Byla 2-2661/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „DNB bankas“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5012-464/2013 pagal nurodyto pareiškėjo skundą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Rukesa ir Ko“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „DNB bankas“),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovui UAB „Rukesa ir Ko“ Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartimi iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Būrai“; apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartimi atsakovas UAB „Rukesa ir Ko“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Pareiškėjas (atsakovo kreditorius) RUAB „Nemenčinės statyba“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo BUAB „Rukesa ir ko“ kreditorių 2013 m. birželio 18 d. susirinkimo nutarimus, kuriais nuspręsta: Nr. 3.1. Skelbti antrąsias varžytynes: a) BUAB „Rukesa ir ko“ nekilnojamojo turto (pastato – kulinarijos cecho, unikalus Nr.4400-0115-6232; negyvenamosios patalpos – gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr.4197-5028-5038:0002; negyvenamosios patalpos-gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr. 4197-5028-5038:0001) esančio Vilniaus raj., Nemenčinėje, Švenčionių g. 114; b) valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4160-0100-0524, esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 114, nuomos teisės; c) AB DNB bankui įkeisto kilnojamojo turto; d) AB DNB lizingui priklausančio turto; nustatyti tokias turto pradines pardavimo kainas antrosiose varžytynėse: įkeisto AB „DNB bankui“ nekilnojamojo turto Vilniaus raj., Nemenčinėje, Švenčionių g. 114, priklausančio atsakovui, kaina – 1 206 400 Lt; įkeisto kilnojamojo turto kaina – 316 086,40 Lt; lizingo turto kaina – 66 177,60 Lt; bendra viso bankui įkeisto nekilnojamojo ir kilnojamojo bei lizingo turto kaina antrosiose varžytynėse 1 588 664 Lt; Nr. 3.2. Nustatyti bankui įkeisto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, bei lizingo turto kainų didinimo intervalus varžytynėse – 10 000 Lt; Nr. 3.3. Nustatyti bankui įkeisto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, bei lizingo turto, žiūrovų bilietų kainas varžytynėse – 500 Lt (2 – 6 b. l.).

5Nurodė, kad kreditorių susirinkime nustatyta nepagrįstai maža parduodamo turto kaina, kad didžiausio kreditoriaus AB „DNB banko“ iniciatyva neteisingai nustatytas nepagrįstai didelis bankui įkeisto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, bei lizingo turto kainų didinimo intervalas varžytynėse – 10 000 Lt; pagrindinis (didžiausias) bankrutuojančios įmonės kreditorius neturi teisės pats pasiūlyti ir priimti tokių kreditorių susirinkimo nutarimų, kurie pažeistų kitų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus. Teigė, kad įmonės turtą siekiama realizuoti neužtikrinus visų įmonės kreditorių interesų pusiausvyros.

6Atsakovas BUAB „Rukesa ir ko“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Būrai“, atsiliepime (47-50 b. l.) prašė skundą atmesti, nes BUAB „Rukesa ir ko“ kreditorių susirinkimas, išnaudojo galimybę turtą parduoti už kuo didesnę kainą.

7Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu (37-39 b. l.) prašė atmesti pareiškėjo skundą, nes pareiškėjas yra praleidęs Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 24 str. 5 d. nustatytą 14 dienų terminą skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus; 2013-04-25 kreditorių susirinkime buvo nustatytas toks pats kainos didinimo intervalas, t. y. 10 000 Lt, bei tokia pati žiūrovo bilieto kaina, t. y. 500 Lt, kurių nei ieškovas, nei kiti kreditoriai neapskundė; ieškovas 2013-06-18 kreditorių susirinkimui nepateikė nuomonės apie parduodamo turto kainą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą kaip neįrodytą (91 – 95 b. l.).

10Teismas nurodė, kad vien tai, jog kreditorių susirinkimo nutarimai priimti vieno kreditoriaus balsų dauguma, neleidžia vertinti tokio nutarimo kaip neteisėto, jei šio kreditoriaus patvirtinto finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudarė daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (AB DNB bankas patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 66,70 procentų visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos) (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Konstatavo, kad ĮBĮ suteikia teisę kreditorių susirinkimui (o ne teismui) nustatyti parduodamo turto kainą; teismas, kuriam gali būti skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, tik patikrina, ar nepažeista kreditorių sprendimų priėmimo tvarka, ar jie motyvuoti, ar nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų (ĮBĮ 23 str. 5 p.).

11Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, jog kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus pažeidžia ginčijamame kreditorių susirinkimo nutarime darbotvarkės 3.1. klausimu nustatyta nepagrįstai maža turto kaina, nurodęs, kad bankroto administratoriaus užsakymu, turto vertintojas UAB ,,Jungtinis verslas“ 2013-03-29 atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Švenčionių g. 114, įvertino 1 775 000 Lt; ankstesniu 2013-04-25 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2.9. pirmųjų varžytynių metu buvo nustatyta 1 985 830 Lt nurodyto turto kaina, o kreditoriai ir pareiškėjas neišreiškė valios papildomai kreiptis į kitus turto vertintojus. Teismas sprendė, kad, nenuginčijus 2013-03-29 turto vertinimo ataskaitos kitais įrodymais, reali tuo momentu buvusi turto vertė buvo tokia, kokia nurodyta šioje ataskaitoje. Teismas nurodė, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta antrosioms varžytynėms nustatyti pradinę turto pardavimo kainą 20 procentų mažesnę už pirmosiose varžytynėse nustatytą pradinę parduodamo turto kainą - 1 588 664 Lt, o pagal CPK 722 straipsnio 1 dalies nuostatas turto antrosiose varžytynėse pradinė kaina gali būti net 40 procentų mažesnė už pirmosiose varžytynėse nustatomą parduodamo turto kainą; taigi ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3.1. nustatyta parduodamo turto pradinė kaina antrosiose varžytynėse negali būti pripažinta nepagrįstai maža, o į antrąsias varžytynes neatvykus nei vienam pirkėjui, patvirtinama priešinga pareiškėjo skundui aplinkybė - turto kaina, nustatyta 2013-06-18 susirinkime, buvo per aukšta, kadangi parduodamu turtu nesusidomėjo potencialūs pirkėjai.

12Teismo nuomone, nesutiktina su pareiškėjo argumentais, kad skundžiamu 2013-06-18 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3.2. buvo nepagrįstai nustatytas aiškiai per didelis kainų didinimo intervalas – 10 000 Lt, nes pareiškėjas nenurodė protingo bei atitinkančio bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus kainos didinimo intervalo, o pagal CPK 713 straipsnio 4 dalies nuostatas kreditorių susirinkimas turėjo galimybę nustatyti net 47 659,92 Lt (1 588 664 Lt x 3 proc.) kainų didinimo intervalą.

13Teismo teigimu, pareiškėjas nemotyvavo reikalavimo panaikinti 2013-06-18 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3.3, kuriuo nustatyta 500 Lt bankui įkeisto nekilnojamojo, kilnojamojo ir lizingo turto žiūrovo bilieto kaina varžytynėse, o iš skundo neaišku, kaip žiūrovo bilieto kainos dydis pažeidžia bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Nemenčinės statyba“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinant jo 2013 m. liepos 19 d. skundą (99 – 101 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai, nepasisakė dėl visų skundo motyvų, neįsigilino į aplinkybes, jog BUAB „Rukesa ir Ko“ bankroto administratoriaus pateiktoje 2013 m. kovo 29 d. išvadoje dėl turto vertės varžytynėse parduodamo turto kaina skiriasi net pusantro karto nuo parduodamo turto vertės, nustatytos 2007 m. kovo 27 d. UAB „ŽIA Valda real estate“ preliminarioje išvadoje, pateiktoje atsakovo bankroto byloje, jog bankroto administratorius savo atsiliepime nepagrįstai akcentuoja VĮ „Registrų centras“ nustatytą vidutinę nekilnojamojo turto vertę;
  2. Teismas neįvertino, kad didžiausias BUAB „Rukesa ir Ko“ kreditorius yra suinteresuotas perimti atsakovo turtą už kuo mažesnę kainą, neįvykus bankrutuojančios įmonės turto varžytynėms, kad ir valstybės interesus atstovaujanti įstaiga Valstybinė mokesčių inspekcija siūlė nustatyti didesnę 1 800 000 Lt parduodamo turto vertę antrųjų varžytynių metu;
  3. Teismas neįvertino, kad bankroto administratoriaus užsakytas ir UAB „Jungtinis verslas“ 2013 m. kovo 29 d. atliktas turto vertinimas negali būti prilyginamas ekspertizei, kurią gali atlikti tik teismo eksperto statusą turtintis asmuo, todėl nebuvo nustatyta objektyvi parduodamo turto kaina, ir nepagrįsti nutarties motyvai dėl tinkamo CPK 722 straipsnio 1 dalies nuostatų laikymosi antrųjų varžytynių metu.

16Trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (104 – 106 b. l.). Nurodo sutinkantis su teismo argumentais, kad pareiškėjas neįrodė, jog kreditorių susirinkime turto pardavimo kainos nustatymas gali pažeisti bankrutuojančios įmonės ar kreditorių interesus. Trečiojo asmens nuomone, pareiškėjo pateikiami atskirajame skunde argumentai grindžiami prielaidomis; apeliantas savo reikalavimą grindžia 2007 m. kovo 27 d. preliminaria išvada dėl turto vertės, kuri buvo ekonominio pakilimo metu, todėl, praėjus daugiau kaip šešeriems metams nuo turto vertinimo dienos ir šiuo laikotarpiu iš esmės pasikeitus nekilnojamojo turto rinkos kainoms, nėra pagrindo vadovautis tokia išvada. Trečiasis asmuo nurodo, kad 2013 m. balandžio 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta pirmosioms varžytynėms nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, kuri didesnė nei turto vertintojo nustatyta dabartinė parduodamo turto rinkos kaina – 1 985 830 Lt, ji buvo per aukšta, varžytynės neįvyko, nes neatvyko nei vienas pirkėjas.

17Atsakovo atstovas (bankroto administratorius) atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą (109, 110 b. l.). Pažymi, kad teismas išnagrinėjo bylą visapusiškai, objektyviai ir išsamiai, o pareiškėjas atskiruoju skundu nepateikė nei vieno svaraus argumento ir pagrindo panaikinti minėtą nutartį. Nurodo, kad nekilnojamojo turto pardavimo kaina antrosiose varžytynėse nustatyta teisingai ir atitinka rinkos vertę; kad dėl per aukštos turto kainos neįvyko nei pirmosios, nei antrosios varžytynės, į jas neatvykus nei vienam pirkėjui. Atsakovo atstovo teigimu, kreditorių nustatytas kainų didinimo intervalas, sudarantis vos 0,62 proc. pradinės turto pardavimo kainos, yra pagrįstas ir racionalus; pareiškėjas nepateikė motyvų dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nustatyti varžytynių žiūrovų bilietų kainas panaikinimo.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas nustato, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti įmonės turto pardavimo varžytynėse kainą. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo; šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.

22Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog dominuojantis vienas kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).

23Kasacinio teismo praktikoje dėl viešojo intereso gynimo įmonių bankroto atveju nurodyta, kad teismas, spręsdamas bylą, kurioje viena iš šalių yra bankrutuojanti įmonė, turėtų būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas; tai reiškia, kad šioje byloje teismas turėjo aiškintis visas aplinkybes, nurodytas šalių procesiniuose dokumentuose, ir jas patikrinti remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-623/2012).

24Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė bei įvertino bylos įrodymus, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes ir padarė pagrįstas išvadas.

25Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad nėra pagrindo panaikinti atsakovo kreditorių susirinkimo ginčo nutarimų, kad ginčo nutarimu Nr. 3.1. nustatyta parduodamo turto pradinė kaina antrosiose varžytynėse negali būti pripažinta nepagrįstai maža, o kreditorių susirinkimo nustatyti parduodamo turto kainų didinimo intervalas (10 000 Lt) bei žiūrovo bilieto kaina (500 Lt) negali būti pripažinti per dideli, kad ginčo nutarimų priėmimas vieno kreditoriaus balsų dauguma, neleidžia vertinti tokio nutarimo kaip neteisėto.

26Neturi pagrindo apelianto argumentas, kad apygardos teismas išnagrinėjo jo skundą paviršutiniškai, neatsižvelgdamas į viešąjį interesą, esantį bankroto byloje, neįvertino to, kad atsakovo bankroto byloje esanti preliminari parduodamo varžytynėse turto kaina buvo 2 700 000 Lt, kad neteisingai įvertino atsakovui priklausantį parduodamą varžytynėse turtą dėl to, kad jo vertinimą atliko ne teismo eksperto statusą turintis asmuo.

27Apygardos teismas, spręsdamas dėl ginčo kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3.1. nustatytos turto pardavimo antrosiose varžytynėse kainos teisingumo, įvertino ir byloje esančią 2013 m. kovo 29 d. UAB ,,Jungtinis verslas“ ataskaitą dėl nurodyto turto vertės (40 – 43 b. l.), spręsdamas kad, nenuginčijus 2013 m. kovo 29 d. turto vertinimo ataskaitos, reali tuo momentu buvusi turto vertė buvo tokia, kokia nurodyta šioje ataskaitoje, t. y. kilnojamojo - 445 000 Lt ir nekilnojamojo 1 330 000 Lt. Pažymėtina, kad byloje nenustatyta, jog nurodyta 2013 m. kovo 29 d. turto vertinimo ataskaita prieštarautų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – TVVPĮ) keliamiems reikalavimams ar kitiems teisės aktams.

28TVVPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad turto arba verslo vertinimo subjektai yra: 1) užsakovai; 2) turto arba verslo vertinimo įmonės; 3) Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos arba jų filialai, atliekantys turto arba verslo vertinimą vidaus reikmėms; 4) turto arba verslo vertintojai; pagal šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalį, turto arba verslo vertinimo ataskaitą pasirašo ją sudaręs nepriklausomas turto arba verslo vertintojas, o pagal 4 dalies 14 punktą, turto vertinimo ataskaitoje turi būti nurodyta išvada dėl turto vertės, pasirašyta išvadą surašiusio turto vertintojo, nurodant, parengimo pagrindas, turto vertės nustatymo diena. Be to, pagal šio įstatymo 23 straipsnį, turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme; iškilę ginčai dėl turto arba verslo vertės sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

29Nustatyta, kad minėtoje turto vertinimo ataskaitoje nurodyta išvada dėl turto vertės, jos parengimo pagrindas, turto apžiūros ir vertės nustatymo diena - 2013-03-21, vertinimo atvejis – rinkos vertės nustatymas kitu atveju, kai to pageidauja užsakovas; turto vertinimo tikslas – nuosavybės teisės perleidimas, metodas – lyginamojo ir išlaidų (kaštų) metodų derinys, pajamų metodas, išvada pasirašyta ją surašiusios turto vertintojos (TVVPĮ 22 str. 2 d., 4 d. 14 p., 23 str. 1 d.; CPK 178 str., 185 str.).

30Kaip minėta, bankrutuojančiai įmonei priklausančio bei parduodamo varžytynėse turto vertinimas yra šios įmonės kreditorių susirinkimo prerogatyva (ĮBĮ 23 str. 5 p.), o atsakovo turto vertinimas, atliktas turto vertintojo, atitiko TVVPĮ (CPK 178 str., 185 str.). Be to, turint omenyje, kad nagrinėjamu atveju turto vertinimas nėra teismo skiriama ekspertizė (CPK 212 str.), kad byloje nėra duomenų, jog ginčo nutarimai priimti, pažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ar nutarimų priėmimo tvarką, nėra pagrindo nesutikti su apygardos teismo nutarties išvadomis. Juolab kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovo kreditorių susirinkimuose kreditoriai, tarp jų ir pareiškėjas RUAB „Nemenčinės statyba“, nesutikdami su nurodyta išvada, pareiškė valią kreiptis į kitus turto vertintojus; be to, kiti kreditorių susirinkimuose dalyvavę atsakovo kreditoriai neginčija priimto nutarimo dėl parduodamo varžytynėse turto vertės.

31Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirąjį skundą grindžia ir 2007 m. kovo 27 d. preliminaria turto, esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen., Švenčionių g. 114, vertinimo išvada, pagal kurią, šis turtas kainavo 2 700 000 Lt, tačiau ši aplinkybė nebuvo nurodyta pirmosios instancijos teismui pateiktame pareiškėjo skunde dėl 2013 m. birželio 18 d. atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų, todėl apeliantas be teisinio pagrindo ja remiasi, skųsdamas 2013 m. spalio 10 d. apygardos teismo nutartį (CPK 306 str. 2 d.).

32Be to, pažymėtina, kad apelianto skunde nurodyta 2007 m. kovo 27 d. preliminari turto vertinimo išvada buvo ištirta ir įvertinta, išnagrinėjus kitą pareiškėjo RUAB „Nemenčinės statyba“ skundą dėl atsakovo BUAB „Rukesa ir Ko“ kreditorių 2013 m. balandžio 25 d. susirinkimo nutarimo civilinėje byloje Nr. 2-4539-464/2013, o apygardos teismas 2013 m. spalio 4 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2013 m. lapkričio 21 d., nustatė, kad pareiškėjo pateiktoje 2007 m. kovo 27 d. preliminarioje išvadoje turto vertė nurodoma iki visuotinai žinomos nekilnojamojo turto kainų kritimo, todėl, praėjus daugiau kaip šešeriems metams nuo turto vertinimo dienos ir šiuo laikotarpiu iš esmės pasikeitus nekilnojamojo turto kainoms rinkoje, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo vadovautis tokia pareiškėjo išvada (civilinė byla Nr. 2-4539-464/2013, 67 – 70 l.).

33Apygardos teismo išvados nepaneigia ir tas faktas, kad atsakovo bankroto administratorius pateikė VĮ „Registrų centras“ išrašus, kurių duomenimis, nurodyto nekilnojamojo turto vertė buvo 1 371 408 Lt (51 – 55 b. l.), kadangi tai vidutinė šio nekilnojamojo turto kaina, kuri buvo nustatyta ne turto pardavimo varžytynėse 2013 metais, tačiau 2007 – 2008 m., ir negalėjo atspindėti realios šio turto vertės; juolab kad paminėto nekilnojamojo turto vertinimo 2013 m. kovo 29 d. ataskaitoje nustatyta jo kaina (1 330 000 Lt) nežymiai skyrėsi nuo VĮ „Registrų centras“ išrašuose nurodytos vidutinės šio nekilnojamojo turto kainos.

34Nesudaro pagrindo pakeisti teismo nutartį ir atskirojo skundo argumentas, kad trečiasis asmuo atsakovo kreditorius AB „DNB bankas“, nustatydamas per didelį 10 000 Lt turto kainos pakeitimo intervalą bei 500 Lt dalyvio bilieto kainą, siekia įsigyti paminėtą nekilnojamąjį turtą už kuo mažesnę kainą (CPK 178, 179 str.).

35Pagal CPK 713 straipsnio 4 dalį, varžytynės vyksta, didinant kainą už varžytynėse parduodamą turtą; pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 3 procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą tūkstančių litų. CPK 722 straipsnio 1 dalis nustato, kad antrosios turto varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad nustatytina antrosiose varžytynėse parduodamo turto pradinė kaina „sudaro šešiasdešimt procentų“ šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos.

36Apygardos teismas, teisingai įvertinęs kreditorių susirinkimo nutarimus dėl parduodamo iš varžytynių nurodyto nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto kainų nustatymo, padarė teisingą išvadą, kad neįrodytas pareiškėjo skundas, tinkamai taikydamas ir CPK 713 straipsnio 4 dalies ir 722 straipsnio 1 dalies bei kitas įstatymo nuostatas; juolab kad apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismuose įrodymų, patvirtinančių, jog trečiasis asmuo atsakovo kreditorius AB „DNB bankas“ siekia įsigyti paminėtą nekilnojamąjį turtą už kuo mažesnę kainą (CPK 178, 179 str., 185 str., 314 str., 338 str.).

37Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 330 str., 338 str.).

38Atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, iš jo priteistina trečiojo asmens AB „DNB bankas“ naudai 726 Lt išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (114, 115 l.), patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 47 str. 2 d., 93 str. 1 d., 98 str., 302 str., 338 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11).

39Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį.

41Priteisti iš pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ (juridinio asmens kodas 124045236, buveinės adresas Vilniaus r., Nemenčinė, Švenčionių g. 114) trečiojo asmens akcinės bendrovės „DNB bankas“ (juridinio asmens kodas 112029270, buveinės adresas J. B. g. 26, Vilnius) naudai 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovui UAB „Rukesa ir... 4. Pareiškėjas (atsakovo kreditorius) RUAB „Nemenčinės statyba“ kreipėsi... 5. Nurodė, kad kreditorių susirinkime nustatyta nepagrįstai maža parduodamo... 6. Atsakovas BUAB „Rukesa ir ko“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 7. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimu (37-39 b. l.) prašė atmesti... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 10. Teismas nurodė, kad vien tai, jog kreditorių susirinkimo nutarimai priimti... 11. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, jog kreditorių ir bankrutuojančios... 12. Teismo nuomone, nesutiktina su pareiškėjo argumentais, kad skundžiamu... 13. Teismo teigimu, pareiškėjas nemotyvavo reikalavimo panaikinti 2013-06-18... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Nemenčinės statyba“ prašo... 16. Trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 17. Atsakovo atstovas (bankroto administratorius) atsiliepime į atskirąjį... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas nustato, kad bankrutuojančios įmonės... 22. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog dominuojantis... 23. Kasacinio teismo praktikoje dėl viešojo intereso gynimo įmonių bankroto... 24. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė bei įvertino bylos įrodymus,... 25. Apygardos teismas teisingai konstatavo, kad nėra pagrindo panaikinti atsakovo... 26. Neturi pagrindo apelianto argumentas, kad apygardos teismas išnagrinėjo jo... 27. Apygardos teismas, spręsdamas dėl ginčo kreditorių susirinkimo nutarimu Nr.... 28. TVVPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad turto arba verslo vertinimo... 29. Nustatyta, kad minėtoje turto vertinimo ataskaitoje nurodyta išvada dėl... 30. Kaip minėta, bankrutuojančiai įmonei priklausančio bei parduodamo... 31. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirąjį skundą grindžia ir 2007 m. kovo 27... 32. Be to, pažymėtina, kad apelianto skunde nurodyta 2007 m. kovo 27 d.... 33. Apygardos teismo išvados nepaneigia ir tas faktas, kad atsakovo bankroto... 34. Nesudaro pagrindo pakeisti teismo nutartį ir atskirojo skundo argumentas, kad... 35. Pagal CPK 713 straipsnio 4 dalį, varžytynės vyksta, didinant kainą už... 36. Apygardos teismas, teisingai įvertinęs kreditorių susirinkimo nutarimus dėl... 37. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 38. Atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, iš jo priteistina trečiojo asmens... 39. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 40. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį.... 41. Priteisti iš pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės...