Byla 2-171-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2167-527/2014 pagal pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Murena“ dėl 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių komiteto susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais (tretieji asmenys: L. A., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kerista“ ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Forum regis“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas BAB bankas SNORAS prašė:

41. Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo BUAB „Murena“ 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių komiteto nutarimus, priimtus 1, 5 ir 6 darbotvarkės klausimais:

51) „patvirtinti BUAB „Murena“ administratoriaus ataskaitą apie bankroto proceso eigą nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 9 d.“ (darbotvarkės 1 klausimas, toliau – Nutarimas Nr. 1);

62) „perduoti BUAB „Murena“ priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, esantį ( - ), įkaito turėtojui BAB bankui SNORAS, tačiau tik įkaito turėtojui 14 dienų laikotarpyje pervedus lėšas, skirtas padengti BUAB „Murena“ administravimo išlaidų sąmatą į bankrutavusios bendrovės sąskaitą“ (darbotvarkės 5 klausimas, toliau – Nutarimas Nr. 5);

73) „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų pardavimą skelbti respublikinėje spaudoje, paraiškas renkant 7 dienas nuo paskelbimo. Pirmenybę teikti pirkėjui, pasiūliusiam įsigyti visą šios grupės turtą“ (darbotvarkės 6 klausimas, toliau – Nutarimas Nr. 6).

82. Savo iniciatyva išspręsti UAB „Murena“ ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 9 d. nepatvirtinimo ir reikalavimo teisių pardavimo tvarkos klausimus ir priimti tokius nutarimus:

92.1. Darbotvarkės klausimu „bankroto administratoriaus ataskaita apie bankroto proceso eigą“:

10„atsižvelgiant, kad sėkmės mokestis administratoriui už priteistas ir išieškotas iš BUAB „Murena“ skolininkų skolas nebuvo patvirtintas, o 2011 m. sausio 18 d. kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmatos nuostata, kad teisinėms paslaugoms apmokėti yra skiriama 20 proc. nuo priteistų ir išieškotų skolų, galiojo tik nuo 2011 m. sausio 18 d. iki 2011m. kovo 31 d. ir šios nuostatos galiojimas nebuvo pratęstas, kreditorių komitetas nutaria:

111.1. Konstatuoti, kad administratorius neturėjo pagrindo paskaičiuoti ir išmokėti 20 proc. dydžio mokesčio teisinėms išlaidoms (sėkmės mokesčio) iš BUAB „Murena“ skolininkų skolų, kurios buvo išieškotos po 2011 m. kovo 31 d.

121.2. Įpareigoti BUAB „Murena“ administratorių ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 30 d. sugrąžinti į BUAB „Murena“ atsiskaitomąją sąskaitą visas be pagrindo priskaičiuotas ir išmokėtas UAB ,,Forum regis“ pinigų sumas (sėkmės mokestį) – iš viso 258 263,39 Lt.

131.3. Netvirtinti administratoriaus ataskaitos apie bankroto proceso eigą nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 7 d“.

142.2. Darbotvarkės 6 klausimu „dėl BUAB „Murena“ likusių neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų“:

15„6.1. Nepritarti reikalavimo teisių į BUAB „Murena“ skolininkus pardavimui už didžiausią pasiūlytą kainą.

166.2. Įpareigoti administratorių per 14 dienų paruošti BUAB „Murena“ reikalavimo teisių pardavimo tvarką ir siūlomų parduoti BUAB „Murena“ skolininkų sąrašą nurodant BUAB „Murena“ skolininko pavadinimą, priteistos skolos datą ir sumą, išieškotos skolos sumą, administratoriaus siūlomą nustatyti pradinę reikalavimo teisės pardavimo kainą.

176.3. Parengtą BUAB „Murena“ reikalavimo teisių pardavimo tvarkos ir BUAB „Murena“ skolininkų sąrašo projektą išsiųsti BUAB „Murena“ kreditorių komiteto nariams“.

18Pareiškėjas nurodo, kad 2014 m. gegužės 30 d. įvyko BUAB „Murena“ kreditorių komiteto posėdis, kurio darbotvarkės 1, 5 ir 6 klausimais priimti nepagrįsti ir neteisėti nutarimai, prieštaraujantys imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normoms, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, pažeidžia kitų atsakovo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

19Nutarimu Nr. 1 – trijų raštu balsavusių kreditorių komiteto narių balsais, pritarta bankroto administratoriaus ataskaitos nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 9 d. patvirtinimui.

20Banko atstovas balsavimui teikė tokį nutarimo projektą: „atsižvelgiant, kad sėkmės mokestis administratoriui už priteistas ir išieškotas iš BUAB „Murena“ skolininkų skolas nebuvo patvirtintas, o 2011 m. sausio 18 d. kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmatos nuostata, kad teisinėms paslaugoms apmokėti yra skiriama 20 proc. nuo priteistų ir išieškotų skolų galiojo tik nuo 2011 m. sausio 18 d. iki 2011 m. kovo 31 d. ir šios nuostatos galiojimas nebuvo pratęstas, kreditorių komitetas nutaria: 1.1. Konstatuoti, kad administratorius neturėjo pagrindo paskaičiuoti ir išmokėti 20 proc. dydžio mokesčio teisinėms išlaidoms (sėkmės mokesčio) iš BUAB „Murena“ skolininkų skolų, kurios buvo išieškotos po 2011 m. kovo 31 d. 1.2. Įpareigoti BUAB „Murena“ administratorių ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 30 d. sugrąžinti į BUAB „Murena“ atsiskaitomąją sąskaitą visas be pagrindo priskaičiuotas ir išmokėtas UAB „Forum regis“ pinigų sumas (sėkmės mokestį) - iš viso 258 263,39 Lt. 1.3. Netvirtinti administratoriaus ataskaitos apie bankroto proceso eigą nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 7 d.“.

21Kreditorių komiteto patvirtintoje administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyta, kad sėkmės mokestis už išieškotas skolas – 258 263,39 Lt (20 proc. nuo priteistų ir išieškotų sumų) buvo išmokėtas atskirais mokėjimais nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2013 m. gegužės 2 d., jau negaliojant 2011 m. sausio 18 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintai sąmatai. Išmokėta sėkmės mokesčio suma negali būti pripažinta atsakovės administravimo išlaidomis, nes sėkmės mokestis už išieškotas skolas nebuvo įtrauktas į atsakovo administravimo išlaidų sąmatą. Sąmatoje nepatvirtintos sumos (sėkmės mokestis už išieškotas skolas) išmokėjimas laikytinas lėšų išmokėjimu be teisinio pagrindo ir šią sumą administratorius turi grąžinti, kaip be pagrindo gautas lėšas (CK 6.237 str. 1 d.).

22Administravimo išlaidų sąmata, kurioje buvo patvirtintos išlaidos teisinėms paslaugoms (20 procentų nuo priteistos ir išieškotos sumos), galiojo tik nuo 2011 m. sausio 18 d. iki 2011 m. kovo 31 d., o 2011 m. birželio 23 d. kreditorių komiteto posėdyje jau buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui iki 2011 m. liepos 1 d. Išlaidos teisinėms paslaugoms nebuvo įtrauktos ne tik į 2011 m. birželio 23 d. kreditorių komitete patvirtintą, bet ir vėliau patvirtintas administravimo išlaidų sąmatas.

23Sužinoję apie be teisinio pagrindo išmokėtas sumas, 2013 m. balandžio 12 d. ir 2013 m. gegužės 16 d. kreditorių komiteto posėdžiuose buvo atidėtas ataskaitos patvirtinimo klausimo svarstymas, o administratorius įpareigotas pateikti paaiškinimus apie sėkmės mokesčio išmokėjimo pagrindą, ataskaitą apie BUAB „Murena“ patirtas išlaidas teisinėms paslaugoms ir pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Administratoriui nepateikus teisines išlaidas pagrindžiančių dokumentų ir neįrodžius, kad 258 263,39 Lt suma buvo išmokėta pagrįstai, kreditorių komitetas 2014 m. gegužės 30 d. posėdyje neturėjo pagrindo pritarti ataskaitai, o kartu ir nepagrįstam lėšų UAB „Forum regis“ išmokėjimui.

24Nutarimu Nr. 5 – trijų raštu balsavusių kreditorių komiteto narių balsais, pritarta nutarimo projektui „perduoti BUAB „Murena“ priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, esantį ( - ), įkaito turėtojui BAB bankui SNORAS, tačiau tik įkaito turėtojui per 14 dienų pervedus lėšas, skirtas padengti BUAB „Murena“ administravimo išlaidų sąmatą į bankrutavusios bendrovės sąskaitą“.

25Pareiškėjas nurodė, kad šis nutarimas prieštarauja ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje nustatytai neparduoto varžytynėse įkeisto turto perdavimo ir administravimo išlaidų apmokėjimo tvarkai, t.y. kad pirma įkeistas turtas privalo būti perduotas įkaito turėtojui ir tik perdavus turtą įkaito turėtojas per įstatymo nustatytą terminą (10 dienų) sumoka įkeisto turto administravimo išlaidas. Bankas balsavimui teikė nutarimo projektą „atidėti klausimo svarstymą“.

26Nutarimu Nr. 6 – trijų raštu balsavusių kreditorių komiteto narių balsais pritarta nutarimo projektui „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų pardavimą skelbti respublikinėje spaudoje, paraiškas renkant 7 dienas nuo paskelbimo. Pirmenybę teikti pirkėjui, pasiūliusiam įsigyti visą šios grupės turtą“. Toks nutarimas prieštarauja atsakovo kreditorių interesams ir CK įtvirtintam protingumo kriterijui. Pirma, nutarimu sukuriama galimybė parduoti reikalavimo teises už nepateisinamai mažą kainą (ne varžytynėse, o už didžiausią pasiūlytą kainą); antra, nutarimu Nr. 6 prioritetas suteikiamas ne turto pardavimo kainai, o perkamo turto kiekiui. Tai nenaudinga kreditoriams; trečia, nutarime nepateiktas parduodamų reikalavimo teisių sąrašas, t.y. neįvardintas parduodamas turtas.

27Banko atstovas siūlė balsuoti už tokį nutarimo projektą: 6.1. Nepritarti reikalavimo teisių į BUAB „Murena“ skolininkus pardavimui už didžiausią pasiūlytą kainą; 6.2. Įpareigoti administratorių per 14 dienų paruošti BUAB „Murena“ reikalavimo teisių pardavimo tvarką ir siūlomų parduoti BUAB „Murena“ skolininkų sąrašą, nurodant BUAB „Murena“ skolininko pavadinimą, priteistos skolos datą ir sumą, išieškotos skolos sumą, administratoriaus siūlomą nustatyti pradinę reikalavimo teisės pardavimo kainą; 6.3. Parengtą BUAB „Murena“ reikalavimo teisių pardavimo tvarkos ir BUAB „Murena“ skolininkų sąrašo projektą išsiųsti BUAB „Murena“ kreditorių komiteto nariams.

28II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

29Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 13 d. nutartimi pripažino neteisėtais ir panaikino šiuos atsakovo 2014 m. gegužės 30 d. kreditorių komiteto nutarimus, priimtus:

301) darbotvarkės 1 klausimu: „patvirtinti BUAB „Murena“ administratoriaus ataskaitą apie bankroto proceso eigą nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 9 d.“;

312) darbotvarkės 5 klausimu: „perduoti BUAB „Murena“ priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, esantį ( - ), įkaito turėtojui BAB bankui SNORAS, tačiau tik įkaito turėtojui 14 dienų laikotarpyje pervedus lėšas, skirtas padengti BUAB „Murena“ administravimo išlaidų sąmatą į bankrutavusios bendrovės sąskaitą“;

323) darbotvarkės 6 klausimu: „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų pardavimą skelbti respublikinėje spaudoje, paraiškas renkant 7 dienas nuo paskelbimo. Pirmenybę teikti pirkėjui, pasiūliusiam įsigyti visą šios grupės turtą“.

33Teismas perdavė šiuos klausimus kreditorių komitetui svarstyti iš naujo, o likusioje dalyje skundo netenkino.

34Dėl BUAB „Murena“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimo nutarimo Nr. 1

35Teismas nustatė, kad sėkmės mokestis (258 263,38 Lt) buvo išmokėtas vadovaujantis 2011 m. sausio 18 d. BUAB ,,Murena“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 1 septintuoju darbotvarkės klausimu (galiojusiu iki 2011 m. kovo 31 d.). priimtu nutarimu, pagal kurį administravimo išlaidų sąmatos nuostata, kad teisinėms paslaugoms apmokėti yra skiriama 20 proc. nuo priteistų ir išieškotų skolų, ir sprendė, kad sėkmės mokesčio (20 procentų nuo išieškotų sumų) sumokėjimas bankroto administratoriui UAB „Forum regis“ jau negaliojant 2011 m. sausio 18 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintai sąmatai savaime (t.y. be papildomų aplinkybių aiškinimosi ir nenustačius, jog sumos, nuo kurių buvo paskaičiuotas sėkmės mokestis, buvo išieškotos sąmatos galiojimo laikotarpiu) negali būti pripažįstama pagrįstu išmokėjimu, jeigu kreditoriai nėra priėmę tokių išlaidų išmokėjimui pritariančio nutarimo.

36Išlaidos teisinėms paslaugoms nebuvo įtrauktos ne tik į 2011 m. birželio 23 d. kreditorių komitete patvirtintą sąmatą, bet ir į vėliau patvirtintas administravimo išlaidų sąmatas. Administratoriui neįtraukus išlaidų teisinėms paslaugoms į jo prašomas patvirtinti 2011 m. birželio 23 d. ir vėlesnes administravimo išlaidų sąmatas, kreditoriai turėjo pagrindą manyti, kad išlaidos teisinėms paslaugoms (20 proc. nuo išieškotos sumos) galiojo tik nuo 2011 m. sausio 18 d. iki 2011 m. kovo 31 d. ir tik už šiuo laikotarpiu išieškotas sumas UAB „Forum regis“ galėjo būti sumokėtos 2011 m. sausio 18 d. administravimo išlaidų sąmatoje nustatytos išlaidos teisinėms paslaugoms – 20 procentų nuo išieškotos sumos.

37Tai, kad UAB „Forum regis“ yra išmokėta 258 263,39 Lt sėkmės mokesčio, pareiškėjas nurodė sužinojęs tik 2013 m. balandžio mėn., kai kreditorių komiteto posėdžiui administratorius pateikė ataskaitą, kurios priede buvo nurodyta, kad nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2013 m. gegužės 2d. UAB „Forum regis“ sumokėjo 258 263,39 Lt, administratoriaus įvardintą kaip UAB „Forum regis“ sėkmės mokestį, apskaičiuotą nuo išieškotų skolų. 2013 m. balandžio 12 d. bei 2013 m. gegužės 16d. kreditorių komiteto posėdžiuose, siekiant išsiaiškinti mokėjimų pagrįstumą, kreditoriai atidėjo ataskaitos patvirtinimo klausimo patvirtinimą ir įpareigojo administratorių pateikti paaiškinimus, tačiau administratorius pateikė tik duomenis apie atsakovo bankroto proceso patirtas išlaidas teisinėms paslaugoms, o teisines išlaidas patvirtinančių dokumentų bei skolų išieškojimo momentą pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl neįrodė sėkmės mokesčio išmokėjimo pagrįstumo pagal 2011 m. sausio 18 d. kreditorių patvirtintą sąmatą.

38Dėl BUAB „Murena“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimo nutarimo Nr.5

39Teismas sprendė, kad toks nutarimas, kai administravimo išlaidos privalo būti sumokėtos turto dar neperdavus įkaito turėtojui, prieštarauja ĮBĮ nuostatoms, todėl yra neteisėtas ir naikintinas.

40Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalimi, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą hipotekos kreditoriui, šis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Taip įstatymu yra įtvirtintas besąlyginis turto perdavimas įkaito turėtojui, t. y. nenumatant galimybės kreditoriams iki turto perdavimo pareikalauti iš hipotekos kreditoriaus avansinio administravimo išlaidų apmokėjimo.

41Teismo nuomone, teisinis reglamentavimas (,,nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas“) reiškia, kad tokiu atveju, kai įkeistas turtas neparduodamas dvejose varžytynėse ir įkaito turėtojas jo neperima, kreditorių susirinkimui suteikta teisė spręsti tik dėl parduodamo turto vertinimo ir jo pardavimo tvarkos, bet nesuteikta teisė kitaip nei įstatyme nuspręsti dėl turto perdavimo įkaito turėtojui.

42Be to, Nutarimu Nr. 5 yra nuspręsta įkeistą turtą perleisti įkaito turėtojui ,,įkaito turėtojui 14 dienų laikotarpyje pervedus lėšas, skirtas padengti BUAB „Murena“ administravimo išlaidų sąmatą, į bankrutavusios bendrovės sąskaitą“. Tokia formuluotė reiškia, jog pareiškėjas yra įpareigotas sumokėti ne tik įkeisto turto administravimo išlaidas, bet visas lėšas, skirtas padengti BUAB „Murena“ administravimo išlaidų sąmatą, nors ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje kalbama tik apie šio turto (t.y. neparduoto įkeisto turto) administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Tokiu atveju, jeigu įkaito turėtojas nevykdytų kreditorių įpareigojimo ir iki turto perėmimo nesumokėtų administravimo išlaidų (arba jas sumokėtų ne visas), susidarytų situacija, kad įkeistas turtas niekada (arba ganėtinai ilgą laiką) nebūtų perduotas įkaito turėtojui, neribotą laiką liktų bankroto administratoriaus žinioje (be teisės jį perleisti kitiems asmenims), o tai nepagrįstai prailgintų bankroto bylos trukmę ir nepagrįstai didintų administravimo išlaidas, mažintų kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą.

43CK XIII skyriaus normos, numatančios daikto sulaikymo teisę, kai bankrutuojanti įmonė, siekdama apsaugoti kreditorių interesus, sulaiko daiktą iki tol, kol įkeisto turto savininkas padengs bankrutuojančios įmonės patirtas įkeisto turto administravimo išlaidas, byloje nagrinėjamu atveju netaikytinos. CK 4.229 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog sulaikymo teisė negali būti įgyvendinama, jeigu nėra suėjęs reikalavimo įvykdymo terminas. Kadangi, vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalimi, įkeisto turto administravimo išlaidos, nustatytos kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje, turi būti sumokamos administratoriui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos, reikalavimo įvykdymo terminas sueis tik po 10 dienų nuo turto perdavimo.

44Dėl BUAB „Murena“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimo nutarimo Nr. 6.

45Dėl Nutarimo Nr. 6 „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų pardavimą skelbti respublikinėje spaudoje, paraiškas renkant 7 dienas nuo paskelbimo. Pirmenybę teikti pirkėjui, pasiūliusiam įsigyti visą šios grupės turtą“ teismas sprendė, kad kreditorių komitetui nusprendus reikalavimo teises (likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus) pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą, kuomet nėra aiškios nei skolos sumos, nei pradinės reikalavimo teisių pardavimo kainos, sukuriama galimybė parduoti reikalavimo teises už nepateisinamai mažą kainą. Pirma, turto pardavimas varžytynėse yra laikytinas skaidriu ir kreditorių interesus labiausiai atitinkančiu turto pardavimo būdu. Antra, kreditorių komitetui nenustačius pradinių (minimalių) pardavimo kainų, atsakovės reikalavimo teisės gali būti parduotos ne už naudingiausią kreditoriams, bet už nepateisinamai mažą kainą, gerokai žemesnę nei rinkos kaina. Trečia, kai nutarimu prioritetas yra nustatytas ne didžiausiai pasiūlytai turto pardavimo kainai, o perkamo turto apimčiai, laimėtoju turėtų būti pripažintas pirkėjas, išreiškęs pageidavimą už bet kokią kainą įsigyti visas reikalavimo teises, net ir tokiu atveju, jei kiti pirkėjai pavienes reikalavimo teises siektų įsigyti didesnėmis kainomis. Ketvirta, nutarimas yra ydingas ir dėl to, kad nutarimo tekste nėra įvardinta, koks turtas (reikalavimo teisių sąrašas) yra parduodamas ir kokios yra pagrindinės turto savybės (reikalavimo teisės dydis ir kiti svarbūs duomenys, todėl neaišku, ar nutarimas yra taikomas visoms reikalavimo teisėms, ar tik daliai). Iš byloje pateiktų duomenų apie likusias neišieškotas skolas (t. 1, b. l.101–102) teismas nustatė, kad viso skolos sudaro 7 770 761,24 Lt, bankroto proceso metu pagal įsiteisėjusius teismo sprendimus priverstinai išieškota 17 proc. iš visų teismo priteistų sumų, 63,6 proc. sudaro skolos įmonių, kurios yra bankrutuojančios, bankrutavusios ar išregistruotos iš juridinių asmenų registro, todėl lieka 19,4 proc. neišieškotų skolų, ir tai sudaro net 1 507 527,68 Lt.

46III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

47Atskiruoju skundu BAUB „Murena“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjo reikalavimai patenkinti, panaikinti ir šiuos pareiškėjo reikalavimus atmesti arba grąžinti klausimus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

481. Svarstant bankroto administratoriaus ataskaitą, kreditorių komiteto nariai aiškinosi išlaidų teisinėms paslaugoms ir skolų išieškojimui paskirtį, atidėdavo ataskaitos tvirtinimo klausimą ir reikalaudavo administratorių pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Paaiškinimai ir juos pagrindžiantys dokumentai buvo teikti ir teismui. Tai rodo, kad administratoriaus veiklos ataskaitą kreditorių komitetas patvirtino visapusiškai išnagrinėjęs ir pačią ataskaitą, ir ją pagrindžiančius dokumentus. Pats teismas nurodė, kad, kreditoriai, susipažinę su išlaidas patvirtinančiais dokumentais, galės priimti lėšų išmokėjimui pritariantį nutarimą.

49Atitinkamai nepagrįsta ir teismo išvada, kad kreditorių komitetas, kurio kompetencija apima administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą bei keitimą (ĮBĮ 23 str. 5 d.), negalėjo priimti nutarimo patvirtinti administratoriaus veiksmų ataskaitos. Pažymėtina, kad sėkmės mokestis buvo skaičiuojamas tik nuo faktiškai išieškotos sumos (1 479 161,53 Lt), išlaidos teisinėms paslaugoms buvo apmokamos bankroto administratoriaus UAB „Forum regis“, tikintis jas padengti iš sėkmės mokesčio, o kreditorių komiteto nariai visapusiškai vertino patirtų išlaidų dydį ir pagrįstumą. Kreditorių komiteto nutarimas neturi būti naikinamas vien todėl, kad vienas komiteto narys mano, jog išlaidos teisinėms paslaugoms neturi būti atlyginamos.

502. Kreditorių komitetas turi teisę dėl naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pildyti administratoriaus išlaidų sąmatą. Be to, sprendimas, kad teisinių paslaugų išlaidos neatlyginamos, prieštarautų teisingumo, protingumo kriterijams.

513. Bankas siekia perimti BUAB „Murena“ turtą, nemokėdamas jo administravimo išlaidų. Bankas nesiekia sumokėti išlaidų, reikalingų turui perimti, neteikia kreditorių komitetui nutarimo formuluotės, kaip tas išlaidas siūlytų apmokėti. Vietoje to, bankas bylinėjasi, kad galėtų perimti turtą nemokėdamas privalomų mokėjimų. Dėl tokios situacijos turtas bankui dar neperduotas ir didėja turto išlaikymo išlaidos, dengiamos visų kreditorių. Bankas taip pat yra bankrutavęs subjektas, kuris atsisako mokėti išlaidas, mokėtinas perimant skolininko turtą, remdamasis, kad tokios išlaidos nenumatytos banko administravimo išlaidų sąmatoje.

524. BUAB „Murena“ turi teisę sulaikyti kreditoriui perduodamą daiktą iki bus apmokėtos jo administravimo išlaidos (CK XIII skyrius).

535. Kreditorių komitetas nutarimu Nr. 6 įgyvendino teisę nustatyti kito turto pardavimo tvarką (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p.). Duomenys apie BAUB „Murena“ turimas, taigi ir parduodamas reikalavimo teises, yra apskaitomi ir prieinami visiems kreditoriams.

54Trečiasis asmuo UAB „Forum regis“ atsiliepimu palaiko apelianto poziciją ir iš esmės jame išdėstytais argumentais prašo atskirąjį skundą tenkinti. Papildomai akcentuoja šiuos argumentus:

551. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).

562. Administratoriaus atlyginimo dydis turėtu būti nustatomas toks, kad skatintu administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras ir turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.), užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010), nepaneigti administratoriaus teisėtų lūkesčių principo. Faktiškai UAB „Forum regis“ dėka BUAB „Murena“ naudai buvo priteista daugiau kaip 7 740 000 Lt, išieškota daugiau kaip 1 489 000 Lt. visas teisines išlaidas advokatams, advokatų padėjėjams, atstovavusiems BUAB „Murena“ interesus actio Pauliana bylose UAB „Forum regis“ apmokėjo iš savo lėšų, todėl jeigu BAB banko SNORAS reikalavimu UAB „Foram regis“ būtų įpareigota grąžinti 258 263,38 Lt sėkmės mokestį, apie kurio gavimą ateityje UAB „Foram regis“ buvo įsitikinęs, tai reikštų, jog faktiškai bankroto administratorius ne tik negaus žadėto sėkmės mokesčio, bet ir atlyginimo už bankroto bylos administravimą (atlyginimą administratorius išleido teisinėms paslaugoms).

573. Skirtingai nei sprendė teismas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešuose varžytinėse nuostatų 24-26,31 punktai ir ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies analizė leidžia teigti, kad pirmiausia turi būti sumokama už įsigytą turtą arba apmokamos jo administravimo išlaidos, o tik po to perduodamas turtas. Bankroto procese turi būti siekiama visų kreditorių (o ne pavienio kreditoriaus) interesų patenkinimo, todėl, nesant įstatyme draudimo, kreditoriai gali gindami savo teises numatyti, kad bankrutuojančios įmonės turtas bus perduotas įkaito turėtojui tik po to, kai pastarasis apmokės jo administravimo išlaidas.

584. Pasirinktos turto pardavimo tvarkos ekonominio pagrįstumo vertinimas priklauso kreditorių kompetencijai. Kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir tokius veiksnius, tokius kaip realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus.

59Kreditorių komiteto nariai L. A., UAB „Kerista“ atsiliepimuose palaiko apelianto poziciją ir atskirąjį skundą prašo tenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

601. Balsuodami už administratoriaus veiklos ataskaitą, buvo susipažinęs su joje nurodytų išlaidų pagrindimą patvirtinančiais dokumentais. Bankas elgėsi nesąžiningai, siekdamas, kad administratoriui, išieškojusiam dideles sumas, nebūtų atlyginamos turėtos išlaidos teisinei pagalbai.

612. Bankas neturi numatęs lėšų perimamo turto administravimo išlaidoms apmokėti. BUAB „Murena“ svarbu užsitikrinti, kad bankas perimamo turto administravimo išlaidas apskritai sumokės, o teisės aktai, reguliuojantys jų apmokėjimo tvarką, neatsižvelgė į situacijas, kai tiek skolininkas, tiek turtą perimantis įkaito turėtojas yra bankrutuojantys.

623. Kreditoriai išreiškė valią dėl BUAB „Murena“ kito turto pardavimo tvarkos. Parduodamos turtinės teisės atsispindi įmonės apskaitoje.

63BAB bankas SNORAS atsiliepimu nesutinka su apeliantu ir prašo atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepimą iš esmės grindžia kartojamais skundo argumentais. Papildomai akcentuoja, kad lėšos sumokėti už perimamą turtą BAB banko SNORAS administravimo sąmatoje yra numatytos.

64IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

65Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės (CPK 338 str.), išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje (atskirieji skundai) numatytas išimtis. Šioje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teismas nenustatė.

67Bylose dėl bankrutavusios įmonės kreditorių nutarimų panaikinimo teismas patikrina, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos ir nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

68Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo procedūrinės tvarkos pažeidimų. Teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė, todėl toliau pasisakys dėl ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų atskirojo skundo dalyko ir pagrindo ribose.

69Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo (Nutarimas Nr. 1)

70Byloje nustatyta, kad BUAB „Murena“ kreditorių komitetas 2014 m. gegužės 30 susirinkime balsų dauguma patvirtino BUAB „Murena“ administratoriaus veiklos ataskaitą apie bankroto proceso eigą nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gegužės 9 d. Ginčas kilo dėl pritarimo šios ataskaitos daliai, kuri numato, jog nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2013m. gegužės 2 d. išlaidų suvestinėje nurodytas sėkmės mokestis (258 263,39 Lt, 20 proc. nuo priteistų ir išieškotų sumų) už išieškotas skolas buvo išmokėtas septynis kartus nuo 2012 m. rugsėjo 13 d. iki 2013 m. gegužės 2 d.

71Šis sėkmės mokestis bankroto administratoriui buvo numatytas 2011 m. sausio 18 d. kreditorių komiteto posėdyje, patvirtinant administravimo išlaidų sąmatą nuo pirmojo kreditorių posėdžio iki 2011 m. kovo 31 d., numatant išlaidas teisinėms paslaugoms – 20 proc. nuo išieškotos sumos (1 t., 56 b. l.). Nėra ginčo, kad pinigai, remiantis 2011 m. sausio 18 d. sąmata, galiojusia iki 2011 m. kovo 31 d., buvo pradėti mokėti tik nuo 2012 m. rugsėjo 13 d., ir buvo mokami iki 2013m. gegužės 2 d., kai jau galiojo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kur tokios išlaidos nebuvo numatytos.

72Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčijamu laikotarpiu mokėti sėkmės mokestį nebuvo teisinio pagrindo, todėl toks mokestis išmokėtas neteisėtai, ir tai sudaro pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, į kurią įtrauktas ginčo sėkmės mokestis. Su šiais pirmosios instancijos teismo argumentais iš esmės sutiktina.

73Kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Byloje nagrinėjamu atveju sėkmės mokesti buvo nustatytas tik konkrečiam laikotarpiui. Ginčijamu laikotarpiu pagrindas tokį mokėti tokį mokestį nebeegzistavo, tačiau jis buvo mokamas, todėl jo išmokėjimas pagrįstai pirmosios instancijos teismo pripažintas neteisėtu.

74Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Murena“ kreditorių komiteto nariai domėjosi sėkmės mokesčio pagrįstumu, administratorius jiems teikė sėkmės mokesčio mokėjimą ir pagrįstumą patvirtinančius įrodymus, kurių pagrindu trys kreditorių komiteto nariai pritarė faktiniam sėkmės mokesčio išmokėjimui, net ir nesant galiojančio kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo sėkmės mokestis bankroto administratoriui būtų numatytas. Šios faktinės aplinkybės įrodo esant kreditorių komiteto narių daugumos valią pripažinti administratoriaus patirtas išlaidas teisinei pagalbai pagrįstomis, pateisinamomis administratoriaus veiklos išlaidomis, tačiau ši kreditorių valia turi būti išreikšta ĮBĮ nustatyta tvarka (kreditoriams išlaidas numatant administravimo išlaidų sąmatoje, kuri, prireikus, gali būti keičiama, pildoma). Bankroto bylose nemokios įmonės turtas bei lėšos gali būti naudojamos tik ĮBĮ nustatyta tvarka, kitaip būtų pažeidžiami bankrutuojančios įmonės kreditorių, suinteresuotų kuo didesniu finansinių reikalavimų patenkinimu, teisėti įstatymų saugomi interesai. ĮBĮ nenumato bankroto administratoriui galimybės administravimui lėšas naudoti savo iniciatyva ir būdais, kuriems ĮBĮ nustatyta tvarka nepritarė kreditoriai, numatydami išlaidų galimybę tvirtinamoje administravimo išlaidų sąmatoje.

75Administratoriaus veiklos ataskaitos esmė – informuoti kreditorius apie kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų įvykdymą ar jų neįvykdymo priežastis, nurodyti iš atsakovo vykdomos ūkinės-komercinės veiklos gautų pajamų dydį ir panaudojimo paskirtį, detalizuoti administravimo išlaidų panaudojimo paskirtį, įvardinti atsakovo turto realizavimo kainą ir pan. Taigi administratoriaus veiklos ataskaitos pagrindinė paskirtis yra informacinio pobūdžio, siekiant nustatyti ar bankroto administratorius tinkamai ir laiku atliko savo pareigas vykdant bankroto procedūras.

76Nors ĮBĮ su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai teisinių padarinių nesieja, administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, dėl kurios tvirtinama ataskaita. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį. Byloje nustačius, kad BUAB „Murena“ naudojo administratorius kreditorių komiteto nenumatytas kaip administravimo išlaidos lėšas, yra pagrindas pripažinti, kad šioje dalyje buvo viršyti kreditorių suteikti įgaliojimai.

77Dėl varžytynėse neparduoto turto perdavimo hipotekos kreditoriui (Nutarimas Nr. 5)

78Kreditorių komitetas Nutarimu Nr. 5 nutarė „perduoti BUAB „Murena“ priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, esantį ( - ), įkaito turėtojui BAB bankui SNORAS, tačiau tik įkaito turėtojui 14 dienų laikotarpyje pervedus lėšas, skirtas padengti BUAB „Murena“ administravimo išlaidų sąmatą į bankrutavusios bendrovės sąskaitą“.

79Byloje nagrinėjamas ginčas, ar tokia nutarimo redakcija, pagal kurią, varžytynėse neparduoto (turtas neparduotas 2012-07-19, 2012-07-30, 2012-12-19, 2013-01-03, 2013-05-08, 2013-05-20 vykusiose varžytynėse) turto hipotekos kreditorius, perimantis šį neparduotą turtą, jo administravimo išlaidas, numatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje, turi turto savininkui BUAB „Murena“ sumokėti dar iki turto perėmimo.

80Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis nustato besąlyginį turto perdavimą įkaito turėtojui, nenumatant bankrutuojančio turto savininko kreditoriams iki turto perdavimo reikalauti avansinio šio turto administravimo išlaidų apmokėjimo. Su tokiu ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies aiškinimu sutiktina.

81ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje reglamentuota varžytynėse neparduoto turto perdavimo hipotekos kreditoriui sąlygos ir tvarka. Ginčui aktuali nuostata, kad visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Teismas pažymi, kad bankroto procesą reglamentuojantis ĮBĮ yra iš esmės viešosios teisės aktas, kuriam būdingas imperatyvus reguliavimo metodas. Minėtos ginčui aktualios ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalies nuostatos lingvistinis aiškinimas leidžia prieiti išvadą, kad imperatyviu reguliavimo metodu įstatymų leidėjas numatė tik tokią turto perdavimo hipotekos kreditoriui tvarką, kai turto administravimo išlaidas hipotekos kreditorius apmoka ne vėliau kaip per 10 dienų po turto perėmimo. Galimybės turto savininko kreditoriams numatyti kitokią perduodamo turto administravimo išlaidų apmokėjimo tvarką įstatymų leidėjas nenumatė. Pastebėtina ir tai, kad turto administravimo išlaidų bendra suma yra kintamas dydis, t.y. išlaidos, paprastai, tuo didesnės, kuo ilgesnį laiką patiriamos, todėl galutinę turto administravimo išlaidų sumą, mokėtiną hipotekos kreditoriaus, ne visada galima apskaičiuoti iš anksto, o šias išlaidas mokant po turto perdavimo, turto savininkas visada žino visą iki turto perdavimo patirtą turto administravimo išlaidų sumą.

82Dėl kito turto pardavimo tvarkos nustatymo (Nutarimas Nr. 6)

83Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą BUAB „Murena“ likusios neišieškotos skolos ir debitoriniai reikalavimai (kitas turtas ĮBĮ 33 straipsnio prasme) bankroto procese, siekiant patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Taigi ši įstatymo nuostata leidžia kreditoriams nuspręsti dėl turto pardavimo tvarkos, nenustatydama apribojimų. Šioje pačioje nuostatoje taip pat numatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimu šis turtas gali būti parduodamas ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta tvarka, t.y. iš varžytynių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

84Ginčijamu kreditorių susirinkimo Nutarimu Nr. 6 BUAB „Murena“ kreditoriai nutarė likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų pardavimą skelbti respublikinėje spaudoje, paraiškas renkant 7 dienas nuo paskelbimo. Pirmenybę teikti pirkėjui, pasiūliusiam įsigyti visą šios grupės turtą. Nėra ginčo, kad tokia nutarimo redakcija neprieštarauja ĮBĮ imperatyvioms nuostatoms. Apeliantas teigia, su kuo sutiko ir pirmosios instancijos teismas, kad būtent turto pardavimo iš varžytynių būdas laikomas skaidriausiu, labiausiai atitinkančiu kreditorių interesus. Teismas pažymi, kad kreditorių pasirinkta kito turto (nagrinėjamu atveju neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų) pardavimo tvarka savo esme artima varžytynėms. Kreditoriai pasirinko turto pardavimo būdą, kai paraiškos dėl turto įsigijimo iš potencialių pirkėjų bus renkamos tam tikrą laiko tarpą ir turtas bus parduodamas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Taigi tarp potencialių pirkėjų vyktų varžymasis savo esme analogiškas tam, kuris vyksta varžytynėse, kuriose turtas taip pat parduodamas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Šių motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad kreditorių pasiūlyta kito turto pardavimo tvarka skaidrumo požiūriu nenusileidžia varžytynėmis, todėl nėra pagrindo kreditorių pasirinktą kito turto pardavimo tvarką pripažinti neskaidria ir tuo pagrindu naikinti ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą. Kaip jau minėta, įstatymų leidėjas tik kaip alternatyvią galimybę numato kreditoriams teisę kitą turtą parduoti varžytynėse, leisdamas rinktis ir kitus, konkrečiu atveju, kreditorių vertinimu, labiau ekonomiškai ar dėl kitų priežasčių pagrįstus kito turto pardavimo būdus.

85Apeliantas ginčija kreditorių pasirinktą turto pardavimo tvarką ir dėl to, kad ji, apelianto vertinimu, sudaro prielaidas turtą parduoti ne už didžiausią galimą kainą. Tokius pavojus apeliantas įžvelgia dėl to, kad pirmenybė teikiama visą parduodamą turtą įsigyti siekiantiems pirkėjams. Be to, nenustatyta mažiausia turto pardavimo kaina. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad turto pardavimo kainai aktualūs kreditorių nutarimo aspektai, o būtent, kad nenustatyta minimali turto pardavimo kaina ir kad pirmenybę numatyta teikti visą turtą siekiantiems įsigyti potencialiems pirkėjams, būtų nulemiantys galimybę turtą parduoti už aiškiai neprotingai mažą, kreditoriams nepalankią kainą. Apelianto argumentai, kad kreditorių pasirinktu būdu turtas gali būti parduotas už ne didžiausią galimą kainą, nepagrįsti įrodymais, realiais skaičiavimais, o tik prielaidomis, kurios nėra pakankamas pagrindas abejoti ĮBĮ reikalavimus atitinkančio kreditorių nutarimo teisėtumu (CPK 177, 178 str.). Pažymėtina ir tai, kad nėra ir negali būti visiems atvejams palankiausios turto pardavimo tvarkos. Vienais atvejais kreditoriams palankiau (pavyzdžiui, kai turtas paklausus rinkoje) ji parduoti iš varžytynių ir apie tai plačiau paskleisti informaciją, taip siekiant pritraukti kuo daugiau potencialių pirkėjų. Kitais atvejais, o tai ypač aktualu, kai užsitęsus bankroto procesui pardavinėjamas nepaklausus turtas, labiau palanku pirmenybę suteikti viso turto pirkėjams ir taip realizuoti nepaklausų turtą ir nevilkinti bankroto proceso. Ne visuomet kreditorių interesus labiausiai atitinka ir minimalios parduodamo turto kainos nustatymas. Gali būti konkrečių atvejų, kai nepaklausus turtas būtent dėl nepagrįstai didelės, nepagrįstos skaičiavimais ir rinkos įvertinimu, nustatytos minimalios kainos nebus parduotas ir dėl to būtų vilkinamas bankroto procesas ir atsiskaitymas su kreditoriais. Būtent todėl, kad kreditoriai galėtų pasirikti konkrečioje situacijoje priimtiniausią turto pardavimo modelį, įstatymų leidėjas nenumatė sąlygos parduodant kitą turtą būtinai nustatyti minimalią kainą, nenustatė ir kitokių draudimų ar apribojimų, kaip antai draudimo prioritetą teikti pirkėjams, siekiantiems įsigyti visą turtą. Remiantis tuo, kas Išdėstyta, teismas sprendžia, kad kiekvienu konkrečiu atveju būtent kreditoriai ĮBĮ numatytų įgaliojimų ribose sprendžia dėl turto (įskaitant kainą, jei ji nustatoma) pardavimo tvarkos. Apeliantui neįrodžius kreditorių nutarimo, priimto dėl kito turto pardavimo tvarkos neteisėtumo (prieštaravimo imperatyvioms teisės aktų nuostatoms) ar jame numatytos aiškiai neprotingai mažos kainos, nėra pagrindo naikinti Nutarimą Nr. 6. Spręsti kitaip nesuteikia pagrindo ir argumentas, kad kreditoriai nutarime nedetalizavimo parduodamo turto, t.y. neišvardino parduodamų neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų. Nėra ginčo, (tai atsiliepimuose patvirtina ir kiti kreditorių komiteto nariai), kad jiems apie parduodamo turto sudėtį yra žinoma. Tiek kreditoriams, tiek potencialiems pirkėjams yra sudaryta reali galimybė susipažinti su informacija apie parduodamo turto sudėtį.

86Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

87Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį pakeisti.

88Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Murena“ 2014 m. gegužės 30 kreditorių komiteto nutarimas, priimtas 6-uoju darbotvarkės klausimu - „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą. Apie neišieškotų skolų ir debitorinių reikalavimų pardavimą skelbti respublikinėje spaudoje, paraiškas renkant 7 dienas nuo paskelbimo. Pirmenybę teikti pirkėjui, pasiūliusiam įsigyti visą šios grupės turtą“.

89Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas BAB bankas SNORAS prašė:... 4. 1. Pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo BUAB „Murena“ 2014 m.... 5. 1) „patvirtinti BUAB „Murena“ administratoriaus ataskaitą apie bankroto... 6. 2) „perduoti BUAB „Murena“ priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą... 7. 3) „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius reikalavimus pardavinėti... 8. 2. Savo iniciatyva išspręsti UAB „Murena“ ataskaitos už laikotarpį nuo... 9. 2.1. Darbotvarkės klausimu „bankroto administratoriaus ataskaita apie... 10. „atsižvelgiant, kad sėkmės mokestis administratoriui už priteistas ir... 11. 1.1. Konstatuoti, kad administratorius neturėjo pagrindo paskaičiuoti ir... 12. 1.2. Įpareigoti BUAB „Murena“ administratorių ne vėliau kaip iki 2014 m.... 13. 1.3. Netvirtinti administratoriaus ataskaitos apie bankroto proceso eigą nuo... 14. 2.2. Darbotvarkės 6 klausimu „dėl BUAB „Murena“ likusių neišieškotų... 15. „6.1. Nepritarti reikalavimo teisių į BUAB „Murena“ skolininkus... 16. 6.2. Įpareigoti administratorių per 14 dienų paruošti BUAB „Murena“... 17. 6.3. Parengtą BUAB „Murena“ reikalavimo teisių pardavimo tvarkos ir BUAB... 18. Pareiškėjas nurodo, kad 2014 m. gegužės 30 d. įvyko BUAB „Murena“... 19. Nutarimu Nr. 1 – trijų raštu balsavusių kreditorių komiteto narių... 20. Banko atstovas balsavimui teikė tokį nutarimo projektą: „atsižvelgiant,... 21. Kreditorių komiteto patvirtintoje administratoriaus veiklos ataskaitoje... 22. Administravimo išlaidų sąmata, kurioje buvo patvirtintos išlaidos... 23. Sužinoję apie be teisinio pagrindo išmokėtas sumas, 2013 m. balandžio 12... 24. Nutarimu Nr. 5 – trijų raštu balsavusių kreditorių komiteto narių... 25. Pareiškėjas nurodė, kad šis nutarimas prieštarauja ĮBĮ 33 straipsnio 6... 26. Nutarimu Nr. 6 – trijų raštu balsavusių kreditorių komiteto narių... 27. Banko atstovas siūlė balsuoti už tokį nutarimo projektą: 6.1. Nepritarti... 28. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 29. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 13 d. nutartimi pripažino neteisėtais... 30. 1) darbotvarkės 1 klausimu: „patvirtinti BUAB „Murena“ administratoriaus... 31. 2) darbotvarkės 5 klausimu: „perduoti BUAB „Murena“ priklausantį... 32. 3) darbotvarkės 6 klausimu: „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius... 33. Teismas perdavė šiuos klausimus kreditorių komitetui svarstyti iš naujo, o... 34. Dėl BUAB „Murena“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimo... 35. Teismas nustatė, kad sėkmės mokestis (258 263,38 Lt) buvo išmokėtas... 36. Išlaidos teisinėms paslaugoms nebuvo įtrauktos ne tik į 2011 m. birželio... 37. Tai, kad UAB „Forum regis“ yra išmokėta 258 263,39 Lt sėkmės mokesčio,... 38. Dėl BUAB „Murena“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimo... 39. Teismas sprendė, kad toks nutarimas, kai administravimo išlaidos privalo... 40. Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalimi, kai administratorius perduoda... 41. Teismo nuomone, teisinis reglamentavimas (,,nepardavus dvejose varžytynėse... 42. Be to, Nutarimu Nr. 5 yra nuspręsta įkeistą turtą perleisti įkaito... 43. CK XIII skyriaus normos, numatančios daikto sulaikymo teisę, kai... 44. Dėl BUAB „Murena“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 30 d. susirinkimo... 45. Dėl Nutarimo Nr. 6 „likusias neišieškotas skolas ir debitorinius... 46. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 47. Atskiruoju skundu BAUB „Murena“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m.... 48. 1. Svarstant bankroto administratoriaus ataskaitą, kreditorių komiteto nariai... 49. Atitinkamai nepagrįsta ir teismo išvada, kad kreditorių komitetas, kurio... 50. 2. Kreditorių komitetas turi teisę dėl naujų aplinkybių (papildomų... 51. 3. Bankas siekia perimti BUAB „Murena“ turtą, nemokėdamas jo... 52. 4. BUAB „Murena“ turi teisę sulaikyti kreditoriui perduodamą daiktą iki... 53. 5. Kreditorių komitetas nutarimu Nr. 6 įgyvendino teisę nustatyti kito turto... 54. Trečiasis asmuo UAB „Forum regis“ atsiliepimu palaiko apelianto poziciją... 55. 1. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet,... 56. 2. Administratoriaus atlyginimo dydis turėtu būti nustatomas toks, kad... 57. 3. Skirtingai nei sprendė teismas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu... 58. 4. Pasirinktos turto pardavimo tvarkos ekonominio pagrįstumo vertinimas... 59. Kreditorių komiteto nariai L. A., UAB „Kerista“ atsiliepimuose palaiko... 60. 1. Balsuodami už administratoriaus veiklos ataskaitą, buvo susipažinęs su... 61. 2. Bankas neturi numatęs lėšų perimamo turto administravimo išlaidoms... 62. 3. Kreditoriai išreiškė valią dėl BUAB „Murena“ kito turto pardavimo... 63. BAB bankas SNORAS atsiliepimu nesutinka su apeliantu ir prašo atskirojo skundo... 64. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 65. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 67. Bylose dėl bankrutavusios įmonės kreditorių nutarimų panaikinimo teismas... 68. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų... 69. Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo (Nutarimas Nr. 1)... 70. Byloje nustatyta, kad BUAB „Murena“ kreditorių komitetas 2014 m. gegužės... 71. Šis sėkmės mokestis bankroto administratoriui buvo numatytas 2011 m. sausio... 72. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčijamu laikotarpiu mokėti... 73. Kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų... 74. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Murena“ kreditorių komiteto nariai... 75. Administratoriaus veiklos ataskaitos esmė – informuoti kreditorius apie... 76. Nors ĮBĮ su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu... 77. Dėl varžytynėse neparduoto turto perdavimo hipotekos kreditoriui (Nutarimas... 78. Kreditorių komitetas Nutarimu Nr. 5 nutarė „perduoti BUAB „Murena“... 79. Byloje nagrinėjamas ginčas, ar tokia nutarimo redakcija, pagal kurią,... 80. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis nustato... 81. ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalyje reglamentuota varžytynėse neparduoto turto... 82. Dėl kito turto pardavimo tvarkos nustatymo (Nutarimas Nr. 6)... 83. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktą BUAB „Murena“ likusios... 84. Ginčijamu kreditorių susirinkimo Nutarimu Nr. 6 BUAB „Murena“ kreditoriai... 85. Apeliantas ginčija kreditorių pasirinktą turto pardavimo tvarką ir dėl to,... 86. Lietuvos apeliacinio teismo teisėja, remdamasi Civilinio proceso kodekso 337... 87. Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 13 d. nutartį pakeisti.... 88. Panaikinti teismo nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas... 89. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....