Byla A2.5.-667-853/2012
Dėl pažeidė 2004-02-19 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimo Nr. T1-53 43 p. reikalavimus. Be to, jis padarė nedidelį chuliganizmą, o būtent: 2012-06-16 apie 10.50 val. (duomenys neskelbtini), tai yra viešoje vietoje necenzūriniais žodžiais iškoneveikė kaimyną S. T

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. B., kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, laikytina, jog jis vengia dalyvauti teismo posėdyje, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo,

2V. B., a. k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, nevedusio, turinčio 9 klasių išsilavinimą, dirbančio ( - ) darbininku, bausto administracine tvarka, neteisto, administracinio teisės pažeidimo bylą ir

Nustatė

3V. B. 2012-06-16 apie 10.50 val., būdamas rotveilerių veislės šuns savininkas neužtikrino, kad jo laikomas šuo adresu ( - ), būdamas pririštas prie grandinės nepatektų į bendro naudojimo teritoriją, tai yra nenusitrauktų nuo grandinės, nes nusitraukęs nuo grandinės be pavadėlio ir antsnukio šuo išbėgo į bendrą naudojamą teritoriją, todėl pažeidė 2004-02-19 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarybos sprendimo Nr. T1-53 43 p. reikalavimus. Be to, jis padarė nedidelį chuliganizmą, o būtent: 2012-06-16 apie 10.50 val. ( - ), tai yra viešoje vietoje necenzūriniais žodžiais iškoneveikė kaimyną S. T..

4Už tokius administracinius teisės pažeidimus, atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau LR ATPK) 110 straipsnio 1 dalyje ir 174 straipsnyje.

5Nagrinėjamu atveju surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo protokolas už du V. B. administracinius teisės pažeidimus, padarytus realiąja sutaptimi. Iš padarytų administracinių teisės pažeidimų vienas pažeidimas (LR ATPK 174 str. yra priskiriamas apylinkių teismų kompetencijai, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota teismų praktika, teismas tuo pačiu nagrinėja visus pažeidimus, dėl kurių surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-05-19 nutartis Nr. N575-2303-08).

6Kad V. B. padarė šiuos administracinius teisės pažeidimu, yra įrodyta 2012-07-19 administracinio teisės pažeidimo protokolu, Telšių apskr. VPK Mažeikių r. PK VPS PB patrulių R. N. ir A. P. tarnybinių pranešimų kopijomis, kurie išsamūs, detalūs ir jais netikėti teismas neturi jokio pagrindo, bendru pranešimo Mažeikių r. PK apie pažeidimą kopija, Telšių apskrities VPK Mažeikių rajono PK VPS PP tyrėjo A. V. tarnybiniu pranešimu, S. T. pareiškimo kopija, S. T. ir R. T. paaiškinimų kopijomis, nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, pažyma apie administracinėn atsakomybėn traukiamo V. B. baustumą, administracinėn atsakomybėn traukiamo V. B. paaiškinimu, todėl jam skirtina administracinės nuobaudos.

7Administracinių nuobaudų tikslai yra užkirsti kelią pažeidimams, auklėti piliečius (LR ATPK 1, 20 straipsniai). Skiriant administracines nuobaudas, atsižvelgtina į padarytų teisės pažeidimų pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (LR ATPK 30 straipsnis).

8V. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė padarius pažeidimą, numatytą LR ATPK 110 str. 1 d., yra tai, jog pripažįsta padaręs pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

9Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių padarius pažeidimą, numatytą LR ATPK 174 str., nenustatyta.

10ATPK 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas, galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose.

11Teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, atsižvelgdamas į pažeidėjos asmenybę, pažeidimų pobūdį, į atsakomybę lengvinančią bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, jog V. B. kaltė padarius pažeidimus, numatytus LR ATPK 110 str. 1 d. ir 174 str. yra visiškai įrodyta, ir V. B. už pažeidimą, numatytą LR ATPK 110 straipsnio 1 dalyje, skirtina administracinė nuobauda - įspėjimas, ir už pažiedimą, numatytą LR ATPK 174 straipsnyje, skirtina straipsnio sankcijoje numatyta piniginė bauda, jos dydį nustatant sankcijoje numatytos baudos vidurkį – 200,00 Lt dydžio bauda. Subendrinus dalinio sudėjimo būdu galutinė nuobauda skirtina – 200,00 Lt dydžio bauda (LR ATPK 33 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13V. B. pripažinti kaltu padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio 1 dalyje ir 174 straipsnyje.

14V. B. paskirti:

15pagal LR ATPK 110 straipsnio 1 dalį administracinę nuobaudą – įspėjimą;

16pagal LR ATPK 174 straipsnį administracinę nuobaudą – 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio baudą.

17Pritaikius LR ATPK 33 straipsnį, V. B. paskirti galutinę subendrintą nuobaudą – 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio baudą.

18Išaiškinti V. B., jog baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“ (banko kodas 73000, mokėjimo paskirties kodas 6030), ir pateikti administracinį protokolą surašiusiai institucijai (pareigūnui) banko kvitą.

19Nustatytu laiku nesumokėjus baudos ir/ar nepateikus administracinį protokolą surašiusiai institucijai (pareigūnui) mokėjimo dokumento, nutarimas dėl baudos priverstinio išieškojimo bus perduotas antstoliui ir pažeidėjui teks sumokėti ne tik baudą, bet ir atlyginti vykdymo išlaidas, kurios gali būti didesnės už baudą.

20Jeigu pažeidėjas negali sumokėti baudos, ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į baudą paskyrusią instituciją ar pareigūną dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo, visos baudos ar jos dalies pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais.

21Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutarimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika... 2. V. B., a. k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio,... 3. V. B. 2012-06-16 apie 10.50 val., būdamas rotveilerių veislės šuns... 4. Už tokius administracinius teisės pažeidimus, atsakomybė yra numatyta... 5. Nagrinėjamu atveju surašytas vienas administracinio teisės pažeidimo... 6. Kad V. B. padarė šiuos administracinius teisės pažeidimu, yra įrodyta... 7. Administracinių nuobaudų tikslai yra užkirsti kelią pažeidimams, auklėti... 8. V. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė padarius pažeidimą, numatytą LR... 9. Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių padarius... 10. ATPK 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo padarė kelis... 11. Teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, atsižvelgdamas į... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 13. V. B. pripažinti kaltu padarius administracinius teisės pažeidimus,... 14. V. B. paskirti:... 15. pagal LR ATPK 110 straipsnio 1 dalį administracinę nuobaudą – įspėjimą;... 16. pagal LR ATPK 174 straipsnį administracinę nuobaudą – 200,00 Lt (dviejų... 17. Pritaikius LR ATPK 33 straipsnį, V. B. paskirti galutinę subendrintą... 18. Išaiškinti V. B., jog baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per... 19. Nustatytu laiku nesumokėjus baudos ir/ar nepateikus administracinį protokolą... 20. Jeigu pažeidėjas negali sumokėti baudos, ne vėliau kaip per keturiasdešimt... 21. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas...