Byla T1-53
Dėl įspėjimo skyrimo A. M

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė, Sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, Dalyvaujant prokurorui A.Elijošiui Nuteistajam A. M. Jo mamai V. M. Raseinių rajono Pataisos inspekcijos atstovui Virgilijui Bartusevičiui Teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno regiono Raseinių rajono pataisos inspekcijos teikimą dėl įspėjimo skyrimo A. M.

Nustatė

2A. M. a.k( - ) gyv. ( - ) nuteistas 2011 m. spalio 19d. Raseinių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. ir nubaustas 6 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius BK 92 str.1d. bausmės vykdymas atidėtas 1(vieneriems) metams, Vadovaujantis BK 82 str.1d.5p. paskirta elgesio apribojimas , numatytas BK 87 str.2d., 2 p. – per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką mokytis arba dirbti.

3Bausmės vykdymo metu A. M. mokosi ( - ) pagrindinės mokyklos 8 klasėje. Tačiau per mokslo metus neatestuotas iš 7 dalykų, yra praleidęs 340 pamokų, iš kurių 190 dėl nepateisinamų priežasčių. A. M. skirti papildomi vasaros darbai, pateiktos užduotys, dėl kurių turi atsiskaityti iki rugpjūčio 30d. Mokytojų tarybos posėdyje bus svarstoma, ar kelti į aukštesnę klasę, ar palikti kartoti kurso.

4PI teikimu prašo A. M. skirti įspėjimą.

5A. M. paaiškino, kad jis pamokų nelankė dėl to, kad buvo išvykęs į Vokietiją dirbti. Supranta, kad turi teismo įpareigojimus, žada per vasarą išlaikyti įsiskolinimus ir baigti mokyklą.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 362 str., BK 92 str. 3 d. 3 p.

Nutarė

7Įspėti A. M., kad nevykdant teismo įpareigojimų, bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas.

8Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.