Byla 2-11-840/2014
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant ieškovui A. K. ir atsakovui A. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui A. J. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

3Ieškovas A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas:

4- įpareigoti atsakovą A. J. kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl traktoriaus T-150, valstyb. Nr. ( - ), registro duomenų pakeitimo;

5- įpareigoti atsakovą A. J. perduoti jam – ieškovui A. K. – traktoriaus T-150, valstyb. Nr. ( - ), dokumentus;

6- priteisti iš atsakovo A. J. visas jo – ieškovo A. K. – turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

7Teismo posėdžio metu ieškovas A. K. palaikė pareikštą ieškinį ir prašė jį tenkinti.

8Atsakovas A. J. su jam pareikštu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

9Ieškovas A. K. ieškinio reikalavimus grindė šiais argumentais (b.l. 3-4):

10- 2013-01-23 jis – ieškovas A. K. – su atsakovu A. J. sudarė traktoriaus pirkimo-pardavimo sutartį, kuria iš atsakovo įsigijo traktorių T-150, valstyb. Nr. ( - ), už 5500,00 Lt. Sutarties sudarymo dieną jis atsakovui sumokėjo dalį traktoriaus kainos – 500,00 Lt, o likusią traktoriaus kainos dalį – 5000,00 Lt – atsakovui sumokėjo 2013-02-15. Traktorių atsakovas jam perdavė po savaitės nuo sutarties sudarymo dienos, tačiau perdavimo-priėmimo akto jie nepasirašė. Nei sutarties sudarymo dieną, nei traktoriaus perdavimo dieną, nei kurią kitą dieną atsakovas A. J. jam neatidavė ir iki šiol neatiduoda įsigyto traktoriaus nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, dėl ko jis negali registruoti traktoriaus savo vardu, t.y. nuosavybės teisių į jį, o atsakovas savo nuosavybės teisių į šį traktorių neišregistruoja. Tokiu atveju jis net negali traktoriaus parduoti kitam asmeniui – ribojama jo disponavimo daiktu teisė. Ne kartą atsakovas žodžiu, o 2013-06-07 ir raštu (pretenzija) buvo prašomas atiduoti traktoriaus dokumentus ir pakeisti registro duomenis, tačiau dėl nežinomų priežasčių atsakovas A. J. atsisako tai padaryti, nors jis su atsakovu visiškai atsiskaitęs ir atsakovas jam pretenzijų dėl to neturi;

11- pagal Lietuvos Respublikos CK 6.318 str. 1 d. daikto pardavėjas kartu su daiktu privalo perduoti ir su tuo daiktu susijusius dokumentus bei nuosavybės teisę į daiktą patvirtinančius dokumentus, kai to reikalauja sutartis ar įstatymas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.325 str., jei daikto pardavėjas neperduoda ar atsisako perduoti daikto pirkėjui daiktų priklausinius, priedus ar dokumentus, kuriuos daikto pardavėjas pagal įstatymą privalo perduoti, daikto pirkėjas turi teisę daikto pardavėjui nustatyti protingą terminą šiai prievolei įvykdyti, kas ir buvo padaryta – atsakovui A. J. 2013-06-07 buvo pateikta pretenzija raštu, tačiau atsakovas į ją nesureagavo, pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo trūkumų nepašalino, be to, nepasinaudojo Lietuvos Respublikos CK 6.208 str. suteikta teise, pažeidus sutarties sąlygas, pašalinti sutarties įvykdymo trūkumus;

12- tokiu atveju, kai jis – ieškovas A. K. ? iš atsakovo negauna įsigyto traktoriaus dokumentų, pagal teisės aktų nuostatas registre nurodytam traktoriaus savininkui – atsakovui A. J. ? privalu kreiptis į registrą dėl registro duomenų pakeitimo, nes pasikeitė traktoriaus savininkas ir daiktinės teisės į jį;

13- atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.138 str., jis – ieškovas A. K. – kreipėsi į teismą dėl civilinių teisių ginimo ? jų pripažinimo.

14Atsakovas A. J. savo atsikirtimus į ieškinį grindė šiais argumentais (b.l. 16): ieškovui A. K. jis pardavė maždaug prieš penkiolika metų atsarginėms dalims, t.y. kitų traktorių remontui, iš Juodiškių ŽŪB įsigytą, Žemės ūkio technikos registre neįregistruotą ir valstybinių numerių neturintį traktorių. Tai, kad traktorius neregistruotas ir jam valstybiniai numeriai neišduoti, ieškovas A. K. žinojo, ką įrodo jo – atsakovo A. J. ? turimos 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutarties originalas ? nei traktoriaus tapatumo numeris, nei traktoriaus valstybinis numeris sutartyje nenurodyti. Iš kur ieškovas A. K. teismui pateikė pirkimo-pardavimo sutartį su šiais duomenimis, jam nežinoma. Jis manė, kad ieškovas traktorių iš jo perka atsarginėms dalims, t.y. kitų traktorių remontui. Be to, ieškovas A. K. pats pasiėmė traktorių su valstybiniais numeriais, jam nedalyvaujant.

15Teismo posėdžio metu ieškovas A. K. paaiškino, kad su atsakovu A. J. jis sutarė dėl traktoriaus T-150 pirkimo, t.y. sutarė dėl kainos ir pardavimo sąlygų. Dar iki sutarties sudarymo jis kelis kartu pas atsakovą su tėvais Zenonu ir D. K. apžiūrėjo perkamą traktorių (senas, ratinis, restauruotinas, keistos žalios spalvos, traktoriaus kabina šviesi, kabinos gale valstybiniams numeriams skirtoje vietoje pritvirtintas valstyb. Nr. ( - )). Kitų tokio tipo traktorių jis pas atsakovą nematė. Sudarant sutartį, t.y. ją surašant, dalyvavo jis – ieškovas, atsakovas A. J. ir jo – ieškovo – tėvai Z.ir D. K.. Sutartis buvo surašyta pas jį – ieškovą – namuose – Jiezne. Sutarties tekstą ranka surašė, tiksliau – sutarties blanką užpildė, D. K., o jis ir atsakovas ją pasirašė. Sutartis buvo sudaryta dviem egzemplioriais – kiekvienai sutarties šaliai. Paklaustas, dėl kokių priežasčių šalių turimi sutarties egzemplioriai skiriasi, ieškovas A. K. atsakė, kad atsakovas A. J. sakė, jog jam traktoriaus identifikavimo numerio ir valstybinio numerio sutartyje nerašyti – nereikia. Be to, atsakovas tuo metu neturėjo traktoriaus dokumentų, o į jo – ieškovo – sutarties egzempliorių D. K. šiuo duomenis įrašė, kai jis pasiėmė traktorių iš atsakovo. Atsakovas A. J. vis žadėjo atiduoti traktoriaus dokumentus – registracijos liudijimą, – tempė laiką, tačiau iki šiol dėl nesuprantamų priežasčių to nepadarė, o ir registro duomenų apie traktoriaus savininko pasikeitimą nepakeitė. Traktorius ir jo registracijos liudijimas neatskiriami. Paklaustas, ieškovas A. K. atsakė, kad iš atsakovo A. J. jis pasiėmė būtent tą traktorių, dėl kurio ir buvo sutarę su atsakovu, t.y. būtent tokį, koks jis buvo apžiūrų metu. Traktoriui jis pretenzijų neturi, susiremontavo. Traktoriaus identifikavimo numerio ant rėmo nėra, jis nutrintas, o gal jo net gamykloje nebuvo, gal tokia traktoriaus laida. Žemės ūkio technikos registro specialistai jam sakę, kad taip būna, kai kurie seni traktoriai identifikavimo numerių neturi, tada identifikuojama pagal valstybinius numerius. Ieškovas A. K. mano, jog šiuo atveju atsakovas A. J. įpareigotinas teismo visiškai įvykdyti 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutartį.

16Atsakovas A. J. nurodė, kad net ir norėdamas jis negali įvykdyti ieškovo A. K. reikalavimų, nes su ieškovu A. K. jis tarėsi ir jam pardavė būtent maždaug prieš penkiolika metų atsarginėms dalims iš Juodiškių ŽŪB įsigytą, Žemės ūkio technikos registre neįregistruotą ir valstybinių bei identifikavimo numerių neturintį traktorių T-150 (ratinis, žalsvas, kabina truputį žalia), o ne traktorių T-150, valstyb. Nr. ( - ). Ieškovo A. K. nurodytas traktorius T-150, kurio valstyb. Nr. ( - ), kartu su dokumentais yra parduotas anksčiau kazachams. Kadangi ieškovas A. K. su tėvais perkamą traktorių apžiūrėjo ir po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pasiėmė jam nedalyvaujant, nutiko nesusipratimas – ieškovas pasiėmė sutartą traktorių T-150, neįregistruotą Žemės ūkio technikos registre ir neturintį valstybinių numerių, tačiau su kito traktoriaus valstybiniu numeriu ? ( - ). Paklaustas, kaip taip nutiko, atsakovas A. J. atsakė, kad kazachai nusipirko iš jo traktorių, išsiardė ir išsivežė. Kadangi kazachai traktorių ardė, tai jis sukeitė traktorių kabinas, jos skardinės, o valstybinis numeris ant kabinos taip ir liko. Be to, atsakovas A. J. nurodė, kad ieškovo A. K. jis nebuvo įspėjęs nei dėl traktoriaus kabinos keitimo, nei dėl traktoriaus kėbulo keitimo – ieškovas A. K. pats matė, kokia perkamo traktoriaus kabina ir kėbulas. Dėl traktoriaus identifikavimo numerio „BN“ atsakovas A. J. paaiškino, kad taip nutikdavo, kai būdavo daromi traktorių kapitaliniai remontai, identifikavimo numerio traktoriui nebesuteikdavo, rašydavo „BN“, t.y. be numerio.

17Teismo posėdžio metu liudytojai ? ieškovo A. K. tėvai ? Z. K. ir D. K. patvirtino ieškovo A. K. nurodytas aplinkybes ir papildomai nurodė, kad jų šeima ūkininkauja, iš atsakovo A. J. traktorių ieškovas A. K. pirko ne detalėms ir ne metalo laužą, o darbui, todėl tikėjosi gauti ir traktoriaus dokumentus. Įsigytas traktorius buvo senas, todėl jie jį suremontavo – iš esmės atliko kapitalinį remontą. Atsakovas jiems niekada nesakė, kad traktorius neturi dokumentų, priešingai, visada žadėjo juos atiduoti – tik vėliau ir vėliau.

18Iš bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad:

19- ieškovas A. K. pateikė teismui 2013-01-23 atsakovo A. J. (pardavėjas) ir ieškovo A. K. (pirkėjas) sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 10) pagal Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtintą tokios sutarties formos pavyzdį, t.y. ranka užpildomos reikiamos sutarties grafos. Ieškovo A. K. pateiktoje sutartyje nurodyta, jog pirkėjas perka pardavėjui nuosavybės teise priklausantį „T-150 traktorių“ (įrašyta ranka), markė, modelis – „T-150“ (įrašyta ranka), tapatumo numeris „B/ N“ (įrašyta ranka), valstybinis Nr. „( - )“ (įrašyta ranka), registravimo dokumento Nr. – nenurodyta. Pardavėjas patvirtina, kad tapatumo numeris ir kiti techniniai ir eksploataciniai duomenys atitinka nurodytus registravimo dokumente. Technika perduodama pirkėjo nuosavybėn nuo sutarties pasirašymo momento. Šalys parduodamą techniką įkainojo „sumokėta 500 Lt, likusią dalį 5000 Lt 2013 02 15 d. atsiskaitoma grynais“ (įrašyta ranka). Po šia sąlyga pasirašė abi šalys, taip pat abi šalys pasirašė ir po visos sutarties tekstu;

20- atsakovas A. J. taip pat pateikė teismui 2013-01-23 ieškovo A. K. (pirkėjas) ir atsakovo A. J. (pardavėjas) sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 27) pagal Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtintą tokios sutarties formos pavyzdį, t.y. ranka užpildomos reikiamos sutarties grafos. Atsakovo A. J. pateiktoje sutartyje nurodyta, jog pirkėjas perka pardavėjui nuosavybės teise priklausantį „T-150 traktorių“ (įrašyta ranka), markė, modelis – „T-150“ (įrašyta ranka), tapatumo numeris – nenurodyta, valstybinis Nr. – nenurodyta, registravimo dokumento Nr. – nenurodyta. Pardavėjas patvirtina, kad tapatumo numeris ir kiti techniniai ir eksploataciniai duomenys atitinka nurodytus registravimo dokumente. Technika perduodama pirkėjo nuosavybėn nuo sutarties pasirašymo momento. Šalys parduodamą techniką įkainojo „sumokėta 500 Lt, likusią dalį 5000 Lt atsiskaitoma grynais 2013 03 15 d.“ (įrašyta ranka, 2013 m. mėnesį nurodantis skaičius taisytas: iš 02 į 03). Po šia sąlyga pasirašė abi šalys, taip pat abi šalys pasirašė ir po visos sutarties tekstu;

21- ieškovo A. K. atstovė advokatė 2013-06-07 pateikė atsakovui A. J. pretenziją pagal 2013-01-23 sudarytą traktoriaus pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 11) dėl ieškovo iš atsakovo įsigyto traktoriaus T-150, valstyb. Nr. ( - ), dokumentų. Atsakovo prašoma iki 2013-06-17 perduoti ieškovui nurodyto traktoriaus dokumentus. Ši pretenzija atsakovui A. J. išsiųsta registruotu laišku ir įteikta asmeniškai 2013-06-08 (b.l. 12);

22- iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2013-07-30 ir 2013-12-20 pažymų (b.l. 22, 51-52) matyti, kad Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre atsakovo A. J. vardu yra registruotas ratinis traktorius T-150 K, valstyb. Nr. ( - ), pagamintas 1990 m., registruotas 1997-04-28 Kaišiadorių r. sav., registracijos liudijimas – 1923, registracijos statusas – įregistruota, identifikavimo kodas – 5000292756. Šie duomenys atitinka atsakovo A. J. teismui pateiktą Kaišiadorių r. sav. tarnautojo V. J. jam išduotą Traktorių registro išrašą/ išrašo dalį, iš ko matyti, jog atsakovo A. J. vardu registruotas traktorius T-150 K, valstyb. Nr. ( - ), kurio identifikavimo kodas – 5000292756, neturi tapatumo numerio. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-14 Nr. 247 nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatus (19.1 p., 19.2.5. p.) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-10-02 įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles traktoriaus identifikavimo kodas ir tapatumo numeris nėra tapačios sąvokos*.

23Ieškinys tenkintinas.

24Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (Lietuvos Respublikos CPK 179 str. 1 d.).

25Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo.

26Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo principų (Lietuvos Respublikos CPK 12-13 str., 17 str.). Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia ir tai, kad: įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys; teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus; teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Dispozityvumo principas reiškia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Jeigu byloje viena šalis įrodo aplinkybę, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o kita šalis neįrodo aplinkybės, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, teismas turi teisę pirmąją iš aptariamų aplinkybių pripažinti įrodyta, o antrąją – neįrodyta.

27Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Įrodymų pakankamumas ir tam tikrų faktų įrodytinumas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, o ne atskirų faktų interpretavimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 str.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Šie įrodymų vertinimo principai atitinka ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintam reikalavimui, kad teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

28Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl traktoriaus pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo nėra, tačiau kilo ginčas dėl nurodytos pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo.

29Esant ginčui tarp šalių dėl skirtingai šalių traktuojamų sutarties sąlygų vykdymo, pirmiausia, turi būti remiamasi Lietuvos Respublikos CK 6.193-6.195 str. bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išdėstytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, jose suformuluotais tinkamo aiškinimo kriterijais. Sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-08-08 nutartis Nr. 3K-3-424/2004; 2004-04-14 nutartis Nr. 3K-3-274/2004; 2010-03-20 nutartis Nr. 3K-3-128/2010; 2011-07-11 nutartis Nr. 3K-3-318/2011; 2010-11-02 nutartis Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.). Kartu pažymėtina tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyviojo sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą. Pažymėtina Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. 4 d. nuostata, kad abejojant dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai.

30Pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą pirkėjui nuosavybės teise, o pirkėjas – priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą (susitartą) kainą. Pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės teise ir patvirtinti savo turėtą nuosavybės teisę į perduodamą daiktą. Tik savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (Lietuvos Respublikos CK 4.37 ir 6.317 str.). Taigi daikto pardavimas reiškia nuosavybės teisių į daiktą ir nupirkto daikto realų perdavimą. Tik esant šiai juridinių faktų sudėčiai pirkėjas pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu tampa teisėtu daikto savininku.

31Nagrinėjamu atveju parduotas kilnojamasis daiktas – traktorius, kuriam privaloma teisinė registracija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-14 Nr. 247 nutarimu patvirtinti Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006-10-02 įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės). Abi šalys patvirtino, jog pardavėjas ? atsakovas A. J. – sutartą traktorių pirkėjui ? ieškovui A. K. ? perdavė, o pirkėjas su pardavėju visiškai už jį atsiskaitė, t.y. sumokėjo visą sutartą kainą. Ieškovas A. K. teigia, kad atsakovas A. J. iki šiol neįvykdė pirkimo-pardavimo sutarties, nes neperdavė jam traktoriaus dokumentų, t.y. traktoriaus registracijos liudijimo. Atsakovas A. J. pripažino, jog traktoriaus registracijos liudijimo ieškovui nedavė.

32Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.189 str. sutarties sąlygos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai nustatyta sutartyje, bet ir visą tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, ją vykdydamos, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (Lietuvos Respublikos CK 6.200 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.318 str. 1 d. nurodyta, jog daikto pardavėjas kartu su daiktu privalo perduoti ir su tuo daiktu susijusius dokumentus bei nuosavybės teisę į daiktą patvirtinančius dokumentus, kai to reikalauja sutartis ar įstatymas. Nagrinėjamu atveju, kai parduotas traktorius, kuriam teisinė registracija yra privaloma, traktoriaus pardavėjui ? atsakovui A. J. – kartu su parduodamu daiktu – traktoriumi ? privalu pirkėjui ? ieškovui A. K. ? perduoti ir parduodamo daikto dokumentus ? traktoriaus registracijos liudijimą.

33Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievoles neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, be kitą ko, nutraukti sutartį, jeigu sutarties pažeidimas yra esminis (Lietuvos Respublikos CK 6.217 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas A. K. neprašo teismo nutraukti su atsakovu A. J. 2013-01-23 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau prašo teismo įpareigoti atsakovą ją įvykdyti.

34Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų įrodymų visumą: šalių ir liudytojų paaiškinimus bei rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovas A. J., pardavęs traktorių ir jį perdavęs ieškovui A. K., tačiau neperdavęs jam traktoriaus registracijos liudijimo, tinkamai neįvykdė 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutarties, todėl įpareigotinas ją įvykdyti tinkamai – perduoti ieškovui A. K. įsigyto traktoriaus registracijos liudijimą.

35Nors atsakovas A. J. bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad ieškovui A. K. jis pardavė maždaug prieš penkiolika metų atsarginėms dalims iš Juodiškių ŽŪB įsigytą, Žemės ūkio technikos registre neįregistruotą ir valstybinių bei identifikavimo numerių neturintį traktorių T-150, o ne traktorių T-150, valstyb. Nr. ( - ), kurį jis su dokumentais jau anksčiau yra pardavęs kazachams, tačiau nepateikė teismui nė vieno šiuos teiginius patvirtinančio įrodymo. Atsakovas A. J. taip pat nepateikė teismui nė vieno įrodymo, patvirtinančio tai, kad ant ieškovui A. K. parduoto traktoriaus kabinos valstyb. Nr. ( - ) atsirado visiškai atsitiktinai ? sukeitus traktorių kabinas, nes kazachai nusipirktą iš jo traktorių T-150, valstyb. Nr. ( - ), išsiardė ir išsivežė. Pažymėtina, kad atsakovas A. J. negalėjo atsakyti teismui, dėl kokių priežasčių jis: nesudarė su kazachais rašytinės pirkimo-pardavimo sutarties; nepranešė registrui apie kazachams parduotą registruotą traktorių ir jo neišregistravo; nenuėmė nuo ieškovui A. K. parduoto traktoriaus kabinos valstyb. Nr. Be to, atsakovas A. J. nurodė, kad ieškovo A. K. jis nebuvo įspėjęs nei dėl traktoriaus kabinos keitimo, nei dėl traktoriaus kėbulo keitimo – ieškovas A. K. pats matė, kokia perkamo traktoriaus kabina ir kėbulas.

36Atsižvelgęs į visas šias aplinkybes, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu duotus šalių ir liudytojų paaiškinimus bei rašytinius įrodymus, atsižvelgęs ir į tai, kad ieškovas A. K. iš tiesų matė, kokia atsakovo A. J. perkamo traktoriaus kabina (pritvirtintas valstyb. Nr. ( - )) ir kėbulas (be tapatumo numerio), tikėjosi, jog perkamas traktorius yra registruotas teisės aktų nustatyta tvarka, kad Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre atsakovo A. J. vardu yra registruotas ratinis traktorius T-150 K, valstyb. Nr. ( - ), identifikavimo kodas – 5000292756, neturintis tapatumo numerio, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CK 4.262 str.), teismas daro išvadą, kad 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas A. J. pardavė, o ieškovas A. K. nusipirko būtent traktorių T-150, valstyb. Nr. ( - ), o ne Žemės ūkio technikos registre neįregistruotą ir valstybinio bei tapatumo numerių neturintį traktorių.

37Pagal Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles traktoriaus savininkas privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai: pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių; pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas); pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys; pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas; prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas (35 p.). Praradęs registravimo dokumentą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, registruojantis asmuo papildomai pateikia raštišką paaiškinimą. Vietoj prarasto registravimo dokumento išduodamas naujas registracijos liudijimas. Veiksmai, atliekami išduodant naują valstybinio numerio ženklą ir (ar) naują registracijos liudijimą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarasti registravimo dokumentai ir valstybinio numerio ženklai laikomi negaliojančiais nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jų praradimą (43 p.). Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos (36 p.). Galimi šie registro duomenų keitimo atvejai, kai pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių: kai buvęs ir naujasis traktoriaus savininkas kreipiasi į savivaldybės administraciją atskirai ir kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu (38 p.).

38Nagrinėjamu atveju traktorių įgijęs ieškovas A. K., neturėdamas traktoriaus registracijos liudijimo, negali pats kreiptis į savivaldybės administraciją dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų pakeitimo, t.y. dėl daiktinių teisių į traktorių T-150, valstyb. Nr. ( - ), įregistravimą. Tuo atveju, jei atsakovas A. J. yra praradęs traktoriaus registracijos liudijimą, jis gali kreiptis į savivaldybės administraciją dėl naujo registracijos liudijimo išdavimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovas A. J. įpareigotinas kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl traktoriaus T-150, valstyb. Nr. ( - ), registro duomenų pakeitimo.

39Patenkinus ieškinį, iš atsakovo A. J. priteistos visos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui A. K. – 144,00 Lt žyminio mokesčio, sumokėto parduodant ieškinį teismui (b.l. 9), ir 350,00 Lt išlaidų advokato pagalbai (b.l. 7-8), valstybei – 16,27 Lt pašto išlaidų (b.l. 2) (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

41A. K. ieškinį tenkinti.

42Įpareigoti A. J. perduoti A. K. 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutartimi parduoto traktoriaus T-150, valstyb. Nr. ( - ), registracijos liudijimą.

43Įpareigoti A. J. kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją dėl 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutartimi A. K. parduoto traktoriaus T-150, valstyb. Nr. ( - ), registro duomenų pakeitimo.

44Priteisti iš A. J. 144,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 350,00 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) išlaidų advokato pagalbai A. K..

45Priteisti iš A. J. 16,27 Lt (šešiolika litų 27 ct) pašto išlaidų valstybei.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K.... 3. Ieškovas A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas:... 4. - įpareigoti atsakovą A. J. kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės... 5. - įpareigoti atsakovą A. J. perduoti jam – ieškovui A. K. – traktoriaus... 6. - priteisti iš atsakovo A. J. visas jo – ieškovo A. K. – turėtas... 7. Teismo posėdžio metu ieškovas A. K. palaikė pareikštą ieškinį ir... 8. Atsakovas A. J. su jam pareikštu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį... 9. Ieškovas A. K. ieškinio reikalavimus grindė šiais argumentais (b.l. 3-4): ... 10. - 2013-01-23 jis – ieškovas A. K. – su atsakovu A. J. sudarė traktoriaus... 11. - pagal Lietuvos Respublikos CK 6.318 str. 1 d. daikto pardavėjas kartu su... 12. - tokiu atveju, kai jis – ieškovas A. K. ? iš atsakovo negauna įsigyto... 13. - atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos... 14. Atsakovas A. J. savo atsikirtimus į ieškinį grindė šiais argumentais (b.l.... 15. Teismo posėdžio metu ieškovas A. K. paaiškino, kad su atsakovu A. J. jis... 16. Atsakovas A. J. nurodė, kad net ir norėdamas jis negali įvykdyti ieškovo A.... 17. Teismo posėdžio metu liudytojai ? ieškovo A. K. tėvai ? Z. K. ir D. K.... 18. Iš bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad:... 19. - ieškovas A. K. pateikė teismui 2013-01-23 atsakovo A. J. (pardavėjas) ir... 20. - atsakovas A. J. taip pat pateikė teismui 2013-01-23 ieškovo A. K.... 21. - ieškovo A. K. atstovė advokatė 2013-06-07 pateikė atsakovui A. J.... 22. - iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2013-07-30 ir... 23. Ieškinys tenkintinas.... 24. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 25. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 26. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo,... 27. Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta... 28. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl traktoriaus pirkimo-pardavimo... 29. Esant ginčui tarp šalių dėl skirtingai šalių traktuojamų sutarties... 30. Pirkimo-pardavimo sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą... 31. Nagrinėjamu atveju parduotas kilnojamasis daiktas – traktorius, kuriam... 32. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.189 str. sutarties sąlygos šalims turi... 33. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievoles... 34. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų įrodymų visumą: šalių... 35. Nors atsakovas A. J. bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad ieškovui A. K.... 36. Atsižvelgęs į visas šias aplinkybes, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme... 37. Pagal Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų... 38. Nagrinėjamu atveju traktorių įgijęs ieškovas A. K., neturėdamas... 39. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo A. J. priteistos visos bylinėjimosi... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-270... 41. A. K. ieškinį tenkinti.... 42. Įpareigoti A. J. perduoti A. K. 2013-01-23 pirkimo-pardavimo sutartimi... 43. Įpareigoti A. J. kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės... 44. Priteisti iš A. J. 144,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus 00... 45. Priteisti iš A. J. 16,27 Lt (šešiolika litų 27 ct) pašto išlaidų... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...