Byla 2A-784/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Danguolės Martinavičienės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Modus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo AS ,,Reverta“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Modus“, A. K. ir R. K. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52006 m. birželio 6 d. tarp pradinio kreditoriaus AB ,,Parex bankas“ ir atsakovo UAB ,,Modus“ buvo sudaryta kreditavimo (overdrafto) sutartis su vėlesniais pakeitimais (toliau – ir Kreditavimo sutartis), kuria atsakovui buvo suteiktas 217 391 EUR atsinaujinantis kreditas apyvartinėms lėšoms. Prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymas buvo užtikrintas atsakovų R. K. ir A. K. laidavimu. Atsakovui UAB ,,Modus“ netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal Kredito sutartį, AB ,,Parex bankas“ ją nutraukė. Pagal 2010 m. liepos 31 d. Kreditų portfelio perleidimo sutartį kreditorius AB ,,Parex bankas“ perleido visas savo reikalavimo teises iš Kreditavimo sutarties ieškovui Latvijos įmonei AS ,,Parex banka“ (nuo 2012 m. gegužės 10 d. pavadinimas pakeistas į AS ,,Reverta“). 2011 m. lapkričio 25 d. ieškovas ir atsakovas UAB ,,Modus“ sudarė susitarimą dėl skolos pagal Kreditavimo sutartį grąžinimo (toliau – ir Susitarimas). Atsakovui UAB ,,Modus“ nevykdant įsipareigojimų pagal Susitarimą, ieškovas nuo 2012 m. gruodžio 1 d. vienašališkai jį nutraukė. Ieškovo teigimu, atsakovo UAB ,,Modus“ neįvykdyti įsipareigojimai ieškovui sudaro 152 238,06 EUR. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašė solidariai iš atsakovų UAB ,,Modus“, R. K. ir A. K. priteisti 152 238,06 EUR skolą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB ,,Modus“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad yra sustabdęs savo mokėjimo prievolių pagal Susitarimą vykdymą, kadangi ieškovas, būdamas užsienio subjektas, nepateikė rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos, kuri reikalinga tam, kad atsakovas galėtų tinkamai paskaičiuoti pelno mokestį nuo ieškovui mokamų sumų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – ieškovui AS ,,Reverta“ solidariai iš atsakovų UAB ,,Modus“, A. K. ir R. K. priteisė 152 238,06 EUR skolą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

9Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovą ir atsakovą UAB ,,Modus“ siejo paskoliniai teisiniai santykiai, atsakovas UAB ,,Modus“ nei įstatymo nustatyta tvarka Susitarimo nutraukimo, nei prašomo priteisti įsiskolinimo dydžio neginčijo, sprendė, kad yra pagrindas iš pagrindinio skolininko UAB ,,Modus“ ir laiduotojų A. K. ir R. K. solidariai priteisti 152 238,06 EUR skolą (CK 6.874 str. 1 d., 6.81 str.).

10Teismas nurodė atsakovo UAB ,,Modus“ argumentą, kad ieškovui nepateikus rezidavimo vietos pažymos, atsakovas turėjo pagrindą sustabdyti prievolių pagal Susitarimą vykdymą, vertinantis kritiškai. Juolab kad, pasak teismo, atsakovas nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad mokėjimo prievolę būtų sustabdęs iki Susitarimo nutraukimo. Teismas nurodė sutinkantis su atsakovo argumentu, kad pagal Pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatas ieškovas turėjo nurodytus duomenis pateikti atsakovui. Tačiau, teismo vertinimu, tokių duomenų nepateikimas negalėjo daryti įtakos Susitarimo, kurio sąlygas ieškovas buvo įvykdęs, vykdymui. Teismo vertinimu, šiuo atveju svarbi aplinkybė ta, kad minėtų pažymų pateikimas nebuvo ieškovo prievolė, numatyta Susitarime. Todėl, teismo nuomone, atsakovas nagrinėjamu atveju negalėjo naudotis CK 6.46, 6.58 ar 6.207 straipsniuose numatytomis teisėmis sustabdyti prievolės vykdymą pagal Susitarimą.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Modus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas, tenkindamas ieškinį, neatsižvelgė į tai, kad pats ieškovas netinkamai vykdė savo prievoles ir įsipareigojimus. 2010 m. liepos 31 d. kreditų portfelio perleidimo sutarties pagrindu atsakovo kreditoriumi tapo Latvijos Respublikos juridinis asmuo – AB ,,Parex banka“. Ta aplinkybė, kad atsakovas savo prievoles turėjo ir turi vykdyti užsienio subjektui lemia mokestinę specifiką, kuri turi būti tinkamai įvertinta. Jeigu Lietuvos ūkio subjektas moka palūkanas ne Lietuvos Respublikoje įregistruotam vienetui, pagal Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį pajamas gaunantis užsienio subjektas turi pateikti rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą, kuri yra būtina tam, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo. Nepateikus tokių pažymų atsakovas turėtų prievolę iš ieškovui mokamų sumų išskaičiuoti pelno mokestį Lietuvos Respublikoje ir atitinkamai ieškovas Latvijos Respublikoje turėtų dar kartą sumokėti tokį mokestį pagal Latvijos Respublikos teisės aktus. Taigi susidarytų tokia situacija, kai atsakovas mokėtų visas ieškovui priklausančias sumas, tačiau ieškovas visų sumų negautų ir tai sudarytų sąlygas ieškovui reikšti papildomas pretenzijas atsakovui dėl nepilnai išmokėtų sumų. Atsakovas ne kartą buvo prašęs ieškovo pateikti šias pažymas; tai patvirtina 2013 m. vasario 18 d. ir 2012 m. rugsėjo 12 d. elektroniniai laiškai. Be to, atsakovas yra prašęs pateikti ir kitus dokumentus, tačiau ieškovas šių dokumentų nepateikė. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas nevykdo savo prievolių atsakovo atžvilgiu ir atsakovui nesudaro sąlygų tam, kad jis galėtų tinkamai vykdyti savo prievoles. Atsakovas objektyviai negalėjo ir negali prisiimti rizikos ir pažeisdamas teisės aktų reikalavimus mokėti ieškovui. Dėl to atsakovas, vadovaudamasis CK 6.46, 6.58, 6.207 straipsniuose įtvirtinta teise, sustabdė prievolių pagal Kreditavimo sutartį ir Susitarimą vykdymą, ieškovo atžvilgiu ir prievolių nevykdė ir nevykdys tol, kol ieškovas neišduos rezidavimo vietą patvirtinančių pažymų.

142. Teismo sprendimas yra nemotyvuotas, todėl neteisėtas ir nepagrįstas. Apeliantas, atsikirsdamas į ieškinio reikalavimus nurodė, kad sustabdė savo prievolių pagal Susitarimą vykdymą, nes ieškovas neįvykdė savo prievolės pateikti atsakovui savo rezidavimo vietą patvirtinančių pažymų. Tačiau teismas skundžiame sprendime tik nurodė, kad tokį apelianto argumentą vertina kritiškai ir ieškinį tenkino visiškai. Toks teismo pasisakymas vertintinas kaip nemotyvuotas.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AS ,,Reverta“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

16Ieškovo teigimu, teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė prievolės vykdymą atsakovui sustabdęs iki vienašališko Susitarimo nutraukimo. 2011 m. lapkričio 25 d. susitarimą apeliantas pasirašė jau su naujuoju kreditoriumi – Latvijos įmone AS ,,Reverta“. Susitarimo sąlygose nėra nustatyta kreditoriaus pareiga pateikti rezidavimo vietą patvirtinančias pažymas. Susitarime aiškiai nurodytas pradelstų įsipareigojimų dydis, įvardintos aiškaus dydžio įmokos ir jų mokėjimo tvarka. Tai reiškia, kad Susitarimo galiojimo metu šalims buvo žinoma ir aiškiai suprantama įsipareigojimų vykdymo tvarka. Apelianto analizuojamos prielaidos dėl dvigubo apmokestinimo problematikos niekaip nepateisina apelianto sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Kreditoriaus pareigos pateikti rezidavimo pažymą nėra numatyta nei Susitarime, nei tiesiogiai įtvirtinta teisės aktuose, todėl jos nepateikimas negali būti laikomas esmine sąlyga atsakovo įsipareigojimų vykdymo sustabdymui. Iki Susitarimo nutraukimo apeliantas ieškovo oficialiai neprašė pateikti minimą rezidavimo pažymą, taip pat nėra informavęs apie prievolės vykdymo sustabdymą CK 6.46, 6.58 ar 6.207 straipsnių pagrindais. Susitarimo vienašališkas nutraukimas yra atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rezultatas. Be to, 2013 m. rugsėjo 4 d. ieškovas pateikė apeliantui pateikė Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos pažymą dėl AS ,,Reverta“ įregistravimo ir rezidavimo, tačiau apeliantas skolinių įsipareigojimų vis tiek neįvykdo. Skirtingai nei teigia apeliantas, teismo sprendimas yra pakankami motyvuotas ir pagrįstas teisės aktais, kiek tai buvo reikalinga nagrinėjamu atveju.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkinamas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

20Kaip minėta, 2011 m. lapkričio 25 d. tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl skolos pagal nutrauktą Kredito sutartį grąžinimo, pagal kurį apeliantas UAB ,,Modus“ įsipareigojo padengti pradelstus įsipareigojimus ieškovui Susitarime numatytais terminais ir tvarka (1 t., b. l. 16-19). Apeliantas mokėjimų pagal Susitarime numatytą grafiką nevykdė, todėl ieškovas Susitarimą vienašališkai nutraukė nuo 2012 m. gruodžio 1 d. (1 t., b. l. 13).

21Apeliantas neginčijo, kad jis nevykdė mokėjimo prievolės pagal Susitarimą, byloje taip pat nėra ginčo dėl likusios pagal Susitarimą mokėti sumos, kuri buvo priteista skundžiamu teismo sprendimu.

22Apelianto gynybinė pozicija grindžiama tuo, kad jis, vadovaudamasis CK 6.46, 6.58, 6.207 straipsniuose įtvirtintomis nuostatomis, sustabdė savo mokėjimo prievolės vykdymą, kadangi ieškovas neįvykdė pareigos pateikti rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos, reikalingos siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo. Apelianto teigimu, jam sustabdžius mokėjimo prievolę, teismas neturėjo pagrindo priteisti ieškovo nurodytą įsiskolinimą.

23Visų pirma, kolegijos vertinimu, apelianto nurodyti motyvai nesudarė pagrindo sustabdyti mokėjimo prievolės. Pagal minėtą 2011 m. lapkričio 25 d. susitarimą atsakovas įsipareigojo mokėti 5 790 EUR dydžio sumą kredito dengimui ir 10 proc. sutartines palūkanas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos (Sutarties 2.1.2 p.). Kaip nurodo pats apeliantas, šiuo atveju dvigubo apmokestinimo klausimas yra susijęs tik su ieškovui, kaip užsienio subjektui, apelianto mokamomis palūkanomis pagal Susitarimą (Pelno mokesčio įstatymo 4 str. 3 d. 2 p., 4 str. 4 d. 1 p., 37 str.; Lietuvos ir Latvijos Respublikos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo 11 str. 1 d.; 21 str.). Šią aplinkybę patvirtina ir paties apelianto 2012 m. rugsėjo 12 d. el. laiškas, skirtas ieškovui, kuriame nurodoma, kad jei Lietuvos ūkio subjektas moka palūkanas ne Lietuvos Respublikoje įregistruotam vienetui, tai pajamas gaunantis užsienio subjektas turi pateikti rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą (1 t., b. l. 184). Iš ieškovo pateiktų pranešimų/įspėjimų dėl susidariusių įsiskolinimų matyti, kad atsakovo turimos mokėti palūkanos pagal Susitarimą, lyginant su negrąžinto kredito sumomis, buvo labai nedidelės. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, turi būti panaudotas protingai ir sąžiningai, neperžengiant savigynos ribų (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-413/2009). Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad apelianto įrodinėjamas prievolių vykdymo sustabdymas negali būti laikomas teisėta savigynos panaudojimo priemone, nes yra neproporcingas kitos šalies (ieškovo) atžvilgiu (CPK 185 str.).

24Kita vertus, kyla pagrįstų abejonių, ar apeliantas apskritai buvo sustabdęs savo prievolės vykdymą. Byloje nėra jokių duomenų, kad apeliantas būtų informavęs ieškovą apie prievolės vykdymo sustabdymą. 2012 m. vasario 14 d. ieškovas informavo atsakovą apie įsiskolinimą (1 t., b. l. 15), atsakydamas į šį raštą įsiskolinimo pagal Susitarimą padengimą atsakovas siejo galimybe gauti refinansavimą iš kito banko (1 t., b. l. 14). Aplinkybes, susijusias su prievolės vykdymo sustabdymu, apeliantas nurodė tik ieškovui pareiškus ieškinį teisme.

25Kartu pažymėtina, kad ieškovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė 2013 m. rugpjūčio 26 d. pažymą dėl ieškovo AS ,,Reverta“ rezidavimo (2 t., b. l. 31), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki apeliacinio skundo nagrinėjimo ieškovui būtų atlikęs bent dalį mokėjimų.

26Apeliaciniu skundu taip pat įrodinėjama, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes teismas nepasisakė dėl atsakovo argumentų, susijusių su prievolės vykdymo sustabdymu. Su tokiais argumentais kolegija nesutinka. Skundžiamo teismo sprendimo turinys patvirtina, kad atsakovo atsikirtimai dėl prievolių vykdymo sustabdymo buvo įvertinti – teismas nurodė, kad rezidavimo pažymos pateikimas nebuvo ieškovo pareiga, kildinama iš Susitarimo, be to, atsakovas, nepateikė įrodymų, kad prievolę būtų sustabdęs iki Susitarimo nutraukimo, todėl atsakovo argumentus dėl teisės stabdyti mokėjimo prievolę atmetė.

27Remiantis išdėstytu, pagrindo tenkinti apeliacinį skundą nėra, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas.

28Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto valstybės naudai priteisiamas 9 256 Lt žyminis mokestis, kurio sumokėjimas buvo atidėtas iki teismo procesinio sprendimo priėmimo apeliacinės instancijos teisme (2 t., b. l. 23-24; CPK 93 str. 1, 3 d., 302 str.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovo UAB ,,Modus“, į. k. 132274964, valstybei 9 256 Lt (devynis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Danguolės Martinavičienės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2006 m. birželio 6 d. tarp pradinio kreditoriaus AB ,,Parex bankas“ ir... 6. Atsakovas UAB ,,Modus“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodydamas, kad yra... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovą ir atsakovą UAB ,,Modus“ siejo... 10. Teismas nurodė atsakovo UAB ,,Modus“ argumentą, kad ieškovui nepateikus... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Modus“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 13. 1. Teismas, tenkindamas ieškinį, neatsižvelgė į tai, kad pats ieškovas... 14. 2. Teismo sprendimas yra nemotyvuotas, todėl neteisėtas ir nepagrįstas.... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas AS ,,Reverta“ prašo apeliacinį... 16. Ieškovo teigimu, teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 20. Kaip minėta, 2011 m. lapkričio 25 d. tarp šalių buvo sudarytas susitarimas... 21. Apeliantas neginčijo, kad jis nevykdė mokėjimo prievolės pagal Susitarimą,... 22. Apelianto gynybinė pozicija grindžiama tuo, kad jis, vadovaudamasis CK 6.46,... 23. Visų pirma, kolegijos vertinimu, apelianto nurodyti motyvai nesudarė pagrindo... 24. Kita vertus, kyla pagrįstų abejonių, ar apeliantas apskritai buvo sustabdęs... 25. Kartu pažymėtina, kad ieškovas kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą... 26. Apeliaciniu skundu taip pat įrodinėjama, kad teismo sprendimas yra... 27. Remiantis išdėstytu, pagrindo tenkinti apeliacinį skundą nėra, todėl... 28. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto valstybės naudai priteisiamas 9 256... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 31. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Modus“, į. k. 132274964, valstybei 9 256 Lt...