Byla e2A-1921-896/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą kreditą, 56,41 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 289,42 Eur mokėjimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminį mokestį.

62.

7UAB „4finance“ ir atsakovas 2013 m. rugsėjo 9 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9852356001. Atsakovui nusprendus pasiskolinti papildomai, buvo sudarytas 2013 m. rugsėjo 10 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 9852356001 priedas, kuris papildė 2013 m. rugsėjo 9 d. vartojimo kredito sutartį, todėl šis priedas toliau vadinamas sutartimi. Sutartimi atsakovui 4 mėnesių terminui buvo suteiktas 289,62 Eur vartojimo kreditas, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti ir sumokėti 63,24 Eur bendrą vartojimo kredito kainą sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

83.

92017 m. birželio 29 d. UAB „4finance“ ir UAB „Legal Balance“ pasirašė Paskolų portfelio pardavimo sutartį, kuria UAB „4finance“ atlygintinai perleido UAB „Legal Balance“ visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Ieškovė informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir reikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas prievolės neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei UAB „Legal Balance“ iš atsakovo D. V.: 289,62 Eur skolą, 56,41 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, 52,42 Eur palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-06-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,41 Eur bylinėjimosi išlaidų, kitų ieškinio reikalavimų netenkino.

135.

14Teismas nurodė, kad Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos.

156.

16Teismas sprendė, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo yra nepagrįstai didelės, pažeidžia 2010 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento. Taikydamas Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 proc. dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną tarifą, teismas už pradelstą laiką ieškovei priteisė 52,42 Eur palūkanų, apskaičiuotų už 362 dienas (289,62 Eur x 0,05 proc./100 x 362 dienos), o likusią ieškovės reikalavimo dalį atmetė kaip nepagrįsta. Teismas nurodė, kad ieškovė, norėdama, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, privalėjo juos įrodyti, tačiau ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė.

17III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai

187.

19Ieškovė UAB „Legal Balance“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-18905-527/2018 dalyje dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo ir priteisti apeliantui UAB „Legal Balance“ iš atsakovo D. V. 289,42 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kitą Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d sprendimo už akių dalį palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovo ieškovei 15,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Teismas netinkamai identifikavo ieškovės prašomų priteisti sumų rūšies, kilmės bei paskirties. Ieškovė neprašė priteisti nei nuostolių, nei netesybų, nei kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų. Ieškovė ieškinyje aiškiai nurodė, kad prašo priteisti bendros vartojimo kredito kainos iki Sutarties nutraukimo sumą bei mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo sumą. Tačiau teismas, neatsižvelgęs į egzistuojančią Lietuvos Respublikos teismų praktiką dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimo tvarkos, savo iniciatyva ieškovės prašytas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties nutraukimo kvalifikavo kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas, jas sumažino bei dalį priteisė.

227.2.

23Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo (toliau – Vartojimo kredito įstatymas) 11 straipsnio 8 dalimi, netinkamai vertino mokėjimo ir kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų bei netesybų santykį, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl prašomų sumų priteisimo. Teismas skundžiamame sprendime visiškai neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalgoje Nr. AC-37-1 aptartą mokėjimo, kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų bei netesybų skaičiavimo tvarką. Teismas tiesiog preziumavo faktą, kad visais atvejais palūkanos, kurios skaičiuojamos po kredito grąžinimo termino pabaigos, yra kompensuojamąją funkciją atliekančios palūkanos. Atsakovas Sutartimi įsipareigojo ne tik apeliantui grąžinti suteiktą 289,62 Eur vartojimo kreditą, sumokėti 56,41 Eur bendros vartojimo kredito kainos, kurios metinė norma 163,10 proc., per 4 (keturių) mėnesių laikotarpį, bet ir Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1., 4.4., 6.5. bei 7.1. punktais Sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios skaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Bendrą vartojimo kredito kainą, kuri sudaro 163,10 proc. Apeliantas, teikdamas ieškinį teismui, manė, jog, nutraukus Sutartį, nėra tikslinga skaičiuoti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios išreikštos bendra vartojimo kredito kainos metine norma, kai Vartojimo kredito įstatyme aiškiai nurodoma, jog palūkanos sudaro tik dalį bendros vartojimo kredito kainos. Apeliantas, atsižvelgdamas į tai, kad Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, Sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, geranoriškai mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties nutraukimo dienos paskaičiavo taikydamas ne Sutartyje įtvirtintą 163,10 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, bet Sutartyje įvirtintą 100,76 proc. metinę palūkanų normą. Kadangi atsakovas tinkamai ir laiku Sutarties nevykdė ir Sutarties terminas pasibaigė, atsakovas apeliantui liko skolingas 289,62 Eur negrąžinto vartojimo kredito bei 56,41 Eur bendros vartojimo kredito kainos, paskaičiuotos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose įtvirtiną kredito grąžinimo grafiką iki Sutarties termino pasibaigimo dienos. Po Sutarties termino pasibaigimo dienos mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiavosi toliau. Nei Sutartis, nei CK, nei Vartojimo kredito įstatymas nenumato mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimo pabaigos momento, kadangi, pagal bendrą taisyklę, laikoma, kad tol, kol atsakovas negrąžina paskolintos vartojimo kredito sumos, jis ja naudojasi ir už šį naudojimąsi kreditoriui privalo mokėti sutartas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas.

247.3.

25Teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas ne tik sumažino mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo dienos normą, bet ir geranoriškai šias palūkanas paskaičiavo tik už 362 kalendorines dienas, nors atsakovas pagal 2013 m. rugsėjo 9 d. sudarytą Sutartį vėluoja atsiskaityti daugiau nei 4 (keturis) metus. Mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo suma sudaro 289,42 Eur. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad Sutarties specialiosiose sąlygose įtvirtintame mokėjimo grafike paskaičiuota bendra vartojimo kredito kaina, preziumuojant, kad visos įmokos bus mokamos laiku (Sutarties bendrųjų sąlygų 4.4. punktas ir Sutarties specialiųjų sąlygų dalis „Pastaba“). Kitaip tariant, bendra vartojimo kredito kaina yra paskaičiuota taip, jeigu sumokama įmoka, tai sekančiai įmokai bendra vartojimo kredito kaina yra perskaičiuojama pagal likusią negrąžintą kredito sumą.

267.4.

27Mokėjimo funkciją atliekančioms palūkanoms mažinti pirmiausia yra reikalingas šalies, kuriai kyla pareiga mokėti palūkanas, reikalavimas, kuris gali būti išreikštas tiek ieškinio (priešieškinio) forma, tiek atsikirtimo į reikalavimą priteisti pelno palūkanas forma. Teismui, kitaip nei kompensuojamųjų palūkanų atžvilgiu, nesuteikta teisė kontroliuoti pelno palūkanų dydį ir savo iniciatyva vertinti šių palūkanų atitiktį protingumo kriterijui. Atsakovas teisme nepareiškė reikalavimo mažinti palūkanas, neginčijo Sutarties sąlygų, nereikalavo Sutarties sąlygų pakeitimo, neįvykdė procesinės pareigos pateikti atsiliepimą į ieškinį, todėl teismui savo iniciatyva iš esmės nebuvo pagrindo kištis į sutartinius šalių santykius ir mažinti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas. Teismas, mažindamas nurodytų mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų dydį, nepagrįstai rėmėsi Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi ir apelianto prašomas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas prilygino netesyboms. Šiuo metu galiojančio Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu: 1) vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos; 2) bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą. Priešingai nei nurodo teismas, remdamasis Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, net ir dabartinis teisinis reglamentavimas numato tiek mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, tiek netesybų dydį ir jų skaičiavimo tvarką. Sutarties sudarymo metu galiojusiame Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje (Suvestinė redakcija (2012-01-01–2014-12-31)) buvo nurodoma, jog preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog Sutartyje įtvirtinta 195,70 proc. bendros vartojimo kredito kainos metinė norma atitinka tuo metu galiojusios Vartojimo kredito įstatymo redakcijos 21 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl nei ji, nei Sutartyje įtvirtinta 100,76 proc. metinė palūkanų norma, kuri sudaro tik dalį bendros vartojimo kredito kainos metinės normos, teismo negalėjo būti mažinama.

287.5.

29Teismas nepagrįstai netenkino dalies materialinio reikalavimo, todėl nustačius, jog apelianto ieškinyje nurodytas reikalavimas tenkintinas visa apimtimi, sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų keistina, priteisiant iš atsakovo 15,00 Eur žyminio mokesčio. Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

339.

34Ginčas kilo dėl tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties sąlygų aiškinimo.

3510.

36Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog pagal Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punktą buvo susitarta iš esmės dėl netesybų ir, įvertinęs jų dydį, sprendė, kad jis viršija Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytus 0,05 proc., todėl už pradelstą laiką ieškovei priteisė 52,42 Eur palūkanų.

3711.

38Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo iniciatyva ieškovės prašytas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties nutraukimo kvalifikavo kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas ir jas sumažino.

39Dėl vartojimo kredito sutarties sąlygų aiškinimo

4012.

41Byloje yra pateikta šalių pasirašyta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9852356001 (toliau – Sutartis), kurios sudarymo data nurodyta 2013 m. rugsėjo 10 d., ir kurios bendrųjų sąlygų 4. punkte numatyta palūkanų normos apskaičiavimo tvarka bei taikymo sąlygos ir tvarka, pagal kurios 4.1. punktą už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiose sąlygose. 4.4. punkte numatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas. Pagal 7.1. punktą kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra kredito kainos metinė norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei šioje Sutartyje nustatytas taisykles. 6.5. punktu susitarta, kad iki kol bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir/ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios Sutarties 4, 5 ir 7 skyriuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Sutarties specialiose sąlygose bendra kredito kainos metinė norma nurodyta – 163,10 proc., bendra vartojimo kredito suma – 289,62 Eur. Apeliantas prašo priteisti 289,42 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo.

4213.

43Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Sutarties tiek specialiąsias, tiek bendrąsias sąlygas, sprendžia, kad atsakovas Sutartimi įsipareigojo ne tik ieškovei grąžinti suteiktą 289,62 Eur vartojimo kreditą, sumokėti 63,24 Eur bendros vartojimo kredito kainos, kurios metinė norma 163,10 proc., per 4 (keturių) mėnesių laikotarpį, bet ir Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1., 4.4., 6.5. bei 7.1. punktais Sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios skaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Bendrą vartojimo kredito kainą, kuri sudaro 163,10 proc.

4414.

45Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamuoju atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties nutraukimo kvalifikavo kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas.

46Dėl pelno palūkanų mažinimo

4715.

48Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007). Taigi, kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Mokėjimo (pelno) palūkanos gali būti nustatytos tiek CK normose (pvz., CK 6.872, 6.896 straipsniai ir kt.), tiek ir specialiuose įstatymuose (pvz., Vartojimo kredito įstatyme).

4916.

50Kadangi vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Tokios nuostatos laikomasi ir vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio.

5117.

52Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016, yra išaiškinęs, kad Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros (šio straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą.

5318.

54Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015).

5519.

56Vartojimo kredito įstatyme (nuo 2016 m. vasario 1 d. įsigaliojusi įstatymo redakcija) nustatyta prezumpcija, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutarties sudarymo, keitimo arba pratęsimo momentu: 1) vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos; 2) bendra vartojimo kredito kaina didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą (Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalis).

5720.

58Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors nutarties 19 punkte nurodytų įstatymo nuostatų redakcija kredito sutarties sudarymo metu negaliojo, jose nustatytų palūkanų dydis laikytinas orientaciniu vertinant ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą.

5921.

60Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys susitarė dėl 163,10 proc. bendros kredito kainos metinės normos, kuri viršija Vartojimo kredito įstatyme numatytą 75 proc. dydį. Bendra vartojimo kredito kaina, nagrinėjamuoju atveju, sudarytų 56,41 Eur kredito kaina, kurią prašė priteisti ieškovė (Sutartyje 63,24 Eur bendra vartojimo kredito kaina) ir 289,42 Eur ieškovės prašomos priteisti palūkanos, t. y. 345,83 Eur (56,41+289,42), kuri 56,21 Eur viršija bendrą vartojimo kredito sumą 289,62 Eur, todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu bendra vartojimo kredito kaina neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

6122.

62Ieškovė prašė teismo priteisti 289,42 Eur pelno palūkanų, tačiau konstatavus, jog bendra vartojimo kredito kaina viršija bendrą vartojimo sumą 56,21 Eur, ieškovei priteistina 233,21 Eur pelno palūkanų. Pirmosios instancijos teismas ieškovei priteisė 52,42 Eur palūkanų, todėl sprendimas keistinas šioje dalyje ir priteistina ieškovei iš atsakovo 233,21 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų.

6323.

64Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl netinkamo Sutarties sąlygų aiškinimo bei materialinių teisės normų, reglamentuojančių pelno palūkanų priteisimą, taikymo, yra pagrindas pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, priteisiant iš atsakovo ieškovei 233,21 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 330 straipsnis), kitas sprendimo dalis paliekant nepakeistas.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

6624.

67Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo ieškovei priteisė 9,41 Eur žyminio mokesčio. Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas 91 proc. ((579,24*100)/635,45), iš atsakovo ieškovei priteistinas 13,65 Eur ((15*91)/100) žyminis mokestis.

6825.

69Ieškovės apeliacinį skundą patenkinus 81 proc. ((233,21*100)/289,42), iš atsakovo ieškovei priteistinas 12,00 Eur ((15*81)/100) žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą.

70Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

71Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą už akių pakeisti.

72Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“ (įmonės kodas 302528679, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilniuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB Šiaulių banke) iš atsakovo D. V. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) priteistas 52,42 Eur palūkanas padidinti iki 233,21 Eur (dviejų šimtų trisdešimt trijų eurų ir 21 ct); priteistas bylinėjimosi išlaidas 9,41 Eur padidinti iki 13,65 Eur (trylikos eurų 65 ct).

73Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

74Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“ (įmonės kodas 302528679, buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilniuje), iš atsakovo D. V. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 12,00 Eur (dvylika eurų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

75Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė prašė priteisti jai iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą kreditą,... 6. 2.... 7. UAB „4finance“ ir atsakovas 2013 m. rugsėjo 9 d. sudarė vartojimo kredito... 8. 3.... 9. 2017 m. birželio 29 d. UAB „4finance“ ir UAB „Legal Balance“... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu už akių ieškinį... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte... 15. 6.... 16. Teismas sprendė, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos už... 17. III. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovė UAB „Legal Balance“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno... 20. 7.1.... 21. Teismas netinkamai identifikavo ieškovės prašomų priteisti sumų rūšies,... 22. 7.2.... 23. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo (toliau... 24. 7.3.... 25. Teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas ne tik sumažino mokėjimo... 26. 7.4.... 27. Mokėjimo funkciją atliekančioms palūkanoms mažinti pirmiausia yra... 28. 7.5.... 29. Teismas nepagrįstai netenkino dalies materialinio reikalavimo, todėl... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 8.... 32. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 33. 9.... 34. Ginčas kilo dėl tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties sąlygų... 35. 10.... 36. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad Vartojimo kredito sutarties... 37. 11.... 38. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo iniciatyva... 39. Dėl vartojimo kredito sutarties sąlygų aiškinimo... 40. 12.... 41. Byloje yra pateikta šalių pasirašyta Vartojimo kredito sutartis Nr.... 42. 13.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Sutarties tiek specialiąsias,... 44. 14.... 45. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamuoju atveju... 46. Dėl pelno palūkanų mažinimo... 47. 15.... 48. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas,... 49. 16.... 50. Kadangi vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o... 51. 17.... 52. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje... 53. 18.... 54. Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų)... 55. 19.... 56. Vartojimo kredito įstatyme (nuo 2016 m. vasario 1 d. įsigaliojusi įstatymo... 57. 20.... 58. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors nutarties 19 punkte... 59. 21.... 60. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys susitarė dėl 163,10 proc. bendros... 61. 22.... 62. Ieškovė prašė teismo priteisti 289,42 Eur pelno palūkanų, tačiau... 63. 23.... 64. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 66. 24.... 67. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovo ieškovei priteisė 9,41 Eur... 68. 25.... 69. Ieškovės apeliacinį skundą patenkinus 81 proc. ((233,21*100)/289,42), iš... 70. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 71. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą už... 72. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“ (įmonės kodas... 73. Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 74. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“ (įmonės... 75. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....