Byla e2-30396-433/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eilorita“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Eilorita“ 663,83 Eur skolą, 119,58 Eur palūkanas ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas. Ieškovė nurodo, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2008 m. rugpjūčio 6 d. priėmė įsakymą Nr. 2.3 – 10151-01 „Dėl Valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies išnuomojimo UAB „Eilorita“. Tarp Lietuvos Respublikos valstybės atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos (nuomotojo) ir UBA „Eilorita“, įmonės kodas: 123943687 (nuomininko) 2008 m. rugpjūčio 11 d. buvo sudaryta Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2008-73. Sutarties 1 punkte nurodyta, jog, Lietuvos Respublikos valstybės atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-07-06 įsakymu Nr. 2.3-10151-01, išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja 581 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 2319 kv. m. ploto žemės sklype ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). Minėtos Valstybinės žemės nuomos sutarties 9 p. nuomininkas įsipareigojo laiku mokėti žemės nuomos mokestį, tačiau atsakovas tinkamai nevykdė prisiimto įsipareigojimo, dėl to susidarė 663,83 Eur įsiskolinimas už žemės nuomą. Atsakovui nemokant žemės nuomos mokesčio, buvo paskaičiuotos 119,58 Eur palūkanos.

4Iš byloje esančios 2018 m. rugpjūčio 6 d. teismo pažymos matyti, kad atsakovui siųsto ieškinio su priedais egzemplioriai 2018 m. rugpjūčio 9 d. buvo įteikti atsakovo buveinės adresu buvusiam įgaliotam asmeniui – direktoriui J. G., kas reiškia, jog minėti procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintos juridiniams asmenimis adresuotų dokumentų įteikimo tvarkos (CPK 123 straipsnio 2 dalis, 5 dalis).

5Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 2.3 – 10151-01 „Dėl Valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies išnuomojimo UAB „Eilorita“, tarp Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos (nuomotojo), ir UBA „Eilorita“ (nuomininko) 2008 m. rugpjūčio 11 d. pasirašytos Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2008-73 pagrindu, atsakovui buvo išnuomota 581 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti 2319 kv. m. ploto žemės sklype ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). Atsakovas įsipareigojo mokėti pasirašytoje sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį.

9Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad pajamos gautos už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, sudaro savivaldybių finansinius išteklius. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pajamos, gautos už išnuomotą ar suteiktą naudotis valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, sudaro savivaldybių biudžetų pajamas. Taigi teisės aktų nustatyta tvarka paskaičiuotą nuomos mokestį už nuomojamą žemės sklypą, atsakovas privalėjo mokėti Vilniaus miesto savivaldybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.6 punktas nustato, kad valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos. To paties nutarimo 1.4 punkte nustatyta, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba, apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovas pilnai nesumokėjo žemės nuomos mokesčio už 2011-2017 metus, todėl susidarė 663,83 Eur įsiskolinimas. Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovė 2018 m. liepos 19 d. gavo atsakovo UAB „Eilorita“ 2018 m. liepos 13 d. raštą, kuriuo prašoma perskaičiuoti valstybinės žemės nuomos mokestį atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. rugpjūčio 11 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje Nr. N01/2008-73 buvo nustatyta, kad ši nuomos sutartis galioja ne ilgiau, kaip iki 2016 m. spalio 15 d. Atsižvelgdama į tai, ieškovė perskaičiavo atsakovo valstybinės žemės nuomos mokesčio prievoles už 2016 m. lapkričio – gruodžio mėn. ir 2017 m. mokestinius laikotarpius, t. y. už laikotarpį einantį po valstybinės žemės nuomos sutarties pabaigos. Pažymėtina, kad minima valstybinės žemės nuomos sutartis nėra išregistruota iš Nekilnojamojo turto registro, todėl atsakovas privalo mokėti žemės nuomos mokestį kaip faktinis žemės sklypo naudotojas. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartinę prievolę, dėl ko nesumokėtas 663,83 Eur nuomos mokestis priteisiamas iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.545 straipsnio 1 dalis, 6.552 straipsnio 2 dalis).

11Pagal CK 6.261 straipsnį praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais. Dėl šios priežasties tenkinamas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 5 proc. dydžio metines palūkanas, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2018 m. liepos 31 d., kurios iš viso sudaro 119,58 Eur.

12Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 783,41 Eur priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovui esant atleistam nuo žyminio mokesčio ir ieškinį patenkinus visiškai, į valstybės biudžetą iš atsakovo priteisiamos 21,58 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 18,00 Eur žyminis mokestis ir 3,58 Eur teismo patirtos pašto išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Eilorita“, juridinio asmens kodas 123943687, ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas 111109233, naudai: 663,83 Eur (šešių šimtų šešiasdešimt trijų eurų, 83 ct) skolą, 119,58 Eur (vieno šimto devyniolikos eurų, 58 ct) palūkanas ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už bendrą priteistą sumą (783,41 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Eilorita“, juridinio asmens kodas 123943687, 21,58 Eur (dvidešimt vieno euro, 58 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB Luminor Bank banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

18Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai