstumo, o tuo pačiu ir dėl galimos sutarties su atsakovu sudarymo ketinimų rimtumo bei vykdymo galimybių realumo siurblinių kaina neturėjo būti ženklus kriterijus. Tuo tarpu atsakovas sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą tuo pagrindu, kad ieškovas nepateikė tinkamo pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymo argumentavo ir motyvavo būtent tik tuo, kad UAB „ITT Flygt Lithuanica“ teigimu ieškovo pasiūlyta atsakovui siurblinių kaina neatitinka ieškovui UAB „ITT Flygt Lithuanica“ nurodytos siurblinių kainos. Atsakovas, skirdamas perdėtą dėmesį vien tik siurblinių kainos pagrindimui, visiškai neatkreipė dėmesio į pasiūlymo šioje dalyje neįvykdymo iš ieškovo pusės rizikos laipsnį, neatsižvelgė į tai, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra ženkliai mažesnė už kitų dalyvių pasiūlytą kainą visiškai ne dėl siurblinių kainų, lyginant su kitų dalyvių pasiūlymais, skirtumo, o dėl kitų pasiūlymo pozicijų kainų, neatsižvelgė į tai, kad šių kitų pasiūlymo pozicijų kainas ieškovas tinkamai pagrindė, nes atsakovas dėl jų pagrindimo jokių abejonių nebereiškė.

15Atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, netinkamai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, reguliuojančių pasiūlymo vertinimo procedūrą, nes nepagrįstai neįvertino ieškovo pateiktos atsakovo prašymu informacijos, kuri turėjo reikšmės sprendžiant dėl pasiūlymo atmetimo ar neatmetimo, pažeidė viešųjų pirkimų principus, nes, neįvertindamas objektyvių su pasiūlymo vertinimu susijusių duomenų, neužtikrino dalyvių lygiateisiškumo, procedūros skaidrumo principų laikymosi, pažeidė viešųjų pirkimų tikslą - kuo ekonomiškesniu būdu sudaryti sutartis su pasiūlymų teikėjais.

16Pagal susiklosčiusią teismų praktiką viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui, kadangi tai yra susiję su viešojo intereso apsauga ir vien šių principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (LAT civilinių bylų skyriaus 2005 09 21 nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 12 23 nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008). Dėl šių priežasčių atsakovo sprendimai, kuriuos jis priėmė netinkamai laikydamasis įstatymų reikalavimų, viešųjų pirkimų principų, yra neteisėti ir naikintini.

17Atsiliepime į ieškinį (b.l. 107-114, t. 1) atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės administracija prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsakovo nuomone, ieškovas praleido 10 dienų terminą pateikti ieškiniui, kuris baigėsi 2009 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Ieškovas apie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 18 d. priimtą sprendimą (pretenzijos atmetimą) turėjo ir privalėjo sužinoti nevėliau kaip 2009 08 21, nes jam buvo pranešta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2009 08 19 raštu Nr.1-2573 „Dėl pretenzijos atmetimo“, kuris buvo išsiųstas registruotu laišku 2009 08 19. Ieškovas taip pat turėjo ir privalėjo žinoti apie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2009 08 13 raštą Nr.1-2534 „Dėl laimėtojo paskelbimo“, kuris buvo siunčiamas UAB „Sienojus“ pasiūlyme nurodytu faksu. Ieškovas žinojo ir apie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 08 19 raštą „Dėl pretenzijos atmetimo“, nes jį nurodo savo 2009 m. rugpjūčio 28 d. pretenzijoje.

19Atsakovo nuomone, ieškovas UAB „Sienojus“ pretenziją dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 31 d. sprendimo „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atsakovui pateikė praleidęs Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2009 07 31 pranešimą Nr.1-2413 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ UAB „Sienojus“ gavo 2009 08 03. Tai patvirtina fakso aparato įrašai ant ieškinio priedo Nr.5. Pretenziją UAB „Sienojus“ pateikė tik 2009 m. rugpjūčio 17 d., t.y. tik po 14 dienų, kai įstatymas numato pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.

20Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 2009 09 02 pakartotinai gavus UAB „Sienojus“ 2009 m. rugpjūčio 28 d. pretenziją „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 19 d. rašto „Dėl pretenzijos atmetimo“, 2009 09 04 (posėdžio protokolas Nr.279) buvo papildomai išnagrinėta UAB „Sienojus“ 2009 m. rugpjūčio 28 d. pretenzija ir nutarta ją atmesti kaip nepagrįstą.

21Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 09 04 raštu Nr.1-2698 išsamiai paaiškino UAB „Sienojus“ pretenzijos atmetimo motyvus.

22Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone" vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr. 74188) supaprastinto atviro konkurso sąlygų 27.6 punkte numatyta, kad kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą komisija privalo atmesti.

23Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone" vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo dokumentų kvalifikacinius reikalavimus atitiko 21 konkursui pasiūlymus pateikęs konkurso dalyvis, visų dalyvių pasiūlymų kainų aritmetinis vidurkis buvo 2.992.237.14 Lt, UAB „Sienojus" pasiūlymo kaina - 1.920.963,93 Lt. Palyginus pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį su UAB „Sienojus" pasiūlymo kaina, pastaroji yra 35,80 procento mažesnė už šį vidurkį. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija, vadovaudamasi konkurso sąlygų 27.8 punktu „Neįprastai maža kaina - tai pasiūlyta kaina, kuri daugiau kaip 25 procentais yra mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį", turėjo teisę prašyti UAB „Sienojus“ pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus.

24Išnagrinėjus UAB „Sienojus“ pateiktą mažos kainos pagrindimą ir pateiktus tiekėjų komercinius pasiūlymus, buvo nustatyta, kad pilnai sukomplektuotų modulinių nuotekų siurblinių kaina UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pateiktame komerciniame pasiūlyme žymiai skiriasi nuo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ kitiems konkurso dalyviams pateiktų kainų. Supaprastintam atviram konkursui 2009 m. balandžio 29 d. pateiktame pasiūlyme UAB „Sienojus“ įsipareigojo pateikti UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiekiamas siurblines. Todėl perkančioji organizacija 2009 m. liepos 22 d. raštu Nr. 1-2338 užklausė UAB „ITT Flygt Lithuanica“ ar jie pateiks konkurso dalyviui pasiūlyme nurodytos komplektacijos modulines nuotekų siurblines už komerciniame pasiūlyme nurodytą kainą. UAB „ITT Flygt Lithuanica“ 2009 07 22 rašte Nr.S9001 pareiškė, kad minėtas komercinis pasiūlymas neatitinka jų pateikto pasiūlymo ir jame pateiktos kainos yra pakeistos. Atsižvelgiant į tai, buvo nutarta UAB „Sienojus" pateiktą pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi ieškovas nepateikė tinkamo kainos pagrindimo įrodymo. Lazdijų rajono savivaldybės administracija buvo absoliučiai tikra, kad UAB „Sienojus“ pasiūlyme nurodyta kaina yra nepakankama tinkamam rangos sutarties įvykdymui.

25Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kaip rūpestinga ir atsakinga už savo veiksmus perkančioji organizacija, 2009 09 04 raštu Nr. 1-2698 „Dėl UAB „Sienojus“ pateiktos pretenzijos“ kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės su prašymu išreikšti nuomonę, ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija teisėtai atmetė UAB „Sienojus“ pateiktą pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 10 06 raštu Nr.4S-3375 „Dėl UAB „Sienojus“ pateiktos pretenzijos" pranešė, kad jeigu tiekėjas pateikė žinomai neteisingus duomenis, pagrįsdamas savo neįprastai mažą kainą, ir perkančioji organizacija turi visus su tuo susijusius įrodymus, jos sprendimas atmesti pasiūlymą neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui.

26Kadangi šis projektas yra finansuojamas iš Sanglaudos fondo pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, todėl pirkimo dokumentai turi būti derinami su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 10 07 raštu Nr.1-3067 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė papildomų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Veisiejuose pirkimo dokumentų kopijas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2009 10 12 raštu Nr.APVA-4903 pranešė Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, kad ji atliko projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Veisiejuose" pasiūlymų vertinimo dokumentų ir sutarties projekto patikrinimą, ir laiko juos suderintais. Atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtino, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos veiksmai neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, 2009 m. spalio 14 d. tarp Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Žemkasta“ buvo pasirašyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Veisiejuose rangos sutartis. Todėl, atsakovo nuomone, ieškovo prašymų patenkinimas neturi prasmės, nes ieškovo tariamai pažeistos teisės tokiu sprendimu nebus apgintos.

27Atsiliepime į ieškinį (b.l. 104-105, t. 1) tretysis asmuo UAB „Žemkasta” prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai pasielgė, atmesdamas ieškovo pateiktą konkursui pasiūlymą dėl mažos kainos, dėl to, kad pastarasis nepateikė išsamaus ir tinkamo kainos pagrindimo įrodymo. Todėl atsakovas nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, reglamentuojančių lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principus. Pateiktame teismui ieškinyje ieškovas remiasi tuo, kad pateiktos kainos yra suderintos su konkrečiais tiekėjais, tačiau pasiūlyme nurodytos siurblinių kainos neatitinka UAB „ITT Flygt Lithuanica" pateikto pasiūlymo, nes jame kainos yra pakeistos, todėl darytina išvada, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra nesąžiningai sumažinta ir neabejotina, jog siurblinių kainos pasikeitimas turėtų įtakos ieškovo pasiūlymo kainos padidėjimui, t.y. galėtų viršyti pirmoje eilėje esančio dalyvio pasiūlytos kainos. Tuo labiau, kad UAB „ITT Flygt Lithuanica“ į atsakovo pateiktą raštą savo 2009 07 22 rašte Nr. S9001 pareiškė, kad komercinis pasiūlymas neatitinka jų pateikto pasiūlymo ir jame nurodytos kainos akivaizdžiai pakeistos. Pagal atsakovo konkurso sąlygas, objekte būtina sumontuoti keturias siurblines, o kainos padidinimas reikšmingai įtakos tiek bendrą, tiek ir kiekvieno statomo objekto kainą, o tai jau prieštarauja konkurso sąlygoms.

28Tretieji asmenys UAB „Inžineriniai tinklai”, UAB „Kauno keliai” ir UAB „Parama” atsiliepimų į ieškinį nepateikė, prašė bylą nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant (b.l. 162-166, t. 1).

29Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė iš dalies, prašė panaikinti tik vieną projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo konkurse 2009 m. liepos 30 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą dėl UAB „Sienojus“ pasiūlymo atmetimo bei priteisti ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, o reikalavimų dėl preliminarios eilės sudarymo ir įpareigojimo atsakovą priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės atsisakė. Reikalavimus grindė motyvais, nurodytais patikslintame ieškinyje.

30Atsakovo atstovai teismo posėdyje ieškinį prašė atmesti vadovaujantis motyvais, nurodytais atsiliepime į ieškinį.

31Trečiojo asmens UAB „Žemkasta“ atstovas ieškinį prašė atmesti.

32Ieškinys atmestinas.

33Ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, byloje dalyvaujančių asmenų pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytais duomenimis ir rašytiniais įrodymais byloje nustatytos tokios reikšmingos bylai išspręsti aplinkybės:

34Lazdijų rajono savivaldybės administracija pagal jos direktoriaus 2009 03 12 įsakymu Nr. 10V – 156 patvirtintus pirkimo dokumentus, vadovaudamasi Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2008 10 23 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-715, kaip perkančioji organizacija vykdė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Veisiejuose darbų pirkimo supaprastintą atvirą konkursą (b.l. 14-148, t. 2).

35Ieškovas UAB „Sienojus“, veikdamas kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Steiner“, dalyvavo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) supaprastintame atvirame konkurse, kurį vykdė nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija.

36Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 07 14 raštu Nr. 1-2268 „Dėl kvalifikacinių duomenų“ informavo ieškovą UAB „Sienojus“, kad jo kvalifikaciniai duomenys atitinka minimalius konkurso sąlygose keliamus reikalavimus dalyviams ir leidžia jam dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose (b.l. 53, t. 1). Tos pačios 2009m. liepos 14 d. raštu Nr. 1-2270 „Dėl pasiūlymo kainos pagrindimo“ Lazdijų rajono savivaldybės administracija pranešė ieškovui , kad jo 2009 04 29 pateiktame pasiūlyme pasiūlyta kaina yra neįprastai maža kaina, kuri daugiau kaip 25 procentus yra mažesnė už visų dalyvių pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, todėl paprašė pagrįsti pasiūlyme pateiktą kainą bei pateikti darbų kiekių žiniaraščiuose įkainotų ir pasiūlyme pateiktų darbų kainų skaičiavimo detalų pagrindimą ( b.l. 54, t. 1).

37Ieškovas UAB „Sienojus“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikdamas kartu su UAB „Steiner“, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijai pateikė 2009 m. liepos 17 d. Atsakymą į 2009 m. liepos 14 d. pranešimą Nr. I-2270 „Dėl pasiūlymo kainos pagrindimo“ (b.l. 55-57, t. 1; visas atsakymas su priedais - b.l. 152-159, t. 2).

38Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009 m. liepos 30 d. posėdyje (Protokolo Nr. 235) priėmė nutarimus, kuriais projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) supaprastintame atvirame konkurse dalyvio UAB „Sienojus“ pateiktą pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi dalyvis nepateikė tinkamo kainos pagrindimo įrodymo, ir patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę darbams pirkti: I vieta – UAB „Žemkasta“, bendra pasiūlymo kaina 2.069.982,07 Lt; II vieta – UAB „Inžineriniai tinklai“, bendra pasiūlymo kaina 2.386.895,49 Lt; III vieta – UAB „Parama“, bendra pasiūlymo kaina 2.729.999,99 Lt; IV vieta – UAB „Kauno keliai“, bendra pasiūlymo kaina 2.892.937,55 Lt (b.l.115-121, t. 1).

39Lazdijų rajono savivaldybės administracija apie jos Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdyje priimtus sprendimus, susijusius su ieškovu UAB „Sienojus“, pastarajam pranešė 2009 07 31 pranešimais Nr. I-2413 Dėl pasiūlymo atmetimo, ir Nr. I-2414 Apie preliminarią pasiūlymų eigą. Šiuos pranešimus, o taip pat ir Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdžio protokolo Nr. 235 išrašą , kaip matyti iš spaudų ant jų, ieškovas gavo 2009 m. rugpjūčio 3 d.(b.l. 58-62).

40Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. I-2534 „Dėl laimėtojo paskelbimo“ pranešė ieškovui UAB „Sienojus“, kad projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone" vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) supaprastintame atvirame konkurse laimėtoja pripažinta UAB „Žemkasta“ (b.l.130, t. 1).

412009 m. rugpjūčio 18 dieną ieškovas UAB „Sienojus“ pateikė Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 2009 m. rugpjūčio 17 d. Pretenziją dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 31 d. sprendimo „Dėl pasiūlymo atmetimo“ (b.l. 69-71, taip pat b.l. 124, t. 1). Šia pretenzija UAB „Sienojus“ prašė panaikinti 2009 07 31 sprendimą dėl UAB „Sienojus“ pasiūlymo atmetimo ir 2009 07 31 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, taip pat priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės, pirmuoju numeriu įrašant tiekėją UAB „Sienojus“, kaip atitinkantį Konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams bei pasiūliusį mažiausią kainą.

42Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje (Protokolo Nr. 251) apsvarstė UAB „Sienojus“ pretenziją ir pretenziją atmesti, kadangi ją pateikęs asmuo nesilaikė pretenzijos pateikimo terminų (b.l. 125-126, t. 1), pranešimą ieškovui UAB „Sienojus“ apie tai išsiuntė 2009 08 19 (b.l. 128, t. 1). Ieškovas šį pranešimą, kaip matyti iš jo pateiktos teismui informacijos (b.l. 199, t. 1) gavo 2009 08 19.

432009m. rugsėjo 2 d. ieškovas UAB „Sienojus“ pateikė atsakovui 2009m. rugpjūčio 28 d. raštą „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 19 d. rašto „Dėl pretenzijos atmetimo““ , kuriuo prašė to paties, ko ir 2009 m. rugpjūčio 17 d. pretenzijoje, t.y. panaikinti 2009 07 31 sprendimą dėl UAB „Sienojus“ pasiūlymo atmetimo ir 2009 07 31 sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo, taip pat priimti naują sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės, pirmuoju numeriu įrašant tiekėją UAB „Sienojus“, kaip atitinkantį Konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams bei pasiūliusį mažiausią kainą (b.l. 133-135, t. 1).

44Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009 m. rugsėjo 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 279) Nutarė papildomai išnagrinėjus projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu tiekėjo UAB „Sienojus“ 2009-08-17 pateiktą pretenziją ir UAB „Sienojus“ 2009-08-28 raštą Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 19 d. rašto „Dėl pretenzijos atmetimo““, pretenziją atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 141-143, t. 1). Apie tai atsakovas 2009 09 04 raštu Nr. I-2699 (b.l. 64-65, t. 1), informavo ieškovą UAB „Sienojus“.

45Ieškovas 2009 09 04 atsakovo raštą gavo 2009 09 08 (b.l.66-67, t. 1), o 2009 09 18 išsiuntė paštu ieškinį Kauno apygardos teismui.

46Remdamasis šiomis aplinkybėmis bei paminėtais įrodymais, teismas daro išvadą, kad ieškinys yra nepagrįstas.

47Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė jo teises, todėl, remdamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio nuostatomis, jis turi teisę kreiptis į teismą. Taip pat ieškovas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kadangi netinkamai laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, reglamentuojančių pateiktų pasiūlymų vertinimą, tuo pažeidė ir viešųjų pirkimų procedūroje taikytinus lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principus. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui, kadangi tai yra susiję su viešojo intereso apsauga ir vien šių principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

48Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimais, nurodo, kad ieškovo pasiūlymą, pateiktą projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo konkurse, jo viešųjų pirkimų komisija atmetė pagrįstai, o be to ieškovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnyje numatytą 10 dienų terminą nuo sužinojimo apie pretenzijos išnagrinėjimą kreiptis į teismą.

49Atsižvelgdamas į šiuos pagrindinius ieškovo bei atsakovo nagrinėjant bylą nurodytus argumentus, teismas sprendžia, kad ieškovas nepažeidė kreipimosi į teismą termino, nustatyto Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnyje, o atsakovas vykdomame viešajame pirkime pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą. Šios teismo išvados grindžiamos tokiais motyvais.

50Dėl kreipimosi į teismą termino

51

52Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas praleido Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnyje nustatytą terminą per 10 dienų nuo sužinojimo apie pretenzijos išnagrinėjimą kreiptis į teismą, todėl prarado teisę ginti savo teises teismine tvarka. Nuolatinei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijai 2009 m. rugsėjo 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 279) išnagrinėjus projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“" vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu tiekėjo UAB „Sienojus“ 2009-08-17 pateiktą pretenziją ir UAB „Sienojus“ 2009-08-28 raštą „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. rugpjūčio 19 d. rašto „Dėl pretenzijos atmetimo““, ir nutarus pretenziją atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 141-143, t. 1), 10 dienų terminas kreiptis į teismą skaičiuotinas nuo dienos, kada ieškovas sužinojo apie šį 2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimą. Ieškovas pateikė įrodymus, kad pranešimą gavo 2009 m. rugsėjo 8 d. ( voko kopija – b.l. 66-67, t.1). Jis kreipėsi į teismą 2009 m. rugsėjo 18 d. (ieškinio išsiuntimo paštu diena; vokas – b.l. 43, t.1), todėl paminėto termino nepraleido.

53Ta aplinkybė, kad apie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2009 m. liepos 30 d. posėdyje (Protokolo Nr. 235) priimtą nutarimą, kuriuo buvo nutarta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) supaprastintame atvirame konkurse dalyvio UAB „Sienojus“ pateiktą pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi dalyvis nepateikė tinkamo kainos pagrindimo įrodymo, ieškovas sužinojo 2009 m. rugpjūčio 3 d., o pretenziją pateikė 2009 m. rugpjūčio 17 d., t.y. praleidęs Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnyje nustatytą 5 dienų terminą pretenzijai pateikti, būtų reikšminga tik tokiu atveju, jei pakartotinės 2009 m. rugpjūčio 28 d. pateiktos pretenzijos atsakovas nebūtų išnagrinėjęs 2009 m. rugsėjo 4 dieną. Išnagrinėjus pretenziją 2009 m. rugsėjo 4 dieną, nors tai ir buvo padaryta pakartotinai ar papildomai, kaip kad nurodė ją išnagrinėjusi Viešųjų pirkimų komisija, terminas kreiptis į teismą skaičiuojamas nuo tada, kai ieškovui tapo žinoma apie jo 2009 08 28 pateiktos pretenzijos išnagrinėjimo rezultatus.

54Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad kai perkančioji organizacija priima ir išnagrinėja tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta praleidus penkių dienų pretenzijos pateikimo terminą, reiškia, kad pretenzijos pateikimo terminą perkančioji organizacija atnaujino. Perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimas tokiu atveju reiškia įstatyminę kreipimosi į teismą prielaidą. Vien ta aplinkybė, jog perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo skundą, pateiktą pažeidžiant procedūrinį skundo pateikimo (penkių dienų) terminą, tačiau iki pirkimo sutarties sudarymo, nėra pakankama pripažinti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra neteisėta ir nesuteikia tiekėjui teisės kreiptis gynybos į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/3009).

55Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo

56

57Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009 m. liepos 30 d. posėdyje (Protokolo Nr. 235) priėmė nutarimus, kuriais

Nutarė

58projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo (pirkimo Nr.74188) supaprastintame atvirame konkurse dalyvio UAB „Sienojus“ pateiktą pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, kadangi dalyvis nepateikė tinkamo kainos pagrindimo įrodymo, ir patvirtino preliminarią pasiūlymų eilę darbams pirkti: I vieta – UAB „Žemkasta“, bendra pasiūlymo kaina 2.069.982,07 Lt; II vieta – UAB „Inžineriniai tinklai“, bendra pasiūlymo kaina 2.386.895,49 Lt; III vieta – UAB „Parama“, bendra pasiūlymo kaina 2.729.999,99 Lt; IV vieta – UAB „Kauno keliai“, bendra pasiūlymo kaina 2.892.937,55 Lt (b.l.115-121, t. 1). Ieškovas UAB „Sienojus“ nurodo, kad pirmasis iš paminėtų nutarimų yra nepagrįstas, nes jis pagal atsakovo 2009 07 14 pareikalavimą pateikė kainų pagrindimą, kainų pagrindime pateikė kainas, suderintas su konkrečiais tiekėjais, todėl siurblinių tiekėjo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiekimo sąlygos nekėlė ieškovui abejonių, o atsakovo teiginio, kad ieškovas pateikė atsakovui pakeistas siurblinių kainas, pagrįstumas yra nepatikrintas, perkančioji organizacija jokio UAB „ITT Flygt Lithuanica“ rašto ieškovui apskritai nepateikė, be to, ieškovo nuomone, UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiektinų siurblinių ieškovui kainą, visą būsimos rangos sutarties su atsakovu kainą ir ieškovo pasiūlymo bei kitų preliminarioje eilėje nurodytų asmenų pasiūlymų kainas, yra akivaizdu, jog siurblinių kainos pasikeitimas niekaip negalėtų įtakoti ieškovo pasiūlymo kainos tiek, kad ji galėtų viršyti pirmoje vietoje esančio pasiūlymo kainos.

59Teismas pripažįsta, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija turėjo pagrindą vertinti, jog UAB „Sienojus“ nepateikė tinkamo pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimo įrodymo. Iš Viešųjų pirkimų komisijos 2009 07 30 posėdžio protokolo (b.l. 115-121, t. 1) matyti, kad šiai komisijai, 2009 07 17 gavus ieškovo pasiūlymo kainos pagrindimą (b.l. 153-159, t. 2), iškilo abejonių dėl pilnai sukomplektuotų nuotekų siurblinių pasiūlytos įrangos kainų, nes jos žymiai skyrėsi nuo kitų konkurso dalyvių tokios pačios įrangos pasiūlytų kainų. Dėl to atsakovas kreipėsi į ieškovo pasiūlyme nurodytą nuotekų siurblinių tiekėją UAB „ITT Flygt Lithuanica“, kad šis patvirtintų, ar pateiks už ieškovo pasiūlyme nurodytą kainą nurodytos komplektacijos modulines nuotekų siurblines, ir gavo atsakymą, kad perkančiajai organizacijai pateiktas 2009 04 22 pasiūlymas neatitinka UAB „ITT Flygt Lithuanica“ pateikto pasiūlymo, kad jame pateiktos kainos yra pakeistos (b.l. 146, t. 1).

60Teismo nuomone, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad pateikęs pasiūlymą konkurso dalyvis pagrįstų neįprastai mažą ir atskirų įrengimų kainą, jei pripažįsta, kad tai yra reikalinga vertinant visą pasiūlymą. Jei viešo pirkimo komisija galėtų vertinti tik bendrą pasiūlymo kainą, neturėtų prasmės reikalavimas nurodyti pasiūlymuose darbų, medžiagų ir įrengimų kainas, komisija netektų galimybės įsitikinti, kad siūlymas atitinka perkančiosios organizacijos lūkesčius. Konkrečiu byloje nagrinėjamu atveju viešo pirkimo komisijai įtarimų sukėlė ieškovo nurodyta labai svarbių įrengimų neįprastai maža kaina, kurios ieškovas nepagrindė. Todėl atsakovas pagrįstai paklausė apie siurblinių kainas jų tiekėją, kurį kaip konkurso dalyvis nurodė ieškovas su savo jungtinės veiklos partneriu UAB „Steiner“, ir vertino ieškovo pateiktą kainos pagrindimą atsižvelgdamas į tokio tiekėjo atsakymą. Nors ieškovas ir nurodo, kad jis pagal atsakovo 2009 07 14 pareikalavimą pateikė kainų pagrindimą, kainų pagrindime pateikė kainas, suderintas su konkrečiais tiekėjais, todėl siurblinių tiekėjo UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiekimo sąlygos nekėlė ieškovui abejonių, tai teismui neleidžia vertinti, jog tokios kainos negalėjo sukelti abejonių atsakovo viešųjų pirkimų komisijai.

61Teismo posėdyje ieškovo atstovas papildomai pateikė jo jungtinės veiklos partnerio UAB „Steiner“ direktoriaus susirašinėjimo elektroniniu paštu su UAB „ITT Flygt Lithuanica“ projektų inžinieriumi dėl siurblinių medžiagą (b.l. 8-13, t. 2). Iš jos matyti, kad pastarosios bendrovės projektų inžinierius 2009 04 22 parengė pasiūlymą, kuriuo vadovavosi ieškovas, teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime atsakovui. Tokio pasiūlymo teismas nepripažįsta oficialiu, kadangi, kaip matyti iš susirašinėjimo medžiagos UAB „ITT Flygt Lithuanica“ darbuotojas atsisakė jį patvirtinti antspaudu ir parašu (b.l.8-13 , t. 2), o ir pati įmonė, atsakydama atsakovui 2009 07 22 raštu, oficialiai tokio pasiūlymo nepripažino.

62Dėl paminėtų priežasčių negalima vertinti, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, nes iškilus abejonių dėl ieškovo pasiūlytos kainos, tikrino duomenų pagrįstumą, iš tiekėjo gavo patvirtinimą, kad siūlomos kainos neatitinka tikrovės. Todėl teismas pripažįsta, kad Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija 2009 07 30 posėdyje, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 ir 40 straipsniais, projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone" vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros plėtros Veisiejuose darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų I skyriaus I skirsnio 29.1.4 punktu ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 73.4 punktu, pagrįstai atmetė UAB „Sienojus“ pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

63Nagrinėjant bylą 2010 01 06 vykusiame teismo posėdyje ieškovo atstovas nurodė ir dar vieną argumentą, kodėl perkančiosios organizacijos veiksmai, ieškovo nuomone, buvo neteisėti, o būtent tai, kad perkančioji organizacija apskritai be pagrindo laikė, kad UAB „Sienojus“ pasiūlyta kaina buvo nepagrįstai maža. Kadangi ieškinyje pareikštų reikalavimų ieškovas tokia aplinkybe negrindė, parengiamajame teismo posėdyje taip pat nenurodė, kad būtina iš atsakovo išreikalauti įrodymus apie tai, kokių duomenų pagrindu perkančioji organizacija vertino, jog ieškovo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, teismas neturi pagrindo netikėti atsakovo nurodyta aplinkybe, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme pasiūlyta kaina yra neįprastai maža. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, kada civiliniame procese įtvirtintas rungtyniškumo principas, neturi pagrindo netikėti tuo, ką šalis teigia ir ko kita šalis neginčija. Todėl tikėti tik ieškovo atstovo teismo posėdyje pasakytais teiginiais konkrečiu atveju teismas neturi pagrindo ir negali pripažinti ieškovo ieškinio pagrįstu.

64Atmetus ieškovo ieškinį, iš jo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos - procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, turėtos teismo ( CPK 88, 96 str.)

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais, teismas n u s p r e n d ž i a :

66Ieškinį atmesti.

67Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sienojus“ (į.k.156740160) 31,30 Lt procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidų į valstybės biudžetą.

68Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu, paduodamu per Kauno apygardos teismą, apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.

69

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis... 2. sekretoriaujant Daivai Danylienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dainiui Burduliui, atsakovo atstovams... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-989-260/2010 dėl... 6. ieškovas UAB „Sienojus“ patikslintu ieškiniu (b.l. 47-51, t. 1) prašė... 7. Ieškovas nurodė, jog UAB „Sienojus“, veikdamas kartu su jungtinės... 8. Ieškovas savo 2009 07 17 perkančiajai organizacijai atsiųstame kainos... 9. Ieškovas 2009 08 28 pretenzija kreipėsi į atsakovą ir į Viešųjų... 10. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė jo teises,... 11. Ieškovas savo 2009 07 17 perkančiajai organizacijai atsiųstame kainos... 12. Be to, įvertinus UAB „ITT Flygt Lithuanica“ tiektinų siurblinių... 13. Be to, ieškovas savo 2009 08 17 pretenzijoje dėl atsakovo viešųjų pirkimų... 14. Tiektinų pagal pirkimo dokumentus siurblinių kaina lyginant su viso ieškovo... 15. Atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, netinkamai laikėsi Viešųjų... 16. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką viešųjų pirkimų principų... 17. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 107-114, t. 1) atsakovas Lazdijų rajono... 18. Atsakovo nuomone, ieškovas praleido 10 dienų terminą pateikti ieškiniui,... 19. Atsakovo nuomone, ieškovas UAB „Sienojus“ pretenziją dėl Lazdijų rajono... 20. Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 2009 09 02 pakartotinai gavus UAB... 21. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 09 04 raštu Nr.1-2698... 22. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra... 23. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra... 24. Išnagrinėjus UAB „Sienojus“ pateiktą mažos kainos pagrindimą ir... 25. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kaip rūpestinga ir atsakinga už... 26. Kadangi šis projektas yra finansuojamas iš Sanglaudos fondo pagal Lietuvos... 27. Atsiliepime į ieškinį (b.l. 104-105, t. 1) tretysis asmuo UAB... 28. Tretieji asmenys UAB „Inžineriniai tinklai”, UAB „Kauno keliai” ir UAB... 29. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė iš... 30. Atsakovo atstovai teismo posėdyje ieškinį prašė atmesti vadovaujantis... 31. Trečiojo asmens UAB „Žemkasta“ atstovas ieškinį prašė atmesti.... 32. Ieškinys atmestinas.... 33. Ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, byloje... 34. Lazdijų rajono savivaldybės administracija pagal jos direktoriaus 2009 03 12... 35. Ieškovas UAB „Sienojus“, veikdamas kartu su jungtinės veiklos partneriu... 36. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 07 14 raštu Nr. 1-2268... 37. Ieškovas UAB „Sienojus“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikdamas... 38. Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 39. Lazdijų rajono savivaldybės administracija apie jos Viešųjų pirkimų... 40. Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009 m. rugpjūčio 13 d. raštu... 41. 2009 m. rugpjūčio 18 dieną ieškovas UAB „Sienojus“ pateikė Lazdijų... 42. Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 43. 2009m. rugsėjo 2 d. ieškovas UAB „Sienojus“ pateikė atsakovui 2009m.... 44. Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 45. Ieškovas 2009 09 04 atsakovo raštą gavo 2009 09 08 (b.l.66-67, t. 1), o 2009... 46. Remdamasis šiomis aplinkybėmis bei paminėtais įrodymais, teismas daro... 47. Ieškovas nurodo, kad perkančioji organizacija savo veiksmais pažeidė jo... 48. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalavimais, nurodo, kad ieškovo... 49. Atsižvelgdamas į šiuos pagrindinius ieškovo bei atsakovo nagrinėjant bylą... 50. Dėl kreipimosi į teismą termino... 51. ... 52. Teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas praleido Viešųjų... 53. Ta aplinkybė, kad apie Lazdijų rajono savivaldybės administracijos... 54. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad kai perkančioji organizacija priima... 55. Dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo... 56. ... 57. Nuolatinė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 58. projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra... 59. Teismas pripažįsta, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija turėjo... 60. Teismo nuomone, perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad pateikęs... 61. Teismo posėdyje ieškovo atstovas papildomai pateikė jo jungtinės veiklos... 62. Dėl paminėtų priežasčių negalima vertinti, kad perkančioji organizacija... 63. Nagrinėjant bylą 2010 01 06 vykusiame teismo posėdyje ieškovo atstovas... 64. Atmetus ieškovo ieškinį, iš jo į valstybės biudžetą priteistinos... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270... 66. Ieškinį atmesti.... 67. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sienojus“... 68. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu... 69. ...