Byla 2VP-2148-722/2017
Dėl neišieškojimo iš skolininkės turto

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė,

2sekretoriaujant Ramintai Pranckevičiūtei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. J. prašymą suinteresuotiems asmenims antstolei R. M., UAB „Jonavos paslaugos“, UAB „Teledema“, VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, institucijai, teikiančiai išvadą Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neišieškojimo iš skolininkės turto.

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėja R. J. prašo nepilnamečio vaiko interesais neišieškoti iš jos vienintelio šeimos būsto – ½ dalies buto, esančio ( - ), nes įsiskolinimą išieškotojams ji gali padengti per 1 metus.

6Į teismo posėdį pareiškėja neatvyko, jai apie 2017-07-17 teismo posėdį pranešta šaukimą įteikiant asmeniškai( b.l.41), apie 2017-07-31 posėdį pranešant pranešimu ( b.l.55), prašymų bylos nagrinėjimą atidėti nepateikta.

7Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė V.Motiejūnienė 2017-07-17 teismo posėdyje pateikė išvadą, jog vadovaujantis nepilnamečio vaiko interesais, prašymas tenkintinas. Pareiškėjos šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. 2016-04-25 iš minėtos apskaitos R. J. išbraukta, įrašant ją į probleminių šeimų apskaitą. Šiuo metu R. J. su dukra S. K., gim. ( - ), gyvena sugyventinio G. Š. motinai priklausančiame bute ( - ), Vaikui gyvenimo sąlygos šiuo metu užtikrintos, tačiau nėra aišku, ar bus užtikrintos ateityje. Todėl vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų.

82017-07-26 teisme gautame prašyme Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant jo atstovui, sprendimą priimti, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko S. K., gim. ( - ), interesus ( b.l. 69).

9Suinteresuotas asmuo antstolė R. M. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo prašymą atmesti. Antstolės kontoroje šiuo metu vykdomos 8 vykdomosios bylos ir šiuo metu jos sustabdytos. Pareiškėja teikia teismui melagingus duomenims, nes jau ankščiau antstolei yra pranešusi, kad jos nepilnametė duktė bute ( - ),, negyvena. Varžytinės buvo organizuojamos ne pirmą kartą, su pareiškėja buvo sutarta, kad ji pasiūlys buto daliai savo pirkėją, tačiau nepasiūlė. Skolininkė vilkina skolos išieškojimą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, pažeidžia kreditorių interesus ( b.l. 21-22). Prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant antstolei R. M. ( b.l. 29,68).

10Suinteresuotas asmuo UAB „Jonavos paslaugos“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo prašymą atmesti. Įsiskolinimas už buto ( - ), komunalines paslaugas 2017-06-26 dienai yra 5905,53 Eur. R. J. įsiskolinimas viršija LR CPK 663 str. 3d. numatytą ribą, antstolės veiksmai yra teisėti ir teisingi, nepilnamečių vaikų teisių įgyvendinimą privalo užtikrinti tėvai. Prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui ( b.l. 23-24,62).

11VMI prie LR FM pateikė atsiliepimą, kad įrodžius LR CPK 663 str. 4d. sąlygų buvimą, dėl pareiškėjos R. J. prašymo neprieštaraus, prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant VMI atstovui ( b.l. 64-65).

12Suinteresuotas asmuo UAB „Teledema“ per teismo nustatytą laiką atsiliepimo į prašymą nepateikė, jos atstovas į teismo posėdį neatvyko.

13Byla nagrinėjama nedalyvaujant pareiškėjai ir suinteresuotų asmenų atstovams.

14Prašymas atmestinas.

15Bylos duomenys patvirtina, kad vykdymo procese, išieškant skolas iš skolininkės R. J. išieškotojų UAB „Jonavos paslaugos, UAB „Teledema“, valstybės naudai, išieškojimas buvo nukreiptas į skolininkės turto dalį - ½ buto, esančio ( - ),, kuris yra vienintelis skolininkės būstas. Skolininkė turi nepilnametę dukrą, gim. ( - ),, nuo 2017-06-13 dirba UAB „( - ),“, jos atlyginimas 380 Eur per mėnesį, per 2017 m. birželio mėn. pareiškėjos R. J. darbo užmokestis 120,91 Eur neatskaičius mokesčių ( b.l. 70).

16CPK 663 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti apribojimą išieškoti iš paskutinio fizinio asmens būsto ir šio apribojimo taikymo sąlygas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014). Kaip matyti iš bylos duomenų, skolininkės skolų didžiausia dalis atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už buto komunalines paslaugas. Tačiau, vadovaujantis bylos duomenimis, nėra pagrindo išvadai, kad skola nepadengta dėl sunkios skolininkės materialinės padėties. Išieškojimai vykdomi ne vienerius metus, tačiau byloje nėra duomenų apie aktyvius pareiškėjos veiksmus siekiant susirasti darbą, padengti skolas, duomenų apie pareiškėjos nedarbingumą, dalinį darbingumą. Pareiškėjos teiktais duomenimis, ji įsidarbino tik antstolei pradėjus aktyvius veiksmus siekiant iš varžytynių parduoti pareiškėjos būsto dalį. Varžytynės dėl pareiškėjos turto paskelbtos nuo 2017-05-16 iki 2017-06-15, pareiškimą teismui dėl neišieškojimo iš jos būsto ji padavė 2017-06-13, t.y. vykstant varžytynėms. Skolininkė teigia, kad ji iš savo atlyginimo ir vaikui mokamos sumos iš vaikų išlaikymo fondo gali per vienerius metus padengti visą skolą. Tačiau teismui nepateikta duomenų, kokią sumą pareiškėja R. J. gauna iš vaikų išlaikymo fondo. Teismas mano, kad vaikui skirti pinigai turi būti naudojami išimtinai vaiko interesams tenkinti. Be to, pareiškėja netinkamai aiškina LR CPK 663 str. 1d. nurodydama, kad ji gali skolas padengti per vienerius metus, kai tuo tarpu CPK 663 str. 1d. numatyta, kad išieškomą skolos sumą galima išieškoti per šešis mėnesius. Atsižvelgtina ir į tai, kad pareiškėja iš savo gaunamo 380 Eur atlyginimo ( neatskaičius mokesčių) turi pragyventi pati, išlaikyti vaiką. Pagal pareiškėjos gaunamą atlyginimą – 380 Eur neatskaičius mokesčių, negalima spręsti, kad ji susidariusį įsiskolinimą galės padengti per 6 mėnesius. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia spręsti apie pareiškėjos nesąžiningus veiksmus kreditorių atžvilgiu, vengimą vykdyti prievoles. Įvertinus aptartas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas neatitinka CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymui nustatytų sąlygų.

17Skolininkės įsiskolinimas kreditoriams ( vien tik skola UAB „Jonavos paslaugos“ 2017-06-26 dienai 5905,53 Eur) ženkliai viršija CPK 663 straipsnio 3 dalyje nustatytą 2030 Eur sumą, nepateikti įrodymai apie galimybę išieškoti skolas iš jos būsimų pajamų per šešių mėnesių laikotarpį (CPK 663 straipsnio 1, 3 dalys). Atsižvelgiant į aptartą, pareiškėjos R. J. prašymas dėl neišieškojimo iš vienintelio būsto dalies atmestinas.

182017-06-14 teismo nutartimi taikytą vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0064/15/01144, Nr. 0064/11/00282, Nr. 0064/11/01532, Nr. 0064/08/00808, Nr. 0064/09/01742, Nr. 0064/12/01368, Nr. 0064/11/00012, Nr. 0064/07/01620, dėl išieškojimo nukreipimo į paskutinį pareiškėjos R. J., a. k. ( - ) būstą, t. y. 1/2 dalį buto ( - ), unikalus numeris ( - ),, sustabdymą iki teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-2148-722/2017 priėmimo, panaikinti.

19Pareiškimą atmetus, iš pareiškėjos valstybei priteistina 8,18 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ( LR CPK 88 str. 1d. 3 p., 92, 96 str.).

20Vadovaudamasi LR CPK 290-291 str., 335 str., 593 str., 663 str., teisėja

Nutarė

21prašymą atmesti.

22Nutarties kopijas siųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

23Panaikinti 2017-06-14 nutartimi taikytą vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose sustabdymą.

24Priteisti valstybei iš pareiškėjos R. J., a.k( - ) 8,18 ( aštuonis eurus ir 18 ct) Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ( mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

25Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lidija Deksnienė,... 2. sekretoriaujant Ramintai Pranckevičiūtei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. Pareiškėja R. J. prašo nepilnamečio vaiko interesais neišieškoti iš jos... 6. Į teismo posėdį pareiškėja neatvyko, jai apie 2017-07-17 teismo posėdį... 7. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė V.Motiejūnienė 2017-07-17 teismo... 8. 2017-07-26 teisme gautame prašyme Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo bylą... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė R. M. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Jonavos paslaugos“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 11. VMI prie LR FM pateikė atsiliepimą, kad įrodžius LR CPK 663 str. 4d.... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Teledema“ per teismo nustatytą laiką... 13. Byla nagrinėjama nedalyvaujant pareiškėjai ir suinteresuotų asmenų... 14. Prašymas atmestinas.... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad vykdymo procese, išieškant skolas iš... 16. CPK 663 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti apribojimą išieškoti iš... 17. Skolininkės įsiskolinimas kreditoriams ( vien tik skola UAB „Jonavos... 18. 2017-06-14 teismo nutartimi taikytą vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr.... 19. Pareiškimą atmetus, iš pareiškėjos valstybei priteistina 8,18 Eur... 20. Vadovaudamasi LR CPK 290-291 str., 335 str., 593 str., 663 str., teisėja... 21. prašymą atmesti.... 22. Nutarties kopijas siųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.... 23. Panaikinti 2017-06-14 nutartimi taikytą vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose... 24. Priteisti valstybei iš pareiškėjos R. J., a.k( - ) 8,18 ( aštuonis eurus ir... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo skundžiama atskiruoju skundu Kauno...