Byla 2-404-154/2013
Dėl žalos atlyginimo

1

2Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

3sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

4dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ įgaliotam asmeniui V. G.,

5atsakovui R. K. ir jo atstovei advokato padėjėjai Irmai Bekerei,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo - bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, ieškinį atsakovams R. K. ir Ž. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

7Ieškovas bankrutavusi UAB „Autostiliaus studija“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, teismui pateikė ieškinį, kuriuo iš atsakovų: buvusio įmonės direktoriaus ir akcininko R. K. ir įmonės akcininko Ž. B., prašo subsidiariai priteisti 171 190,20 Lt nuostolių, kurie buvo padaryti neperdavus bankroto administratoriui UAB „Tytus“ UAB „Autostiliaus studija“ balanse nurodyto turto ir vengiant kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Taip pat prašė priteisti 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t.1, b. l. 42-48).

8Ieškovas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė bendrovei UAB „Autostiliaus studija“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. Ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. spalio 6 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti 2011 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas įpareigojo UAB „Autostiliaus studija“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus.

9Pagal BUAB „Autostiliaus studija“ balansą 2011 m. spalio 6 dienai įmonė turėjo turto už 137 242, 00 Lt. UAB „Autostiliaus studija“ direktoriumi nuo 2007 m. liepos 20 d. iki įmonės bankroto dirbo atsakovas R. K., tačiau jis nutartyje nustatytu laiku dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavė.

10Bankroto administratoriaus prašymu Šiaulių apygardos teismas 2011-11-02 išdavė vykdomąjį raštą dėl BUAB „Autostiliaus studija“ vadovo įpareigojimo perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus. Dėl vykdomojo rašto ir teismo nutarties nevykdymo Šiaulių apygardos teismo nutartimi įmonės direktoriui R. K. buvo paskirta bauda, taip pat jis buvo nubaustas baudžiamąja tvarka.

112012-02-10 atsakovas R. K. bankroto administratoriui perdavė dalį įmonės dokumentų, o 2012-04-20 perdavimo – priėmimo aktu Nr. 2012/04/20/1 perdavė dalį turto: mašinų plovimo aparatą KARCHER, siurblį RUPES, mašinų plovimo aparatą, kompresorių, iš viso turto už 25152,27 Lt. Kito įmonės turto iki kreipimosi į teismą R. K. administratoriui neperdavė.

12Kadangi pagal balansą 2011 m. spalio 6 dienai UAB „Autostiliaus studija“ turėjo: ilgalaikio turto už 37 497 Lt ir trumpalaikio turto (pirktos prekės, skirtos pardavimui) už 99 745 Lt; bankroto administratoriui perdavė ilgalaikio turto už 25 152,27 Lt, tai liko neperduota ilgalaikio turto už 12344,73 Lt ir trumpalaikio turto už 99 745 Lt, iš viso už 112 089,73 Lt. Taip buvę UAB „Autostiliaus studija“ vadovas R. K. ir akcininkas Ž. B. įmonei ir jos kreditoriams padarė 112 089,73 Lt nuostolį, todėl turi subsidiariai jį atlyginti.

13Nurodė, kad juridinio asmens vadovas R. K., nevykdantis ar netinkamai vykdantis jam priklausančias pareigas, tame tarpe pareigą elgtis sąžiningai, būti lojaliam, nepainioti savo ir įmonės interesų, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu, tinkamai organizuoti įmonės buhalterinę apskaitą, rengti ir teikti įmonės finansines atskaitomybes, privalo juridiniam asmeniui atlyginti padarytą žalą. Ž. B., kaip UAB „Autostiliaus studija“ akcininko ir priimančio sprendimus asmens, veiksmai taip pat nulėmė tai, jog bankroto administratoriui nebuvo perduotas turtas, negali būti vertinami kaip veikimas, atitinkantis bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, todėl tokie veiksmai laikytini nesąžiningais. Nurodė, kad yra įrodytos visos deliktinės atsakomybės už įmonei padarytą žalą sąlygos, todėl abu atsakovai turi atsakyti subsidiariai..

14Be to, pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 8 str. 4 dalį, įmonės vadovas ar kitas asmuo, įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

15Šiaulių apygardos teismo 2011m. sausio 20 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta, jog UAB „Autostiliaus studija“ įsiskolinimas VSDFV Šiaulių skyriui 2010-12-31 buvo 38258,62 Lt, o įsiskolinimas Šiaulių apskrities VMI buvo 5012,04 Lt, įmonės turtas, vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi buvo 184 699,00 Lt. Iškėlus bankroto bylą, įsiskolinimas VSDFV Šiaulių skyriui jau buvo 44 756,80 Lt, įsiskolinimas VMI buvo 10 157,33 Lt, o įmonės turtas pagal perduotą balansą 2011 m. spalio 6 dienai – 137 242,00 Lt. Todėl, ieškovo manymu, atsakovai R. K. ir Ž. B., vadovaujantis LR ĮBĮ 8 str. 4 dalies nuostatomis, turi atlyginti žalą dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Mano, kad R. K. nepagrįstai apskundė Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį, tuo padidindamas įmonės įsiskolinimus ir dėl to įmonei padaryta žala sudaro: 59 100,47 Lt = 6498,18 Lt (skirtumas tarp skolos VSDFV Šiaulių skyriui pradinio pareiškimo pateikimo dienai ir dabartinės skolos) + 5145,29 Lt (skirtumas tarp skolos VMI pradinio pareiškimo pateikimo dienai ir dabartinės skolos) + 47457 Lt (skirtumas tarp balanse nurodyto turto vertės, pateikto apeliaciniam teismui, ginčijant 2011-01-20 nutartį ir administratoriui pateikto balanso 184 699 – 137 242) įmonei padaryta žala yra 171 190,20 Lt = 112089,73 Lt (žala atsiradusi dėl neperduoto turto) + 59 100,47 (žala atsiradusi dėl nesavalaikio kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo.

16A. R. K. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko (t. 1, b. l. 60-63).

17Nurodė, kad niekada nevengė perduoti įmonės turto bankroto administratoriui, tačiau neturėjo galimybės faktiškai valdyti įmonės turtą, esantį nuomojamose patalpose ( - ), nes patalpų nuomotojas savavališkai užrakino minėtas patalpas, į jas atsakovo neįleido, taip ne tik neleisdamas perduoti turto bankroto administratoriui, bet ir sužlugdydamas įmonės veiklą. Pats bankroto administratorius neišnaudojo galimybės kartu su antstoliu perimti viso turto iš nuomotojo valdomų patalpų, nes šiose patalpose turėjo būti daugiau UAB „Autostiliaus studija“ priklausančio turto: ofiso spintelės, odos siuvimo mašina ir kt. Nurodė, kad dalis įmonės įrangos, kuri buvo įkeista AB „Parex Bankui“ už įmonės gautą kreditą, sugedo ir buvo išsiųsta gamintojams remontuoti dar 2009 metais, tačiau paaiškėjus, kad jos remontas ekonomiškai netikslingas bei iš AB „Parex Banko“ negavus atsakymo kaip ją reikėtų apskaityti, taip ir liko 2011 m. spalio 6 d. balanse, nors šios įrangos įmonė jau seniai nebeturėjo.

18Paaiškino, kad ieškovo nurodytas ir 2011 m. spalio 6 balanse apskaitytas trumpalaikis turtas - atsargos už 99 745 Lt, yra automobiliniai dažai, kurie buvo įsigyti iš UAB „Rikusta“, tebėra šioje įmonėje. UAB „Rikustai“ už šiuos dažus nėra apmokėta, todėl BUAB „Autostiliaus studija“ jokių nuostolių nepatyrė. Mano, kad jau yra pasibaigęs šių dažų naudojimui laikas, todėl jie yra beverčiai, o ieškovas, perėmęs šiuos dažus, tik turėtų nuostolių dėl jų utilizavimo. Teigia, kad įmonę jis valdė sąžiningai, tačiau po to, kai patalpų nuomotojas apribojo jo ir jo darbuotojų patekimą į nuomojamas patalpas, įmonės veikla buvo sužlugdyta. Įmonės balanse nurodytas trumpalaikis turtas – dažai liko pas šių dažų tiekėją UAB „Rikusta“, nes dėl negalėjimo patekti į nuomojamas patalpas įmonė negalėjo vykdyti veiklos ir naudoti šių dažų, be to, juos pasiimti tapo nenaudinga ir netikslinga, nes buvo pasibaigęs jų tinkamumo naudoti terminas.

19Nesutinka su ieškovo argumentais, kad nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jis padarė ieškovui 59 100,47 Lt nuostolių, nes UAB „Autostiliaus studija“ buvo moki veikianti įmonė ir kelti bankroto bylą nebuvo jokio pagrindo. Įmonės veiklą sužlugdė patalpų nuomotojas, pateikęs teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, fiziškai atėmęs galimybę patekti į išnuomotas patalpas ir vykdyti įmonės veiklą, ir tai pakenkė įmonės reputacijai, įmonė prarado pagrindinio kreditoriaus AB „Parex Banko“ pasitikėjimą, o šis pareikalavo iš karto grąžinti visą kreditą. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-28 nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2011-01-20 nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla UAB „Autostiliaus studija“, todėl nėra pagrindo teigti, kad bankroto byla iškelta nesavalaikiai ir dėl to atsirado nuostoliai.

20A. Ž. B. atsiliepimo nepateikė. Šio atsakovo buvimo vieta nežinoma, procesiniai dokumentai jam įteikti viešo paskelbimo būdu (t.1, b. l. 58).

21Bylą nagrinėjant teisme, 2013 m. sausio 21 d. „Ilgalaikio turto perdavimo- priėmimo aktu Nr. 20130121/1“ atsakovas R. K. bankroto administratoriui papildomai perdavė ilgalaikio turto už 12 165,20 Lt (t. 2, b. l. 4). 2013 m. vasario 11 d. „Turto perdavimo- priėmimo aktu Nr. 20130121/1“ atsakovas R. K. bankroto administratoriui perdavė trumpalaikio turto (dažų) už 28 616,23Lt (t. 2, b. l. 15-16). Todėl ieškovo BUAB „Autostiliaus studija“ bankroto administratorius 2013 m. kovo 1d. pateikė teismui „Pareiškimą dėl dalies reikalavimų atsisakymo“, kuriuo atsisakė 40 781,43 Lt reikalavimo dėl neperduoto turto, taip sumažindamas reikalavimą atsakovams R. K. ir Ž. B. dėl neperduoto turto iki 71 308,30 Lt, bei palikdamas reikalavimą priteisti 59 100,47 Lt nuostolių dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo (bendra ieškinio suma 130 408,77 Lt). Šį ieškovo atsisakymą teismas priėmė (t. 2, b. l. 13).

22Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas V. G. palaikė ieškovo pareikštą 130408,77 Lt patikslintą ieškinį ir nurodė, kad ieškovas reikalauja priteisti pagal BUAB „Autostiliaus studija“ balansą 2011 m. spalio 6 dienai administratoriui neperduoto ilgalaikio turto už 179,52 Lt ir trumpalaikio turto (dažų) už 71 128,78 Lt ( iš viso už 71 308,30 Lt) ir priteisti 59100,47 Lt žalą dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo. Teigė, kad dėl žalos padarymo yra kalti abu atsakovai, t.y. buvęs įmonės vadovas ir akcininkas R. K. bei akcininkas Ž. B., kurie galėjo ir turėjo priimti atitinkamus sprendimus, kad būtų išsaugotas įmonės turtas, kad nebūtų didinami įmonės įsiskolinimai pavėluotai įmonei iškėlus bankroto bylą.

23A. Ž. B. į teismo posėdį neatvyko, jo buvimo vieta nežinoma, apie bylos nagrinėjimą jam pranešta viešo paskelbimo būdu (t. 2, b. l. 29).

24A. R. K. ir jo atstovė advokato padėjėja I.Bekerė prašė ieškinį atmesti.

25Nurodė, kad 2013 m. vasario 11d. dažų perdavimo akte yra neteisingai nustatyta dalies dažų kaina, todėl pagal atsakovo R. K. pateiktus papildomus dokumentus, bankroto administratoriui 2013 m. vasario 11d. „Turto perdavimo- priėmimo aktu Nr. 20130121/1“ buvo perduota dažų ne už 28 616,23Lt, bet už 30 085,63 Lt. Teigia, kad dėl neperduoto turto dalies atsakovas R. K. yra nekaltas, nes turtas liko užrakintas V. P. nuomojamose patalpose, todėl neaišku, ar antstolis teisingai nustatė patalpose buvusį turtą, gal jis jau buvo kur nors perkeltas. UAB „Rikusta“ taip pat elgėsi nesąžiningai, nes bankroto administratoriui pateikė kreditorinį reikalavimą, nors tebeturėjo dalį bankrutuojančiai įmonei priklausančių dažų. Didelės dalies dažų trūksta, tačiau bankroto administratorius nesiėmė iniciatyvos, kad įmonės turtas būtų sugrąžintas. Nesutinka su ieškovo reikalavimu, kad 59 100,47 Lt žalą atsirado dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo, nes įmonė buvo veikianti, darbuotojai dirbo, todėl anksčiau kelti bankroto bylą nebuvo jokio pagrindo. Mano, kad šioje byloje nėra įrodytas atsakovo nesąžiningumas.

26Ieškinys tenkintinas iš dalies.

27Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.

28Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi UAB „Autostiliaus studija“ iškėlė bankroto bylą. Iš dalies tenkindamas UAB „Autostiliaus studija“ direktoriaus R. K. atskirąjį skundą, Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo, įpareigodamas papildomai įvertinti pradelstas skolas ir naujai pateiktus UAB „Autostiliaus studija“ finansinės atskaitomybės dokumentus (t.1, b. l. 10-11, 12-15).

29Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi UAB „Autostiliaus studija“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. Ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. spalio 6 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti 2011 m. rugpjūčio 19d. Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo (t.1, b. l. 16-17, 18-21). 2011-08-19 nutartimi teismas įpareigojo BUAB „Autostiliaus studija“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus (t.1, b. l. 17).

30Pagal bylos duomenis nuo 2007-07-10 iki 2011-02-14 R. K. buvo UAB „Autostiliaus studija“ direktoriumi (t. 1, b. l. 93, 98-102, 135-139,140-141, 142). Nuo UAB „Autostiliaus studija“ įsteigimo, t.y. 2007-07-10, šios bendrovės akcininkai (po 50 proc. akcijų) buvo R. K. ir Ž. B. (t.1, b. l. 98-102, 142, 143, 144). Ž. B. nuo 2009-07-23 iki 2009-10-19 įmonėje dirbo vadybininku (t.1, b. l. 130-133, 134).

312011 m. spalio 31 d. R. K. sudarė ir pasirašė BUAB „Autostiliaus studija“ balansą 2011 m. spalio 6 dienai (t.1, b. l. 24-25, 26).

322011-11-02 bankroto byloje Nr. B2-438-267/2011 buvo išduotas vykdomasis raštas, kuriuo UAB „Autostiliaus studija“ vadovas buvo įpareigotas perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Dėl Šiaulių apygardos teismo 2011-08-19 nutarties nevykdymo, R. K. Š. apygardos teismo 2012-01-12 nutartimi buvo nubaustas 5000,- Lt bauda.

332011-11-07 antstolis T. U. UAB „Autostiliaus studija“ nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), rado ir aprašė šį turtą: automobilių dažymo kamerą TERMOMECCANICA GL su priedais; metalinius stelažus, savo gamybos metalinę krosnį, metalinį stalą su ratukais, oro kompresorių (t.1, b. l. 32). 2012-04-20 perdavimo – priėmimo aktu Nr. 2012/04/20/1 R. K. administratoriui perdavė: mašinų plovimo aparatą KARCHER ir siurblį RUPES (t.1, b. l. 33).

34Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. nuosprendžiu R. K. už tai, kad būdamas UAB „Autostiliaus studija“ direktoriumi per 15 dienų po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto, dokumentų ir taip nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 245 str. ir nubaustas laisvės apribojimu 6 mėnesiams (t.1, b. l. 72-75).

35Ieškovas nurodė, kad iki ieškinio pareiškimo teisme atsakovas R. K. bankroto administratoriui perdavė ilgalaikio turto už 25 152,27 Lt, bylą nagrinėjant teisme papildomai perdavė ilgalaikio turto už 12 165,20 Lt ir perdavė trumpalaikio turto - dažų už 28 616,23Lt, todėl liko neperduota turto už 71 308,30 Lt, kuriuos ir prašo priteisti. Taip pat prašo priteisti 59100,47 Lt žalą dėl pavėluotai iškeltos bankroto bylos.

36Dėl buvusio direktoriaus R. K. atsakomybės už neperduotą turtą.

37R. K. nuo 2007-07-10 iki 2011-02-14 buvo UAB „Autostiliaus studija“ direktoriumi, o taip pat buvo akcininku ir turėjo 50 proc. akcijų (t. 1, b. l. 93, 98-102, 135-139,140-141, 142).

38Bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus, teisės ir pareigos nustatytos LR Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje, Akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ), Bendrovės įstatuose (t.1, b.l. 105-119).

39LR CK 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai; turi būti lojalus juridiniam asmeniui; privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams; negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. „Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip“ (CK 2.87 str. 7 dalis).

40ABĮ 19 str. 8 dalis nustato, kad „Bendrovės valdymo organas privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais“. ABĮ 37 str. nustato, kad „Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais“. „Bendrovės vadovas atsako už:1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą; 3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą; 6) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 11) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą“.

41Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnį už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas.

42Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 10 str. 7 dalies 1 punkte imperatyviai nurodyta, kad valdymo organas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus.

43A. R. K. 2011m. spalio 31 d. sudarė ir pateikė bankroto administratoriui UAB „Tytus“ BUAB „Autostiliaus studija“ balansą 2011 m. spalio 6 dienai, kuriame nurodė, kad UAB „Autostiliaus studija“ tai dienai turėjo: ilgalaikio turto už 37 497 Lt ir trumpalaikio turto (pirktos prekės, skirtos pardavimui) už 99 745 Lt (iš viso turto už 137 242,00Lt). Taip pat pateikė „Ilgalaikio turto žiniaraštį“ 2011-10-31 dienai, kuriame išvardintas 37 496,79 Lt vertės turtas pagal likutinę vertę: dažymo kamera - 23052,86 Lt; siurblys RUPES – 90,79 Lt; mašinų plovimo aparatas – 108,88 Lt; oro kopmpresorius 6kW- 1899,74 Lt; stendas mašinų geometrijai nustatyti- 1986,34 Lt; 4 ofiso spintelės kiekviena po 494,76 Lt; stendas mašinų rėmų atstatymui – 3424,71 Lt; odos siuvimo mašina – 76,35 Lt; kompresorius JUNIOR -3037,60 lt; automobilis HONDA ACCORD – 1320,86 Lt; vežimėlis įrankiams su įrankiais – 519,62 Lt (t.1, b.l. 27).

44Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ nurodė, kad iki ieškinio pareiškimo ir bylą nagrinėjant teisme, atsakovas R. K. ieškovui perdavė ilgalaikio turto už 37 317,47 Lt (25 152,27 Lt + 12 165,20 Lt) ir trumpalaikio turto - dažų už 28 616,23 Lt, todėl liko neperduota BUAB „Autostiliaus studija“ ilgalaikio turto už 179,52 Lt, trumpalaikio turto (dažų) už 71 128,78 Lt ( iš viso - už 71 308,30 Lt) skaičiuojant likutine verte.

45Pagal paties R. K. pateiktą „Ilgalaikio turto žiniaraštį“ 2011-10-31 dienai, kurio pagrindu buvo sudarytas balansas 2011 m. spalio 6 dienai, liko neperduota: 4 ofiso spintelės kiekviena po 494,76 Lt (iš viso už 1976 Lt), odos siuvimo mašina už 76,35 Lt (iš viso už 2052,35 Lt), (t.1, b. l. 27), tačiau pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis likęs ilgalaikio turto trūkumas yra tik 179,52 Lt, nes bankroto administratoriui 2013 m. sausio 21 d. aktu Nr. 20130121/1 perduotas dažų maišymo stendas už 3084,02 Lt (iškomplektuotas), automobilių pakėlėjas už 1683, 89 Lt, komplektas BILTEMA už 135,76 Lt, kurie nebuvo nurodyti „Ilgalaikio turto žiniaraštyje“, todėl akivaizdu, kad R. K. „Ilgalaikio turto žiniaraštiyje“ nurodytas ilgalaikis turtas neatitiko faktiškai įmonėje buvusio ilgalaikio turto ir nustatyti, konkrečiai kokio 179,52 Lt vertės ilgalaikio turto R. K. neperdavė bankroto administratoriui, pagal byloje esančius įrodymus nėra galimybės. Todėl teismas vadovaujasi sumine išraiška tarp balanse nurodyto turto vertės bei perduoto turto vertės ir konstatuoja, kad bankroto administratoriui buvęs įmonės vadovas R. K. neperdavė ilgalaikio turto už 179,52 Lt.

46Pagrindinę bankroto administratoriui neperduoto turto dalį sudaro trumpalaikis turtas – dažai. Pagal atsakovo R. K. sudarytą ir jo pasirašytą balansą 2011 m. spalio 6 dienai BUAB „Autostiliaus studija“ buvo apskaitoma dažų už 99 745 Lt. Nors R. K. atsiliepime dėl ieškinio nurodė, kad visi dažai buvo įgyti iš UAB „Rikusta“ ir už juos nebuvo apmokėta, todėl BUAB „Autostiliaus studija“ nuostolių nepatyrė, tačiau Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi BUAB „Autostiliaus studija“ bankroto byloje buvo patvirtintas UAB „Rikusta“ 116293,83 Lt kreditorinis reikalavimas, tame skaičiuje ir už dažus (t.1, b. l. 166, 167, 168-169, 170). Teismo posėdyje atsakovas R. K. pripažino, kad UAB „Autostiliaus studija“ buvo nupirkusi dažus iš UAB „Rikusta“, tik atskirais periodais ir tam tikrais kiekiais saugojo dažus šioje įmonėje, o vėliau, esą, nebebuvo tikslinga juos pasiimti, nes nebebuvo vykdoma įmonės veikla ir galimai buvo pasibaigęs dažų galiojimo terminas (t.1, b. l.171-176).

47Bylą nagrinėjant teisme 2013 m. vasario 11 d. „Turto perdavimo – perėmimo aktu Nr. 20130211/1 BUAB „Autostiliaus studija“ priklausę ir UAB „Rikusta“ saugomi dažai, kurių vertė 28616,23 Lt, buvo perduoti bankroto administratoriui (t. 2, b. l. 15-16, 18-23, 24). Atsakovas R. K. teismo posėdyje nurodė, kad dažų perdavimo akte Nr. 20130211/1 yra padaryta klaida: sumaišyti dažų „Primacoat“ kiekiai ir kainos (2 ir 53 eilutės), todėl turi būti, kad perduota BUAB „Autostiliaus studija“ dažų ne už 28616, 23 Lt, o už 30 085,63 Lt. Dėl šio patikslinimo ieškovo atstovas neprieštaravo, todėl teismas sutinka su atsakovo nurodyta perduotų dažų suma.

48Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ byloje nekėlė klausimo dėl perduotų dažų galiojimo termino, todėl teismas dėl to nepasisako.

49Nepripažindamas savęs kaltu dėl žalos padarymo, R. K. byloje nurodė, kad dalis UAB „Autostiliaus studija“ priklausančio turto: ofiso spintelės, odos siuvimo mašina ir kt. galėjo palikti nuomojamose patalpose, esančiose ( - ); dalis įmonės įrangos, kuri buvo įkeista AB „Parex Bankui“ už gautą kreditą, sugedo ir buvo išsiųsta gamintojams remontuoti dar 2009 metais, tačiau paaiškėjus, kad jos remontas ekonomiškai netikslingas taip ir liko 2011 m. spalio 6 d. balanse, nors šios įrangos įmonė jau seniai nebeturėjo; UAB „Rikusta“ elgėsi nesąžiningai, nes pateikė kreditorinį reikalavimą, nors tebeturėjo dalį BUAB „Autostiliaus studija“ priklausančių dažų; bankroto administratorius nesiėmė iniciatyvos grąžinti įmonės turtą.

50Kaip jau buvo minėta, bendrovės vadovas pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį yra atsakingas už tinkamą apskaitos organizavimą įmonėje ir apskaitos dokumentų išsaugojimą; pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnį jis atsako už įmonės finansinių ataskaitų sudarymą ir jų tiklumą; pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 dalies 1 punktą jis po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus. Todėl teisingai ir laiku organizuoti įmonės turto apskaitą, tinkamai saugoti įmonės turtą, sudaryti teisingą įmonės balansą ir perduoti bankroto administratoriui visą tame balanse nurodytą turtą buvo ne bankroto administratoriaus ar kokio nors kito trečiojo asmens, o atsakovo R. K. tiesioginė pareiga (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-09-28 nutartis civ. byloje Nr. 2A-123/2012).

51Nors atsakovas R. K. teigė, kad dėl to, jog dalis jo veiklai reikalingos įrangos liko nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), todėl jis negalėjo vykdyti veiklos ir naudoti dažų, niekas jam nedraudė imtis priemonių realizuoti UAB „Rikusta“ buvusius dažus arba tartis su UAB „Rikusta“ dėl šių dažų grąžinimo taip sumažinant įmonės skolą bei išvengiant nuostolių. Pažymėtina, kad R. K. nepateikė jokių dokumentų apie dažų perdavimą saugoti, saugojimo sąlygas bei terminus. Nors atsakovas R. K. atsiliepime nurodė, kad dalis įmonės įrangos, kuri buvo įkeista AB „Parex Bankui“ buvo neberemontuotina ir šios įrangos įmonė jau seniai nebeturėjo, taip ir liko apskaityta 2011 m. spalio 6 d. balanse, tačiau, pirma, įmonės vadovas turėjo spręsti dėl šios įrangos nurašymo, antra, byloje esančiame 2009-04-19 rašte AB „Parex Bankui“ nurodytas vandens valymo įrenginys SEPKO-P4/5001 B. O.“, tačiau „Ilgalaikio turto žiniaraštyje“ toks įrenginys nenurodytas, vadinasi į balansą neįtrauktas (t.1, b. l. 24-25,64).

52Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo atsakomybės prieš įmonę ir prieš šios įmonės kreditorius už įmonės turto neišsaugojimą ir jo neperdavimą bankroto administratoriui, įmonei iškėlus bankroto bylą, taip pat įmonės vadovo atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl dėlsimo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą įmonei (CK 2.87 str., ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p., ĮBĮ 8 str. 4 d.).

53Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalfikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonė ir jos valdymo organai privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; teisėjų kolegijos 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

54Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu, vadovo (atsakovo) R. K. neteisėtais veiksmais padaryta žalos tretiesiems asmenims - BUAB „Autostiliaus studija“ kreditoriams, galėjusiems visiškai ar iš dalies patenkinti savo reikalavimus iš įmonės turto, jeigu atsakovo neteisėtais veiksmais (neveikimu) nebūtų padaryta žala. Iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visumos interesų gynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti; kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Kreditorių patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos.

55Reziumuodamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad atsakovas R. K., būdamas UAB “Autostiliaus studija” direktoriumi, netinkamai, aplaidžiai vykdė savo tiesiogines pareigas, dėl to neišsaugojo dalies įmonės ilgalaikio ir trumpalaikio turto, jo neperdavė bankroto administratoriui, todėl BUAB “Autostiliaus studija” ir jos kreditoriams padarė 69 838,89 Lt (179,52 Lt + 69 659,37 Lt) nuostolį, kurį privalo atlyginti (CK 2.87 str. 7 dalis). Ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

56Dėl R. K. ir Ž. B. atsakomybės nevykdžius ĮBĮ 8 str. 4 dalies reikalavimo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo.

57Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų R. K. ir Ž. B. 59 100,47 Lt nuostolių dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra neįrodytas, todėl netenkintinas (CPK 178 str.).

58LR Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 8 str. 4 dalis numato, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo, įmonėje turintys teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

59Tam, kad būtų galima taikyti minėtą atsakomybę, byloje būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo ar kito asmens kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-16 nutartis civ. byloje Nr. 3k-3-493/2012).

60Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2011m. sausio 20 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyta, jog UAB „Autostiliaus studija“ įsiskolinimas VSDFV Šiaulių skyriui 2010-12-31 buvo 38 258,62 Lt, o įsiskolinimas Šiaulių apskrities VMI buvo 5012,04 Lt, įmonės turtas, vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi buvo 184 699,00 Lt. Iškėlus bankroto bylą, pagal 2011 m. lapkričio 30 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį įsiskolinimas VSDFV Šiaulių skyriui jau buvo 44 756,80 Lt, įsiskolinimas VMI buvo 10 157,33 Lt., o įmonės turtas pagal perduotą balansą 2011 m. spalio 6 dienai – 137242,00 Lt. Todėl, ieškovo manymu, atsakovai R. K. ir Ž. B., vadovaujantis LR ĮBĮ 8 str. 4 dalies nuostatomis, turi atlyginti žalą dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas mano, kad R. K. nepagrįstai apskundė Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį ir Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį, tuo padidindamas įmonės įsiskolinimus ir dėl to įmonei padaryta žala sudaro: 59 100,47 Lt = 6498,18 Lt (skirtumas tarp skolos VSDFV Šiaulių skyriui pradinio pareiškimo pateikimo dienai ir dabartinės skolos) + 5145,29 Lt (skirtumas tarp skolos VMI pradinio pareiškimo pateikimo dienai ir dabartinės skolos) + 47457 Lt (skirtumas tarp balanse nurodyto turto vertės, pateikto apeliaciniam teismui, ginčijant 2011-01-20 d. nutartį ir administratoriui pateikto balanso 184699 - 137242) įmonei padaryta žala yra 171 190,20 Lt = 112089,73 Lt (žala atsiradusi dėl neperduoto turto) + 59 100,47 (žala atsiradusi dėl nesavalaikio kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo (t.1, b. l. 46-47).

61Kaip jau buvo minėta, ieškovas turi įrodyti, kad atsakovams nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei ir jos kreditoriams buvo padaryta konkreti žala. Ieškovo pateikti skirtumai tarp ankstesnio ir vėlesnio įsiskolinimų VMĮ ir VSDFV Šiaulių skyriui negali būti laikomi pakankamu įrodymu, pagrindžiančiu įmonei padarytą žalą ir jos dydį. Tiek įmonės turėti įsiskolinimai, tiek įmonės turto vertė lyginama skirtingais periodais, nepateikti jokie paskaičiavimai, ar būtent dėl bankroto bylos neiškėlimo padidėjo šie įsiskolinimai ir sumažėjo įmonės turtas. Vien tai, kad atsakovovas R. K. įmonės vardu apskundė teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, negalima laikyti jo tyčia ar noru pakenkti jo vadovaujamai įmonei bei jos kreditoriams, nes tokią teisę garantuoja įstatymas. Ieškovas 2013-03-07 vykusiame teismo posėdyje buvo įsipareigojęs pateikti teismui įrodymus ir paskaičiavimus dėl 59 100,47 žalos susidarymo, tačiau tokių įrodymų nebepateikė. A. R. K. byloje nurodė, kad 2011 m. pradžioje UAB „Autostiliaus studija“ buvo moki veikianti įmonė ir kelti bankroto bylos nebuvo pagrindo. Įmonė turėjo finansinių sunkumų, tačiau ieškojo galimybių pigiau išsinuomoti patalpas, tarėsi su AB „Parex Banku“ dėl kredito grąžinimo terminų atidėjimo, tačiau įmonės veiklą sužlugdė patalpų nuomotojas, pateikęs teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, fiziškai atėmęs galimybę patekti į išnuomotas patalpas ir vykdyti įmonės veiklą ir tai pakenkė įmonės reputacijai, nes įmonė prarado pagrindinio kreditoriaus AB „Parex Banko“ pasitikėjimą, o šis pareikalavo iš karto grąžinti visą kreditą. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011-04-28 nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2011-01-20 nutartį, kuria buvo iškelta bankroto byla įmonei UAB „Autostiliaus studija“, todėl ieškovas neturi pagrindo teigti, kad bankroto byla iškelta nesavalaikiai ir dėl to atsirado nuostoliai.

62Teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog dėl to, kad atsakovai R. K. ir Ž. B. patys anksčiau nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, ar dėl to, kad R. K. apskundė dvi Šiaulių apygardos teismo nutartis, atsirado 59 100,47 žala, todėl ieškinys šioje dalyje netenkintinas.

63 D. Ž. B. atsakomybės.

64Pagal bylos duomenis nuo UAB „Autostiliaus studija“ įsteigimo 2007-07-10, šios bendrovės akcininkai (po 50 proc. akcijų) buvo R. K. ir Ž. B. (t.1, b. l. 98-102, 142, 143, 144). Ž. B. nuo 2009-07-23 iki 2009-10-19 UAB „Autostiliaus studija“ dirbo vadybininku (t.1, b. l. 130-133, 134).

65LR CK 2.50 straipsnio 2 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles. LR CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai.

66Nuo 2007-07-10 iki 2011-02-14 UAB „Autostiliaus studija“ direktoriumi buvęs R. K. nenurodė, kad įmonės akcininkas Ž. B. jam būtų trukdęs vadovauti įmonei ar davęs neteisėtus nurodymus. 2012-12-20 vykusiame teismo posėdyje R. K. nurodė, kad įmonės valdyme Ž. B. nebedalyvavo 3-4 mėnesiai iki pirmos bankroto bylos iškėlimo (2011-01-20). Patvirtino, kad visus klausimus, susijusius su įmone, spręsdavo kartu su Ž. B., bet galutinį sprendimą priimdavo R. K. (t.1, b. l. 174).

67Byloje nėra jokių įrodymų, kad žala atsirado dėl akcininko Ž. B. kaltės, todėl ieškinys jo atžvilgiu atmestinas.

68Apibendrindamas teismas sprendžia, kad bankrutavusios UAB “Autostiliaus studija” ieškinys tenkintinas iš dalies.

69Iš atsakovo R. K. ieškovui BUAB “Autostiliaus studija” priteistini 69 838,89 litai žalai atlyginti dėl bankroto administratoriui neperduoto ilgalaikio ir trumpalaikio turto, o likusioje dalyje ieškinys R. K. ir Ž. B. atžvilgiu atmestinas.

70Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo R. K. priteistinos ieškovui 5 procentų metinės palūkanos nuo teismo priteistos 69 838,89 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-07-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

72Dėl bylinėjimosi išlaidų

73Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį iš dalies (50 proc.), bylinėjimosi išlaidos – 2095,00 Lt žyminio mokesčio ir 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (iš viso 2101,00 Lt), (t.1, b.l. 39), priteistinos iš atsakovo R. K. V. (CPK 80, 88, 96 str.).

74Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ ir atsakovai R. K. bei Ž. B. duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas (pvz., advokato samdymo išlaidas) nepateikė.

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str., teismas

Nutarė

77Bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, ieškinį R. K. patenkinti iš dalies: priteisti iš R. K. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) bankrutavusiai UAB „Autostiliaus studija“ (į. k. 300919533) 69 838,89 Lt (šešiasdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis litus 89 ct) žalos (nuostolių) atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos 69 838,89 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012 m. liepos 10 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

78Likusioje dalyje bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“ ieškinį atsakovui R. K. atmesti.

79Priteisti iš R. K. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 2101,00 Lt (du tūkstančius šimtą vieną litą) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) arba Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

80Bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“ ieškinį atsakovui Ž. B. (a. k. ( - ) atmesti.

81Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 3. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 4. dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“,... 5. atsakovui R. K. ir jo atstovei advokato padėjėjai Irmai... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo -... 7. Ieškovas bankrutavusi UAB „Autostiliaus studija“, atstovaujama bankroto... 8. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių... 9. Pagal BUAB „Autostiliaus studija“ balansą 2011 m. spalio 6 dienai įmonė... 10. Bankroto administratoriaus prašymu Šiaulių apygardos... 11. 2012-02-10 atsakovas R. K. bankroto administratoriui... 12. Kadangi pagal balansą 2011 m. spalio 6 dienai UAB „Autostiliaus studija“... 13. Nurodė, kad juridinio asmens vadovas R.... 14. Be to, pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 8 str. 4 dalį, įmonės... 15. Šiaulių apygardos teismo 2011m. sausio 20 d. nutartyje dėl bankroto bylos... 16. A. R. K. atsiliepime... 17. Nurodė, kad niekada nevengė perduoti įmonės turto bankroto... 18. Paaiškino, kad ieškovo nurodytas ir 2011 m. spalio 6 balanse apskaitytas... 19. Nesutinka su ieškovo argumentais, kad nesikreipdamas į teismą dėl bankroto... 20. A. Ž. B.... 21. Bylą nagrinėjant teisme, 2013 m. sausio 21 d. „Ilgalaikio turto perdavimo-... 22. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas V. G.... 23. A. Ž. B. į teismo... 24. A. R. K. ir jo... 25. Nurodė, kad 2013 m. vasario 11d. dažų perdavimo akte yra neteisingai... 26. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 27. Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.... 28. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartimi UAB „Autostiliaus... 29. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi UAB... 30. Pagal bylos duomenis nuo 2007-07-10 iki 2011-02-14 31. 2011 m. spalio 31 d. R. K. sudarė... 32. 2011-11-02 bankroto byloje Nr. B2-438-267/2011 buvo išduotas vykdomasis... 33. 2011-11-07 antstolis T. U. UAB „Autostiliaus studija“... 34. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 3 d. 35. Ieškovas nurodė, kad iki ieškinio pareiškimo teisme atsakovas 36. Dėl buvusio direktoriaus R. K. atsakomybės už... 37. R. K. nuo 2007-07-10 iki 2011-02-14 buvo UAB... 38. Bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus, teisės ir pareigos nustatytos LR... 39. LR CK 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio... 40. ABĮ 19 str. 8 dalis nustato, kad „Bendrovės valdymo organas privalo veikti... 41. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos... 42. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 10 str. 7 dalies 1 punkte imperatyviai... 43. A. R. K. 2011m. spalio 31 d. sudarė... 44. Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ nurodė, kad iki ieškinio... 45. Pagal paties R. K. pateiktą „Ilgalaikio turto... 46. Pagrindinę bankroto administratoriui neperduoto turto dalį sudaro... 47. Bylą nagrinėjant teisme 2013 m. vasario 11 d. „Turto perdavimo –... 48. Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ byloje nekėlė klausimo dėl... 49. Nepripažindamas savęs kaltu dėl žalos padarymo, 50. Kaip jau buvo minėta, bendrovės vadovas pagal LR Buhalterinės apskaitos... 51. Nors atsakovas R. K. teigė, kad dėl to, jog dalis jo... 52. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovo atsakomybės prieš įmonę ir... 53. Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra... 54. Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovui dėl žalos atlyginimo... 55. Reziumuodamas tai, kas pasakyta, teismas sprendžia, kad 56. Dėl R. K. ir Ž. B. atsakomybės... 57. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 58. LR Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 8 str. 4 dalis numato, kad įmonės... 59. Tam, kad būtų galima taikyti minėtą atsakomybę, byloje būtina nustatyti... 60. Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ nurodė, kad... 61. Kaip jau buvo minėta, ieškovas turi įrodyti, kad atsakovams nesikreipus dėl... 62. Teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog dėl to, kad... 63. D. Ž. B. atsakomybės.... 64. Pagal bylos duomenis nuo UAB „Autostiliaus studija“ įsteigimo 2007-07-10,... 65. LR CK 2.50 straipsnio 2 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad juridinis... 66. Nuo 2007-07-10 iki 2011-02-14 UAB „Autostiliaus studija“ direktoriumi 67. Byloje nėra jokių įrodymų, kad žala atsirado dėl akcininko 68. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad bankrutavusios UAB “Autostiliaus... 69. Iš atsakovo R. K. ieškovui BUAB “Autostiliaus... 70. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo 72. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 73. Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ nuo žyminio mokesčio išlaidų... 74. Ieškovas BUAB „Autostiliaus studija“ ir atsakovai 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str.,... 77. Bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“, atstovaujamos bankroto... 78. Likusioje dalyje bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“ ieškinį... 79. Priteisti iš R. K. (a. k. ( - )... 80. Bankrutavusios UAB „Autostiliaus studija“ ieškinį atsakovui 81. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...