Byla 2VP-489-883/2019
Dėl išieškotojo pakeitimo priėmimo klausimą, rašytinio proceso tvarka

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, spręsdama pareiškėjos UAB „Garita“ prašymo dėl išieškotojo pakeitimo priėmimo klausimą, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

21.

3Pareiškėja UAB „Garita“ kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti išieškotoją BUAB „Langvirus ir ko“ nauju išieškotoju UAB „Garita“ ir išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-404-154/2013. Nurodė, kad išieškotojas B UAB „Langvirus ir ko“ 2018-04-11 perleido naujajam kreditoriui UAB „Garita“ reikalavimo teisę į R. K., iš kurio Šiaulių apygardos teismo 2013-05-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-404-154/2013 priteista 20 226,74 Eur skolos ir 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2012-07-10 iki visiško sprendimo įvykdymo; pateikė reikalavimo teisių perleidimo sutarties kopiją.

4Prašymą atsisakytina priimti.

52.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalimi, tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Šalies pakeitimą vykdymo procese reglamentuoja specialusis CPK 596 straipsnis, kuriame nustatyta, kad antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas šiame CPK nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

73.

8Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2013-05-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-404-154/2013 priteisė iš R. K. atsakovei BUAB „Autostiliaus studija“ 20 226,74 Eur skolos ir 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2012-07-10 iki visiško sprendimo įvykdymo. Šiaulių apygardos teismas 2013-07-11 išdavė vykdomąjį raštą dėl minėtos skolos išieškojimo iš skolininko. Šiaulių apygardos teismas 2017-01-06 nutartimi pradinį išieškotoją pakeitė nauju išieškotoju BUAB „Langvirus“. Byloje taip pat yra 2018-10-10 antstolio T. U. patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. ( - ), kuriuo antstolis savo iniciatyva, vykdydamas 2013-07-11 Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-404-15/2013, pakeitė išieškotoją BUAB „Langvirus“ į naująjį išieškotoją UAB „Garita“, patvarkymą išsiuntė Šiaulių apygardos teismui, UAB „Garita“ ir skolininkui.

94.

10Pareiškėja UAB „Garita“ prašyme nurodė, kad reikalavimo teisė į skolininką R. K. perėjo jai, nes UAB „Garita“ ir B UAB „Langvirus ir ko“ 2018-04-11 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį. Pažymėtina, kad prašyme pareiškėja neužsimena apie tai, kad būtų kreipusis į antstolį su prašymu pakeisti išieškotoją vykdymo procese, ar kad antstolis būtų priėmęs patvarkymą. Kadangi CPK 596 straipsnyje nustatyta išankstinė prašymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese tvarka, tačiau pareiškėja šios tvarkos nesilaikė, t.y. pateikė prašymą tiesiogiai teismui, teismas sprendžia, kad yra pagrindas UAB „Garita“ prašymą atsisakyti priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, tuo labiau, kad teismo turimais duomenimis klausimas dėl išieškotojo pakeitimo vykdomojoje byloje yra išspręstas antstolio patvarkymu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290 – 291 ir 596 straipsniais, teismas,

Nutarė

12Pareiškėjos UAB „Garita“ prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese atsisakyti priimti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai