Byla 2-3651-577/2013
Dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų civilinių bylų Nr. 2-3651-577/2013 ir Nr. 2-3652-653/2013 sujungimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų civilinių bylų Nr. 2-3651-577/2013 ir Nr. 2-3652-653/2013 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič kreipėsi į Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydama spręsti jos nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3651-577/2013 ir teisėjos Jelenos Šiškinos nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3652-653/2013 sujungimo klausimą. Nurodė, kad atsakovai D. S. ir E. V. triplike pateikė prašymą civilinę bylą Nr. 2-3651-577/2013 prijungti prie civilinės bylos Nr. 2-3652-653/2013, kadangi joje reikalavimų apimtis yra platesnė, o reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2010-05-03 jachtos pirkimo-pardavimo sandorį yra pagrindinis.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-3651-577/2013 pagal ieškovo BUAB „Dargis“ ieškinį atsakovams E. V. ir D. S. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Ieškovas teismo prašo pripažinti negaliojančiais tarp ieškovo BUAB „Dargis“ ir atsakovo E. V. 2010-06-29 sudarytą skolų suderinimo aktą bei tarp ieškovo BUAB „Dargis“ ir atsakovo D. S. 2011-11-18 sudarytą skolų suderinimo aktą nuo jų sudarymo momento, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo E. V. 40 000 Lt, o iš atsakovo D. S. 172 640 Lt sumą ieškovo BUAB „Dargis“ naudai. Ieškovas nurodo, kad 2010-06-29 ieškovas, atsakovas E. V. ir bendrovė D&A Classicboats Ltd, atstovaujama direktoriaus E. V., atsižvelgdami į tai, kad D&A Classicboats Ltd yra skolinga ieškovui 215 500 EUR pagal ieškovo išrašytą 2010-06-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0000185, o ieškovas yra skolingas atsakovui E. V. 11 584,80 EUR, atliko ieškovo skolos atsakovui E. V. įskaitymą, dėl ko bendrovė D&A Classicboats Ltd liko skolinga ieškovui 203 915,20 EUR. 2011-11-18 ieškovas, atsakovas D. S. ir bendrovė D&A Classicboats Ltd, atstovaujama direktoriaus E. V., atsižvelgdami į tai, kad D&A Classicboats Ltd yra skolinga ieškovui 173 500 EUR pagal ieškovo 2010-06-29 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0000185, o ieškovas pagal 2009-05-12 paskolos sutartį yra skolingas atsakovui D. S. 50 000 EUR, atliko ieškovo skolos atsakovui D. S. įskaitymą, dėl ko ieškovas neliko skolingas atsakovui D. S.. Atsakovai, atsikirsdami į ieškinio reikalavimus, nurodė, kad 2009-05-12 atsakovas D. S. sudarė paskolos sutartį su BUAB „Dargis“ dėl 50 000 EUR paskolos, kurios tikslinė paskirtis – laivo (jachtos) statybai. 2010 m. balandžio mėn. BUAB „Dargis“ direktorius nurodė, kad ieško pirkėjo jachtai, todėl buvo sutarta, kad jachtą įsigys atsakovų įkurta bendrovė D&A Classicboats Ltd , o atsakovo D. S. 50 000 EUR paskola bus užskaityta kaip D&A Classicboats Ltd dalinis mokėjimas už jachtą. Pasiekus susitarimą, atsakovas E. V. 2010-04-06 ir 2010-04-13 mokėjimo pavedimais pervedė 40 000 Lt sumą BUAB „Dargis“ kaip mokėjimo avansą už įsigyjamą jachtą. 2010-05-03 buvo pasirašyta jachtos pirkimo-pardavimo sutartis ir tuo pagrindu sudaryti skolų suderinimo aktai, kuriuos ginčija ieškovas.

6Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-3652-653/2013 pagal ieškovo BUAB „Dargis“ ieškinį atsakovams D&A Classicboats Ltd ir D. V. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Ieškovas teismo prašo pripažinti negaliojančiu ieškovo BUAB „Dargis“ ir atsakovo D&A Classicboats Ltd 2010-05-03 sandorį dėl jachtos perleidimo ir taikyti restituciją – grąžinti jachtą ieškovo nuosavybėn, priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo patirtus nuostolius – negautą pelną už suteiktas paslaugas, naudojant jachtą. Ieškovas nurodo, kad jachtos kaina buvo sumažinta du kartus – 2010-06-29 ir 2011-11-18, ir parduota už žymiai mažesnę nei rinkos kaina. Atsakovas D. V., atsikirsdamas į ieškinį, teigia, kad E. V. ir D. S. pasiūlė ieškovui imtis aktyvių veiksmų ir vykdyti jachtos pardavimą užsienio rinkose. Įsteigus D&A Classicboats Ltd, su juo buvo sudaryta jachtos pirkimo-pardavimo sutartis, o jachtos kaina sumažinta, įskaičius E. V. ir D. S. kreditorinius reikalavimus, todėl atsakovas D. V. prašo teismo įtraukti E. V. ir D. S. į bylą trečiaisiais asmenimis.

7Susipažinus su civilinių bylų medžiaga, konstatuotina, kad abi bylos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Atsižvelgiant į ieškiniuose ir atsikirtimuose nurodomas aplinkybes, bylose nustatinėtinos ir vertintinos tos pačios faktinės aplinkybės. Įskaitymo teisėtumo klausimas susijęs su jachtos pirkimo-pardavimo aplinkybėmis, kas leidžia teigti, jog bylų išnagrinėjimas skyrium yra negalimas. Abiejose bylose spręstina, ar ieškovas BUAB „Dargis“ gali ginčyti sandorius actio Pauliana pagrindu, jachtos pirkimo-pardavimo aplinkybės, iš kurių seka įskaitymo teisėtumo klausimas. Bylų nagrinėjimo stadija visiškai sutampa, todėl bylų sujungimas leis greičiau ir teisingai išnagrinėti tarp šalių kilusius ginčus vienu metu vienoje byloje. Įvertinus tai, kad ieškiniai teisme gauti tą pačią dieną, tačiau reikalavimas dėl jachtos pirkimo-pardavimo sutarties yra pirminis, civilinė byla Nr. 2-3651-577/2013 prijungtina prie civilinės bylos Nr. 2-3652-653/2013 ir perduotina nagrinėti teisėjai Jelenai Šiškinai.

8Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

9Sujungti civilines bylas, civilinę bylą Nr. 2-3651-577/2013 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00450-2013-0) prijungiant prie civilinės bylos Nr. 2-3652-653/2013 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00451-2013-1), ir perduoti nagrinėti teisėjai Jelenai Šiškinai.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai