Byla T-205-543/2018
Dėl teistumo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Irmutė Kliučinskienė, sekretoriaujant R. S., dalyvaujant prokurorei N. K., nuteistajai D. Ž.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistosios D. Ž. prašymą dėl teistumo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4nuteistoji D. Ž. prašo panaikinti jai teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį, kuris pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu.

5Prašyme nurodė, kad ji Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-498/2015 nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį ir 228 straipsnio 1 dalį subendrinta bausme – 80 MGL (3012 eurų) dydžio pinigine bauda. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendis D. Ž. paliktas nepakeistas.

6Nuteistoji, remdamasi BK 97 straipsnio 7 dalimi, 2018 m. vasario 19 d. suėjus pusei jos teistumo laiko, prašo teistumą panaikinti. Prašyme nurodo, kad šios nusikalstamos veikos, jos kaip savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos narės, buvo padarytos siekiant išvengti galimų teisminių ginčų dėl miesto stadiono papildomų darbų ir galimo finansavimo tokiu atveju praradimo, o ne dėl kitų asmenų turtinės ar kitokios asmeninės naudos. Baudžiamoji byla buvo nagrinėjama nepagrįstai ilgai, užsitęsė net 4 metus. Nuo 2011 m. balandžio 11 d., kuomet buvo pateikti įtarimai, iki šio laiko nuteistoji daugiau nei 7 metus negali dalyvauti visaverčiame socialiniame gyvenime, negali užimti valstybės tarnautojo pareigų, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui buvo atleista iš savivaldybėje esančių viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialisto pareigų. Ji yra baigusi Vilniaus universitetą, įgijusi ekonomisto kvalifikaciją. Nuo 2017-08-01 D. Ž. dirba UAB „( - )“ viešųjų pirkimų specialiste. Darbdavio charakterizuojama labai gerai. Yra ištekėjusi, turi dvi dukras, iš kurių viena yra nepilnametė, vyresnioji – studijuoja mediciną. Anksčiau nebuvo teista, per teistumo laikotarpį naujų nusikaltimų bei teisėtvarkos nusižengimų nepadariusi. Mano, kad bausmės bei teistumo instituto tikslai jau pasiekti, nes suvokė savo nusikalstamų veiksmų padarinius, padarė tinkamas išvadas, todėl teistumas, kaip pernelyg nuteistosios D. Ž. galimybę dalyvauti visaverčiame socialiniame gyvenime varžanti priemonė, galėtų ir turėtų būti panaikintas.

7Teismo posėdžio metu D. Ž. papildomai paaiškino, kad dėl turimo teistumo iki šiol labai išgyvena, dėl blogos moralinės savijautos kurį laiką po priimto apkaltinamojo nuosprendžio buvo save izoliavusi - nusišalinusi nuo aktyvaus gyvenimo ir darbinės veiklos. Šiuo metu yra gavusi keletą pasiūlymų dalyvauti konkursuose, laimėjus, užimti pareigas valstybės tarnyboje, tačiau teistumas trukdo turėti nepriekaištingą reputaciją, tokiu būdu užkertama galimybė pagal turimą išsilavinimą ir darbo patirtį lengviau integruotis visuomenėje.

8Prokurorė šiam prašymui neprieštaravo, nurodydama, kad jau yra suėję pusė teistumo termino, D. Ž. paskirtą baudą sumokėjusi, charakterizuojama išimtinai teigiamai, dirba, naujų nusikalstamų veikų nepadarė, administracinėmis nuobaudomis bausta tik už KET pažeidimus, kurie nebuvo nei šiurkštūs, nei pavojingi, padarė reikiamas išvadas, todėl bausmės tikslai ir teistumo instituto tikslai jau pasiekti.

9Prašymas tenkinamas.

10Pagal BK 97 straipsnio 7 dalį, suėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą. Pagal to paties straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktį turinčiais teistumą laikomi asmenys, nuteisti už tyčinius nesunkius ar apysunkius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę – bausmės atlikimo laikotarpiu bei trejus metus po bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog D. Ž. buvo nuteista už apysunkio nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, ir nesunkaus nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą, už kuriuos jai buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė 80 MGL (3012 Eur) dydžio bauda. Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. birželio 17 d.

12Nuteistoji kartu su prašymu dėl teistumo panaikinimo pateikė Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą, patvirtinančią, jog jai paskirtą baudą sumokėjo 2016 m. rugpjūčio 19 d. (b. l. 4). Taigi laikytina, jog būtent šią dieną D. Ž. realiai atliko jai paskirtą bausmę ir nuo šios dienos skaičiuotinas trejų metų teistumo terminas, įtvirtintas BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktyje. Nagrinėjamu atveju teistumo termino pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 19 d., o pusė teistumo termino suėjo 2018 m. vasario 19 d. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra formalusis pagrindas nuteistajai D. Ž. panaikinti teistumą, suėjus ne mažiau kaip pusė teistumo termino. Kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina įvertinti tiek formalias, tiek materialias teistumo panaikinimo ar jo laiko sutrumpinimo sąlygas. Teismas, panaikindamas teistumą prieš terminą taip pat atsižvelgia į nuteistosios asmenybę, jos elgesį po bausmės atlikimo, jos darbo veiklą bei kitas aplinkybes, leidžiančias teismui spręsti apie teistumo panaikinimo prieš terminą galimumą ir tikslingumą.

13Nuteistoji D. Ž. naujų nusikalstamų veikų nepadarė (b. l. 27-28). Darbdavio charakterizuojama išimtinai teigiamai (b. l. 23). Yra susituokusi, augina dvi dukras, iš kurių viena yra nepilnametė. Teistumo laikotarpiu D. Ž. du kartus buvo bausta už KET taisyklių pažeidimus, tačiau šie pažeidimai nevertinami kaip labai grubūs. Teismas, įvertinęs nuteistosios prašyme nurodytus ir teismo posėdžio metu išsakytus argumentus, jos padarytų nusikaltimų pobūdį, nuteistosios elgesį po baudos sumokėjimo, D. Ž. požiūrį į padarytas nusikalstamas veikas, neproporcingai ilgą laikotarpį nuo pranešimo apie įtarimą iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, į teisines teistumo pasekmes t. y. nuteistosios D. Ž. patirtą teisių ir laisvių suvaržymą, daro išvadą, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės bei BK 97 straipsnyje teistumo instituto tikslai yra pasiekti, D. Ž. suvokė savo neteisėtų bei nusikalstamų veiksmų padarinius, padarė tinkamas išvadas iš savo įstatymui prieštaraujančio elgesio, todėl yra pagrindas nuteistosios D. Ž. prašymą tenkinti ir panaikinti teistumą prieš terminą.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 3 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 363, 364 straipsniais,

Nutarė

15Prašymą tenkinti.

16Panaikinti nuteistajai D. Ž., asmens kodas ( - ) teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai