Byla e2-124-617/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal „BnP Finance“, AB ieškinį atsakovui J. C. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. C. 17,47 € negrąžintos kredito dalies, 16,27 € palūkanų už naudojimąsi kreditu po kredito grąžinimo termino pabaigos iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos, 1,57 € delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, gavęs teismo pranešimą, atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl teismas, ieškovės prašymu, priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad UAB „Credit day“ su atsakovu 2015-12-29 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 35901 pagal kurią UAB „Credit day“ atsakovui J. C. suteikė 100 € dydžio kreditą su 14,45 € kredito mokesčiu. Sutinkamai su sutarties 2.2 p. atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti vartojimo kredito davėjui suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti kredito kainą, palūkanas bei kitas pagal sutartį mokėtinas sumas. Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose šalys numatė kredito ir kredito mokesčio grąžinimo datą – 2016-02-12. Atsakovas pagal minėtą sutartį įsipareigojimus vykdė tik iš dalies, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, iš jo prašomos priteisti sumos neginčija. Ieškovė 2016-11-23 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu iš UAB „Credit Day“ gavo teises į atsakovo skolą. LR CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal LR CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas netinkamai vykdė prievolę – viso suteikto kredito laiku negrąžino, kredito sutarties sąlygų laiku nevykdė, atsakovas apmokėjo dalį kredito, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina negrąžinta kredito dalis – 17,47 €.

6Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino kredito, todėl ieškovė prašo priteisti 16,27 € palūkanų kaip atlyginimą už naudojimąsi vartojimo kredito suma po kredito grąžinimo termino pasibaigimo iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos bei 1,57 € delspinigių. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, skaičiuojant palūkanų sumą nebuvo laikomasi LR Vartojimo kredito įstatymo nuostatų – palūkanos mažintinos. Kredito suteikimo momentu galiojo LR Vartojimo kredito įstatymas, kurio 11 str. 8 d. numato, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl teismas taiko šio įstatymo nuostatas ir priteisia iš atsakovo už ieškovės prašomą priteisti laikotarpį – nuo 2016-02-12 iki 2016-11-23, t.y. už 286 dienas, 0,05 proc. palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. 2,50 € ( 17,47 € x 0,05 proc. x 286 d. ). Teismo vertinimu, tokia palūkanų suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Taip pat, remiantis aukščiau išdėstytu reglamentavimu, teismas netenkina reikalavimo dėl 1,57 € delspinigių priteisimo.

7LR CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovas laiku neatsiskaitė, todėl iš jo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos ( 19,97 € ) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2016-12-20 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškovė, pateikiant teismui ieškinį, sumokėjo 15 € žyminį mokestį, turėjo 121 € išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir šias sumas prašo priteisti iš atsakovo. Teismas ieškinį patenkino iš dalies, todėl, atsižvelgiant į tai, jog ieškinys teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. C. ieškovės naudai priteistinas minimalus 15 € dydžio žyminis mokestis ( LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d. ). Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus ( LR CPK 51 str. 1 d. ). LR CPK 56 str. 1 d. 1 p. ir 2 p. nustato, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti advokatai ir advokatų padėjėjai. Pagal LR CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Pagal LR CPK 88 str. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priskiriamos būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą ( paslaugas ) maksimalaus dydžio patvirtinimo” ( 1R-77 2015-03-19 redakcija ) 2 p. teismas, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes. Ieškovė patyrė 121 € bylinėjimosi išlaidų už ieškinio parengimą, ieškovei atstovavo advokatų profesinė bendrija „Euroteisės biuras“. Ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už teisinę pagalbą nustatytų maksimalių dydžių. Byla nėra sudėtinga, teisiniai santykiai spręstini civilinėje byloje nereikalavo kompleksinių teisinių sprendimų, ginčo suma nedidelė, ieškovei tokio pobūdžio bylose teikiamos pastovios ir pagal savo pobūdį vienodos teisinės paslaugos, nėra sprendžiamas naujas teisės taikymo klausimas, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl papildomų proceso veiksmų dėl ginčo nagrinėjimo teisme atlikti nereikėjo, ieškinys yra šabloniškas, todėl nėra reikalingos papildomos, individualių sprendimų reikalaujančios darbo sąnaudos jam parengti. Teismas mano, kad esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgus į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų reikalavimus ieškovė patyrė 50 € pagrįstų ir būtinų išlaidų procesiniams dokumentams parengti. Ieškinys patenkintas iš dalies ( patenkinta 56,56 proc. reikalavimų ), todėl proporcingai patenkintai ieškinio daliai priteistinos 28,28 € dydžio bylinėjimosi išlaidos už ieškinio parengimą. Likusioje dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškinys atmestinas.

9Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 € sumos, todėl nepriteistinos ( LR CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ ).

10Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 286 str., LR CK 6.38 str. 1 d., teismas

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš J. C. „BnP Finance“, AB naudai 17,47 € negrąžintą kredito dalį, 2,50 € palūkanas, 15 € žyminį mokestį, 28,28 € dydžio išlaidas už procesinių dokumentų parengimą, iš viso – 63,25 € ( šešiasdešimt tris € 25 ct ), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( 19,97 € ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2016-12-20 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas J. C. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovė „BnP Finance“, AB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai