Byla 2-125-258/2008

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, sekretoriaujant Eglei Čeponienei, dalyvaujant ieškovei V. M., ieškovės atstovui adv. Pauliui Bružui, atsakovo atstovui Raimundui Šlepikui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovui UAB „Saulės dovanos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė V. M. kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Saulės dovanos“ 187 056 Lt. laiku nesumokėtos sumos, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2006-04-14 sudarė su atsakovu žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). Sutartyje nustačius, kad žemės sklypo pardavimo kaina yra 490 000 Lt, atsakovas įsipareigojo šią sumą sumokėti ieškovei dalimis per tris kartus. Ieškovė nurodė, kad sutarties pasirašymo dieną atsakovas sumokėjo 60 000 Lt, 2006-10-02 – 230 000 Lt ir tą pačią dieną priėmimo – perdavimo aktu ieškovė perdavė atsakovui minėtą žemės sklypą. Atsakovui nesumokėjus likusios 200 000 Lt sumos, 2006-11-21 ieškovė ir atsakovas sudarė papildomą susitarimą, kuriuo atsiskaitymo terminas buvo pratęstas iki 2007-03-01. Tačiau iki papildomai nustatytos datos atsakovas ieškovei sumokėjo tik 10 000 Lt. Ieškovė nurodė, kad dėl šios priežasties, 2007-05-21 buvo sudarytas dar vienas papildomas susitarimas, kuriuo atsakovas įsipareigojo sumokėti likusią 190 000 Lt sumą iki 2007-09-01, tačiau 2007-09-21 bankiniu pavedimu sumokėjo tik 5000 Lt. Ieškovės teigimu, likusios 185 000 Lt sumos atsakovas nesumokėjo, į ieškovės žodinius reikalavimus nereagavo ir jokių svarbių pateisinamų priežasčių nenurodė, o vėliau apskritai atsisakė bendrauti.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovas UAB „Saulės dovanos“ ieškinį pripažįsta. Atsiliepime nurodo, kad iš esmės sutinka su ieškinyje išdėstytomis aplinkybėmis, tačiau pažymi, kad kai kurie ieškovės teiginiai neatitinka tikrovės. Atsakovas nesutinka su ieškovė išdėstytais argumentais, neva atsakovas į ieškovės žodinius reikalavimus sumokėti trūkstamą sandorio kainą nereagavo ir neinformavo apie jokias pateisinamas priežastis. Atsakovas atsiliepime pabrėžia, kad kaip tik jau vien sudaryti du papildomi susitarimai, kuriais šalys sutarė atidėti trūkstamos sandorio kainos sumokėjimą, rodo, kad atsakovas geranoriškai ieškojo būdų, kaip atsiskaityti su ieškove. Atsakovo teigimu, taip pat žodžiu ieškovei buvo nurodyta ir priežastis, dėl kurios taip ilgai buvo delsiama atsiskaityti pagal sandorį., t.y. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai vilkinant tvirtinti teritorijos prie ( - ) detaliojo plano koncepciją ir atsakovo parengtą 46,43 ha teritorijos ( - ), Vilniaus m. savivaldybės detalųjį planą, atsakovui ėmė trūkti pajamų, reikalingų atsiskaitymui.

4Ieškinys tenkintinas.

5Nustatyta, kad 2006-04-14 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis) (b.l. 5-10) ieškovė ir atsakovas susitarė dėl 24 500 kv. m. ploto žemės sklypo (( - ) pirkimo- pardavimo. Sutartyje šalys nustatė, kad minėto žemės sklypo kaina yra 490 000 Lt (Sutarties 2.1. p.), iš kurių 60 000 Lt pagal Sutarties 2.1.1. p. ieškovė gavo iš atsakovo prieš pasirašant šią Sutartį, 230 000 Lt atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei iki 2006-07-30 (Sutarties 2.1.2. p.), o likusius 200 000 Lt – iki 2006-10-31 (Sutarties 2.1.3. p.). Ieškovės pateiktas 2006-10-02 Priėmimo-perdavimo aktas patvirtina, kad ieškovė iš atsakovo gavo minėtus 230 000 Lt ir perdavė atsakovui žemės sklypą (b.l. 11). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2006-11-21 šalys sudarė papildomą susitarimą (b.l. 12), kuriuo atsiskaitymo terminas buvo pratęstas iki 2007-03-01, kadangi likusios 200 000 Lt sumos atsakovas ieškovei iki 2006-10-31, kaip nustatyta Sutarties 2.1.3. p., nesumokėjo. Atsakovas ieškovei iki papildomai nustatytos datos pervedė tik 10 000 Lt, dėl to 2007-05-21 buvo sudarytas dar vienas papildomas susitarimas (b.l. 13), kuriuo likusią 190 000 Lt sumą atsakovas įsipareigojo sumokėti iki 2007-09-01. Byloje pateiktas banko išrašas patvirtina, kad atsakovas ieškovei 2007-09-21 pavedimu sumokėjo tik 5000 Lt (b.l. 16), tokiu būdu likdamas skolingas ieškovei 185 000 Lt.

6Pagal CK 6.2 str., prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Kiekviena iš šalių sutartį (sandorį) privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.), vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas įstatymas draudžia (CK 6.59 str.), nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią (CK 6.189 str.). Atsakovas nepateikė teismui įrodymų (CPK 178 str.), jog laiku sumokėjo trūkstamą sandorio kainą, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio, nenuginčijo, su ieškiniu sutiko. Tokiu būdu, remiantis CK 6.38 str., 6.63 str., iš atsakovo priteistina 185 000 Lt skolos.

7Šalys įstatymo reikalaujama forma – raštu susitarė dėl netesybų, Sutarties 2.5 p. numato sutartinius delspinigius, t.y. atsakovui visiškai ar iš dalies neįvykdžius bent vieno Sutarties 2.1. p. numatyto įsipareigojimo ieškovei, atsakovas įsipareigoja už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną sumokėti 0,02 procentus delspinigių nuo delsiamos mokėti pinigų sumos, todėl ieškovei iš atsakovo priteistini ir delspinigiai po 0,02 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną – 2 056 Lt (CK 6.72 str., 6.73 str. 1 d.), o iš viso įsiskolinimo su delspinigiais priteistina 1 87 056 Lt.

8Be to, įstatymas numato kreditoriui teisę už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą prašyti priteisti iš skolininko ir įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, tokį reikalavimą ieškovas pareiškė, todėl iš atsakovo nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteistinos ir 5 procentų dydžio palūkanos (CK 6.37 str.2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Sutinkamai su CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 92 str. iš atsakovo ieškovei priteistina 4 741,12 Lt žyminio mokesčio, 2 000 Lt teisinei pagalbai apmokėti ir 11,05 Lt išlaidų į valstybės biudžetą, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

10Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

11Ieškovės V. M. ieškinį atsakovui UAB „Saulės dovanos“ dėl skolos priteisimo tenkinti pilnai.

12Priteisti iš UAB „Saulės dovanos“ ieškovės V. M. naudai 185 000 Lt įsiskolinimo, 2 056 Lt delspinigių, iš viso: 187 056 Lt.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Saulės dovanos“ ieškovės V. M. naudai 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2007-10-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Saulės dovanos“ 4 741,12 Lt žyminio mokesčio, 2 000 Lt teisinei pagalbai V. M. naudai, 11,05 Lt išlaidų į valstybės biudžetą, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. .

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai