Byla e2-27499-820/2018
Dėl įpareigojimo pateikti informaciją

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovui G. B. ir jo atstovui advokatui Zigmantui Benečiui, atsakovo atstovei advokatei Nijolei Pakalkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ripovila“ dėl įpareigojimo pateikti informaciją.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Įpareigoti UAB „Ripovila“ per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti valdybos narių posėdžių, vykusių laikotarpiu nuo 2013 m. iki 2018 m. liepos 10 d. protokolų kopijas, banko sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 11 d., visų sandorių, sudarytų laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 11 d., pagal kuriuos bendrovė mokėjo ir gavo lėšas, kopijas.

91.2.

10Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

112.

12Ieškovas nurodė, jog yra atsakovo akcininkas, turintis 30 procentų akcijų. Likusias 70 procentų akcijų valdo ieškovo tėvas P. B..

133.

14Ieškovas, kaip akcininkas, negauna jokios informacijos iš atsakovo ir jam nėra žinoma apie bendrovės veiklą ir finansinę būseną, todėl kreipėsi į bendrovę prašydamas pateikti jam informaciją.

154.

16Ieškovo žiniomis atsakovas yra pardavęs žemės sklypą, tačiau pinigai atsakovo sąskaitos galimai nepateko.

175.

18Atsakovas pateikė atsakymą į ieškovo prašymą ir pateikė įstatų nuorašą, taip pat akcininkų susirinkimo protokolo nuorašą, 2013-2016 metų balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas. Rašte nurodyta, jog akcininkai turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais, jei valdo daugiau nei ½ akcijų. Kadangi ieškovas valdo mažiau akcijų, jam visi dokumentai nebus pateikti, nes informacija yra konfidenciali.

196.

20Atsakovui atsisakius pateikti informaciją, pagal ABĮ 20 straipsnio 7 dalį, šį ginčą turi spręsti teismas. Bendrovė privalo pateikti bendro pobūdžio informaciją. Atsakovas privalo pateikti informaciją nurodytą ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje. Akcininkas turi teisę gauti ir informaciją, kuri yra konfidenciali, pasirašęs konfidencialumą užtikrinantį susitarimą, kurį ieškovas sutinka pasirašyti.

217.

22Ieškovas nori perleisti akcijas, todėl norėdamas žinoti akcijų vertę, jam reikalinga informacija iš bendrovės. Informacijos nepateikimas leidžia didesniam akcininkui piktnaudžiauti savo teisėmis. Be to, ieškovas privalo deklaruoti savo turtą, o nežinodamas akcijų vertės negali tinkamai deklaruoti turto.

23II.

24Atsakovo atsikirtimų santrauka

258.

26Atsakovas UAB „Ripovila“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

279.

28Atsakovas nurodė, jog ieškovas turi 30 procentų akcijų, todėl pagal Įstatų 19 ir 20 punktus neturi teisės gauti visos informacijos iš bendrovės.

2910.

30Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti atsakant į ieškovo prašymą.

3111.

32Atsakovas yra padaręs žalą asmuo ir tai nustatyta teismo sprendimu. Ieškovas prašo informacijos nepagrįstais pagrindais, todėl galimai sieks inicijuoti naujus teisminius procesus. Be to, ieškovas ir kitas akcininkas yra tėvas ir sūnus, tarp kurių šiuo metu yra konfliktiški santykiai, todėl ieškinyje nurodomos priežastys informacijai gauti galimai neatitinka tikrovės.

3312.

34Ieškovas iš direktoriaus pareigų buvo atleistas dėl netinkamo pareigų vykdymo, padaręs didelę žalą bendrovei.

3513.

36Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog jam reikia deklaruoti turtą, nes jis yra deklaravęs akcijas 2005 metais. Jei nėra deklaravęs akcijų, tai jų vertė turėjo būti mažesnė nei 2 000 LTL. Būdamas vadovu ir žinodamas tikrąją akcijų vertę galėjo ją tinkamai įvertinti. Ieškovo deklaravimo pareiga yra vienkartinė ir įvykdyta 2005 metais, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, jog privalo deklaruoti turtą. Be to, ieškovas nenurodė kokiu pagrindu jam kyla pareiga deklaruoti turtą.

3714.

38Ieškovas piktnaudžiauja akcininko teisėmis, siekia asmeniniais tikslais sutrikdyti bendrovės veiklą, kad nebūtų vykdomas skolos išieškojimas iš ieškovo.

3915.

40Atsakovas atsisakė teikti informaciją 2018 m. kovo 14 d. ir praleistas senaties terminas šiam atsisakymui ginčyti, todėl prašo taikyti senaties terminą.

41III.

42Dubliko atsikirtimų santrauka

4316.

44Ieškovas dublike į atsakovo atsiliepimą nurodė, jog ABĮ nuostata, leidžianti neteikti konfidencialios informacijos yra panaikinta nuo 2017 m. lapkričio 29 d., todėl atsakovas privalo teikti informaciją.

4517.

46Bendrovės Įstatai prieštarauja ANĮ nuostatoms, todėl atsakovas negali remtis Įstatų 19 ir 20 punktais, nes jie prieštarauja ABĮ nustatytoms teisėms ir pareigoms.

4718.

48Ieškovui svarbu žinoti tikrąją akcijų vertę, todėl jam reikalinga informacija ir netinka seni deklaravimo duomenys. Be to, naujų duomenų reikalauja ir finansinės institucijos, imant paskolą.

4919.

50Atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovas siekia sužlugdyti bendrovę. Teismas sprendime yra konstatavęs tiek ieškovo, tiek dabartinio akcininko ir vadovo neteisėtus veiksmus. Atsakovo teiginiai nesudaro pagrindo valdyti bendrovę kaip savo asmeninę nuosavybę ir neteikti ieškovui informacijos, kurios teikimą įpareigoja teisės aktai.

5120.

52Atsakovo raštas nėra bendrovės sprendimas, kuriam ginčyti taikomas 3 mėnesių terminas nustatytas įstatyme. Informacijos gavimą reglamentuoja specialus įstatymas ABĮ, kuriame nėra nurodyti jokie terminai informacijai gauti. Tačiau jei teismas laikytų šį terminą senaties terminu, prašo jį atnaujinti, nes nebūdamas teisininku ieškovas nežinojo apie tokio termino egzistavimą.

53IV.

54Tripliko atsikirtimų santrauka

5521.

56ABĮ 4 straipsnio 2 dalies 11 punktas nustato, jog bendrovės įstatuose nurodoma informacijos teikimo akcininkams tvarka. Tokia tvarka nustatyta Įstatų 19-20 punktuose, kuriuose nustatyta, jog akcininkas neturintis daugiau nei ½ akcijų negali gauti visos informacijos, o galima informacija ieškovui buvo pateikta.

5722.

58Ieškovas nepagrindžia, kodėl jam nepakanka finansinės atskaitomybės dokumentų ir neįrodo, jog jam reikalinga kita informacija apie sandorius ir sąskaitų išrašai.

5923.

60Atsakovas sutinka, jog įstatymo nuostata dėl informacijos gavimo akcininkui valdančiam mažiau nei pusę akcijų buvo panaikinta 2017 metais, tačiau ieškovas reikalauja informacijos už 2013 metus, kai galiojo Įstatų nuostatos, o ne pakeistas ABĮ.

6124.

62Ieškovas neįrodė, jog iš jo kas nors reikalauja pateikti patikslintus duomenis apie akcijų vertę.

6325.

64Ieškovas teigia, jog nori sužinoti ar nėra švaistomas įmonės turtas, nesudaromi nuostolingi sandoriai, tačiau tai yra valstybės institucijų darbas, o ne akcininkų. Abejonių kilimas nėra pagrindas reikšti ieškinius. Teismas konstatuoja :

65V.

66Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6726.

68Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

6927.

70Ieškovas ieškinyje pareiškė reikalavimus – įpareigoti atsakovą UAB „Ripovila“ per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti valdybos narių posėdžių, vykusių laikotarpiu nuo 2013 m. iki 2018 m. liepos 10 d. protokolų kopijas; banko sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 11 d.; visų sandorių, sudarytų laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 11 d., pagal kuriuos bendrovė mokėjo ir gavo lėšas, kopijas. Taigi, pagal ieškinio reikalavimus yra pareikštas ieškinys ne dėl susipažinimo su informacija, bet būtent dėl kopijų gavimo.

7128.

72Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl akcininko teisės į informaciją, be kita ko, yra nurodęs, kad negalima tapatinti akcininko teisės susipažinti su teise kopijuoti dokumentus. Teisė kopijuoti dokumentus sietina su teise turėti dokumentų kopijas, naudotis jomis savo nuožiūra, o bendrovės pareiga „pateikti susipažinti“ ar akcininko teisė „turėti teisę susipažinti“ aiškintina kaip akcininko galimybė tik susipažinti su dokumento turiniu, be teisės daryti dokumento kopijas ir vėliau jomis naudotis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1068/2002). Priimant nurodytą nutartį galiojo ankstesnė ABĮ redakcija, tačiau, nustatant akcininko teises į informaciją, buvo naudojamos galiojančioje ABĮ 18 straipsnio redakcijoje vartojamos sąvokos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-466-219/2017). Taigi, pagal kasacinės instancijos teismo išaiškinimus reikia atriboti akcininko teisę susipažinti su informacija ir teisę gauti dokumentų kopijas.

7329.

74Šioje byloje pareikšti reikalavimai dėl dokumentų kopijų gavimo, todėl teismas toliau nagrinėja ir pasisako tik dėl ieškovo teisės gauti dokumentų kopijas, tačiau nenagrinėja ir nepasisako dėl akcininko teisės susipažinti su bendrovės dokumentais, nes tai išeitų už ieškinio pagrindo ir ieškinio dalykų ribų.

7530.

76Akcininko neturtinę teisę gauti informaciją apie bendrovės veiklą reglamentuoja ABĮ 18 straipsnis (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

7731.

78Atsakovas atsikirtinėja, jog ši įstatymo redakcija įsigaliojo nuo 2017 m. lapkričio 29 d., todėl netaikytina dokumentų kopijoms už ankstesnius laikotarpius pateikti. Su šiais teiginiais nesutiktina. Ši ABĮ norma reglamentuoja bendrovės veiksmus, tų veiksmų atlikimo metu. Teisės norma nenustato jos taikymo srities kokių nors dokumentų atžvilgiu pagal jų priėmimo datą. Atsižvelgiant į tai atsakovo teiginiai atmestini, kaip nepagrįsti.

7932.

80Atsakovo Įstatų 19 punktas nustato, jog akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos bendrovės dokumentai, nesusiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti bendrovės darbo valandomis jo buveinėje ar kitoje bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Įstatų 20 punktas nustato, kad akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato bendrovės vadovas.

8133.

82Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

8334.

84Atsakovas 2018 m. kovo 14 d. raštu (1 t., p. 10-11) atsakydamas į ieškovo prašymą dėl informacijos pateikimo nurodė, jog ieškovas turi mažiau nei ½ akcijų, todėl pagal Įstatus negali susipažinti su visa informacija, todėl atsisakė pateikti valdybos posėdžių protokolus, bankų sąskaitų išrašus, sandorių ir kitų dokumentų kopijas.

8535.

86Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra nurodyta, jog jeigu įstatymo leidėjas būtų nustatęs bendrovei pareigą, o akcininkui teisę gauti visų bendrovės dokumentų kopijas, tai teisiniame reglamentavime, numatančiame antrajai akcininkų grupei pagal turimų akcijų dalį priskirtiniems akcininkams teisę gauti informaciją, būtų vartojęs teisiniame reglamentavime, numatančiame pirmajai akcininkų grupei pagal turimų akcijų dalį priskirtiniems akcininkams teisę gauti informaciją, gramatinę konstrukciją ir aiškiai nurodęs akcininko, turinčio 1/2 dalį ir daugiau akcijų, teisę ne tik susipažinti, bet ir gauti visų bendrovės dokumentų kopijas, tačiau tokios teisės nenustatė. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas apribojo akcininko teisę į neviešų dokumentų kopijų gavimą. Pažymėtina, kad kasacinis teismas, aiškindamas akcininko teisę gauti informaciją apie bendrovės veiklą, yra nurodęs, kad akcininko teisė į informaciją nėra absoliuti ir gali būti ribojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-801/2002), kaip ir nustatyta ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-466-219/2017). Kasacinės instancijos teismas minėtoje nutartyje pasisakė dėl anksčiau galiojusios ABI 18 straipsnio normos redakcijos, tačiau ir pakeistoje įstatymo redakcijoje nėra suformuluotas įpareigojimas bendrovei pateikti visą informaciją akcininkui, todėl minėta teismų praktika taikytina ir šioje byloje. Šią teismo išvadą patvirtina naujos įstatymo redakcijos projekto aiškinamasis raštas (1 t., p. 168-176), kur nurodyta, jog akcininkų neturtinės teisės gauti informaciją turi būti vienodos, kartu yra paliekami saugikliai ribojantys akcininko teises į informacijos absoliutumą, t. y. ABĮ yra ribojama teisė gauti visą norimą informaciją.

8736.

88Pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį yra nustatyta dvejopo pobūdžio bendrovės informacijos teikimo tvarka: pirma, privaloma pateikti be papildomų sąlygų ir, antra, informacija teikiama su papildomomis sąlygomis.

8936.1.

90Privaloma pateikti arba privaloma pateikti susipažinti: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas.

9136.2.

92Pateikiama susipažinti su papildomomis sąlygomis: bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

9337.

94Taigi pagal ABĮ kitos nei privalomos informacijos, įskaitant konfidencialios informacijos, gavimas yra susietas su papildomomis dvejomis sąlygomis: pirma, kai akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir, antra, akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Be to, įstatymas leidžia bendrovei neteikti akcininko prašomos informacijos, t. y. akcininko neturtinė teisė nėra absoliuti.

9538.

96Ieškovo ieškinyje prašomų pateikti dokumentų kopijos nepatenka į įstatymo nustatytą privalomai pateiktinų dokumentų sąrašą, todėl toliau nagrinėtina dėl bendrovės pareigos teikti dokumentų kopijas esant tam tikroms sąlygoms.

9739.

98Iš atsakovo 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 13/03-18 (1 t., p. 178) (toliau tekste – Įsakymas) matyti, jog atsakovas yra pripažinęs konfidencialia informaciją: bendrovės turto ir gamybos informaciją; bendrovės technologijos, technikos ir mokslo informaciją; bendrovės finansų informaciją (įskaitant informaciją apie pinigų likučius, judėjimą, pajamas/išlaidas ir kt.); bendrovės rinkų informaciją; bendrovės kainų informaciją; bendrovės derybų, sutarčių informaciją; bendrovės informaciją apie partnerius. Ieškovas prašė pateikti atsakovą įsakymų registracijos knygą, kurioje būtų užregistruotas įsakymas. Atsakovas tokios knygos nepateikė. Tačiau nėra pagrindo nepripažinti tokio įsakymo galiojančiu dėl įsakymų registracijos knygos nepateikimo, nes įsakymas nėra nuginčytas teisės aktų nustatyta tvarka, todėl, net ir formalių trūkumų buvimas, nedaro paties įsakymo negaliojančiu. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimus: bankų sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 10 d., visų sandorių, sudarytų laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 11 d., pagal kuriuos mokėjo arba gavo lėšas, kopijas, matyti, jog ieškovo reikalaujami dokumentai patenka į minimą Įsakymu nustatytos konfidencialios informacijos sąrašą.

9940.

100Ieškovas nurodo, jog prašoma informacija jam reikalinga vykdant kitų teisės aktų nurodymus, tačiau pateikia bendro pobūdžio informaciją, jog ši informacija jam reikalinga deklaruojant turtą, imant paskolą ir pan. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu negalėjo nurodyti kokius teisės aktų nurodymus vykdant jam reikalingi prašomi dokumentai, nors teismas atnaujindamas bylos nagrinėjimą siūlė ieškovui nurodyti teisės aktus ir kokia informacija pagal teisės aktus jam reikalinga. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog ieškovas neįrodė, jog jo prašoma informacija jam reikalinga vykdant kitų teisės aktų reikalavimus (ABĮ 18 str. 1 d., CPK 178 str.).

10141.

102Dėl reikalavimo pateikti valdybos posėdžių, vykusių laikotarpiu nuo 2013 metų iki 2018 metų liepos 10 d., protokolų kopijas, pažymėtina, jog atsakovo teigimu jokie valdybos posėdžiai nevyko, išskyrus vienintelį, kuriame dalyvavo pats ieškovas, tačiau protokolas sudarytas nebuvo. Byloje nėra ginčo, jog ieškovas yra valdybos narys, todėl valdybos posėdžių protokolai laikytini privalomais jam gauti pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį prasme. Ieškovas pripažino, jog jis kaip valdybos narys ieškinyje nurodomu laikotarpiu nebuvo kviečiamas į valdybos posėdžius ir neturi įrodymų patvirtinančių, jog vyko valdybos posėdžiai ir buvo priimti kokie nors sprendimai. Ieškovo teigimu buvo vienas valdybos posėdis, kurio metu ir buvo renkama valdyba. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes atsakovas negali pateikti to ko nėra, todėl ieškovo reikalavimas išreikalauti iš atsakovo valdybos posėdžių, vykusių laikotarpiu nuo 2013 metų iki 2018 metų liepos 10 d. protokolų kopijas, atmestinas.

10342.

104Minėta, kad kitos ieškovo prašomų dokumentų (bankų sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 10 d., visų sandorių, sudarytų laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 11 d., pagal kuriuos mokėjo arba gavo lėšas) kopijos nepatenka į privalomų pateikti akcininkui dokumentų sąrašą (ABĮ 18 str. 1 d.). Be to, šių dokumentų kopijos patenka į atsakovo Įsakymų patvirtintos bendrovės konfidencialios informacijos sąrašą.

10543.

106Minėta, jog prašomų ieškovo dokumentų kopijos pagal Įsakymą yra konfidenciali informacija, todėl yra nevieša. Bankų sąskaitų išrašai sudaro ne tik atsakovo, bet ir banko paslaptį. Akivaizdu, jog bankų sąskaitų išrašai savo turiniu yra informacija turinti ypač didelę komercinę vertę ir yra ne tik konfidenciali informacija, bet ir yra komercinė paslaptis, todėl tokia informacija pagrįstai laikytina nevieša ir jai gauti gali būti taikomi apribojimai. Visų sandorių, sudarytų laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 11 d., pagal kuriuos mokėjo arba gavo lėšas, kopijos taip pat laikytina konfidencialia informacija, nes turi tam tikrą komercinę vertę, kiti asmenys gali sužinoti bendrovės prekių kainas, pelno maržas, partnerius, tiekimo sąlygas ir pan. Atsakovas vykdydamas veiklą yra užtikrinęs informacijos slaptumą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog minėtų ieškovo prašomų dokumentų kopijos yra pagrįstai laikoma konfidencialia bendrovės informacija.

10744.

108Kadangi ieškovo prašoma informacija nepatenka į ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos privalomai teikti informacijos sąrašą, todėl, pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį, bendrovė gali atsisakyti teikti informaciją, jei ji yra konfidenciali, išskyrus atvejus, jei tokia informacija akcininkui būtina įgyvendinant kitų teisės aktų reikalavimus. Kaip minėta, ieškovo reikalaujama informacija patenka į atsakovo Įsakymu patvirtintos konfidencialios informacijos sąrašą ir minėti dokumentai pagrįstai laikomi konfidencialia informacija. Ieškovas nenurodė jokių teisės aktų, kuriuos vykdant jam būtų būtina jo prašoma informacija. Atsižvelgiant į šias aplinkybes nėra ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų atsakovui teikti ieškovo prašomų dokumentų kopijas.

10945.

110Kadangi atsakovas neturėjo įstatyminės pareigos teikti dokumentų kopijas, todėl vertintina apie tokių dokumentų kopijų teikimą Įstatų nustatyta tvarka.

11146.

112Įstatų 20 punktas nustato, jog teisę gauti visą informaciją turi akcininkai turintys ir valdantys ½ akcijų ir pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos. Ieškovas neturi ir nevaldo ½ akcijų, todėl atsakovas pagrįstai ir teisėtai Įstatų 20 punkto pagrindu atsisakė ieškovui pateikti bankų sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 01 d. iki 2018 m. liepos 10 d., visų sandorių, sudarytų laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 11 d., pagal kuriuos mokėjo arba gavo lėšas, kopijas.

11347.

114Pažymėtina, jog atsakovas nėra visiškai jokios informacijos ieškovui neteikiantis asmuo, nes, kaip nurodyta ieškinyje, ieškovas prašė 7 rūšių dokumentų kopijų, o atsakovas jam nepateikė 3, t. y. daugiau nei pusę prašomų dokumentų kopijų ieškovas gavo.

11548.

116Kasacinės instancijos teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog sprendžiant ginčą dėl akcininko teisės į informaciją ribojimo, kiekvienu atveju turi būti nustatomi reikšmingi faktai, kurių pagrindu konkrečiam akcininkui gali būti atsisakyta suteikti informaciją apie bendrovės veiklą. CK 1.137 str. 2 dalis įtvirtina bendrą nuostatą, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas draudimas piktnaudžiauti savo teise bei pasekmės tokio piktnaudžiavimo atveju - teismas gali atsisakyti ginti asmens subjektinę teisę. Piktnaudžiaujantis savo teise asmuo nebūtinai turi turėti tiesioginį tikslą padaryti žalą bendrovės ar kitų akcininkų interesams, tačiau žala kitiems asmenims visgi gali atsirasti asmeniui nesąžiningai siekiant savo interesų patenkinimo. Įpareigojimą civilinių teisinių santykių subjektams, įgyvendinant savo teises ir atliekant pareigas, veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus nustato ir CK 1.5 str. 1 dalis. Ar akcininkas laikosi minėtų reikalavimų bendrovės atžvilgiu, nustatoma analizuojant, ar jis elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi apdairus, rūpestingas žmogus, ar nėra interesų konflikto, ar akcininkas ėmėsi visų priemonių, kad jo išvengtų. Anksčiau jau buvo paminėta, kad akcininkus pagal jų teisės į informaciją apimtį galima skirstyti į 3 kategorijas. Asmuo, kuriam įstatymas suteikia didesnės apimties teises, tuo pačiu privalo vykdyti ir didesnius įpareigojamus, kurių būtina laikytis, kad įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Kadangi akcininkams, turintiems daugiau kaip 5 procentus bendrovės akcijų, gali būti suteikiama bendrovei didelę reikšmę turinti informacija ir netgi informacija, turinti komercinės paslapties statusą (2000 m. liepos 13 d. Akcinių bendrovių įstatymo redakcijoje terminas „konfidenciali informacija” pakeistas į „komercinė paslaptis”), toks akcininkas privalo užtikrinti, kad jis, disponuodamas šia informacija, nesukels pavojaus teisėtiems bendrovės interesams. Nustatinėdami, ar šiai akcininkų kategorijai priklausančių akcininkų veiksmai bendrovės atžvilgiu atitinka sąžiningo elgesio reikalavimus, teismai gali remtis kriterijais, CK 2.87 straipsnyje nustatomais juridinio asmens organų nariams. Šiame straipsnyje nustatyta, kad juridinio asmens organo nariams taikomi sąžiningumo ir protingumo, lojalumo, konfidencialumo, interesų konflikto vengimo ir turto atskyrimo reikalavimai. Iš esmės tokie pat reikalavimai taikytini ir akcininkams, kurie bendrovėje turi tam tikrus išskirtinius įgalinimus ir kurių netinkami veiksmai bendrovei gali turėti itin neigiamų padarinių. Tokie akcininkai turi ne tik neplatinti gautos specifinio pobūdžio bendrovės informacijos aktyviais veiksmais, bet ir imtis visų priemonių, kad ji netaptų prieinama neturintiems teisės ją gauti. Vengdamas interesų konflikto, minėtos kategorijos akcininkas turi elgtis taip, kad jis neatsirastų, o kilus jo grėsmei, privalo nedelsdamas informuoti bendrovės administraciją. Vykdydamas turto atskyrimo reikalavimą, akcininkas neturi naudoti bendrovės turto asmeninei arba trečiųjų asmenų naudai. Šis reikalavimas taikytinas ir nematerialaus turto atžvilgiu, kurį be kita ko, sudaro tam tikra bendrovės turima informacija. Nesilaikančio šių reikalavimų akcininko elgesį teismas gali laikyti nesąžiningu ir įstatymo nustatyta tvarka apriboti tokio akcininko teisę į informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-801/2002. Teismų praktika. 2002, 18). Taigi, teismas turi teisę atsisakyti ginti akcininko teises, jei akcininkas elgiasi nesąžiningai.

11749.

118Iš bylos medžiagos matyti, jog tarp ieškovo ir atsakovo vyksta daug teisminių ginčų. Atsakovas iš ieškovo yra prisiteisęs 121 154,13 EUR žalos atlyginimo, kurią atsakovas patyrė ieškovui vadovaujant bendrovei ir jos lėšomis pasistačius namą (1 t., p. 35-60). Teismai yra atmetę ieškovo reikalavimus dėl akcininkų sprendimų nuginčijimo (1 t., p. 61-66, 72-80). Buvo sprendžiami ginčai dėl ieškovo neteisėto atleidimo iš darbo. Šios aplinkybės rodo, jog tarp šalių yra konfliktiški santykiai. Atsižvelgiant į tai, jog pats ieškovas pripažįsta, jog neturi duomenų, kad bendrovė valdoma netinkamai, tačiau reikalauja dokumentų siekdamas kitų tikslų, nei deklaruoja ieškinyje, pateikdamas bendro pobūdžio svarstymus, kam jam reikalingi dokumentai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog ieškovas savo neturtinėmis akcininko teisėmis naudojasi nesąžiningai, todėl teismas, jei tokios teisės ir būtų, atsisakytų jas ginti dėl ieškovo nesąžiningų ketinimų.

11950.

120Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, ieškovo reikalavimai laikytini nepagrįstais ir atmestini.

12151.

122Atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu. ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ginčus dėl informacijos teikimo sprendžia teismas. Šiuo atveju taikytina speciali ABĮ nuostata, nes byloje nagrinėjamas ginčas dėl informacijos teikimo, kaip nustatyta ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje, o ne ginčijamas atsakovo raštas, kuriuo atsisakyta pateikti informaciją, kaip nustatyta CK 2.82 straipsnio 4 dalyje.

12352.

124Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

125Dėl bylinėjimosi išlaidų

12653.

127Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

12854.

129Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1 515 EUR (1 t., p. 140-143). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, atsakovui iš ieškovo priteistina 1 515 EUR bylinėjimosi išlaidų.

13055.

131Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

13256.

133Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

134atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui UAB „Ripovila“ (į. k. 124255626) iš ieškovo G. B. (a. k. ( - ) 1 515 EUR (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiolika euro) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Įpareigoti UAB „Ripovila“ per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 9. 1.2.... 10. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 11. 2.... 12. Ieškovas nurodė, jog yra atsakovo akcininkas, turintis 30 procentų akcijų.... 13. 3.... 14. Ieškovas, kaip akcininkas, negauna jokios informacijos iš atsakovo ir jam... 15. 4.... 16. Ieškovo žiniomis atsakovas yra pardavęs žemės sklypą, tačiau pinigai... 17. 5.... 18. Atsakovas pateikė atsakymą į ieškovo prašymą ir pateikė įstatų... 19. 6.... 20. Atsakovui atsisakius pateikti informaciją, pagal ABĮ 20 straipsnio 7 dalį,... 21. 7.... 22. Ieškovas nori perleisti akcijas, todėl norėdamas žinoti akcijų vertę, jam... 23. II.... 24. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 25. 8.... 26. Atsakovas UAB „Ripovila“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 27. 9.... 28. Atsakovas nurodė, jog ieškovas turi 30 procentų akcijų, todėl pagal... 29. 10.... 30. Bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti atsakant į... 31. 11.... 32. Atsakovas yra padaręs žalą asmuo ir tai nustatyta teismo sprendimu.... 33. 12.... 34. Ieškovas iš direktoriaus pareigų buvo atleistas dėl netinkamo pareigų... 35. 13.... 36. Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog jam reikia deklaruoti turtą, nes jis yra... 37. 14.... 38. Ieškovas piktnaudžiauja akcininko teisėmis, siekia asmeniniais tikslais... 39. 15.... 40. Atsakovas atsisakė teikti informaciją 2018 m. kovo 14 d. ir praleistas... 41. III.... 42. Dubliko atsikirtimų santrauka... 43. 16.... 44. Ieškovas dublike į atsakovo atsiliepimą nurodė, jog ABĮ nuostata,... 45. 17.... 46. Bendrovės Įstatai prieštarauja ANĮ nuostatoms, todėl atsakovas negali... 47. 18.... 48. Ieškovui svarbu žinoti tikrąją akcijų vertę, todėl jam reikalinga... 49. 19.... 50. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog ieškovas siekia sužlugdyti bendrovę.... 51. 20.... 52. Atsakovo raštas nėra bendrovės sprendimas, kuriam ginčyti taikomas 3... 53. IV.... 54. Tripliko atsikirtimų santrauka... 55. 21.... 56. ABĮ 4 straipsnio 2 dalies 11 punktas nustato, jog bendrovės įstatuose... 57. 22.... 58. Ieškovas nepagrindžia, kodėl jam nepakanka finansinės atskaitomybės... 59. 23.... 60. Atsakovas sutinka, jog įstatymo nuostata dėl informacijos gavimo akcininkui... 61. 24.... 62. Ieškovas neįrodė, jog iš jo kas nors reikalauja pateikti patikslintus... 63. 25.... 64. Ieškovas teigia, jog nori sužinoti ar nėra švaistomas įmonės turtas,... 65. V.... 66. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 67. 26.... 68. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 69. 27.... 70. Ieškovas ieškinyje pareiškė reikalavimus – įpareigoti atsakovą UAB... 71. 28.... 72. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl akcininko teisės į informaciją, be... 73. 29.... 74. Šioje byloje pareikšti reikalavimai dėl dokumentų kopijų gavimo, todėl... 75. 30.... 76. Akcininko neturtinę teisę gauti informaciją apie bendrovės veiklą... 77. 31.... 78. Atsakovas atsikirtinėja, jog ši įstatymo redakcija įsigaliojo nuo 2017 m.... 79. 32.... 80. Atsakovo Įstatų 19 punktas nustato, jog akcininko rašytiniu reikalavimu ne... 81. 33.... 82. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 83. 34.... 84. Atsakovas 2018 m. kovo 14 d. raštu (1 t., p. 10-11) atsakydamas į ieškovo... 85. 35.... 86. Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra nurodyta, jog jeigu įstatymo... 87. 36.... 88. Pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį yra nustatyta dvejopo pobūdžio bendrovės... 89. 36.1.... 90. Privaloma pateikti arba privaloma pateikti susipažinti: bendrovės įstatų,... 91. 36.2.... 92. Pateikiama susipažinti su papildomomis sąlygomis: bendrovė privalo sudaryti... 93. 37.... 94. Taigi pagal ABĮ kitos nei privalomos informacijos, įskaitant konfidencialios... 95. 38.... 96. Ieškovo ieškinyje prašomų pateikti dokumentų kopijos nepatenka į... 97. 39.... 98. Iš atsakovo 2013 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 13/03-18 (1 t., p. 178) (toliau... 99. 40.... 100. Ieškovas nurodo, jog prašoma informacija jam reikalinga vykdant kitų teisės... 101. 41.... 102. Dėl reikalavimo pateikti valdybos posėdžių, vykusių laikotarpiu nuo 2013... 103. 42.... 104. Minėta, kad kitos ieškovo prašomų dokumentų (bankų sąskaitų išrašus... 105. 43.... 106. Minėta, jog prašomų ieškovo dokumentų kopijos pagal Įsakymą yra... 107. 44.... 108. Kadangi ieškovo prašoma informacija nepatenka į ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje... 109. 45.... 110. Kadangi atsakovas neturėjo įstatyminės pareigos teikti dokumentų kopijas,... 111. 46.... 112. Įstatų 20 punktas nustato, jog teisę gauti visą informaciją turi... 113. 47.... 114. Pažymėtina, jog atsakovas nėra visiškai jokios informacijos ieškovui... 115. 48.... 116. Kasacinės instancijos teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog sprendžiant... 117. 49.... 118. Iš bylos medžiagos matyti, jog tarp ieškovo ir atsakovo vyksta daug... 119. 50.... 120. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, ieškovo reikalavimai laikytini... 121. 51.... 122. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą CK 2.82 straipsnio 4... 123. 52.... 124. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 125. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 126. 53.... 127. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 128. 54.... 129. Atsakovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1 515 EUR (1 t., p.... 130. 55.... 131. Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 132. 56.... 133. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 134. atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui UAB „Ripovila“ (į. k. 124255626)...