Byla e2A-286-357/2016
Dėl avanso ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės (pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Mockevičiaus ir Irenos Stasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Meyer&John“ apeliacinį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Meyer&John“ ieškinį atsakovei UAB „Betech“ dėl avanso ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė UAB „Meyer&John“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Betech“ 14 770,62 Eur sumokėto avanso, 765,12 Eur palūkanų, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2591,33 Lt bylinėjimosi išlaidų.
 1. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. kovo 12 d. sudarė su atsakove UAB „Betech“ Darbų vykdymo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti vandentiekio ir nuotekų, vamzdžių paklojimo horizontalaus valdomo gręžimo būdu darbus, o ieškovė įsipareigojo už atliktus darbus atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka, iki 2014 m. kovo 17 d. sumokant atsakovei pirmą pusę avanso. Ieškovė dviem mokėjimo nurodymais sumokėjo 14 770,62 Eur avanso. 2014 m. balandžio 14 d. atsakovė raštu informavo ieškovę, kad inicijuoja sutarties nutraukimą. Kadangi sutartis nebuvo įvykdyta, ieškovė reikalauja grąžinti atsakovei pagal sutartį sumokėtą avansą.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei UAB „Meyer&John“ iš atsakovės UAB „Betech“ 2307,22 Eur skolos, 115,82 Eur palūkanų, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 2423,04 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. sausio 30 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 120,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 27,96 Eur žyminio mokesčio, likusioje dalyje ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB „Meyer&John“ valstybei 16,76 Eur pašto išlaidų, priteisė iš atsakovės UAB „Betech“ 3,19 Eur pašto išlaidų.
 1. Teismas vertino, kad ieškovei neįvykdžius pareigos priimti UAB „Betech“ atliktus darbus, nustatytu laiku nepateikus akto nepasirašymo motyvų ir nenurodžius atliktų darbų trūkumų, jei tokie nustatyti, UAB „Betech“ vienašališkai sudarytas ir pasirašytas aktas galioja, jis nėra nuginčytas, o nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. ieškovė turi pareigą atsiskaityti už atsakovės atliktus darbus. Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovės prašoma iš atsakovės priteisti suma mažintina, už atliktus darbus mokėtina suma, priteisiant ieškovei iš UAB „Betech“ 2307,22 Eur skirtumą.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Meyer&John“ prašo panaikinti 2015 m. gruodžio 3 d. Akmenės rajono apylinkės teismo sprendimą dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovės ieškinys ir toje dalyje priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį pilnai patenkinti; priteisti iš atsakovės ieškovės naudai visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovas netinkamai įvykdė Sutartį: sutartyje nustatytu laiku nepateikė ieškovei suderintos formos avansinio mokėjimo garantijos 29.617,27 Eur sumai (Sutarties 3.3 p.); atsakovės atliktų darbų kokybė neatitiko Sutarties sąlygų (CK 6.663 str. 1 d., Sutarties 6.1 p.), apie ką ieškovė informavo atsakovę raštu, todėl darbai laikytini neperduotais ieškovei ir ieškovei nekyla pareiga juos apmokėti.
  1. Teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovė privalo grąžinti tik iš ieškovės gauto avanso (14.770,62 Eur) ir PVM sąskaitos faktūros Nr. BET 000055 (12.463,41 Eur) skirtumą, sudarantį 2.307,22 Eur. Nors teismas nusprendė, kad žodinis užsakovo įmonės atstovo informavimas, jog darbai stabdomi, negali būti laikomas tinkamu pagrindu rangovui nutraukti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą, byloje yra įrodyta, kad atsakovė nuo 2014 m. balandžio 3 d. žinojo, kad darbai yra stabdomi. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų į Atliktų darbų aktą įrašytus kiekius. Byloje nėra ginčo, kad vamzdžių TV diagnostika nebuvo atlikta. Atsakovė, siekdama, kad jos atlikti darbai būtų priimti, turėjo šia diagnostika pasirūpinti, kadangi jai tiek Sutartis (1, 6.2. p.), tiek teisės aktai (LR CK 6.694 str. 5 d.) numato tokią pareigą.
  1. Tai, kad atsakovė darbų tinkamai neatliko, įrodo ir užsakovo UAB „Šiaulių vandenys“ Projekte paskelbtas naujas konkursas. Teismui buvo pateikta „Perkamų darbų grupės ir jų techninė specifikacija“, kuri įrodo, kad gatvėse, kuriose dirbo atsakovė, ( - ) vandentiekio ir nuotekų tinklai turėjo būti atlikti iš naujo. Šiuos darbus atliko naujas rangovas UAB „Liutenas“. Tai patvirtina ieškovės teiginius, kad atsakovė darbus atliko nekokybiškai. Ieškovė negavo iš užsakovo UAB „Šiaulių vandenys“ jokio apmokėjimo už gatves, kuriose darbus atlikinėjo atsakovė.
  1. Priimdamas atsakovei palankų sprendimą dalyje dėl ieškinio atmetimo teismas iš esmės rėmėsi ne objektyviais, rašytiniais, įrodymais, o liudytojų parodymais. Dalis liudytojų yra/buvo ginčo santykyje su ieškove, todėl jų parodymai negali būti laikomi objektyviais.
 1. Atsakovė UAB „Betech“ pateiktu atsiliepimu prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Žodinis užsakovo informavimas, jog darbai stabdomi, negali būti laikomas tinkamu pagrindu rangovui nutraukti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą. Ieškovė vengė tinkamai išspręsti susidariusią situaciją, vienašališkai sustabdė Sutarties vykdymą, ignoravo perduotą atliktų darbų iki Sutarties sustabdymo aktą, neiniciavo Sutarties nutraukimo.
  1. Ieškovė ieškinyje pripažino, kad UAB „Betech“ darbus, už kurių atlikimą ieškovei yra išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. BET000055 12 463,41 Eur sumai, atliko ir minėtą apskaitos dokumentą yra gavusi, tačiau nepagristai ir nesąžiningai teigia, kad ieškovei nekyla pareiga juos apmokėti, motyvuojant tuo, kad ieškovė minėtų darbų nepriėmė, todėl jie laikytini neperduotais. Byloje yra įrodyta, kad UAB „Betech“ darbus pagal Sutartį vykdė 2014 m. kovo mėn. ieškovės nurodytuose objektuose Šiaulių mieste, o po darbų sustabdymo, t. y. nuo balandžio mėn. jų nebevykdė, nes tam, kad butų galima atlikti darbus pati ieškovė turėjo tam sudaryti sąlygas, todėl darbų pagal Sutartį atlikta tiek, kiek buvo sudaryta sąlygų: paruošta vieta darbui, atkastos duobės, pristatytos medžiagos.
  1. Ieškovė pateikto 2014-04-07 atliktų darbų akto nepasirašė ir nepateikė nepasirašymo motyvų, ko pasėkoje sutinkamai su Sutarties 5.2 punktu yra laikoma, kad ieškovė kaip užsakovas priėmė darbus be išlygų.
  1. Sutarties 6.1. punkte yra numatyta, kad vamzdyno priėmimui, o ne atliktų darbų priėmimui, yra būtina teigiama vamzdyno TV diagnostika, todėl ieškovė nepagristai teigia, kad UAB „Betech“ darbus atliko su trūkumais, nes to neįrodė. Priešingai, dėl atsakovės atliktų darbų trūkumų ieškovė nebuvo pareiškusi atsakovei jokių pretenzijų.
  1. Aplinkybė, kad UAB „Šiaulių vandenys“ skelbė naują konkursą, patvirtina tai, kad būtent ieškovė, o ne atsakovė tinkamai nevykdė sutarties. Teismui pateikta „Perkamų darbų grupės ir jų techninė specifikacija“ užfiksuota, kad gatvėse, kuriose atsakovė atliko darbus, t. y. ( - ) bei ( - ) gatvėse, vamzdynai dalinai įrengti, vykdant nutrauktą rangos sutartį Nr. 2011-07-22/01, prie kurios vykdymo prisidėjo atsakovė vykdydama Sutartį ir atliko darbus. Šis dokumentas tik patvirtina atliktų darbų faktą, o ne kokybę, todėl juo remiantis teigti, kad atsakovė darbus atliko nekokybiškai nėra jokio pagrindo. Kadangi Sutartis buvo nutraukta ne dėl atsakovės, o dėl ieškovės kaltės, ieškovei neįrodžius jokių atsakovės atliktų darbų trūkumų, ieškovė turi pareigą atsiskaityti su atsakove už jos atliktus darbus.

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9

 1. Byloje nustatyta, kad užsakovas UAB „Šiaulių vandenys“ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažino laimėjusiu rangovo Meyer & John GmbH & Co. KG pateiktą pasiūlymą dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-084 įgyvendinimo ir sudarė Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose rangos sutartį Nr. 2011-07-22/01. Meyer & John GmbH & Co. KG ir UAB „Meyer & John“ sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387, siekiant įgyvendinti Rangos sutartį. 2014 m. kovo 12 d. užsakovas UAB „Meyer&John“ ir rangovas UAB „Betech“ sudarė Darbų vykdymo sutartį Nr. 11 (toliau – Sutartis), kuria rangovas įsipareigojo atlikti vandentiekio ir nuotekų vamzdžio paklojimo horizontalaus valdomos gręžimo būdu darbus objektuose Šiaulių mieste. Sutarties 1 punktu atsakovė UAB „Betech“ įsipareigojo savo jėgomis, naudodama ieškovės medžiagas, atlikti vandentiekio ir nuotekų, vamzdžio paklojimo horizontalaus valdomo gręžimo būdu darbus objektuose Šiaulių mieste. Sutarties 3.1 punktu šalys susitarė, kad už atliktus darbus ieškovė UAB „Meyer&John“ atsiskaito per 60 kalendorinių dienų užsakovui priėmus atliktus darbus ir pasirašius rangovo pateiktus atliktų darbų aktus su faktiškai atliktų darbų kiekiais ir šių darbų verte bei PVM sąskaitą faktūrą. Sutarties 4 punkte numatyta, kad darbus atsakovė UAB „Betech“ pradeda 2014 m. kovo 17 d., o baigia – 2014 m. gegužės 25 d. Per 2014 m. kovo mėnesį atsakovė įsipareigojo pakloti 1600 m. 2014 kovo 21 d. ieškovė sumokėjo atsakovei 7385,31 Eur, o 2014 m. balandžio 1 d. likusią 7385,31 Eur avanso pagal sutarties 3.2 punktą dalį.
 1. Nuo 2014 m. balandžio 3 d. atsakovei iš ieškovės žodžiu pateiktos informacijos tapo žinoma, kad darbai nuo šios datos stabdomi. UAB „Betech“ 2014 m. balandžio 14 d. pranešė ieškovei UAB „Meyer&John“, kad atsakovė neturi rašytinės informacijos dėl darbų sustabdymo taip pat nurodė, kad iki 2014 m. balandžio 22 d. nesudarius galimybių tęsti darbus ir nepratęsus jų įvykdymo termino, bus inicijuojamas sutarties nutraukimas aktuojant atliktus darbus. Atsakymo į atsakovės raštą ieškovė nepateikė. 2014 m. balandžio 7 d. atsakovas parengė atliktų darbų aktą, kuriuo nurodė, jog atliko darbų už 12463,40 Eur: uždaru būdu paklojo 91 m D200 mm vamzdžių bei 102 m D110 mm vamzdžių ( - ), 48 m D50 mm vamzdžių ( - ), 120 m D160 mm vamzdžių ( - ). Atsakovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. BET 000055 - 12463,40 Eur sumai.
 1. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės UAB „Meyer&John“ žodinis atsakovės UAB „Betech“ informavimas 2014 m. balandžio mėnesio pradžioje apie darbų sustabdymą nėra tinkamas. Šalių sudaryta Darbų vykdymo sutartis Nr. 11 yra rašytinė, todėl ir pranešimas apie sutarties pakeitimą, nutraukimą turėjo būti atliktas ta pačia forma t.y. pranešimas apie darbų sustabdymą turėjo būti pateiktas raštu. Šiuo atveju atsakovė UAB „Betech“ nepažeidė sutarties vykdymo sąlygų ir pagrįstai 2014 m. balandžio 14 d. pranešė ieškovei, kai ji neturi rašytinės informacijos dėl darbų sustabdymo. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nėra aiškus ir tikslus 2014 m. balandžio 7 d. atsakovės parengto atliktų darbų akto ir išrašytos sąskaitos faktūros įteikimo laikas ieškovei. Atsakovės pateiktais duomenimis 2014 m. balandžio 28 d. iš elektroninio pašto adreso ( - ) elektroninio pašto adresu G. K. ( - ) buvo išsiųstas pranešimas su prisegtu failu pavadinimu „atliktu darbuUAB Meyer&John“. Atkreiptinas dėmesys, kad pats išsiuntimas nepatvirtina fakto, kad ieškovė siųstą laišką gavo, taip pat iš siųsto laiško informacijos nematyti jo turinio. Byloje yra tik UAB „Meyer&John“ atsakymas į UAB „Betech“ 2014 m. birželio 9 d. priminimą, iš kurio turinio spręstina, kad apie atsakovės atliktų darbų aktą ieškovei buvo žinoma dar iki šio priminimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakyme į 2014 m. birželio 9 d. priminimą ieškovė nenurodė, kad ji negavo atsakovės siųsto atliktų darbų akto ir siųstos sąskaitos faktūros, todėl pripažintina, kad atliktų darbų aktas ieškovės gautas iki 2014 m. birželio 11 d. Pastebėtina ir tai, jog darbų priėmimo akte per klaidą yra įrašyta, kad tai atlikti darbai „už 2014 m. 04 mėnesį“, nėra pagrindas ieškovei teigti, kad iki sutarties nutraukimo UAB „Betech“ iš viso neatliko šiame akte nurodytų darbų.
 1. Byloje taikytina CK 6.662 straipsnio 1 dalis, numatanti, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Bylos šalių sudarytos Darbų vykdymo sutarties Nr. 11 5.1. punktu numatyta, kad atliktų darbų aktai pateikiami paskutinę ataskaitinio laikotarpio darbo dieną.
 1. CK 6.671 straipsnis numato, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Pastebėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, kad iki darbų atlikimo akto išrašymo ieškovė būtų teikusi pretenzijas atsakovei dėl atsakovės atliktų darbų kokybės ir jų atlikimo laiko. Šalių sudarytos Darbų vykdymo sutarties Nr. 11 5.2. punktu įtvirtinta, kad tuo atveju, jei ieškovė per 5 d. nuo aktų gavimo dienos nepasirašo įvykdytų darbų ir priėmimo-perdavimo aktų, bei nepateikia akto nepasirašymo motyvų, laikomas, kad užsakovas darbus priėmė be išlygų. Ieškovė atsakovės pateikto 2014 m. balandžio 7 d. darbų priėmimo akto nepasirašė, atliktų darbų trūkumų arba akto nepasirašymo priežasčių nenurodė. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Statybų pasažas“ v. UAB ,,Senamiesčio svečių namai“, bylos Nr. 3K-3-504/2009). Taigi ieškovei UAB „Meyer&John“ nenuginčijus įstatymų nustatyta tvarka teisme atsakovės pasirašyto 2014 m. balandžio 7 d. darbų priėmimo akto, kilo prievolė atsiskaityti už atliktus darbus.
 1. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Metekas“ v. UAB „Projektana“, bylos Nr. 3K-3-287/2010).
 1. Šalių sudarytos Darbų vykdymo sutarties Nr. 11 6.1. punkte numatyta, kad vamzdyno priėmimui būtina teigiama TV diagnostika bei techninio prižiūrėtojo išvada. Ieškovė teigia, kad atsakovei neatlikus vamzdyno diagnostikos, atsakovė negalėjo priimti jos atliktų darbų. Nepaneigtas atsakovų argumentas, kad vamzdyno TV diagnostika būtina vamzdyno priėmimui, o ne atliktų darbų priėmimui. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas Darbų vykdymo sutarties Nr. 11 6.1. punkto reikalavimą, atsižvelgė į byloje apklaustų liudytojų parodymus, iš kurių nustatyta, kad TV diagnostika atliekama tik kanalizacijos vamzdžiams, ją atlikti galima tik tada, kai sustatomi šuliniai, galinės siurblinės, atliekami kiti papildomi darbai, kuriuos turėjo atlikti ieškovė. Pastebėtina, kad atsakovė UAB „Betech“, jos direktoriaus ir liudytoju parodymais, pagal ankstesnes sutartis su ieškove, UAB „Betech“ nė karto neužsakinėjo TV diagnostikos, šios paslaugos užsakymu rūpindavosi ieškovė. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė UAB „Betech“ neturėjo pareigos užsakyti TV diagnostikos paslaugas ir pateikti jos rezultatus ieškovui kartu su atliktų darbų aktu, o TV diagnostikos atlikimas yra reikalingas kompleksiniam visų darbų galutiniam įvertinimui.
 1. Teisėjų kolegija vertina, kad byloje yra įrodytas faktas, jog atsakovės 2014 m. balandžio 7 d. atliktų darbų akte nurodyti darbai yra atlikti jame nurodytoje apimtyje. Pastebėtina, kad ieškovė nereiškė pretenzijos dėl darbų atlikimo apimties, tik nurodė, kad darbų negalėjo priimti dėl TV diagnostikos nebuvimo. Darbų atlikimo faktą ir apimtį, nurodytą darbų atlikimo akte, patvirtino ir byloje apklausti liudytojai: D. B. ir T. G.. Aplinkybė, kad T. G. buvo ieškovės darbuotojas, kad tarp jo ir ieškovės yra konfliktiniai santykiai, nesudaro pagrindo abejoti šio liudytojo parodymais. Aplinkybę, jog darbų vadovams buvo nurodyta nebepasirašinėti jokių aktų, patvirtino ir liudytojai, dirbę darbų vadovais. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, nepasirašydama ant darbų priėmimo akto ir nenurodydama jokių pastabų, savo veiksmais patvirtino, kad darbai, nurodyti darbų atlikimo akte, ir jų apimtis yra teisingi. Priešingų aplinkybių ieškovė šioje byloje neįrodė.
 1. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad aplinkybė, jog UAB „Šiaulių vandenys“ skelbė naują konkursą, patvirtina tai, kad atsakovė darbų tinkamai neatliko. Pažymėtina, kad atsakovės ir UAB „Šiaulių vandenys“ nesiejo sutartiniai santykiai, naujo konkurso skelbimas nepatvirtina to, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartį. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje teismui pateiktoje „Perkamų darbų grupės ir jų techninė specifikacijoje“ užfiksuota, kad gatvėse, kuriose atsakovė atliko darbus, t. y. ( - ) bei ( - ) gatvėse, vamzdynai dalinai įrengti, vykdant nutrauktą rangos sutartį Nr. 2011-07-22/01, prie kurios vykdymo prisidėjo atsakovė vykdydama Sutartį ir atliko darbus. Taigi, sutiktina su atsakovės argumentu, kad šis dokumentas tik patvirtina atliktų darbų faktą, o ne kokybę.
 1. Byloje nustačius, kad atsakovė teisėtai išrašė ir vienašališkai pasirašė darbų atlikimo aktą, o ieškovė nepriėmė darbų laiku ir nepateikė akto nepasirašymo motyvų, nenurodė jokių darbų trūkumų, konstatuotina, kad UAB „Betech“ vienašališkai sudarytas ir pasirašytas aktas yra galiojantis, jis nėra nuginčytas, todėl ieškovė turi pareigą atsiskaityti už atsakovės atliktus darbus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės prašomą iš atsakovės priteisti sumą mažino ieškovės atsakovei už atliktus darbus mokėtina suma, priteisiant ieškovei iš atsakovės UAB „Betech“ 2307,22 Eur.
 1. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovė nepateikė prašymo priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas išlaidas, todėl šios išlaidos iš ieškovės nepriteistinos.
 1. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai