Byla 2A-635-395/2010
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės, Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, šalių atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Elektrotinklas“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5172-179/2009 pagal ieškovo UAB „Eugensa“ ieškinį atsakovui UAB „Elektrotinklas“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13679,69 Lt įsiskolinimą už parduotas prekes, 3698,43 Lt delspinigių ir 15,21 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2006-10-13 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 56-06 ieškovas pardavė atsakovui kabelinę produkciją. Pagal minėtos sutarties 1.1.2 p. atsakovui buvo nustatytas 30 dienų mokėjimo atidėjimas nuo prekių pateikimo pirkėjui ir sąskaitos faktūros išrašymo momento. Atsakovas neatsiskaitė už jam parduotas prekes pagal 2008-03-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 8000601 1779,15 Lt sumai, pagal 2008-04-02 PVM sąskaitą –faktūrą Nr. 8000625 528,64 Lt sumai, pagal 2008-04-03 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 8000634 5071,64 Lt sumai, pagal 2008-04-15 PVM sąskaitos – faktūrą Nr. 8000708 3509,32 Lt sumai, pagal 2008-04-22 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 8000754 2790,94 Lt sumai. Pagal sutarties 4.1 p., jeigu pirkėjas be pagrindo vienašališkai praleidžia sutartyje numatytus terminus apmokėjimui, jis moka pardavėjui 0,06 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Pagal 2009-01-23 PVM sąskaitą faktūrą Nr. EUG005 delspinigiai sudarė 3698,43 Lt. 2009-01-23 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą dėl įsiskolinimo sumokėjimo, tačiau atsakovas iki šiol savo įsipareigojimų ieškovui neįvykdė.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino pilnai, priteisė iš atsakovo UAB „Elektrotinklas“ ieškovui UAB „Eugensa“ 13679,69 Lt įsiskolinimą už parduotas prekes, 3698,43 Lt delspinigių, 15,21 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2009-10-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 521,34 Lt žyminio mokesčio ir 2400,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti, ir valstybei 11,35 Lt turėtų pašto išlaidų. Teismas laikė, kad ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovė ieškovės pateiktos sąskaitos faktūros neapmokėjo, todėl pagrindinį 13679,69 Lt įsiskolinimą priteisė iš atsakovės ieškovės naudai (CK 6.344 str. 1 d.). Taip pat nurodė, kad pagal sutartį už laikotarpį nuo 2008-02-27 iki 2008-04-22 susidarė 3698,43 Lt priskaičiuotų delspinigių. Pagal prievolę atsakovas privalo sumokėti už šešis mėnesius praterminavus sumokėti skolą priskaičiuotus delspinigius (CK 6.256 str.). Įgyvendinant 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2000/35 EB, nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs 2003 m. gruodžio 9 d. LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau įstatymas) numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Vadovaudamasis CK 6.37 str. bei minėto įstatymo normomis, teismas taip pat priteisė ieškovui 15,21 proc. (8,21 proc.+7) metinių palūkanų.

5Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą pakeisti, sumažinant delspinigių sumą iki 370 Lt, palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iki 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, taip pat sumažinant iki 1000 Lt išlaidas už advokato teisines paslaugas; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

61. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš atsakovo 3698,43 Lt delspinigių, kurie yra paskaičiuoti po 0,2% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną. Tačiau pagal susiklosčiusią teismų praktiką pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 % dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (LAT 2005-09-12 nutartis Nr. 3K-3-394/2005, 2006-03-06 nutartis Nr. 3K-3-173/2006, 2006-04-12 nutartis Nr. 3K-3-269/2006). Teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. Todėl apelianto nuomone, įvertinus išdėstytas aplinkybes bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu priteisti delspinigiai turėtų būti mažintini iki 0,02%, t.y. iki 370 Lt.

72. Apeliantas nesutinka su prašoma priteisti metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo dydžiu. CK 6.210 str. 1 d. ir 6.37 str. 1 d. numato pareigą terminą įvykdyti prievolę praleidusiam skolininkui mokėti 6 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo tarpu teismas pagal ieškovo reikalavimą priteisė palūkanas, vadovaudamasis LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą. Minėtas įstatymas numato kintamas palūkanas, kurios gali būti skaičiuojamos tik pagal esamą VILIBOR palūkanų normą, taigi palūkanų normos į priekį, nežinant būsimos VILIBOR palūkanų normos, nustatyti nėra galimybės. Ieškovas, prašydamas priteisti palūkanas, apskaičiuotas pagal šiuo metu galiojančią VILIBOR palūkanų normą, kuri yra kintama, iškreipia įstatymo reikalavimą priteisti procesines palūkanas į priekį, t.y. nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, apelianto nuomone, ieškovo reikalavimas priteisti 15,21 proc. palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra nepagrįstas.

83. Pirmosios instancijos teismo priteista 2400 Lt suma advokato teisinėms paslaugoms apmokėti yra pernelyg didelė, neatitinkanti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų, ginčo esmės bei bylos sudėtingumo. Apelianto nuomone, įvertinus tai, kad byla nėra sudėtinga, ji buvo išnagrinėta per vieną teismo posėdį, atsakovas su ieškinio reikalavimu dėl įsiskolinimo dydžio sutiko, suma advokato teisinėms paslaugoms atlyginti turėtų būti sumažinta iki 1000 Lt.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

101. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo pripažinti, kad šalių sutarto dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl juos mažinti nėra pagrindo. Delspinigių dydis buvo sutartas abiejų sutarties šalių - privačių ūkio subjektų, laisva valia. Pagal sutarčių laisvės principą šalys laisva valia gali susitarti dėl visko, kas neprieštarauja įstatymams. Delspinigių dydžio keitimas vienos šalies reikalavimu teismine tvarka galimas tik konstatavus akivaizdų pranašumo suteikimą vienai šaliai nustatant neprotingai dideles netesybas. Pagal Sutarties sąlygas abi šalys viena kitai nustatė analogiškas netesybas (po 0,.06 proc.) už netinkamą įsipareigojimų vykdymą.

112. Atsakovas pagal CK 6.37 str. privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendinio visiško įvykdymo. Įgyvendinant 2000 m.birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr.2000/35 EB, nuo 2004 m. gegužės l d. įsigaliojęs 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius- vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (įstatymo 2 straipsnio 3 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Vadovaudamasis CK 6.37 str. bei minėto įstatymo normomis, ieškovas prašė priteisti 15,21% ( 8.21% + 7) (įstatymo 3 str.4 d.) dydžio palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mažinti įstatymo nustatytas palūkanas nėra teisinio pagrindo.

123. Teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo 2400 Lt už advokato teikiamas paslaugas UAB „Eugensa“, kadangi advokatas ruošė ieškinį teismui dėl skolos priteisimo bei dalyvavo teismo posėdžiuose. Sumokėtas advokatui mokestis atitinka rekomenduotiną užmokestį pagal Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85.

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

15Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, tinkamai šalims paskirstė įrodinėjimo naštą, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir dėl jų padarė pagrįstas išvadas, šias išvadas tinkamai motyvavo ir argumentavo (CPK 185 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių 2006-10-13 buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 56-06p (b. l. 3-4), pagal kurią UAB „Eugensa” pardavė pirkėjui, t. y. apeliantui, elektros prekes, už kurias šalys susitarė atsiskaityti aukščiau paminėtos sutarties 1.1.-2.4 punktuose nustatyta tvarka. Atsakovo skolą bei jo vienašališką sutarties nevykdymo faktą patvirtina bylos medžiagoje esantys PVM sąskaitų- faktūrų bei įsiskolinimo akto Nr. 5 duomenys (b. l 5-12, 46-51), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog dėl sutartinių prievolių nevykdymo kaltas atsakovas ir patenkino ieškinį CK 6.344 straipsnio 1 dalies pagrindu.

17Konstatuodama pagrindinio apelianto įsiskolinimo priteisimo pagal UAB „Eugensa“ ieškinį teisėtumą, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo sutartinius delspinigius pagal neįvykdytą apelianto prievolę, nes akivaizdu, kad atsakovas nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nei vėliau, nepateikė jokių įrodymų, kad sutartinės netesybos būtų aiškiai per didelės arba prievolė būtų gera valia iš dalies apelianto įvykdyta. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos” (CK 6.37 straipsnio 2 dalis ) arba „neprotingai didelės netesybos” nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės nustato ir juos vertina netesybas priteisiantys teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausias Teismas, kurio pareiga - formuoti vieningą praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriau patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

18Nagrinėjamoje ginčo byloje šalys susitarė dėl netesybų formos ir dydžio neįvykdžius prievolių konkrečiais terminais. Byloje taip pat nenustatyta pagrindų, suteikiančių teisę teismui mažinti šalių sulygtas netesybas bei nekonstatuota, kad jos būtų neprotingai didelės atsižvelgus į faktines bylos aplinkybes, todėl kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CK 6.37 straipsnio 1 dalies ir CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatų, patenkindamas ieškinį pilnai.

19Tuo pačiu kolegija pažymi, jog nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas priteisė iš apelianto ieškovui pernelyg didelį atlyginimą už advokato suteiktas paslaugas, nes jos neviršija LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisto užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatytų įkainių ir neprieštarauja CPK 98 straipsnio nuostatoms.

20Atsižvelgiant į aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jis paliktinas nepakeistu, o atsakovo UAB „Elektrotinklas” apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

22Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 13679,69 Lt įsiskolinimą už... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m.... 6. 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš atsakovo... 7. 2. Apeliantas nesutinka su prašoma priteisti metinių palūkanų nuo bylos... 8. 3. Pirmosios instancijos teismo priteista 2400 Lt suma advokato teisinėms... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį... 10. 1. Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo pripažinti, kad šalių sutarto... 11. 2. Atsakovas pagal CK 6.37 str. privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio... 12. 3. Teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo 2400 Lt už advokato teikiamas... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro faktinis ir teisinis... 15. Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių 2006-10-13 buvo sudaryta pirkimo... 17. Konstatuodama pagrindinio apelianto įsiskolinimo priteisimo pagal UAB... 18. Nagrinėjamoje ginčo byloje šalys susitarė dėl netesybų formos ir dydžio... 19. Tuo pačiu kolegija pažymi, jog nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, teisėjų... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti...