Byla 2A-2362/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Rimvydo Norkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1001-372/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VVARFF“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Techsis“, uždaroji akcinė bendrovė „Banduva“, uždaroji akcinė bendrovė „Intega“, uždaroji akcinė bendrovė „Vigantiškių statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Elduva“, projektavimo firma „Arka“, uždaroji akcinė bendrovė „Archinova“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Statpala“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „VVARFF“ kreipėsi į teismą, ieškiniu Nr. 1 prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą dėl atmetimo ieškovo pasiūlymo, pateikto supaprastintame atvirame konkurse „Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas“ (toliau – Konkursas Nr. 1); 2) įpareigoti atsakovą įvertinti ieškovo pasiūlymą ir įtraukti jį į pasiūlymų eilę; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 1-6 l.).

4Ieškovo teigimu, jis kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Archinova“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo paskelbtame Konkurse Nr. 1, tačiau atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2012 m. birželio 28 d. pranešime nurodė, kad atmestas ieškovo ir paminėto trečiojo asmens pasiūlymas, kadangi jis neatitiko Konkurso Nr. 1 sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, nes ieškovas neturėjo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduoto galiojančio atestato, suteikiančio tiekėjui teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių grupė: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai) statybos darbus. Ieškovas nurodė, kad kartu su pasiūlymu buvo pateiktas Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 3084, suteikiantis ieškovui teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus (statinių kategorijos: ypatingi statiniai; statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos); statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, elektrotechnikos darbai; be to, ieškovas atsakovui pateikė lietaus nuotekų, elektrotechnikos ir susisiekimo komunikacijų specialistų bei projektuotojų atestatus, todėl nepagrįstas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas, kuris, be kita ko, yra nekonkretus (nenurodyta, kokio konkretaus kvalifikacijos reikalavimo neatitiko ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Archinova“). Pažymėjo, jog ieškovo ir nurodyto trečiojo asmens pasiūlymas buvo atmestas dėl nepateikto atestato, patvirtinančio teisę atlikti nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus, nors pagal Konkurso Nr. 1 sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkto nuostatas, buvo reikalaujama pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad dalyvis turi teisę atlikti inžinerinių tinklų darbus.

5Be to, ieškovas ieškiniu Nr. 2, pareikštu atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai, prašė: 1) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. liepos 4 d. sprendimą dėl atmetimo ieškovo pasiūlymo, pateikto supaprastintame atvirame konkurse „Žarėnų miestelio kultūros centro rekonstravimas ir viešosios aplinkos gerinimas“ (toliau – Konkursas Nr. 2); 2) įpareigoti atsakovą įvertinti ieškovo pasiūlymą ir įtraukti jį į pasiūlymų eilę; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (3 b. t., 1-7 l.).

6Nurodė, kad ieškovas kartu su trečiaisiais asmenimis UAB „Archinova“ ir UAB „Statpala“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo paskelbtame Konkurse Nr. 2, tačiau atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2012 m. liepos 4 d. pranešime nurodė, kad atmestas ieškovo ir paminėto trečiojo asmens pasiūlymas, kadangi jis neatitiko Konkurso Nr. 2 sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo, nes neturėjo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduoto galiojančio atestato, suteikiančio tiekėjui teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių grupė: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai) statybos darbus. Nesutikdamas su atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu, ieškovas nurodė analogiškus argumentus, kaip ir Ieškinyje Nr. 1. Pažymėjo, jog pirkimo dokumentai nenumato atlikti tokių lietaus nuotekų tinklų darbų, kurie būtų priskiriami ypatingiems statiniams.

7Atsakovas atsiliepimuose į ieškinius prašė juos atmesti (5 b. t., 4-13, 16-25 l.). Nurodė, kad ieškovas nepateikė dokumento (atestato), patvirtinančio jo teisę Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio (statinių grupė: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai) statybos darbus, todėl atsakovo viešųjų pirkimų komisija teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymus, kaip neatitinkančius minimalių kvalifikacijos reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 str. 2 d. 1 p.). Atsakovo teigimu, aiškinant kvalifikacinio reikalavimo esmę, būtina remtis ne pažodiniu jo perrašymu ar gramatiniu analizavimu, bet būtina jį sieti su pirkimo objektu, o šiuo konkrečiu atveju – privalu išsiaiškinti, kokius darbus turės atlikti tiekėjas, kurio pajėgumai yra tikrinami ginčo kvalifikacinio reikalavimo kontekste. Pažymėjo, jog kvalifikaciniuose reikalavimuose inžinerinių tinklų statybos darbai nebuvo detalizuoti, tačiau buvo blanketiškai nurodyta, kad tiekėjas turi turėti teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus darbus, o Konkursų sąlygų 6 priedo 3.8 punktuose numatyta, jog tiekėjas turės atlikti lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus. Todėl, pasak atsakovo, tiekėjas turėjo pateikti įrodymus, kad jis turi teisę atlikti inžinerinių tinklų statybos pogrupio – nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus (STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 10.5 p.). Dėl nurodyto atsakovas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Juolab kad ieškovas neginčijo, jog atsakovui pateiktas atestatas nesuteikia ieškovui teisės atlikti ypatingo statinio kategorijos nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų, ir nesikreipė į atsakovą dėl ginčo kvalifikacijos reikalavimo paaiškinimo ar patikslinimo (VPĮ 32 str. 1 d., 39 str. 2 d. 1 p.).

8Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi buvo sujungtos civilinės bylos Nr. 2-1001-372/2012 (nagrinėjama pagal ieškinį Nr. 1) ir Nr. 2-1020-372/2012 (nagrinėjama pagal ieškinį Nr. 2; 5 b. t., 29 l.).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškinį: 1) panaikino: a) atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Archinova“ pasiūlymas Konkurse Nr. 1; b) nurodytos komisijos 2012 m. birželio 29 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo ir trečiųjų asmenų UAB „Archinova“ bei UAB „Statpala“ pasiūlymas Konkurse Nr. 2; c) atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. liepos 11 d. sprendimų dalis, kuriomis nustatytos preliminarios pasiūlymų eilės Konkursuose Nr. 1 ir Nr. 2; 2) įpareigojo atsakovo viešojo pirkimo komisiją tęsti Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 viešojo pirkimo procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos, laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų, ir priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo; 3) priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 7 808 Lt bylinėjimosi išlaidų; atmetė ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą įvertinti ieškovo pasiūlymą ir įtraukti jį į pasiūlymų eilę (6 b. t., 73-80 l.).

11Nurodė, kad ieškovas buvo pateikęs atsakovui Kvalifikacijos atestatą Nr. 15556, išduotą D. B., pagal kurį šiam asmeniui buvo suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, nurodyta statinių grupė, be kita ko, ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo statiniai; buvo pateiktas Kvalifikacijos atestatas Nr.12396, išduotas A. J., kurio pagrindu A. J. suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, be kita ko, ir vandentiekio bei nuotekų šalinimo projektavime ir statyboje; taip pat įrodymai, patvirtinantys, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2007 iki 2011 metų sėkmingai atliko didelės apimties analogiškus darbus. Teismo nuomone, įvertinus nurodytus įrodymus, iš esmės ieškovo ir jo partnerių finansinė būklė bei profesinės kvalifikacijos lygis sudaro pagrindo teigti, jog atsakovas užkirto kelią ieškovui dalyvauti Konkursuose Nr. 1 ir Nr. 2 tik dėl formalaus atestato neatitikimo.

12Teismo teigimu, perkančioji organizacija privalo būti labai atidi, nustatydama minimalius tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir vertinant kvalifikacinio reikalavimo apimtis, o nagrinėjamoje byloje atsakovas nustatė, kad tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių grupės: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai) statybos darbus. Teismas pažymėjo, jog pagal STR 1.01.09:2003 nuostatas, inžineriniai tinklai turi pogrupius, o vienas iš jų yra nuotekų šalinimo tinklai. Pasak teismo, atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2012 m. gegužės 23 d. protokole Nr. A5-142 ir 2012 m. gegužės 25 d. protokole Nr. A5-153 užfiksuota, kad perkančioji organizacija reikalauja pateikti dokumentus, patvirtinančius projekto vadovo teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas tik su pirkimo objektu susijusių paslaugų vykdymu, o byloje nustatyta, jog ieškovo darbuotojai D. B. ir A. J. turėjo nurodyto pobūdžio atestatus.

13Teismo nuomone, netinkamai suformuluotas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą įvertinti pasiūlymus ir įtraukti į eilę, tačiau teismas sprendė, kad, pripažinus prieštaraujančiais imperatyvioms teisės normoms aukščiau paminėtus atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, negali būti laikomi teisėtais jo sprendimai, kuriais, nepagrįstai atmetus ieškovo pasiūlymus, buvo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė, todėl panaikino atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. liepos 11 d. sprendimų dalis, kuriomis nustatytos preliminarios pasiūlymų eilės Konkursuose Nr. 1 ir Nr. 2 (CPK 4238 str. 2 d.).

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkinti ieškovo reikalavimai, ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinius (6 b. t., 92-103 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nors ginčo kvalifikaciniame reikalavime nebuvo detalizuoti inžinerinių tinklų statybos darbai, byloje nepaneigta, kad šiame reikalavime buvo blanketiškai nurodyta, jog tiekėjas turi turėti teisę atlikti „pirkimo dokumentuose nurodytus darbus“, tarp jų – lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus, numatytus Konkurso sąlygose. Todėl ginčo kvalifikacijos reikalavimui įrodyti ieškovas atsakovui turėjo pateikti Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, patvirtinantį, kad ieškovas turi turėti teisę atlikti ypatingo statinio kategorijos nuotekų tinklų įrengimo darbus, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovas atitinka ginčo kvalifikacijos reikalavimą, nes jo pateiktas atestatas nesuteikia teisės atlikti ypatingo statinio kategorijos nuotekų tinklų įrengimo darbų ir dėl to byloje nėra ginčo (tai ieškovas pripažino procesiniuose dokumentuose).
  2. Be to, teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad reikalavimas pateikti atestatą pagrįstas imperatyviomis įstatymo normomis. Perkančioji organizacija, tiek rengdama konkurso dokumentus, tiek vertindama tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti ir kitų (ne tik VPĮ) teisės aktų imperatyvių nuostatų. Pagal Statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, juridiniai asmenys turi teisę vykdyti ypatingųjų statinių statybą, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiesiems statiniams statyti, o teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu juridinis asmuo įgyja, atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos atestatą (2011 m. gruodžio 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1037 patvirtinto STR 1.02.07:2004 3 p.). Todėl tik Aplinkos ministerijos atestuotas rangovas (tiekėjas) galėjo būti laikomas atitinkančiu ginčo kvalifikacijos reikalavimą.
  3. Apygardos teismas, netinkamai įvertinęs ieškovo su pasiūlymu pateiktus dokumentus (D. B. ir A. J. išduotus atestatus, buvusių užsakovų pažymas apie tinkamą ankstesnių ieškovo projektų įvykdymą, ieškovo jungtinės veiklos partnerių finansines galimybes), nepagrįstai konstatavo ieškovo atitiktį ginčo kvalifikacijos reikalavimui, kadangi nurodyti dokumentai patvirtina ieškovo atitiktį kitiems kvalifikacijos reikalavimams, įtvirtintiems VPĮ 36 straipsnyje.
  4. Teismas nepagrįstai sutapatino Konkursų sąlygų reikalavimus tiekėjo pasiūlytiems specialistams (VPĮ 36 str. 1 d. 6 p.) su skirtingu reikalavimu pačiam tiekėjui (VPĮ 34 str. 1 d.): statybos rangovu juridinis asmuo (tiekėjas) gali būti tik tokiu atveju, jeigu jis yra atestuotas Aplinkos ministerijos (Statybos įstatymo 15 str., STR 1.02.07:2004 3 p.; Konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punktas), o pirkimo dokumentuose buvo nurodyti atskiri reikalavimai tiekėjo (statybos rangovo) pasiūlytiems specialistams (statybos darbų vadovams) ir projekto statybos darbų vadovams (Konkursų sąlygų 2 lentelės 2, 4 punktai). Ieškovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad jo siūlomi statybos darbų ir projektavimo darbų vadovai (fiziniai asmenys) yra atestuoti ir atitinka Konkursų sąlygų 2 lentelės 2 ir 4 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau šie įrodymai nepatvirtina, kad atestuotas yra pats ieškovas (statybos rangovas; VPĮ 34 str. 1 d.).
  5. Teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovo atitikimą ginčo kvalifikaciniam reikalavimui patvirtina kitų užsakovų pateiktos pažymos ir tiekėjo finansinių galimybių dokumentai, kadangi šie įrodymai buvo reikalingi, siekiant pagrįsti atitikimą kitiems kvalifikacijos reikalavimams, ir neįrodo ieškovo atitikimo Konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkto nuostatoms.

16Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Techsis“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkinti ieškovo reikalavimai, ir atmesti ieškovo reikalavimus šioje dalyje (6 b. t., 84-87 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. VPĮ normose nereglamentuojama sąvoka „teisė verstis atitinkama veikla“, todėl nagrinėjamu atveju, atsakovui paskelbus konkursą dėl statybos darbų atlikimo, teismas privalėjo vadovautis statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal kuriuos vienintelis ir leistinas įrodymas, patvirtinantis tiekėjo (ypatingo statinio statybos rangovo) teisę atlikti pirkimų dokumentuose numatytus ypatingo statinio statybos darbus, yra Aplinkos ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas (Statybos įstatymo 15 str. 1-2 d., STR 1.02.07:2004 42.1 p.), kurio ieškovas kartu su pasiūlymu nepateikė atsakovui.
  2. Teismas be pagrindo sprendė, jog ieškovo atitikimą ginčo kvalifikaciniam reikalavimui patvirtina ieškovo darbuotojų D. B. ir A. J. kvalifikaciniai atestatai, kadangi šie dokumentai nesuteikia teisės nurodytiems asmenims būti ypatingo statinio statybos rangovais, o tik sudaro galimybę jiems būti statybos dalyviais šalia rangovo (Statybos įstatymo 11 str.).

17Atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą atsakovas prašo jį patenkinti (6 b. t., 109-114 l.). Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia iš esmės tokiais pačiais argumentais kaip ir apeliacinį skundą.

18Atsiliepimuose į apeliacinius skundus ieškovas prašo juos atmesti (6 b. t., 117-119, 121-123 l.). Nurodo, kad konkursų pirkimo objektas yra ne tik statybos darbai, bet ir projektų parengimas, kad tik po šių projektų parengimo bus galima spręsti, ar lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbai atitiks ypatingo statinio kategoriją, todėl ginčas dėl šios aplinkybės yra neaktualus. Ieškovo teigimu, nesutiktina su apeliacinių skundu argumentu, jog reikalavimas tiekėjui turėti teisę verstis veikla (VPĮ 34 str. 1 d.) ir tiekėjo specialistų kvalifikacija (VPĮ 36 str. 1 d. 6 p.) yra skirtingi kvalifikacijos reikalavimai, kadangi iš specialistų kvalifikacijos „išvedama“ tiekėjo, kaip juridinio asmens kvalifikacija, o ne priešingai. Pažymi, kad teismas priėmė sprendimą, įvertinęs ne tik šią aplinkybę, bet įrodymų visumą, o iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliaciniai skundai tenkintini.

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

22apygardos teismas, nagrinėdamas bylą, nevisapusiškai ištyrė ir neteisingai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes bei įrodymus, padarė išvadas, neatitinkančias faktinių bylos aplinkybių, pažeisdamas civilinio proceso taisyklių nuostatas, dėl ko, netinkamai pritaikęs materialinės teisės normas, neteisingai išsprendė bylą, nepagrįstai patenkindamas ieškovo reikalavimus (CPK 176, 183, 185 str.).

23VPĮ 2 straipsnio nuostatomis, viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (32 d.), o pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

24Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Be to, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (VPĮ 34 str. 1 d.). VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti šiuos duomenis per protingą terminą. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką.

25Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

26Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas dalyvavo atsakovo organizuotuose Konkurse Nr. 1 ir Konkurse Nr. 2, kuriuose buvo pripažintas neatitinkančiu Konkurso Nr. 1 bei Konkurso Nr. 2 sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyto minimalaus dalyvio kvalifikacijos reikalavimo, kurį Konkurso dalyviai turėjo pagrįsti, pateikdami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą galiojantį atestatą, liudijantį tiekėjo teisę vertis atitinkama veikla (nebuvo pateikęs Aplinkos ministerijos išduoto galiojančio atestato, suteikiančio teisę ieškovui Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (Statinių grupė: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo) statybos darbus; 1 b. t., 21-22, 205 l.; 3 b. t., 23, 205 l.).

27Nors Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkte nebuvo tiesiogiai nurodyta, kad tiekėjas privalo pateikti Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę ieškovui Lietuvos Respublikoje atlikti ypatingo statinio statybos darbus (Statinių grupė: inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo), tačiau paminėtoje Konkursų sąlygoje įtvirtinta, jog tiekėjas privalo turėti teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus. Beje, iš Konkursų dokumentų matyti, kad Konkurso Nr. 1 Projektavimo užduoties 5.14 punkte bei Architektūrinės – planinės užduoties 11/19 5.5 punkte nustatyta, jog, atliekant Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimo darbus, tvarkomoje Masčio g. atkarpoje numatyta įrengti lietaus nuotekų tinklus su lietaus vandens surinkimo trapais, juos pajungiant į lietaus nuotekų tinklų šulinį, kuris nuvestas į melioracijos griovį, esantį Masčio g., o, Konkurso Nr. 1 sąlygų 6 priedo „Įkainotas veiklos sąrašas“ 2.8 punkte nurodytas lietaus nuotekų tinklų įrengimas; be to, Konkurso Nr. 2 Projektavimo užduoties 5.2.10 punkte numatyta suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklus su lietaus vandens surinkimo trapais Varnių, Plungės, Telšių ir Kegų g. atkarpose, juos nuvedant į Kegų g. veikiantį šulinį, o Konkurso Nr. 2 sąlygų 6 priedo „Įkainotas veiklos sąrašas“ 3.8 punkte nurodytas lietaus nuotekų tinklų įrengimas (1 b. t., 60, 64, 107 l.; 3 b. t., 41, 77 l.).

28Dėl pasakyto yra pagrindo teigti, kad, vykdant Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 darbus, šiuos konkursus laimėjęs tiekėjas turės atlikti ypatingo statinio kategorijos nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbus, todėl tiekėjas, dalyvaujantis paminėtuose konkursuose, privalėjo pateikti Aplinkos ministerijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę tiekėjui atlikti aukščiau nurodytus statybos darbus (Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 3.1 p. 1 lentelės 5 p.; VPĮ 34 str. 1 d.).

29Ieškovas kartu su Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 pasiūlymais pateikė Aplinkos ministerijos jam išduotą atestatą Nr. 3084, kuriuo ieškovui suteikta teisė atlikti ypatingo statinio ir jo dalies statybos darbus, nurodytos statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai, inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos; 1 b. t., 140 l.; 3 b. t., 105 l.), iš kurio matyti, kad ieškovas turi teisę atlikti ypatingo statinio inžinerinių elektros tinklų statybos darbus, bet šio atestato pagrindu ieškovui nesuteikta teise atlikti inžinerinių nuotekų šalinimo tinklų statybos darbus, o apeliantas neginčija šios aplinkybės.

30Be to, ieškovas kartu su pasiūlymais Konkursams Nr. 1 ir Nr. 2 pridėjo ieškovo darbuotojų A. J. ir D. B. atestatus, kurių pagrindu paminėti ieškovo darbuotojai, be kita ko, turi teisę būti ypatingo statinio (jo dalies) vadovais, atliekant inžinerinių tinklų – nuotekų šalinimo statybos darbus (1 b. t., 181, 185 l.; 3 b. t., 137, 147 l.).

31Pažymėtina, kad perkančioji organizacija turi teisę patikrinti ne tik tai, ar kandidatas (tiekėjas) turi teisę verstis konkurso dokumentuose nurodyta veikla, pareikalaudama pateikti įrodymus, patvirtinančius kandidato profesinį tinkamumų, bet ir jo personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimą bei profesinę kvalifikaciją (VPĮ 34 str. 1 d., 36 str. 1 d. 6 p.), o tai ir padarė atsakovas, Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 punkte nurodęs reikalavimus tiekėjo darbuotojams (specialistams; 1 b. t., 23 l.; 3 b. t., 24 l.).

32Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti aukščiau nurodytiems darbuotojams Aplinkos ministerijos išduoti atestatai patvirtina ieškovo atitikimą Konkursų sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 2 punkto nuostatoms, kuriose nustatyti tiekėjų darbuotojams (specialistams) keliami profesinės kvalifikacijos reikalavimai. Tačiau apygardos teismas, vadovaudamasis paminėtų atestatų duomenimis, neturėjo pagrindo teigti, kad šie atestatai patvirtina ieškovo atitikimą ginčo konkursų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkto reikalavimams. Juolab kad pagal įstatymą, ypatingų statinių statybos rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę būti atestuotas (Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje įsteigtas) juridinis, bet ne fizinis asmuo (Statybos įstatymo 15 str. 1, 2 d.; STR 1.02.07:2012 3 d.).

33Dėl pasakyto atsakovas turėjo pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymus dėl jų neatitikimo Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygose nustatytų reikalavimų (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.).

34Todėl panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir priimtinas naujas teismo sprendimas, kuriuo atmestini ieškovo ieškiniai Nr. 1 ir Nr. 2, pareikšti atsakovui (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

35Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atmetus ieškinius, pagal CPK taisykles pakeistinas ir teismo sprendime nurodytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Atsakovas pateikė įrodymus, kad pirmosios instancijos teisme turėjo 10 463,40 Lt išlaidų advokato pagalbai, o trečiasis asmuo UAB „Techsis“ – 3 000 Lt nurodytų išlaidų (5 b. t., 132-133 l.; 6 b. t., 4-6 l.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje buvo nagrinėjami 2 iš esmės analogiški ieškiniai, į kuriuos atsakovo pozicija ir pateiktų atsiliepimų turinio esmė taip pat tapačios, o trečiojo asmens pozicija byloje buvo tokia pati, kaip ir atsakovo, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintomis rekomendacijomis, sprendžia, jog priteistinos atsakovo būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, kurios sudaro 4 500 Lt, o trečiojo asmens – 2 000 Lt (CK 1.5 str.; 5 b. t., 34-49, 53-62, 117-123, 125-127, 132-133 l.; 6 b. t., 4-6, 8-9 l.; CPK 93 str. 1 d., 98 str., 302 str.). Be to, patenkinus apeliacinius skundus, iš ieškovo atsakovui priteistina 1 000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, išlaidų, ir 2 000 Lt advokato pagalbai išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (iš viso 3 000 Lt), o trečiajam asmeniui UAB „Techsis“ – 1 000 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, išlaidų (6 b. t., 88, 104, 134-139 l.; CPK 93 str. 1 d., 98 str., 302 str.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimą, kuriuo panaikintas atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. birželio 28 d. sprendimas atmesti ieškovo UAB „VVARFF“ pasiūlymą, ir atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Žarėnų miestelio kultūros centro rekonstravimas ir viešosios aplinkos gerinimas“ viešojo pirkimo komisijos 2012 m. liepos 4 d. sprendimas atmesti ieškovo UAB „VVARFF“ pasiūlymą, taip pat atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų 2012 m. liepos 11 d. sprendimų dalys, kuriomis nustatytos preliminarios pasiūlymų eilės atsakovo vykdomuose konkursuose „Ryškėnų kaimo viešosios aplinkos gerinimas“ ir „Žarėnų miestelio kultūros centro rekonstravimas ir viešosios aplinkos gerinimas“, o atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos įpareigotos tęsti viešųjų pirkimų procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos, laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų, bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo.

38Priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo UAB „VVARFF“ ieškinį. Priteisti iš ieškovo UAB „VVARFF“, į. k. 169700486, atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai, į. k. 180878299, 4 500 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, ir trečiajam asmeniui UAB „Techsis“, į. k. 180359062, 2 000 Lt (du tūkstančius litų) advokato pagalbos išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

39Priteisti iš ieškovo UAB „VVARFF“ atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, ir trečiajam asmeniui UAB „Techsis“ – 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „VVARFF“ kreipėsi į teismą, ieškiniu Nr. 1 prašydamas:... 4. Ieškovo teigimu, jis kartu su trečiuoju asmeniu UAB „Archinova“ pateikė... 5. Be to, ieškovas ieškiniu Nr. 2, pareikštu atsakovui Telšių rajono... 6. Nurodė, kad ieškovas kartu su trečiaisiais asmenimis UAB „Archinova“ ir... 7. Atsakovas atsiliepimuose į ieškinius prašė juos atmesti (5 b. t., 4-13,... 8. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi buvo sujungtos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimu iš dalies... 11. Nurodė, kad ieškovas buvo pateikęs atsakovui Kvalifikacijos atestatą Nr.... 12. Teismo teigimu, perkančioji organizacija privalo būti labai atidi,... 13. Teismo nuomone, netinkamai suformuluotas ieškovo reikalavimas įpareigoti... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija... 16. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Techsis“ prašo panaikinti... 17. Atsiliepime į trečiojo asmens apeliacinį skundą atsakovas prašo jį... 18. Atsiliepimuose į apeliacinius skundus ieškovas prašo juos atmesti (6 b. t.,... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 22. apygardos teismas, nagrinėdamas bylą, nevisapusiškai ištyrė ir neteisingai... 23. VPĮ 2 straipsnio nuostatomis, viešasis pirkimas – perkančiosios... 24. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra... 25. Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas dalyvavo atsakovo organizuotuose... 27. Nors Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 5 punkte nebuvo... 28. Dėl pasakyto yra pagrindo teigti, kad, vykdant Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2... 29. Ieškovas kartu su Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 pasiūlymais pateikė Aplinkos... 30. Be to, ieškovas kartu su pasiūlymais Konkursams Nr. 1 ir Nr. 2 pridėjo... 31. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija turi teisę patikrinti ne tik tai,... 32. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti aukščiau nurodytiems... 33. Dėl pasakyto atsakovas turėjo pagrindo atmesti ieškovo pasiūlymus dėl jų... 34. Todėl panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir priimtinas... 35. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir atmetus ieškinius, pagal... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimą, kuriuo... 38. Priimti naują sprendimą – atmesti ieškovo UAB „VVARFF“ ieškinį.... 39. Priteisti iš ieškovo UAB „VVARFF“ atsakovui Telšių rajono savivaldybės...