Byla e2-8353-1079/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Sigita Rozgaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 42,48 Eur skolos, 11,61 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis), tačiau per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinė kreditorė akcinė bendrovė (toliau – AB) „Telia Lietuva“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Omnitel“) 2010 m. birželio 8 d. su atsakovu K. M. sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinė kreditorė atsakovui Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė ir su UAB „Omnitel“ neatsiskaitė, liko skolingas 42,48 Eur.

82012 m. gruodžio 28 d. UAB „Gelvora“ ir AB „Telia Lietuva“ pasirašė Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. TR3700-12218/12-20-78, pagal kurią AB „Telia Lietuva“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises atsakovo atžvilgiu. Iš byloje pateikto išrašo iš UAB „Omnitel“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 2 prie 2012 m. gruodžio 28 d. skolų portfelio pirkimo pardavimo sutarties, matyti, jog pradinė kreditorė perleido ieškovei teises į 42,48 Eur (146,69 Lt) atsakovo įsiskolinimą. 2013 m. sausio 16 d. ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas iki ieškinio parengimo dienos reikalavimų neįvykdė. Iš išdėstyto darytina išvada, jog ieškovė pagal Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį įgijo reikalavimo teisę į 42,48 Eur skolos išieškojimą iš atsakovo, kuris nėra įvykdęs reikalavimo pradinei kreditorei (CK 6.101 straipsnio 2 dalis).

9Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

10Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškove atsiskaitė (( - ) straipsnis), taip pat į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovės reikalavimų, ieškovei iš atsakovo priteistina 42,48 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 11,61 Eur palūkanų, paskaičiuotų pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytą 5 procentų metinių palūkanų normą už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. gegužės 18 d., t. y. už 1967 dienas. Taigi šioje byloje ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti kompensuojamąsias palūkanas už termino įvykdyti pradinę prievolę praleidimą. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos: pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė, antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas, trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

12Nagrinėjamu atveju tarp pradinės kreditorės ir atsakovo buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, kuriai aiškinti taikytinos CK šeštos knygos XXXV skyriaus nuostatos. CK 6.716 straipsnio 1 dalis (CK redakcija, galiojusi iki 2014 m. birželio 13 d.) numatė, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. To paties straipsnio 4 dalis numatė, jog kai klientas yra fizinis asmuo vartotojas, paslaugų sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio kodekso 6.188, 6.350-6.370 straipsnių taisyklės. Šiuo atveju sutartis buvo sudaryta tarp paslaugų teikėjo ir fizinio asmens vartotojo, todėl šioje byloje taikytinos CK šeštos knygos nuostatos, nustatančios vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumus (CK redakcija, galiojusi iki 2014 m. birželio 13 d.). CK 6.360 straipsnio 5 dalyje buvo numatyta, kai pirkėjas praleidžia mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos.

13Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, nustačius, jog tarp pradinės kreditorės ir atsakovo sudarytai paslaugų teikimo sutarčiai, taikytinos CK šeštos knygos nuostatos, nustatančios vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumus (CK redakcija, galiojusi iki 2014 m. birželio 13 d.) bei taikytina CK 6.360 straipsnio 5 dalies nuostata, jog praleidus mokėjimo terminą, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos, darytina išvada, jog šiuo atveju nėra, anksčiau nurodytų, visų trijų būtinų sąlygų, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį bei skaičiuoti kompensuojamąsias palūkanas.

14Pažymėtina tai, kad reikalavimo perleidimu (cesija) (CK 6.101 straipsnis) pradinis kreditorius perduoda kitam asmeniui turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

15Nagrinėjamu atveju ieškovė cesijos pagrindu įgijo teisę tik į atsakovo 42,48 Eur įsiskolinimą, Sutarties sąlygose palūkanų mokėjimas tarp pirminio kreditoriaus ir atsakovo numatytas nebuvo, tad teisės į palūkanų skaičiavimą ieškovė neperėmė ir negalėjo perimti.

16Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 11,61 Eur palūkanų atmestinas kaip nepagrįstas.

17Iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. gegužės 31 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 15,00 Eur dydžio žyminį mokestį, kuris yra minimalus mokėtinas už ieškinio pateikimą elektroninio ryšio priemonėmis, todėl ši suma priteistina iš atsakovo ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo K. M., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, j. a. k. 125164834:

  • 42,48 Eur (keturiasdešimt du eurus 48 ct) skolos;
  • 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo dienos, tai yra nuo 2018 m. gegužės 31 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Sigita... 2. Teismas... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gelvora“ ieškiniu... 4. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti asmeniškai (Lietuvos Respublikos... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinė kreditorė... 8. 2012 m. gruodžio 28 d. UAB „Gelvora“ ir AB „Telia Lietuva“ pasirašė... 9. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189... 10. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovas su... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 11,61 Eur palūkanų,... 12. Nagrinėjamu atveju tarp pradinės kreditorės ir atsakovo buvo sudaryta... 13. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, nustačius, jog tarp... 14. Pažymėtina tai, kad reikalavimo perleidimu (cesija) (CK 6.101 straipsnis)... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovė cesijos pagrindu įgijo teisę tik į atsakovo... 16. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo... 17. Iš atsakovo ieškovei taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės... 18. Ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo 15,00 Eur dydžio žyminį... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo K. M., a. k. ( - ) ieškovei UAB „Gelvora“, j. a. k.... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...