Byla A-662-295-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gabijos investicijos“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A662-295/2011 pagal pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl projektavimo sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - UAB „HC ir R-IV projektai“, UAB „Gabijos investicijos“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „May Fair Investments“ (toliau – ir Bendrovė) skundu (b. l. 2-9, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2009 m. rugpjūčio 12 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. RPS 1508 (toliau – ir Sąvadas) ir įpareigoti Administracijos direktorių ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti pareiškėjui teisės aktų reikalavimus atitinkantį naują projektavimo sąlygų sąvadą pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. 0101/0170:229, Vilniaus miesto kadastrinėje vietovėje.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 1 d. sprendimu skundą atmetė.

6Pareiškėjas UAB „May Fair Investments“ apeliaciniu skundu (b. l. 116-123, II t.) prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi Nr. A662-295/2011 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ apeliacinį skundą atmetė.

8II.

92011 m. kovo 10 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiųstas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gabijos investicijos“ prašymas dėl turėtų teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-295/2011 (b. l. 183-184, II t.). Nurodo, kad už apeliacinio skundo analizę, teisinį vertinimą ir atsiliepimo parengimą advokatei Kristinai Alešiūnaitei sumokėjo 2344,38 Lt.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai buvo priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ir apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 proc. patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje taip pat numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

13Atsižvelgiant į tai, kad administracinėje byloje Nr. A662-295/2011 buvo priimtas trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Gabijos investicijos“ palankus sprendimas, jis turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

14Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje nustatyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo, pateikdamas prašymą, šios nuostatos paisė, t. y. byloje pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr. KAS541 (b. l. 185-186, II t.), mokėjimo nurodymas (b. l. 187, II t.).

15Iš UAB „Gabijos investicijos“ prašymo matyti, kad jam priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 2344,38 litų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „Gabijos investicijos“ atstovė advokatė K. Alešiūnaitė 2010 m. balandžio 2 d. parengė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 142-146, II t.).

16Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, jog priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju apskaičiuojant priteistiną užmokestį už advokatės K. Alešiūnaitės UAB „Gabijos investicijos“ suteiktas paslaugas, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ ir pagrindu imamas 800 Lt dydžio MMA (paslaugos buvo suteiktos po 2008 m. sausio 1 d.).

17Kadangi byla teisės aiškinimo ir taikymo atveju yra pakankamai sudėtinga, tačiau atsiliepimo į apeliacinį skundą apimtis nebuvo labai didelė, ta pati advokatė paruošė trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepimą į skundą ir jį atstovavo pirmosios instancijos teisme, todėl toks atsiliepimo surašymas nereikalavo daug laiko ir darbo sąnaudų bei specialių žinių, šiuo atveju taikytinas koeficientas 1 MMA ir, atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.11 punktą, trečiojo suinteresuoto asmens naudai priteistina 800 litų (800 x 1) suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (laikytina, kad atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas apima susipažinimą su apeliaciniu skundu, jo analizę bei teisinį vertinimą).

18Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, UAB „Gabijos investicijos“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą priteistina 800 litų suma.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gabijos investicijos“ prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr. A662-295/2011 tenkinti iš dalies.

21Trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Gabijos investicijos“ iš pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ priteisti 800 litų atstovavimo išlaidų.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai