Byla 2A-39-513/2012
Dėl delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Audriaus Saulėno ir Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo DNSB „Gulbė“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-22 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. Š. (V. Š.) ieškinį atsakovui DNSB „Gulbė“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo DNSB „Gulbė“ 1 464 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-22 sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo DNSB „Gulbė“ 1 464 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme – 2010-09-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt žyminio mokesčio, 800 Lt atstovavimo išlaidų ieškovui V. Š.. Teismas nurodė, kad ieškovas suteikė atsakovui paslaugas, atsakovas jas gavo, tačiau savo prievolės neįvykdė, už suteiktas paslaugas ieškovui laiku nesumokėjo. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.), todėl vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties 2.5 punktu, kur numatyta, kad atsakovas įsipareigoja mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4Apeliaciniu skundu atsakovas DNSB „Gulbė“ prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-22 sprendimą dalyje dėl 0,2 procento dydžio delspinigių, sumažinant iki 0,02 procento dydžio, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, kuria pripažįstama, jog 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per didelės netesybos. Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Ieškovo ieškinyje prašomos priteisti 0,2 procentų dydžio delspinigiai yra neproporcingai dideli.

5Apeliacinis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas su ieškovu 2009-04-01 sudarė statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovo naudai atlikti statybos remonto darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (Statybų rangos sutarties 2.1 – 2.5 p.). Atsakovas tik iš dalies apmokėjo už atliktus darbus, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad dėl sutarties nevykdymo yra kaltas atsakovas, remdamasis 2009-04-01 Statybų rangos sutarties 2.5 p. nusprendė, jog atsakovas turi sumokėti ieškovui 0,2 procento dydžio delspinigius (1 464 Lt).

8Atsakovas DNSB „Gulbė“ apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo priteistų delspinigių dydį.

9Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybų (delspinigių) teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Kolegija pažymi, kad netesybos (delspinigiai) atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Įstatymuose nedetalizuojama, koks netesybų dydis gali būti laikomas protingu. Teismas turi teisę sumažinti tiek pagal sutartį, tiek pagal įstatymą atsiradusias netesybas. Spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti netesybas (delspinigius) pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, teismas turi atsižvelgti į netesybų paskirtį, sistemiškai taikyti teisės normas, reglamentuojančias prievolių termino praleidimo teisines pasekmes, ir vadovautis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, kurie reikalauja, kad priteistinos netesybos turi būti protingos.

10Pagal šalių sudarytos 2009-04-01 statybų rangos sutarties, kuria atsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti per 10 kalendorinių dienų po darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 punktą, atsakovas laiku neatsiskaitęs už paslaugas nustatytu terminu, už kiekvieną pavėluotą dieną moka ieškovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovas neginčija, kad praleido sutartyje nustatytą terminą prievolei įvykdyti, byloje taip pat nėra ginčo dėl atsakovo prievolės mokėti netesybas, tačiau atsakovas nesutinka su mokėtinų delspinigių dydžiu ir prašo jį sumažinti.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų balansą ir jis turi pakeisti netesybų dydį tais atvejais, kai nuostolių dydį reikia mažinti. Pagal teismų praktiką, priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Pagal minėtą teisės normą, kuri sistemiškai taikoma su CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, netesybų mažinimo pagrindai yra du: 1) jeigu netesybos neprotingai didelės; 2) jeigu įvykdyta dalis prievolės. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Valstybės įmonė Valstybės turto fondas v. UAB ,, Bartašiškės“, bylos Nr. 3K-3-757/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje L. A. D. v. GNSB ,,Krantas-2“, bylos Nr. 3K-3-721/2002).

12Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl ieškovo reikalaujamo 0,2 procento dydžio delspinigių, konstatuodamas tik, kad prievolė sumokėti ieškovui netesybas atsakovui numatyta statybų rangos sutarties 2.5 punktu. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia teismo vertinimu. Aplinkybė, jog šalių 2009-04-01 pasirašytos statybų rangos sutarties 2.5 punktas numatė 0,2 procento dydžio delspinigius, nėra pagrindas atmesti atsakovo prašymą dėl delspinigių mažinimo. Atsakovo žinojimas apie netesybų dydį ir sutikimo su juo buvimas neužkerta kelio jų mažinimui teismine tvarka, nustačius įstatyme įtvirtintus pagrindus. CK 6.258 straipsnio 3 dalis, 6.73 straipsnio 2 dalis numato teismui galimybę mažinti netesybas, kurios sutarties sudarymo metu buvo abiem šalims žinomos, teisėtai nustatytos ir dėl kurių jos išreiškė savo valią.

13Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovė, nors ir pavėluotai, sutartį yra visiškai įvykdęs. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas yra verslininkas, atsakovė yra daugiabučių namų savininkų bendrija, dalis jos buhalterinių dokumentų, tarp jų ir 2009 m. pirkimo dokumetai buvo paimta ENTS tyrėjos baudžiamojoje byloje ( b. l. 52-54). Byloje nėra duomenų, kad dėl atsakovo pavėluotos prievolės įvykdymo ieškovui būtų atsiradę nuostolių ar kitų neigiamų padarinių. Kaip minėta, pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, žemiausioji netesybų mažinimo riba – jos neturi būti mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo jis patyrė konkretaus dydžio nuostolius (CPK 178 straipsnis).

14Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių 2009-04-01 sudaryta statybų rangos sutartimi nustatyti delspinigiai yra pernelyg didelės netesybos, neatitinkančios teismų praktikos, prieštaraujančios pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, todėl pirmosios instancijos teismo priteisti delspinigiai mažintini iki 146,40 Lt, kas sudaro 0,02 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas sumažinant iš atsakovo DNSB „Gulbė“ ieškovui V. Š. priteistinus delspinigius iki 146,40 Lt (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taip pat keistas šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas turėjo 1 217 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4, 15–16, 41, 43–44) atsakovė – 500 Lt (b. l. 63). Pakeitus sprendimą tenkintinų reikalavimų procentas tapo 10, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 121,70 Lt bylinėjimosi išlaidų dalis, o iš ieškovo atsakovei – 450 Lt.

16Paduodamas apeliacinį skundą apeliantas sumokėjo 67 Lt žyminį mokestį, šios teismo išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 79 str. 1 d., 93 str. 1 d., b. l. 80).

17Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-22 sprendimą pakeisti.

19Iš atsakovo DNSB „Gulbė“ ieškovo V. Š. naudai priteistus delspinigius sumažinti iki 146,46 Lt, bylinėjimosi išlaidas – iki 121,70 Lt.

20Priteisti iš V. Š. 450 Lt bylinėjimosi išlaidų DNSB „Gulbė“.

21Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš V. Š. DNSB „Gulbė“ naudai 67 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos tesime.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo DNSB „Gulbė“ 1 464 Lt... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-22 sprendimu ieškinį tenkino... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas DNSB „Gulbė“ prašo pakeisti Klaipėdos... 5. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 6. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas su ieškovu 2009-04-01 sudarė... 8. Atsakovas DNSB „Gulbė“ apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos... 9. Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta... 10. Pagal šalių sudarytos 2009-04-01 statybų rangos sutarties, kuria atsakovas... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 12. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl ieškovo... 13. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovė, nors ir pavėluotai,... 14. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 15. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas... 16. Paduodamas apeliacinį skundą apeliantas sumokėjo 67 Lt žyminį mokestį,... 17. Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-22 sprendimą pakeisti.... 19. Iš atsakovo DNSB „Gulbė“ ieškovo V. Š. naudai priteistus delspinigius... 20. Priteisti iš V. Š. 450 Lt bylinėjimosi išlaidų DNSB „Gulbė“.... 21. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 22. Priteisti iš V. Š. DNSB „Gulbė“ naudai 67 Lt bylinėjimosi išlaidų...