Byla AS-63-237-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. B. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, uždarajai akcinei bendrovei „Vitropolis“, akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, uždarajai akcinei bendrovei „Sisteminio modernizavimo grupė“, akcinei bendrovei „Spauda“, uždarajai akcinei bendrovei „Abrosa“, K. J. , V. J. , uždarajai akcinei bendrovei „Margi raštai“, uždarajai akcinei bendrovei „Primadis“, uždarajai akcinei bendrovei „Hanza lizingas“, T. K. , uždarajai akcinei bendrovei „Sanifinas“, I. E. , R. E. , V. O. (V. O. ), S. O. , uždarajai akcinei bendrovei „Znad Wilii radio stotis“, uždarajai akcinei bendrovei „SEB Lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei „Dujotekana“, uždarajai akcinei bendrovei „Reladus“, uždarajai akcinei bendrovei „Vyzdys“, A. P. , S. R. , Z. R. , uždarajai akcinei bendrovei „Politika“, uždarajai akcinei bendrovei „Mūsų gairės“, S. D. , T. U. , T. V. , uždarajai akcinei bendrovei „Radiocentras“, uždarajai akcinei bendrovei „ARS Media“, uždarajai akcinei bendrovei „Magazin Wilenski“, A. Š. , A. B. , G. B. , R. B. , V. B. , uždarajai akcinei bendrovei „Ūlos tėkmė“, Pankratono informacinei leidybos agentūrai, Viešajai įstaigai Teisės projektų ir tyrimų centrui, V. L. , Z. M. , I. S. (I. S. ), V. R. , H. B. (H. B. ), N. N. , uždarajai akcinei bendrovei „Compact transport“, uždarajai akcinei bendrovei „Agina“ uždarajai akcinei bendrovei „Lirsona popierius“, uždarajai akcinei bendrovei „VL Turto valdymas“, uždarajai akcinei bendrovei „Kultūros barai“, S. L. , Algimanto Semaškos firmai, uždarajai akcinei bendrovei „Radijas kelyje“, Personalinei Dalios Lesickienės įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Naujoji Ieva“, uždarajai akcinei bendrovei „Alio“, uždarajai akcinei bendrovei „Malaga“, Sergejaus Sluko „Mažoji Evelina“, B. M. , A. M. , uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos TV“, uždarajai akcinei bendrovei „Echo Litvy“, R. Gritėno įmonei, uždarajai akcinei bendrovei „Gairija“, uždarajai akcinei bendrovei „M-1“, uždarajai akcinei bendrovei „Savaitė“, uždarajai akcinei bendrovei „Savaitės ekspresas“, A. R. , V. R. , A. Š. , D. Š. , Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Eigulių topolis“, M. P. , Č. K. , I. G. , J. Š. (J. Š. ), uždarajai akcinei bendrovei „Norekso nekilnojamasis turtas“, uždarajai akcinei bendrovei „Molesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Logos žurnalas“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja J. B. 2008 m. spalio 20 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimą Nr. 1147V; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 2213V; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 3422-01; įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 6 mėnesius suformuoti laisvą (neužstatytą) žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui teritorijos ( - ) detaliajame plane pažymėtą skaičiais 1, 2, 3, 4 (sklypo ribų plane skaičiais 2, 3, 4, 5, 6) ir perduoti visus tuo susijusius dokumentus (duomenis) Vilniaus apskrities viršininkui.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 2 d. nutartimi administracinę bylą Nr. I-167-662/2009 pagal pareiškėjos J. B. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, UAB „Vitropolis“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir kt. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus sustabdė iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1604-235/2009 įsiteisėjimo.

7Teismas nustatė, kad pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. dirželio 1 d. sprendimą Nr. 1147V, 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 2213V, Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 3422-01, kurie trukdo pareiškėjai atkurti nuosavybės teises natūra į žemės sklypą, esantį ( - ). Bylos duomenimis Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2009 m. sausio 26 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriame formuluoja eilę reikalavimų, tame tarpe prašo atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus miesto valdybos sprendimą Nr. 2213V dėl žemės sklypo ( - ), padalijimo bei atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 3422‑01, kuriuo nustatyta pagrindinė tikslinė žemės sklypo ( - ), naudojimo paskirtis ir būdas ir kt. Identiškas skundo dalykas suformuluotas ir pareiškėjos skunde bei patikslintame skunde šioje administracinėje byloje. Teismas laikė, kad pareiškėja ginčija analogiškus administracinius aktus, kuriuos priėmė ir tie patys atsakovai. Kita vertus, pareiškėja prašo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 6 mėnesius suformuoti laisvą (neužstatytą) žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui, teritorijos ( - ) detaliajame plane pažymėtą skaičiais 1, 2, 3, 4 (sklypo ribų plane skaičiais 2, 3, 4, 5, 6) ir perduoti su tuo susijusius dokumentus (duomenis) Vilniaus apskrities viršininkui. Pažymėjo, jog remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, 64 860 kv. m dydžio žemės sklypas, esantis adresu ( - ), į kurio dalį pretenduoja ir pareiškėja, atitinkamais Vilniaus apskrities viršininko įsakymais yra išnuomotas AB „Spauda“, UAB „Abrosa“ ir UAB „Vitropolis“. Anksčiau minėtu ieškiniu taip pat siekiama panaikinti nurodytus Vilniaus apskrities viršininko įsakymus dėl valstybinės žemės išnuomojimo AB „Spauda“, UAB „Abrosa“, UAB „Vitropolis“ bei valstybinės žemės nuomos sutartį tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir AB „Spauda“ ir panaikinti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke 2002 m. rugsėjo 4 d. padarytą įrašą Nr. 1/44310 apie 6,4860 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Vilniaus m. k. v.) registravimą. Taigi kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo esmė ta, jog pareiškėja siekia, kad jai natūra būtų atkurtos nuosavybės teisės į priklausančią žemę, kuri viešojo administravimo subjektų teigimu yra paskirta valstybės išperkamai bei išnuomota kitiems asmenims (AB „Spauda“, UAB „Abrosa“ ir UAB „Vitropolis“). Teismas, išklausęs proceso šalių paaiškinimus bei susipažinęs su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateiktu ieškinio reikalavimų sutikslinimu, nustatė, kad šios administracinės bylos nagrinėjimas stabdytinas iki bus išnagrinėtas minėtas ieškinys Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme. Tokia išvada daroma todėl, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimas turės įtaką šio administracinio ginčo teisingam išsprendimui, nes jame kompleksiškai bus tiriamos visos aplinkybės, susijusios su ginčijamų administracinių aktų priėmimu bei žemės sklypo nuoma, kurios reikšmingos nagrinėjant ir šį ginčą. Teismas pažymėjo, kad vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principu, šalys ir bylą nagrinėjantis teismas privalo rūpintis, jog byla būtų teisingai išnagrinėta per galimai trumpiausią laiką. Atkreipė dėmesį į tai, kad Specialioji teisėjų kolegija, kuri pagal Civilinio proceso kodekso 36 straipsnį ir Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 21 straipsnį sprendžia ginčus dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo bei administracinio teismo, 2004 m. birželio 23 d. nutartyje yra pažymėjusi, jog Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išnagrinėti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio Kodekso 35 straipsnyje nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Nurodytoji teisės norma, kaip ir bet kuri kita teisės norma, turi būti aiškinama atsižvelgiant į jos sisteminius ryšius su kitomis Civilinio proceso kodekso bei kituose teisės aktuose įtvirtintomis normomis, o taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje yra įtvirtintas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas, kuris be kita ko skelbia, jog teismas imasi šiame Kodekse nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, ir siekia, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą /.../. Ši nuostata yra susijusi ir su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtinta asmens teise, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką. Bylose Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą pabrėždamas minėto principo reikšmę yra konstatavęs, kad viešasis interesas reikalauja, jog byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas šios administracinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki to laiko, kol Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. 2-1604-235/2009.

8III.

9Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad nurodytose bylose reikalavimai pareikšti skirtingais pagrindais ir skirtingų šalių. Pareiškėja ginčija aktų teisėtumą tuo pagrindu, kad pretenduoja atkurti nuosavybės teises į laisvą ginčo žemės sklypo dalį, kai tuo tarpu civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ ginčija aktų teisėtumą tuo pagrindu, kad jie pretenduoja nuomoti ar įsigyti ginčo žemės sklypo ploto dalį, kaip šioje žemėje esančių pastatų savininkai. Todėl, ar Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas patenkintų, ar atmestų ieškovo reikalavimus, tai niekaip neįtakotų pareiškėjos interesų ir jos reikalavimų tenkinimo galimybės šioje byloje. Todėl teismo išvada, kad civilinėje byloje nustatytinos aplinkybės turės įtakos šios bylos nagrinėjimui yra nepagrįstas.

112. Teismas turėtų vadovautis formuojama teismų praktika, kad jeigu visus teisiškai reikšmingus faktus pagal savo kompetenciją galėdamas ir privalėdamas nagrinėjamoje byloje nustatyti pats, nors atskirai nagrinėjamų bylų, kuriose dalyvauja tie patys asmenys, būtina nustatyti tas pačias reikšmingas aplinkybes, teismas aptariamu atveju neturi stabdyti bylos ir savo kompetenciją dėl tam tikrų faktų nustatymo perkelti kitam teismui. Toks bylos sustabdymo pagrindas neatitiktų jo paskirties, bet ir sudarytų sąlygas vilkinti šios bylos išnagrinėjimą, kas neatitinka ginčijamoje nutartyje deklaruojamo ekonomiškumo ir koncentruotumo principo.

123. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 20 d. nutartyje civilinėje byloje nurodė, jog tuo atveju, jeigu civilinėje byloje būtų patenkinti ieškovo reikalavimai pareiškėjos interesai nenukentėtų ir atvirkščiai, todėl teismas nemanė, kad yra pagrindas stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus priimtas sprendimas šioje administracinėje byloje.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Spauda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

141. Net ir operatyviai išnagrinėjus administracinę bylą ir net patenkinus pareiškėjos reikalavimus, pareiškėjos teisės nebūtų apgintos, kadangi ginčijama teritorija liktų išnuomota ir naudojama privačių juridinių asmenų. Teismas pagrįstai nurodė, kad civilinėje byloje nagrinėjami ne tik žemės sklypo suformavimo, tačiau ir jo naudojimo (užstatymo, išnuomojimo ir pan.) klausimai turi prejudicinį ryšį su nagrinėjama byla. Šie klausimai yra esminiai sprendžiant pareiškėjos reikalavimų pagrįstumo klausimą.

152. Teismas, nagrinėdamas administracinę bylą turi vertinti, ar ginčijamais sprendimais suformuotas žemės sklypas yra tinkamas visiems žemės sklype esantiems statiniams eksploatuoti (ar jis nėra per didelis). Iki nėra priimta galutinio sprendimo civilinėje byloje, nėra aišku, kurių pastatų buvimą ( - ) esančioje teritorijoje administracinis teismas turi vertinti. Jei ieškinys civilinėje byloje bus atmestas, turi būti įvertintas ir nustatytas plotas žemės sklypo, reikalingo Vilniaus miesto valdybos 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. 2213V suformuotame žemės sklype esančių pastatų eksploatavimui. Jei ieškinys civilinėje byloje bus patenkintas, šių pastatų ratas padidės, taigi padidės ir žemės sklypo ploto poreikis.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo atskirojo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 2 dalies 2 punktą tokiu atveju administracinė byla sustabdoma, kol įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis kitoje teisme nagrinėjamoje byloje.

21Atsižvelgiant į šias teisės normas, darytina išvada, jog administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka egzistuoja prejudicinis ryšys. Tai reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, turinčios esminės bei tiesioginės reikšmės konkrečios administracinės bylos nagrinėjimui, t. y. kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja ginčija Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. 1147V, Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 2213V, Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 3422-01 teisėtumą bei prašo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per 6 mėnesius suformuoti laisvą (neužstatytą) žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui teritorijos ( - ) detaliajame plane pažymėtą skaičiais 1, 2, 3, 4 (sklypo ribų plane skaičiais 2, 3, 4, 5, 6) ir perduoti visus tuo susijusius dokumentus (duomenis) Vilniaus apskrities viršininkui. Pareiškėja savo skundą iš esmės grindžia argumentais, kad teritorijos ( - ) detalaus žemės sklypo plano dalis, pažymėta skaičiais 1, 2, 3, 4, nepagrįstai yra priskirta prie žemės sklypo, reikalingo ( - ) esančių pastatų eksploatacijai. Pareiškėjos manymu, Vilniaus miesto valdyba, tvirtindama žemės sklypo ( - ) ribas ir į šį sklypą įtraukusi teritoriją, pažymėtą skaičiais 1, 2, 3, 4, pažeidė teisės aktų nuostatas dėl žemės sklypų formavimo pastatams ar įrenginiams eksploatuoti, kadangi ši teritorija neužstatyta ir nėra reikalinga žemės sklype esantiems pastatams eksploatuoti, taip pažeista pareiškėjos teisė susigrąžinti minėtą žemės sklypo dalį natūra (IV tomas, b. l. 126 – 132).

23Taigi spręsdamas šį ginčą teismas turi nustatyti, ar pagrįstai ginčijamais sprendimais buvo suformuotas tokio dydžio sklypas asmenų nuosavybės teise turimiems statiniams eksploatuoti.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1604-235/2009.

25Civilinėje byloje nagrinėjamas ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškinys atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui dėl žemės sklypo dalies ploto nuomos nuosavybės teise valdomiems pastatams ar jų dalims eksploatuoti. Ieškovas šalia kitų reikalavimų prašo teismo atnaujinti terminą ir panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 2213V dėl žemės sklypo ( - ) padalijimo bei Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 3422-01, kuriuo nustatyta pagrindinė tikslinė žemės sklypo ( - ) naudojimo paskirtis, būdas ir plotas (IV tomas, b. l. 138 – 149).

26Taigi šioje civilinėje byloje nagrinėjami žemės sklypų ( - ) suformavimo, nuomojimo ir jų naudojimo klausimai.

27Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad minėtos civilinės bylos sprendimas turės esminės įtakos nagrinėjamoje administracinėje byloje reikšmingų aplinkybių nustatymui, kadangi kol nėra priimtas galutinis sprendimas civilinėje byloje, nėra nustatyta, kokie pastatai patenka į žemės sklypą, suformuotą pareiškėjos ginčijamais sprendimais, administracinėje byloje nėra galimybės nustatyti minimalaus ploto, reikalingo valstybinėje žemėje esantiems pastatams eksploatuoti, o taip pat kartu nustatyti, ar yra laisvos valstybinės žemės, į kurią būtų galima atkurti nuosavybės teises.

28Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tarp šiuo metu nagrinėjamos administracinės bylos ir civilinės bylos egzistuoja prejudicinis ryšys. Todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 99 straipsnio 2 punktu, 2009 m. kovo 2 d. nutartimi pagrįstai sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1604-235/2009, todėl skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjos J. B. atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja J. B. 2008 m. spalio 20 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 2 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. III.... 9. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. 1. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad nurodytose bylose reikalavimai... 11. 2. Teismas turėtų vadovautis formuojama teismų praktika, kad jeigu visus... 12. 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. sausio 20 d. nutartyje... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Spauda“ atsiliepimu į atskirąjį... 14. 1. Net ir operatyviai išnagrinėjus administracinę bylą ir net patenkinus... 15. 2. Teismas, nagrinėdamas administracinę bylą turi vertinti, ar ginčijamais... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ prašo atskirojo... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas... 21. Atsižvelgiant į šias teisės normas, darytina išvada, jog administracinės... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja ginčija Vilniaus miesto... 23. Taigi spręsdamas šį ginčą teismas turi nustatyti, ar pagrįstai... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, kol... 25. Civilinėje byloje nagrinėjamas ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato... 26. Taigi šioje civilinėje byloje nagrinėjami žemės sklypų ( - ) suformavimo,... 27. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad minėtos... 28. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog tarp šiuo metu... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 30. Pareiškėjos J. B. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartį palikti... 32. Nutartis neskundžiama....