Byla e2-846-657/2019
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir išbraukimo iš nepatikimų tiekėjų sąrašo, tretieji asmenys V. J. ir R. K., AAS BTA Baltic Insurance Company, atstovaujama filialo Lietuvoje

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2Sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovės SIA „TILTS“ atstovui advokatui Artūrui Gutauskui, atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos atstovei K. R.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės SIA „TILTS“ ieškinį atsakovėms Jonavos rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“, biudžetinei įstaigai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir išbraukimo iš nepatikimų tiekėjų sąrašo, tretieji asmenys V. J. ir R. K., AAS BTA Baltic Insurance Company, atstovaujama filialo Lietuvoje.

5Teismas

Nustatė

6Ieškovė SIA „TILTS“ kreipėsi į teismą prašydama:

7- pripažinti negaliojančia ab initio ieškovės SIA „TILTS“ ir atsakovės UAB „Kongera“ 2017 m. sausio 3 d. sudarytą jungtinės veiklos sutartį;

8- pripažinti negaliojančia ab initio ieškovės SIA „TILTS“, atsakovės UAB „Kongera“ ir atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. balandžio 24 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 1T-85;

9- įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją atšaukti prašymą įtraukti ieškovę SIA „TILTS“ į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamą Nepatikimų tiekėjų sąrašą;

10- įpareigoti atsakovę BĮ Viešųjų pirkimų tarnybą išbraukti ieškovę SIA „TILTS“ iš jos administruojamo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamo Nepatikimų tiekėjų sąrašo;

11- priteisti iš atsakovių ieškovo naudai visas jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 14 d. ieškovas Lietuvoje įsteigė filialą „MO-24“. V. J. 2016 m. balandžio 6 d. buvo paskirtas filialo direktoriumi, kuris iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. turėjo teisę filialo vardu sudaryti tik tokius sandorius, kurių vertė neviršijo 50 000,00 Eur. Po 2017 m. rugpjūčio 9 d. V. J. sandorius, kurių vertė neviršijo 50 000,00 Eur turėjo teisę sudaryti tik veikdamas bendrai su E. D.. Visais atvejais, jeigu sandorio kaina buvo didesnė nei 50 000,00 Eur, V. J. juos galėjo sudaryti tik turėdamas išankstinį ieškovo valdybos nario A. G. (A. G.) rašytinį sutikimą. V. J. 2016 m. gruodžio 6 d. R. K. išdavė įgaliojimą pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. 2017 m. sausio 3 d. su atsakove RUAB „Kongera“ buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią ieškovas ir RUAB „Kongera“ įsipareigojo bendrai veikti, kartu dalyvaujant atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos organizuotame konkurse „Miško g. Panoterių mstl. kapitalinis remontas. Vietinės reikšmės kelio Šveicarija – Meškoniai – Gaižiūnai kapitalinis remontas. Kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai kapitalinis remontas“. Preliminari viešai paskelbta šio konkurso kaina – 190 000,00 Eur be PVM, t. y. daugiau nei 4 kartus viršijo sandorio, kurį turėjo teisę sudaryti V. J. ar jo perįgaliotas R. K., vertę. UAB „Kongera“ reikėjo pasinaudoti filialo kvalifikacija, kad laimėtų konkursą o visus rangos sutartyje numatytus darbus ketino atlikti savarankiškai ir už jų atlikimą gauti pagal rangos sutartį priklausantį atlyginimą. Jungtinių veiklos sutartys nebuvo registruojamos filialo sutarčių registre. Ieškovas ir RUAB „Kongera“ laimėjo minėtą konkursą ir 2017 m. balandžio 24 d. su Jonavos rajono savivaldybės administracija sudarė Rangos sutartį, kurios kaina – ( - ) Eur be PVM. Be to, pagal Jungtinės veiklos sutarties 2 punktą, ieškovas prisiėmė prievolę atlikti 90 proc. darbų, kurie bus nurodyti Rangos sutartyje. Sudarant Jungtinės veiklos sutartį V. J. turėjo būti žinoma preliminari konkurso kaina. Nei ieškovė, nei filialas nepatvirtino Jungtinės veiklos sutarties ir Rangos sutarties. Kadangi darbai pagal sudarytą Rangos sutartį laiku nebuvo pradėti vykdyti ir tapo aišku, kad darbai nebus atlikti Rangos sutartyje numatytais terminais, atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija Rangos sutartį nutraukė. Ieškovas nuo 2018 m. sausio 3 d. kartu su RUAB „Kongera“ yra įtrauktas į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamą Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nes laiku nepradėjo vykdyti darbų pagal suderintą kalendorinių metų darbų vykdymo grafiką. Tokiu būdu ieškovui atsirado akivaizdžių neigiamų pasekmių. Ieškovo buvimas Nepatikimų tiekėjų sąraše apriboja jo galimybes 3 metus dalyvauti viešuosiuose konkursuose ir atitinkamai sudarinėti naujas sutartis. Be to, į ieškovo įrašymą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą gali atsižvelgti ieškovo potencialūs klientai ir užsakovai, o tai gali sąlygoti jų atsisakymą dalyvauti sutartiniuose santykiuose su ieškovu. Be to, ieškovas gali prarasti jau esamus užsakovus ir patirti papildomus nuostolius, daroma žala ieškovo dalykinei reputacijai. Savivaldybės administracija, kaip profesionali konkurso dokumentų rengėja ir paraiškų tikrintoja, turėjo pareigą patikrinti V. J. atstovavimo ieškovui pagrindą.

13Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

14Nurodė, kad vykdė atvirą supaprastintą konkursą „Miško g. Panoterių mstl. kapitalinis remontas. Vietinės reikšmės kelio Šveicarija – Meškoniai – Gaižiūnai kapitalinis remontas. Kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai kapitalinis remontas“. UAB „Kongera“ pateikė pasiūlymą pirkimui, su juo pateikė 2016 m. gruodžio 6 d. įgaliojimą Nr. 16-85, kuriuo ribotos atsakomybės bendrovės „TILTS“ filialas „MO-24“ įgaliojo gamybos direktorių R. K. atstovauti SIA „TILTS“ visuose Lietuvos Respublikos skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose ir savo nuožiūra ir sutartomis sąlygomis SIA „TILTS“ vardu teikti paraiškas dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Minėtu įgaliojimu ribotos atsakomybės bendrovės „TILTS“ filialas „MO-24“ įgaliojo gamybos direktorių R. K. pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Teikdama pasiūlymą UAB „Kongera“ pateikė 2017 m. sausio 3 d. jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią jungtinės veiklos partneriai, nesukurdami naujo juridinio asmens, įsipareigojo užsiimti bendra veikla, kartu dalyvauti ginčo konkurse. Pagal jungtinės veiklos sutartį UAB „Kongera“ atliks 10 proc., ieškovas – 90 proc. visų darbų. Jungtinės veiklos sutarties 1.3. punkte įtvirtinta, jog partneriai susitaria, kad partnerius santykiuose su perkančiąja organizacija ir darbų užsakovu atstovaus UAB „Kongera“. Konkurse UAB „Kongera“ rėmėsi SIA „TILTS“ kvalifikacija. Jungtinės veiklos partneriai UAB „Kongera“ ir SIA „TILTS“ buvo pripažintos konkurso laimėtojomis, 2017 m. balandžio 24 d. buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. 1T-85. Pagal patvirtintą Darbų vykdymo grafika 2017 metais numatyti darbai turėjo būti atlikti iki 2017 m. spalio 9 d., tačiau iki nurodytos datos jokie kelio kapitalinio remonto paruošiamieji, žemės, inžinerinių tinklų tiesimo, kelio dangos ir įvažiavimų įrengimo ir baigiamieji darbai nebuvo pradėti vykdyti, todėl Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio 9 d. raštu Nr. 6B-19-429 informavo rangovą, kad 2017 m. balandžio 24 d. pasirašyta sutartis Nr. 1T-85 nuo 2017 m. spalio 30 d. nutraukiama. 2018 m. sausio 4 d. Jonavos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. 6B-24-73 Viešųjų pirkimų tarnybos pagrįstai prašė UAB „Kongera“ ir SIA „TILTS“, veikiantį Lietuvoje per RAB „TILTS“ filialą „MO-24“ įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašus. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. birželio 7 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-821-302/2018 UAB „Kongera“ ieškinį atsakovei Jonavos rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo atmetė, konstatuodamas, jog 2018 m. sausio 3 d. egzistavo visos sąlygos informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie netinkamai Rangos sutartimi prisiimtas pareigas vykdžiusią tiekėją. Atsižvelgus į tai, nėra teisinio pagrindo 2017 m. balandžio 24 d. Rangos sutartį Nr. 1T-85 pripažinti negaliojančia.

15Atsakovė UAB „Kongera“ su ieškinių reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti ir priteisti UAB „Kongera“ visas bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas.

16Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pasiūlymą konkursui pateikė ir visus dokumentus jungtinės veiklos dalyvių vardu suformavo ir teikė UAB „Kongera“. 2017 m. balandžio 24 d. buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. 1T-85, kurią rangovo vardu pasirašė UAB „Kongera“ komercijos direktorė M. J., veikianti 2017 m. sausio 3 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Pasirašant Jungtinės veiklos sutartį bendrovei „TILTS“ atstovavo įgaliotas asmuo, todėl atsakovei nekilo jokių abejonių dėl įgalioto asmens. Įgaliojime nebuvo taikomi jokie apribojimai dėl pasirašomų sandorių vertės. Pagal filialo „MO-24“ nuostatus SIA „TILTS“ suteikė filialui savarankiškos veiklos galimybę, vykdant jam skirtas funkcijas, filialo vadovas veikia Lietuvos Respublikos įstatymams bei poįstatyminiams teisės aktams neprieštaraujančių visuotinių įmonės akcininkų susirinkimų metu priimtų sprendimų, taip pat SIA „TILTS“ įstatų ir šių nuostatų pagrindu, filialo vadovas veikia SIA „TILTS“ vardu pagal įgaliojimą. Ieškovui teikiant filialo vadovo paskyrimo dokumentus prie ieškinio pateiktas įgaliojimas nebuvo išviešintas, todėl atsakovei UAB „Kongera“ apie jį, sudarant jungtinės veiklos sutartį, nebuvo žinoma. Jungtinės veiklos sutarties 4.1 punktu šalys užtikrino, kad pasirašydamos šią sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad tinkamai vykdė CK 2.55 straipsnio 3 dalies 3 p. ir jungtinės veiklos sutarties 4.5.3 punkte nustatytas pareigas, todėl turi prisiimti galimai ieškovui nepalankias Rangos sutarties Nr. 1T-85 sudarymo ir netinkamo vykdymo pasekmes.

17Atsakovė Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad Tarnybos procesinė padėtis byloje yra netinkama. Tiek perkančiąją organizaciją, tiek SIA „TILTS“, kaip tiekėją, su kuriuo sudaryta sutartis, su ginčo dalyku sieja materialusis teisinis ryšys. Ieškiniu nėra ginčijami Tarnybos sprendimai ir jai nepareikšti jokie materialiniai reikalavimai. Iš ieškinio reikalavimų akivaizdžiai matyti, jog nepriklausomai nuo to, koks teismo sprendimas bus priimtas, jis neturės įtakos (tiesiogiai ar netiesiogiai) Tarnybos teisėms, pareigoms ar interesams. Tarnyba nepasisakė dėl sutarties sudarymo teisėtumo nesant ieškovės valios, tačiau ginčuose dėl sutarties vykdymo, vertinamos ne tik ginčo sutarties nuostatos, bet turi būti nustatinėjamas ir jos turinys, tiriant bei vertinant viešojo pirkimo sąlygas, pirkimo laimėtojo pasiūlymą, šalių elgesį vykdant sutartį ir pan. Pagal sutarties šalių tarpusavyje suderintą ir patvirtintą darbų vykdymo grafiką per 2017 m. gegužės ir birželio mėnesius perkančiajai organizacijai turėjo būti pateiktas darbo projektas, nuo 2017 m. liepos 3 d. pradėti vykdyti kelio kapitalinio remonto parengiamieji darbai, žemės, inžinerinių tinklų tiesimo, kelio dangos ir įvažiavimų įrengimo ir baigiamieji darbai, o visi 2017 metams numatyti pirmojo etapo darbai turėjo būti atlikti iki 2017 m. spalio 9 d., tačiau iki šios datos darbai nebuvo pradėti. Kadangi iki nustatyto termino darbai nebūtų baigti, perkančioji organizacija informavo rangovą, kad nuo 2017 m. spalio 30 d. sutartį nutraukia. Perkančioji organizacija paprašė UAB „Kongera“ ir jos partnerį, pagal jungtinės veiklos sutartį, SIA „TILTS“ įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tiekėjo įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą tikslas yra suteikti perkančiosioms organizacijoms galimybę iš pirkimo procedūrų šalinti nepatikimus tiekėjus, t. y. tuos asmenis, su kuriais buvo nutraukta pirkimo sutartis dėl esminio jos pažeidimo. Vadovaujantis Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Tarnybos direktorius 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina informacijos turinio atitikties pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo (7 p.), o atsakinga tik už Nepatikimų tiekėjų sąrašo administravimą – techninę galimybę perkančiosioms organizacijoms viešai paskelbti nepatikimus tiekėjus. Už informacijos teisingumą ir korektiškumą atsakingos pačios perkančiosios organizacijos. Jonavos rajono savivaldybės administracija turėjo pagrindą ieškovę SIA „TILTS“ įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą dėl esminio sutarties pažeidimo.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Šalių paaiškinimais ir byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad SIA „TILTS“ filialas „MO-24“ Lietuvoje buvo įsteigtas 2009 m. rugsėjo 14 d. Trečiasis asmuo V. J. nuo 2016 m. balandžio 6 d. buvo filialo direktoriumi, veikiančiu pagal ieškovės išduotą įgaliojimą. Trečiasis asmuo R. K. buvo filialo darbuotojas.

20Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ab initio (nuo sudarymo momento)

21Ieškovė prašė pripažinti negaliojančia 2017 m. sausio 3 d. su atsakove UAB „Kongera“ sudarytą jungtinės veiklos sutartį ir 2017 m. balandžio 24 d. su atsakovėmis Jonavos rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kongera“ pasirašytą rangos sutartį Nr. 1T-85, nuo jų sudarymo momento CK 1.92 straipsnio pagrindu. Savo reikalavimus dėl jungtinės veiklos ir rangos sutarčių neteisėtumo grindė šiais esminiais argumentais: ieškovė nepatvirtino V. J., viršijant jam suteiktus įgaliojimus pasirašytos jungtinės veiklos sutarties, kadangi sandoriams, kurių vertė yra didesnė nei 50 000,00 Eur buvo reikalingas raštiškas valdybos pirmininko sutikimas; be to, filialas negalėjo dalyvauti viešajame pirkime, nes pagrindinė įmonės veikla yra tiltų ir viadukų statyba, o ne kelių remonto darbai.

22CK 1.92 straipsnio reglamentuojama, kad jeigu asmens atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai ar sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (CK 2.133 str.).

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė SIA „TILTS“, veikianti Lietuvoje per filialą „MO-24“ 2017 m. sausio 3 d. su atsakove UAB „Kongera“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią sutarties šalys įsipareigojo užsiimti bendra veikla (bendrai veikti), kartu dalyvaujant atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos organizuotame konkurse „Miško g. Panoterių mstl. kapitalinis remontas. Vietinės reikšmės kelio Šveicarija – Meškoniai – Gaižiūnai kapitalinis remontas. Kelio atkarpos Vaivadiškiai – Karaliūnai kapitalinis remontas“, ir, laimėjus konkursą, partneriai darbų apimtis pasiskirstys sekančiai: UAB „Kongera“ atliks 10 proc. darbų, ieškovė SIA „TILTS“ – 90 proc. darbų. Tiekėjų grupė UAB „Kongera“ ir SIA „TILTS“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos sudarytos viešojo pirkimo komisijos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimu buvo pripažinta II pirkimo dalies „Vietinės reikšmės kelio Šveicarija – Meškoniai – Gaižiūnai Dumsių sen., Jonavos r., kapitalinio remonto darbai (I etapo B dalies nuo PK 2+50 iki 11+80) laimėtoja ir su ja 2017 m. balandžio 24 d. buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 1T-85, kurios kaina ( - ) Eur su PVM (rangos sutarties 9.1 p.).

24Ieškovės teigimu, filialo direktorius V. J., pasirašydamas sutartį viršijo jam suteiktus įgaliojimus ir tai patvirtina į bylą pateikti įrodymai – darbo sutartis, įgaliojimas, teismų sprendimai.

25Vertinant reikalavimą jungtinės veiklos sutartį pripažinti negaliojančia CK 1.92 straipsnyje įtvirtintu pagrindu konstatuotina, kad V. J. filialo direktoriumi buvo paskirtas 2016 m. balandžio 6 d. Kaip matyti iš byloje pateiktų SIA „TILTS“ filialo „MO-24“ nuostatų 6 straipsnio 3 punktą filialo vadovas veikia pagal SIA „TILTS“ (RAB „TILTS“ – ribotos atsakomybės bendrovės) vardu pagal įgaliojimą. V. J. 2016 m. balandžio 6 d. buvo išduotas įgaliojimas, suteikiantis trečiajam asmeniui teisę atstovauti SIA „TILTS“ visose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotose ir veikiančiose banko ir kredito įstaigose, fiksuotojo ir (arba) mobiliojo ryšio tiekėjų įmonėse, atstovauti SIA “TILTS”, kaip Lietuvos Respublikoje esančio nekilnojamojo turto savininkui ir bendrijos nariui daugiabučių namų savininkų bendrijoje, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, teismuose, kt.

26Įgaliojime taip pat V. J. buvo suteikta teisė atstovauti SIA „TILTS“ visuose Lietuvos Respublikos skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose ir savo nuožiūra ir sutartomis sąlygomis SIA „TILTS” vardu teikti paraiškas dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose; perduoti perkančiajai organizacijai visą informaciją, kurios ji reikalauja pagal galiojančius teisės aktus; gauti iš perkančiosios organizacijos visus dokumentus, susijusius su viešuoju pirkimu (konkursu); dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose kartu su kitomis įmonėmis, pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės), konsorciumo ir (arba) kitas sutartis; pasirašyti su perkančiąja organizacija viešojo pirkimo – pardavimo sutartį; atlikti visus kitus, su šiuo pavedimo vykdymu susijusius veiksmus visose valstybės, savivaldybės, viešosiose, privačiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, taip pat santykiuose su bet kokiais juridiniais ir (arba) fiziniais asmenimis, išskyrus veiksmus, susijusius su įmonei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

27Įgaliojime nurodyta, kad įgaliotinis turi teisę SIA „TILTS“ ir (arba) filialo „MO-24“ vardu sudaryti ne didesnės nei 50 000,00 Eur dydžio sumos sandorius; sudaryti bet kokius sandorius, kai numatytos baudos, kurių bendra suma pagal sudarytą sutartį neviršija 50 000,00 Eur. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Darbo sutarties, sudarytos 2016 m. balandžio 6 d. 3 skirsnio Darbuotojo pareigos 3.2 punkte. Darbo sutartyje taip pat numatyta, kad V. J. privalo darbdavio vardu sudaryti sutartis, susijusias su filialo veikla bei užtikrinti jų vykdymą (3.1 p.). Tiek įgaliojime, tiek darbo sutartyje (3.4 p.) nustatyta, kad darbuotojas turi teisę sudaryti sandorius su kilnojamuoju ar nekilnojamuoju darbdavio turtu (įkeisti, parduoti, kitais būdais apsunkinti) tik turėdamas raštišką darbdavio valdybos pirmininko sutikimą.

28Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įgaliojime filialo direktoriui – trečiajam asmeniui V. J. – taip pat buvo suteikta teisė perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, nurodytus šiame įgaliojime, išskyrus teisę sudaryti sandorius su SIA „TILTS” kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu (įkeisti, parduoti, kitais būdais apsunkinti), nešant visą juridinę ir materialinę atsakomybę už įgaliotinio veiksmus. Tokiu būdu, darytina išvada, jog filialo direktorius galėjo įgalioti kitą asmenį atstovauti SIA „TILTS“ visuose Lietuvos Respublikos skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose ir savo nuožiūra ir sutartomis sąlygomis SIA „TILTS” vardu teikti paraiškas dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose. Pagal filialo nuostatų, patvirtintų SIA „TILTS“ 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 2/2015 16 punktą SIA „TILTS“ suteikė filialui savarankiškos veiklos galimybę, vykdant jam skirtas funkcijas.

29Sutiktina su ieškove, kad filialo direktorius V. J. jungtinės veiklos sutarties sudarymo dieną, t. y. 2017 m. sausio 3 d., be raštiško valdybos pirmininko sutikimo turėjo teisę pasirašyti tik sandorius, kurie neviršija 50 000,00 Eur. Tokiu būdu, sudarydamas jungtinės veiklos sutartį V. J. viršijo savo, kaip filialo direktoriaus, kompetenciją ir atstovaujamosios – ieškovės – jam suteiktus įgaliojimus, tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad suteikdama filialo vadovui plačius įgaliojimus SIA „TILTS“ tinkamai kontroliavo filialo veiklą (nuostatų 24 p.).

30Pažymėtina, kad atstovaujamasis gali nuginčyti viršijusio įgaliojimus atstovo sudarytą sandorį ne visais atvejais, kai atstovas viršija savo įgaliojimus, bet tik tada, jei kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo įgaliojimus. Ši taisyklė išvestina iš CK 2.133 straipsnio 2 ir 9 dalių, pagal kurias atstovaujamasis yra saistomas atstovo sudaryto sandorio, jei įrodomos tariamojo atstovavimo sąlygos. CK 2.133 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą tretiesiems asmenims manyti, jog jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam. Nurodyto straipsnio 9 dalyje reglamentuojama, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Taigi, jeigu trečiasis asmuo, sudarydamas sandorį, pagrįstai tikėjo, kad atstovas veikia tinkamai įgaliotas dėl atstovaujamojo, toks sandoris galios, nors įgaliojimai ir buvo viršyti.

31Šioje byloje, nustatyta, kad kartu atsakovėms UAB „Kongera“ ir Jonavos rajono savivaldybės administracijai buvo pateikti įgaliojimai. Nors ieškovė teigė, kad UAB „Kongera“ žinojo apie V. J. suteiktų įgaliojimų apimtį, tačiau jokių neginčijamų įrodymų į bylą nepateikė.

32Ieškovės atstovas teismo posėdyje taip pat teigė, jog jungtinės veiklos sutartis negalėjo būti sudaryta, nes pagrindinė SIA „TILTS“ veikla buvo tiltų ir viadukų statyba. Su tokiais ieškovės atstovo argumentais nėra pagrindo sutikti.

33Byloje pateiktų SIA „TILTS“ filialo nuostatų, patvirtintų SIA „TILTS“ 2011 m. kovo 14 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 2, 2 skyriaus Tikslai ir veiklos sritis 2 dalyje numatyta, kad filialas be kitų veiklos sričių, taip pat vykdys ir kelių ir automagistralių tiesimą (42.11), tiltų ir tunelių statybą (42.13) (el. bylos T.1, b.l. 44-45). Tokios pačios veiklų sritys yra numatytos ir SIA „TILTS“ filialo nuostatų, patvirtintų SIA „TILTS“ 2015 m. lapkričio 5 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 2/2015 7.20 ir 7.22 punktuose.

34Be to, byloje nustatyta, kad atsakovė ne kartą yra dalyvavusi panašiuose (kelių ruožų rekonstrukcijos, gatvių remonto, kt.) pirkimuose, ką patvirtina 2017 m. kovo 23 d. pirkimo sutartis Nr. S-119, sudaryta su ( - ) dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. ( - ) (el. bylos T.2, b.l. 46-61); 2017 m. balandžio 19 d. jungtinės veiklos sutartis Nr. 04/19 ir 2017 m. balandžio 19 d. rangos sutartis Nr. 6PS-17-88 su ( - ) (el. bylos T.4, b.l. 159-177). Kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų ieškovė yra atlikusi ir kitokio pobūdžio darbų, ką patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 10 d. sprendime (civilinė byla Nr. e2-5185-631/2018), Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartyje (civilinė byla Nr. e2A-2577-852/2018), Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendime (civilinė byla Nr. e2-335-258/2019) konstatuotos aplinkybės (el. bylos T.6, b.l. 44-70), ir sutarčių dėl tų darbų atlikimo ieškovė neginčijo.

35Esant šioms aplinkybėms, ieškovės atstovo argumentai dėl SIA „TILTS“ veiklos sričių atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

36Byloje nustatyta, kad su tiekėjų grupės pasiūlymu Jonavos rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas 2016 m. gruodžio 6 d. SIA „TILTS“ filialo „MO-24“ direktoriaus išduotas įgaliojimas Nr.16-85 trečiajam asmeniui gamybos direktoriui R. K., suteikiantis teisę jam atstovauti SIA „TILTS“ viešuosiuose pirkimuose.

37Perkančioji organizacija Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. kovo 16 d. kreipėsi į tiekėjų grupę prašydama patikslinti tiekėjų grupės kvalifikaciją, ir kaip matyti iš byloje esančio UAB „Kongera“ 2017 m. kovo 21 d. rašto, kartu su atsakymu buvo pateikti SIA „TILTS“, veikiančios Lietuvoje per filialą „MO-24“ pasiūlymo pateikimo dienai aktualius dokumentus, tiekėjo deklaracija, kurie įrodo, jog įmonė neturi teistumo, bei patvirtina, kad įmonė atitinka Konkurso sąlygų 2 punkto reikalavimus (el. bylos T.3, b.l. 3-19).

38Teismo vertinimu, šios byloje nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, jog tiek atsakovė UAB „Kongera“, tiek perkančioji organizacija – atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija – nežinojo (neturėjo žinoti), kad filialo direktoriaus kompetencija yra apribota sudaromų sandorių suma ir turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, todėl nėra pagrindo ginčijamus sandorius (2017 m. sausio 3 d. jungtinės veiklos sutartį ir 2017 m. balandžio 24 d. rangos sutartį Nr. 1T-85) pripažinti negaliojančiais CK 1.92 straipsnyje įtvirtintu sandorių negaliojimo pagrindu.

39Dėl išbraukimo iš Nepatikimų tiekėjų sąrašo

40Ieškovė byloje taip pat prašė įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją atšaukti prašymą įtraukti ieškovę SIA „TILTS“ į Nepatikimų tiekėjų sąrašą bei įpareigoti Viešųjų pirkimų tarnybą išbraukti ieškovę iš Nepatikimų tiekėjų sąrašo. Ieškovės nuomone, visus darbus pagal rangos sutartį turėjo atlikti UAB „Kongera“, todėl nėra pagrindo ieškovės, kaip sąžiningos rinkos dalyvės, įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

41Byloje nustatyta, kad tiekėjams atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio 30 d. vienašališkai nutraukė rangos sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo – netinkamo sutarties vykdymo. Atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos prašymu (2018 m. sausio 4 d. raštas Nr. 6B-24-73) ieškovė SIA „TILTS“ 2018 m. sausio 3 d. (pagal pateiktas anketas) Viešųjų pirkimų tarnybos buvo įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skaičiuojant trijų metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminą nuo 2017 m. spalio 30 d. apie tai paskelbiant Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

42Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 91 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidariąją atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal šio įstatymo 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo. Perkančioji organizacija, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja tiekėją (VPĮ 91 str. 3 d.). Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 patvirtinto Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. spalio 24 d.) 35.2 punkte buvo įtvirtinta analogiška nuostata informacijos apie tiekėjus, netinkamai vykdžiusius sutartis, skelbimo. Byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovė buvo informuota apie tai, kad, vadovaujantis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, buvo įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

43Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad nepatikimų tiekėjų sąrašo sudarymu yra ginamas viešasis interesas, apsaugantis perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių sudarymo su nekokybiškas paslaugas ir / ar prekes teikiančiais asmenimis (tiekėjais) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1513-178/2017).

44Pagal 2017 m. sausio 3 d. jungtinės veiklos sutarties 2 punktą ieškovė SIA „TILTS“ turėjo atlikti 90 proc. darbų, o UAB „Kongera“ – 10 proc. Nei rangos sutartyje, nei kituose byloje pateiktuose dokumentuose nėra nurodyta, kokius darbus turėjo atlikti kiekvienas iš jungtinės veiklos partnerių. Ieškovės teigimu, iš esmės visus darbus turėjo atlikti UAB „Kongera“. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad viešajame pirkime UAB „Kongera“ dalyvavo remdamasi SIA „TILTS“ kvalifikacija (dėl darbų apimties, specialistų kvalifikacijos, kt.), dalį darbų (projektą) parengė UAB „Kongera“, su kuria atsakovė atsiskaitė už atliktus darbus. Iš Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.) – sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1963-657/2018 – nustatyta, kad rangos sutartis buvo nutraukta, nes UAB „Kongera“ neatliko darbų pagal kalendorinį grafiką, ir todėl nustatytų terminų praleidimas buvo pripažintas esminiu sutarties pažeidimu, sudarančiu pagrindą ją nutraukti. Aplinkybių, kad rangos sutarties esminiam sutarties pažeidimui ir sutarties nutraukimui turėjo įtakos SIA „TILTS“ veiksmai / neveikimas, ar sutartis buvo nutraukta dėl SIA „TILTS“ kaltės, minėtoje byloje nenustatyta.

45Pažymėtina, kad ieškovas, būdamas verslininku, prisiima riziką dėl savo verslo sprendimų, tame tarpe ir dalyvaujant viešajame pirkime bei sudarant sutartis su atsakovėmis. Sutiktina su atsakove Jonavos rajono savivaldybės administracija, kad pagal supaprastinto konkurso sąlygų 4.1 punktą, jungtinės veiklos dalyviai yra solidariai atsakingi už netinkamą sutarties vykdymą, o pagal VPĮ 91 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija turėjo paskelbti informaciją apie visus tiekėjų grupės narius, neįvykdžiusius pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdžiusius. Tačiau VPĮ 46 straipsnyje 8 dalis tiekėjui sudaro galimybę įrodyti, jog jis ėmėsi šioje įstatymo nuostatoje numatytų priemonių tam, kad būtų atkurtas jo patikimumas. Įvertinus byloje nustatytas, aukščiau nurodytas aplinkybes – kad iš esmės visus darbus pagal rangos sutartį turėjo atlikti UAB „Kongera“, kad rangos sutartis buvo nutraukta dėl to, jog UAB „Kongera“ iš esmės pažeidė sutarties sąlygas, kad pagal pateiktą įgaliojimą ir darbo sutartį SIA „TILTS“ filialo „MO-24“ vadovo įgaliojimai buvo apriboti 50 000,00 Eur sandorių suma, kad už atliktus darbus Jonavos rajono savivaldybės administracija mokėjo tik UAB „Kongera“, kad byloje nėra nustatyta SIA „TILTS“ elgesio nesąžiningumo kitos šalies (atsakovės) atžvilgiu, o tiekėjo įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą riboja SIA „TILTS“ galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kartu ribodamas įmonės ūkinę – komercinę veiklą ir konkuruoti privačiame sektoriuje – teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą – įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją atšaukti prašymą įtraukti ieškovę SIA „TILTS“ į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, pašalinant įrašą Centrinėje pirkimų sistemoje dėl paskelbtos informacijos apie pirkimo sutarties Nr. IT-85, pasirašytos 2017 m. balandžio 24 d. tarp Jonavos r. sav. administracijos, UAB ,,Kongera“ ir SIA „TILTS“ dėl „Vietinės reikšmės kelio Šveicarija – Meškoniai – Gaižiūnai Dumsių sen., Jonavos r., kapitalinio remonto darbai (I etapo B dalies nuo PK 2+50 iki 11+80)“ netinkamo vykdymo.

46Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 patvirtinto Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (redakcija galiojanti nuo 2019 m. vasario 2 d.) pirkimo vykdytojas šiame Tvarkos apraše nurodytą informaciją ir dokumentus skelbia naudodamasis CVP IS priemonėmis (3 p.); informaciją ir dokumentus turi teisę skelbti tik CVP IS registruoto pirkimo vykdytojo naudotojas (4 p.); už CVP IS paskelbtos informacijos turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams atsako pirkimo vykdytojas (6 p.), pirkimo vykdytojui skelbiant CVP IS informaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina informacijos turinio atitikties pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo (7 p.). Taigi, tiekėjus į Nepatikimų tiekėjų sąrašą įtraukia perkančiosios organizacijos, o Viešųjų pirkimų tarnyba tik administruoja šį sąrašą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimo dėl atsakovės Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimo išbraukti ieškovę SIA „TILTS“ iš jos administruojamo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamo Nepatikimų tiekėjų sąrašo.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

48Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

49Ieškovas prašė priteisti 5 476,60 Eur išlaidų už advokato paslaugas pirmosios instancijos teisme ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus PVM sąskaitas faktūras, ataskaitas ir banko sąskaitos išrašus.

50Teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2011). Rekomendacijos numato, kad už ieškinį turi būti taikomas – 2,5 koeficientas (8.2 p.), dubliką – 1,5 koeficientas (8.3 p.), atstovavimą teisme, pasirengimą ir kt. – 0,1 koeficientas (8.19 p.), kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

51Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškinys tenkintas tik iš dalies – netenkinti ieškinio reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimo, ieškovo turėtos išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Netenkintas ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančia jungtinės veiklos sutartį (sąskaitose įvardintas projektas Nr. 3466), todėl ieškovo išlaidos, susijusios su šiuo reikalavimu pagal sąskaitas 2018 m. liepos 31 d. Nr. PRIMUS2018-484 ir ataskaitą 1 018,88 Eur su PVM sumai, 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. PRIMUS2018-562 ir ataskaitą 290,40 Eur su PVM sumai, 2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. PRIMUS2018-629 ir ataskaitą 993,88 Eur su PVM sumai, 2018 m. spalio 31 d. Nr. PRIMUS2018-722 ir ataskaitą 435,60 Eur su PVM sumai, nepriteistinos.

52Už ieškinio ir dubliko dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia ir atsakovių įpareigojimą pašalinti ieškovą iš Nepatikimų tiekėjų sąrašo (sąskaitose įvardintas projektas Nr. 3433), atstovavimą teismo posėdžiuose, kelionių laiką ir transporto išlaidas, bei pranešimų parengimą ieškovė yra sumokėjusi 2 737,84 Eur su PVM, iš jų:

53-

54pagal 2018 m. liepos 18 d. sąskaitą Nr. PRIMUS2018-490 ir ataskaitą (projekto Nr. 3433) ieškovė už patikslinto ieškinio parengimą yra sumokėjusi 145,20 Eur su PVM;

55-

56iš 2018 m. rugsėjo 3 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2018-627 (projekto Nr. 3433) 943,80 Eur sumai matyti, kad ieškovė yra sumokėjusi už procesinių dokumentų parengimą: ieškinio – 435,60 Eur su PVM, dubliko – 363,00 Eur su PVM. Į sąskaitą taip pat įtraukta 145,20 Eur suma už patikslinto ieškinio peržiūrą;

57-

58iš 2018 m. lapkričio 30 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2018-808 ir ataskaitos (projekto Nr. 3433) 407,26 Eur sumai matyti, kad ieškovė yra sumokėjusi 363,00 Eur su PVM už teisines paslaugas (atstovavimas teismo posėdyje 145,20 Eur su PVM), kelionės laiką – 217,80 Eur su PVM ir 44,26 Eur su PVM transporto išlaidų;

59-

60iš 2019 m. sausio 31 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2019-050 ir ataskaitos (projekto Nr. 3433) 435,60 Eur sumai matyti, kad ieškovė yra sumokėjusi 145,20 Eur su PVM už teisines paslaugas (atstovavimas teismo posėdyje) ir kelionės laiką – 290,40 Eur su PVM;

61-

62iš 2019 m. vasario 28 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2019-132 ir ataskaitos (projekto Nr. 3433) 805,98 Eur sumai matyti, kad ieškovė yra sumokėjusi 762,30 Eur už teisines paslaugas (2019 m. vasario 13 d. prašymo dėl BTA įtraukimo į bylą parengimą – 36,30 Eur su PVM, 2019 m. vasario 13 d. pranešimo dėl su UAB „Kongera“ sudarytų sutarčių parengimą – 36,30 Eur su PVM, 2019 m. vasario 18 d. pranešimo BTA dėl jungtinės veiklos sutarties, ginčijamos c.b. Nr. e2-846-657/2019 parengimą – 36,30 Eur su PVM, atstovavimą teismo posėdyje – 145,20 Eur su PVM, 2019 m. vasario 18 d. prašymo dėl BTA įtraukimo į bylą parengimą – 72,60 Eur su PVM, 2019 m. vasario 18 d. pranešimo dėl su UAB „Kongera“ sudarytų sutarčių parengimą – 145,20 Eur su PVM), 290,40 Eur su PVM kelionės laiką, ir transporto išlaidas – 43,68 Eur su PVM.

63Pagal ieškovo patirtas išlaidas šios išlaidos skirstomos: teisinės pagalbos išlaidos, kurios sudaro 1 488,30 Eur su PVM sumą, kelionės laiko išlaidos, kurios sudaro 798,60 Eur ir kuro išlaidos, kurios sudaro 87,94 Eur.

64Rekomendacijų 3 punkte nustatyta, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas. Nagrinėjamu atveju nėra nustatytas nė vienas kriterijus, kai turėtų būti atlyginamos advokato kelionės išlaidos, nes advokatas į kitą nei jo darbo vietovę vyko savo iniciatyva, byloje taip pat nenustatyta, kad dėl bylos teismingumo ypatumų, reikiamos specializacijos ir pan., advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje buvo būtinas.

65Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo patvirtintame Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytas vienai komandiruotės dienai nuo 2018 m. liepos 1 d. taikomas dydis – 15,00 Eur. Ieškovo atstovas dalyvavo keturiuose teismo posėdžiuose, kas sudarytų 60,00 Eur komandiruotės išlaidų (15 x 4).

66Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus pripažįsta nepagrįstomis šias išlaidas: 145,20 Eur suma už patikslinto ieškinio peržiūrą (sąskaita 2018 m. rugsėjo 3 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2018-627), 2019 m. vasario 18 d. prašymo dėl BTA įtraukimo į bylą parengimą – 72,60 Eur su PVM, 2019 m. vasario 18 d. pranešimo dėl su UAB „Kongera“ sudarytų sutarčių parengimą – 145,20 Eur su PVM (tikėtina, kad šios sumos į 2019 m. vasario 28 d. sąskaitą Nr. PRIMUS2019-132 įtrauktos pakartotinai, nes byloje pateiktas tik vienas prašymas. Taip pat kuro išlaidos 87,94 Eur su PVM, nes nėra pateikti sunaudotų degalų įsigijimo išlaidas patvirtinantys dokumentai, bei dalis – 738,60 Eur su PVM (798,60 – 60,00) kelionės laiko (komandiruotės) išlaidų, pagal Rekomendacijų 3 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 patvirtintus maksimalius dydžius. Iš viso – 1 189,54 Eur su PVM (145,20+72,60+145,20+87,94+738,60).

67Tokiu būdu pagrįsta pripažintina 1 185,30 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, iš jų teisinės pagalbos išlaidos sudaro 1 125,30 Eur, komandiruotės išlaidos – 60,00 Eur.

68Atsižvelgiant į bylos baigtį, atmesti trys (sandorių pripažinimo negaliojančia ir Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimo) iš keturių ieškinio reikalavimų, darytina išvada, kad patenkinta 1/4 dalis ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos ieškovui priteistina 296,33 Eur (1 185,30 : 4) ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

69Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 7,63 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 96 str.). Atsižvelgiant į bylos baigtį iš ieškovo valstybei priteistina 5,72 Eur, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos – 1,91 Eur.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

71Ieškinį tenkinti iš dalies.

72Įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją, juridinio asmens kodas 188769070, atšaukti prašymą įtraukti ieškovę SIA „TILTS“, juridinio asmens kodas 50103005351, į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, pašalinant įrašą Centrinėje pirkimų sistemoje dėl paskelbtos informacijos apie 2017 m. balandžio 24 d. tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos, uždarosios akcinės bendrovės ,,Kongera“ ir SIA „TILTS“ pasirašytos rangos sutarties Nr. IT-85 dėl „Vietinės reikšmės kelio Šveicarija – Meškoniai – Gaižiūnai Dumsių sen., Jonavos r., kapitalinio remonto darbai (I etapo B dalies nuo PK 2+50 iki 11+80)“ netinkamo vykdymo.

73Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

74Priteisti iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188769070, ieškovei SIA „TILTS“, juridinio asmens kodas 50103005351, 296,33 Eur (du šimtus devyniasdešimt tris eurus 33 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

75Priteisti iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188769070, valstybei 1,91 Eur (vieną eurą 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas – 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

76Priteisti iš ieškovės SIA „TILTS“, juridinio asmens kodas 50103005351, valstybei 5,72 Eur (penkis eurus 72 ct) (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas – 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

77Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovės SIA „TILTS“ atstovui advokatui Artūrui Gutauskui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Ieškovė SIA „TILTS“ kreipėsi į teismą prašydama:... 7. - pripažinti negaliojančia ab initio ieškovės SIA „TILTS“ ir atsakovės... 8. - pripažinti negaliojančia ab initio ieškovės SIA „TILTS“, atsakovės... 9. - įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją atšaukti... 10. - įpareigoti atsakovę BĮ Viešųjų pirkimų tarnybą išbraukti ieškovę... 11. - priteisti iš atsakovių ieškovo naudai visas jo turėtas bylinėjimosi... 12. Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 14 d. ieškovas Lietuvoje įsteigė filialą... 13. Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 14. Nurodė, kad vykdė atvirą supaprastintą konkursą „Miško g. Panoterių... 15. Atsakovė UAB „Kongera“ su ieškinių reikalavimais nesutiko, prašė juos... 16. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pasiūlymą konkursui pateikė ir visus... 17. Atsakovė Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į patikslintą ieškinį... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Šalių paaiškinimais ir byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 20. Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ab initio (nuo sudarymo momento)... 21. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančia 2017 m. sausio 3 d. su atsakove... 22. CK 1.92 straipsnio reglamentuojama, kad jeigu asmens atstovo įgaliojimus... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė SIA „TILTS“, veikianti... 24. Ieškovės teigimu, filialo direktorius V. J., pasirašydamas sutartį viršijo... 25. Vertinant reikalavimą jungtinės veiklos sutartį pripažinti negaliojančia... 26. Įgaliojime taip pat V. J. buvo suteikta teisė atstovauti SIA „TILTS“... 27. Įgaliojime nurodyta, kad įgaliotinis turi teisę SIA „TILTS“ ir (arba)... 28. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įgaliojime filialo direktoriui –... 29. Sutiktina su ieškove, kad filialo direktorius V. J. jungtinės veiklos... 30. Pažymėtina, kad atstovaujamasis gali nuginčyti viršijusio įgaliojimus... 31. Šioje byloje, nustatyta, kad kartu atsakovėms UAB „Kongera“ ir Jonavos... 32. Ieškovės atstovas teismo posėdyje taip pat teigė, jog jungtinės veiklos... 33. Byloje pateiktų SIA „TILTS“ filialo nuostatų, patvirtintų SIA... 34. Be to, byloje nustatyta, kad atsakovė ne kartą yra dalyvavusi panašiuose... 35. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės atstovo argumentai dėl SIA „TILTS“... 36. Byloje nustatyta, kad su tiekėjų grupės pasiūlymu Jonavos rajono... 37. Perkančioji organizacija Jonavos rajono savivaldybės administracija 2017 m.... 38. Teismo vertinimu, šios byloje nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, jog... 39. Dėl išbraukimo iš Nepatikimų tiekėjų sąrašo... 40. Ieškovė byloje taip pat prašė įpareigoti atsakovę Jonavos rajono... 41. Byloje nustatyta, kad tiekėjams atsakovė Jonavos rajono savivaldybės... 42. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 91 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 43. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad nepatikimų... 44. Pagal 2017 m. sausio 3 d. jungtinės veiklos sutarties 2 punktą ieškovė SIA... 45. Pažymėtina, kad ieškovas, būdamas verslininku, prisiima riziką dėl savo... 46. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d.... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 48. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 49. Ieškovas prašė priteisti 5 476,60 Eur išlaidų už advokato paslaugas... 50. Teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo... 51. Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškinys tenkintas tik iš dalies –... 52. Už ieškinio ir dubliko dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia ir... 53. -... 54. pagal 2018 m. liepos 18 d. sąskaitą Nr. PRIMUS2018-490 ir ataskaitą... 55. -... 56. iš 2018 m. rugsėjo 3 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2018-627 (projekto Nr. 3433)... 57. -... 58. iš 2018 m. lapkričio 30 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2018-808 ir ataskaitos... 59. -... 60. iš 2019 m. sausio 31 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2019-050 ir ataskaitos (projekto... 61. -... 62. iš 2019 m. vasario 28 d. sąskaitos Nr. PRIMUS2019-132 ir ataskaitos (projekto... 63. Pagal ieškovo patirtas išlaidas šios išlaidos skirstomos: teisinės... 64. Rekomendacijų 3 punkte nustatyta, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines... 65. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.... 66. Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus pripažįsta nepagrįstomis šias... 67. Tokiu būdu pagrįsta pripažintina 1 185,30 Eur bylinėjimosi išlaidų suma,... 68. Atsižvelgiant į bylos baigtį, atmesti trys (sandorių pripažinimo... 69. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 7,63 Eur... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 71. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 72. Įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją, juridinio... 73. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 74. Priteisti iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens... 75. Priteisti iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens... 76. Priteisti iš ieškovės SIA „TILTS“, juridinio asmens kodas 50103005351,... 77. Sprendimas per 14 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...