Byla e2A-672-601/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas EvaldasBurzdikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimo pagal ieškovės ( - )-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų N. L. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61. Ieškovė, pateikusi teismui ieškinį, prašo priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės 412,58 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72. Ieškovė nurodė, kad atsakovei Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), Kaune. Namo bendrojo naudojimo objektai valdomi įsteigus ( - )-ąją daugiabučių namų savininkų bendriją. Atsakovė nemoka bendrijos jai priskaitytų bendro naudojimo objektų išlaikymo ir eksploatavimo mokesčių, komunalinių mokesčių. Atsakovė yra buto savininkė, todėl jai tenka įstatyme nustatyta pareiga mokėti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus, proporcingai jai tenkančiai bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Prievolė sumokėti bendrijos priskaitytus mokesčius kyla iš įstatymo. Ši prievolė nustatyta buto savininkui, o ne naudotojui (nuomininkui).

83. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad nuo 2015 m. balandžio 21 d. Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), Kaune, yra išnuomotas N. L.. Nuomos sutartis įregistruotos viešame registre. Nuomos sutartimi nuomininkė yra įsipareigojusi mokėti komunalinių paslaugų mokesčius, mokesčius už suteiktas komunalines, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, todėl ieškovė turi reikalauti skolos iš nuomininkės.

94. Trečiais asmuo N. L. (buto nuomininkė) nėra išreiškusi savo nuomonės dėl ginčo.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

117. Kauno apylinkės teismas 2020 m. sausio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino.Priteisė ieškovei ( - )- jai daugiabučių namų savininkų bendrijai, iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės, 412,58 Eur (keturis šimtus dvylika eurų 58 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (412,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-05-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

128. Teismas sprendė, kad byloje nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovės argumentus dėl susitarimo su nuomininke dėl mokesčių mokėjimo bendrijai (CPK 178 str.). Būsto nuomininkė N. L. savo iniciatyva nesudarė su bendrija aptarnavimo sutarties, mokesčių nemoka ne tik bendrijai, bet ir pačiai savivaldybei.

139. Aplinkybė, kad savivaldybė yra sudariusi nuomos sutartį, kuri yra registruota nekilnojamojo turto registre, nepaneigia aukščiau nurodytos įstatyme įtvirtintos pareigos būtent buto savininkui (atsakovei) atsakyti pagal reiškiamus reikalavimus dėl įsiskolinimo už komunalines paslaugas priteisimo. Nors atsakovė nurodo, kad ji vykdo socialinės politikos funkciją – nuomoja socialinį būstą nepasiturintiems, visgi pažymėtina, kad Vietos savivaldos įstatymo pagrindu socialinės politikos vykdymo funkcija yra perduota būtent savivaldybei, bet ne privačia veikla besiverčiantiems ūkio subjektams, todėl savivaldybė ir turėtų prisiimti savo sprendimų pagrindu kylančią riziką. Priešingu atveju, visi daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiai, steigdami namo bendriją ar sudarydami namo jungtinės veiklos sutartį, kartu turėtų prisiimti ir savivaldybės, kaip turto savininkės, neveikimo ir netinkamo pareigų vykdymo nulemtą nemokumo riziką. Nors trečiasis asmuo nuo pat sutarties sudarymo nemoka nei nuomos, nei jokių komunalinių mokesčių (120 Eur bendrijai sumokėta tik ieškovei pasikreipus į teismą), atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad trečiojo asmens N. L. atžvilgiu būtų imtasi kokių nors priemonių, siekiant sustabdyti ar nutraukti įsiskolinimų paslaugų teikėjams augimą. Atsakovės negalima vertinti kaip atsakingo ir rūpestingo būsto savininko, nes ji, vykdydama socialinės politikos funkciją – nuomodama socialinį būstą, atsako už tinkamą tokios funkcijos vykdymą ir neturi teisinio pagrindo vienašališkai perkelti rizikos dėl asmenų, kuriems ji privalo suteikti socialinį būstą, veiksmų kitiems daugiabučio namo patalpų savininkams, iš kurių lėšų butui suteiktos paslaugos buvo apmokėtos. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybė yra buto savininkė, ji yra įpareigota sumokėti komunalinius mokesčius, susijusius su bendrąja daline nuosavybe priklausančiu turtu ir jo administravimu, kaip numato CK 4.82 straipsnio 1, 3 dalys.

1410. Savininko pareiga proporcingai savo daliai, kuri yra bendroji dalinė nuosavybė, apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti bei padengti kitas išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, kildinama iš įstatymų: CK 4.82 straipsnio 3 dalies, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 2 punkto. Šių teisės aktų normos yra imperatyviosios ir nenustato jokių išlygų, išskyrus išimtis, įtvirtintas CK 4.83 straipsnio 4 dalyje – išlaidas galima atsisakyti mokėti tik kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir kai butų ir kitų patalpų savininkai nėra davę sutikimo dėl šių išlaidų (nesusijusių su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais). Nagrinėjamu atveju atsakovė nepateikė jokių duomenų, kuriais vadovaujantis įmanomas išimčių iš bendrosios taisyklės taikymas. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis neįtvirtina galimybės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas keisti šalių susitarimu.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

1611. Apeliaciniu skundu atsakovės prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį atmesti. 12. Apeliaciniame skunde nurodomi šie argumentai:

1712.1. 2015 m. balandžio 21 d. savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. SR-0960 (toliau - Sutartis), sudarytos tarp trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų N. L. ir Kauno miesto savivaldybės, 5.5 punkte numatyta, kad nuomininkė ir jos šeimos nariai turi pareigą mokėti atitinkamos seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratorių pateiktas sąskaitas mokesčius už vandenį, energiją, dujas, suteiktas komunalines, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas. Šiame punkte taip pat sulygta, kad dėl minėtų atsiskaitymų su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi tvarkos N. L. susitaria su pačiu daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi. Sutarties 5.6 punkte detalizuotas nuomos mokestis ir jo mokėjimo tvarka už suteiktas gyvenamąsias patalpas. Todėl darytina išvada, kad mokesčių mokėjimas Sutartyje yra pakankamai detalizuotas ir iš sutarties sąlygų aiškiai suprantama, kam trečiasis asmuo turi mokėti einamuosius mokesčius bei kokia tvarka;

1812.2. teismas neištyrė rašytinių įrodymų byloje pilna apimtimi, o konkrečiai atidžiai neperžiūrėjo Sutarties sąlygų, kadangi kaip jau minėta aukščiau, Sutarties 5.5 punktu Kauno miesto savivaldybė ir N. L. sulygo, kad N. L. įsipareigoja atsiskaityti su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi pagal jo pateiktas sąskaitas už komunalinius mokesčius, tarp jų ir mokestį už suteiktas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas;

1912.3. Sutartis su N. L. sudaryta neterminuotam laikotarpiui ir yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis yra išviešinta Nekilnojamojo turto registre ir Sutartimi N. L. susitarė dėl atsiskaitymo su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriumi dėl jo suteiktų paslaugų pagal jo pateiktas sąskaitas, kurias šiuo konkrečiu atveju ieškovė teikdavo būtent N. L., laikytina, kad tai yra tinkamas įrodymas byloje dėl susitarimo mokėti mokesčius ieškovei;

2012.4. pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11d. nutarimu Nr. 876 patvirtinto Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo 3 punktu 1 papunkčiu pareiga atsiskaityti už ieškovės teikiamas paslaugas ginčo patalpoms kyla būtent N. L.. Minėto aprašo 3 punkto 1 papunktyje numatyta, kad už komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, namo bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms, daugiabučiuose namuose valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai atsiskaito daugiabučio namo savininkų bendrijai, jeigu daugiabučiame name įsteigta ir įregistruota daugiabučio namo savininkų bendrija. Bendrija, sudariusi sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis bei elektros energiją tiekiančiomis įmonėmis, vadovaudamasi bendrijos priimtais sprendimais, paskirsto namo patalpų savininkams ir nuomininkams mokesčius už komunalines paslaugas ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms ir atsiskaito su komunalinių paslaugų teikėjais bei elektros energijos tiekėjais;

2112.5. apeliantė vykdo socialinio būsto nuomą nekomerciniais pagrindais, nesiekia ir negauna pelno, vykdo jai įstatymų nustatytą funkciją, socialinio būsto nuoma nėra įprasta ūkinė komercinė veikla, teikianti pelną, o viena iš viešojo administravimo funkcijų, todėl apeliantė neturi atsakyti už tokio būsto nuomininkų nuomos sutartimi prisiimtus ir teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus;

2212.6. pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Kasacinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose. Kasacinis teismas, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, yra išaiškinęs, kad CK 4.82 straipsnio 3 dalies nuostata nėra imperatyvi ir nedraudžia butų ir kitų patalpų savininkams, nuomojantiems butus (patalpas) susitarti su nuomininkais dėl bendrojo naudojimo objektų (patalpų, kito turto) priežiūros ir išlaikymo, taip pat, kad buto nuomos sutarties faktą išviešinus, nuomos sutarties šalys susitarimą dėl bendrosios nuosavybės priežiūros ir administravimo išlaidų apmokėjimo gali panaudoti prieš trečiuosius asmenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-144-219-2017, 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131/2013, 2016 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-313/2016). 13. Ieškovė nesutinka su apeliacini skundu ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

2313.1. aplinkybė, kad atsakovė su trečiuoju asmeniu sudarė Sutartį, kurioje tik abstrakčiai aptarė nuomininko pareigą mokėti mokesčius, pateikiant nuorodą į su namo administratoriumi turėtą sudaryti, bet nesudarytą, sutartį, nepaneigia atsakovės kaip buto savininkės pareigos CK nustatyta tvarka mokėti mokesčius. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad Sutartyje nėra aiškiai detalizuotas mokesčių už atsakovei priklausančiam ginčo butui tenkančias bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas mokėjimas.

2413.2. Sutarties sąlyga, įpareigojusi trečiąjį asmenį sudaryti sutartį su ieškove, yra neįgyvendinta ir netgi negalėtų būti įgyvendinta, kadangi, kaip minėta, ieškovė sutarčių su patalpų nuomininkais nesudarinėja, joks teisės aktas nenumato tokios bendrijos pareigos. Atsakovė neįrodinėjo, jog kontroliavo Sutarties vykdymą, ėmėsi bent kokių nors veiksmų, siekdama užtikrinti, kad trečiasis asmuo tinkamai įvykdytų Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Dėl nurodyto, konstatuotina, kad atsakovė elgėsi aplaidžiai ir neatsakingai, o abstrakčios ir neįgyvendintos nuostatos (Sutarties 5.5. punktas) įtraukimas į Sutartį neatleidžia atsakovės, kaip patalpos savininko, nuo atsakomybės padengti įsiskolinimą už butui paskaičiuotas išlaidas;

2513.3. ieškovė neginčija atsakovės teisės sudaryti nuomos sutartį ir joje aptarti, kad nuomininkas mokės mokesčius. Tačiau sudaryta nuomos sutartimi atsakovė negali perkelti savo pareigos ir vykdomos socialinės funkcijos rizikos ieškovei. Todėl tuo atveju, kai mokesčiai nėra mokami ir kyla ginčas, kas turi sumokėti butui paskaičiuotus mokesčius, vadovaujamasi imperatyvia CK 4.82 straipsnio nuostata, kuri aiškiai ir vienareikšmiškai nustato, kad butui paskaičiuotus mokesčius privalo apmokėti buto savininkas.

26Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2814. Apeliacinis skundas tenkintinas.

2915. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

3016. Apeliacnio skundo esmė, - kas turi apmokėti už butui tenkančias gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Ieškovė nurodo, kad tokia pareiga tenka apeliantei (atsakovei), kaip buto savininkei, o apeliantė teigia, kad ši pareiga tenka buto nuomininkei N. L..

3117. Nustatyta, jog apeliantei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Kaune (toliau - butas). Butas nuo 2015 m. balandžio 21 d. yra išnuomotas N. L., sutartis nenutraukta, įregistruota VĮ Registrų centre. Ieškinys pareikštas dėl ieškovės (bendrijos) priskaitytų bendro naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimo mokesčių, rinkliavų ir įmokų.

3218. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. DGNKPPSBĮ 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte reglamentuota, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus. Kasacinis teismas savo formuojamoje praktikoje dėl CK 4.82 straipsnio 3 dalies taikymo laikosi nuoseklios pozicijos, kad ši įstatymo nuostata nedraudžia savininkui, taip pat savivaldybei, kuri tokiais atvejais civiliniuose teisiniuose santykiuose veikia kaip butų ir kitų patalpų savininkė, susitarti su buto ar kitų patalpų nuomininku dėl to, kad jis apmokės šias išlaidas. Savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomotojai turi teisę nuomos sutartyje sulygti, kad šias išlaidas bendrosios nuosavybės administratoriui apmoka nuomininkai, tačiau konkrečiu buto ar kitos patalpos nuomojimo atveju turi būti įrodyta, kad šia teise buvo pasinaudota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131/2013; 2016 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-313/2016; 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-144-219-2017).

3319. Nustatyta, kad 2015 m. balandžio 21 d. nuomos sutarties, sudarytos tarp apeliantės ir trečiojo asmens N. L., 5.3.2 punktu įsipareigojo per 30 dienų nuo Sutarties pasirašymo sudaryti sutartį su daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininku ar jo įgaliotu atstovu (jei patalpos yra daugiabučiame name, kuriame yra įsikūrusi bendrija) arba jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotu atstovu (jei gyvenamosios patalpos yra daugiabučiame name, kuriame nėra bendrijos) dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros. Sutarties 5.4. punkte nurodoma, kad nuomotojas turi pateikti nuomotojui sutarties 5.3 punkte nurodytų sutarčių (susitarimų) originalus arba patvirtintas jų kopijas per vieną mėnesį nuo jų pasirašymo. Nuomos sutarties 5.5. punktu nuomininkė įsipareigojo mokėti pagal sutarties 5.3 punkte nurodytose sutartyse nustatytą tvarką ir atitinkamos seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratorių pateiktas sąskaitas mokesčius už vandenį, energiją, dujas, suteiktas komunalines, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas. Taigi, nagrinėjamu atveju nuomos sutartimi aiškiai susitarta, jog mokesčius susijusias su bendrosios nuosavybės priežiūra, administravimu apmoka nuomininkė. Todėl pagrįstais laikytini apeliacinio teismo argumentai, kad už teikiamas komunalines, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas ginčo gyvenamosioms patalpos privalo atsiskaityti nuomininkė.

3420. Nepagrįstu laikytinas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad nepateikta įrodymų, patvirtinančių susitarimą su nuomininke, jog ši turi mokėti mokesčius ieškovei. Pažymėtina, kad pateikta Sutartis, kurioje aiškiai išreikštas šalių susitarimas dėl mokesčių mokėjimo už butą (moka nuomininkas), kuri yra išviešinta, yra pakankamas įrodymas, jog susitarta, kad nuomininkė mokės butui tenkančius mokesčius. Tai, kad nuomininkė neįvykdė visų pagal Sutartį įsipareigojimų (nesudarė sutarties su namo bendrija), nepanaikina tarp šalių sudaryto susitarimo dėl mokesčių mokėjimo, juo labiau, kad pati ieškovė nurodo, jog nesudarinėja sutarčių su buto savininkais, ar nuomininkais.

3521. Nepagrįstu laikytinas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad CK 4.82 straipsnio 3 dalies, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 2 punkto normos yra imperatyviosios. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad CK 4.82 straipsnio 3 dalies nuostata nėra imperatyvi ir nedraudžia butų ir kitų patalpų savininkams, nuomojantiems butus (patalpas), anksčiau aptarta tvarka susitarti su nuomininkais dėl bendrojo naudojimo objektų (patalpų, kito turto) priežiūros ir išlaikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-144-219-2017). Juo labiau negalima laikyti Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 2 punkto normos imperatyvia, nes ji yra blanketinio pobūdžio (nukreipianti į kitas normas) ir joje taip pat nėra draudimo savininkui susitarti su buto (patalpų) naudotoju (nuomininku, panaudos gavėju) ir perkelti jam pareigą mokėti namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymo (išsaugojimo) išlaidas.

3622. Be to, tai, kad už komunalines paslaugas pareiga atsiskaityti tenka buvo nuomininkei patvirtina teisės aktai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11d. nutarimu Nr. 876 patvirtinto Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo 3 punkto 1 papunktyje numatyta, kad už komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, namo bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas) ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms, daugiabučiuose namuose valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkai atsiskaito daugiabučio namo savininkų bendrijai, jeigu daugiabučiame name įsteigta ir įregistruota daugiabučio namo savininkų bendrija. Bendrija, sudariusi sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis bei elektros energiją tiekiančiomis įmonėmis, vadovaudamasi bendrijos priimtais sprendimais, paskirsto namo patalpų savininkams ir nuomininkams mokesčius už komunalines paslaugas ir elektros energiją, sunaudotą daugiabučio namo bendroms reikmėms ar bendrabučio tipo daugiabučio namo reikmėms ir atsiskaito su komunalinių paslaugų teikėjais bei elektros energijos tiekėjais.

3723. Taip pat sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos teisminės praktikos tokio pobūdžio bylose. Analogiška, tiek faktinėmis aplinkybėmis, tiek šalių teikiamais argumentais, byla jau buvo išnagrinėta Kauno apygardos teisme, kur buvo atmestas ieškovės ieškinys (Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. sprendimas Nr. e2A-1097-173/2016) ir Kasacinės instancijos teismas paliko nepakeistą šį teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-144-219-2017). Remiantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika pagal Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131/2013).

3824. Kiti ieškovės argumentai, susiję su netinkamu nuomos sutarties vykdymu, apeliantės netinkamu savo funkcijų atlikimu (apeliantė nesirūpinimo savo turtu; apeliantė negali perkelti savo pareigos ir vykdomos socialinės funkcijos rizikos ieškovei ir pan.) laikytini nereikšmingi, neturintys įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

3925. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas netinkamai vertinant bylos įrodymus, pažeidžiant materialinės teisės normas bei Kasacinio teismo praktiką, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas – ieškovės ( - )-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinys atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

4126. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos 42,02 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 96 straipsnis), kurias sudaro 22,02 Eur išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teisme) ir 20 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą.

42Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

43Kauno apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

44Priteisti iš ieškovės ( - )-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, į. k. 300054339, valstybei 42,02 Eur (keturiasdešimt du eurus 2 ct) bylinėjimosi išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660).

45Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas EvaldasBurzdikas,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1. Ieškovė, pateikusi teismui ieškinį, prašo priteisti iš atsakovės... 7. 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovei Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise... 8. 3. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad nuo 2015... 9. 4. Trečiais asmuo N. L. (buto nuomininkė) nėra išreiškusi savo nuomonės... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 7. Kauno apylinkės teismas 2020 m. sausio 27 d. sprendimu ieškinį... 12. 8. Teismas sprendė, kad byloje nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių... 13. 9. Aplinkybė, kad savivaldybė yra sudariusi nuomos sutartį, kuri yra... 14. 10. Savininko pareiga proporcingai savo daliai, kuri yra bendroji dalinė... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 16. 11. Apeliaciniu skundu atsakovės prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 17. 12.1. 2015 m. balandžio 21 d. savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos... 18. 12.2. teismas neištyrė rašytinių įrodymų byloje pilna apimtimi, o... 19. 12.3. Sutartis su N. L. sudaryta neterminuotam laikotarpiui ir yra... 20. 12.4. pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.... 21. 12.5. apeliantė vykdo socialinio būsto nuomą nekomerciniais pagrindais,... 22. 12.6. pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Kasacinio teismo praktika... 23. 13.1. aplinkybė, kad atsakovė su trečiuoju asmeniu sudarė Sutartį, kurioje... 24. 13.2. Sutarties sąlyga, įpareigojusi trečiąjį asmenį sudaryti sutartį su... 25. 13.3. ieškovė neginčija atsakovės teisės sudaryti nuomos sutartį ir joje... 26. Teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 29. 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 30. 16. Apeliacnio skundo esmė, - kas turi apmokėti už butui tenkančias... 31. 17. Nustatyta, jog apeliantei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ),... 32. 18. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų... 33. 19. Nustatyta, kad 2015 m. balandžio 21 d. nuomos sutarties, sudarytos tarp... 34. 20. Nepagrįstu laikytinas pirmosios instancijos teismo motyvas, kad nepateikta... 35. 21. Nepagrįstu laikytinas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad CK 4.82... 36. 22. Be to, tai, kad už komunalines paslaugas pareiga atsiskaityti tenka buvo... 37. 23. Taip pat sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios... 38. 24. Kiti ieškovės argumentai, susiję su netinkamu nuomos sutarties vykdymu,... 39. 25. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis išdėstytomis... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 41. 26. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistinos 42,02 Eur bylinėjimosi... 42. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 43. Kauno apylinkės teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 44. Priteisti iš ieškovės ( - )-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos,... 45. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....