Byla B2-1297-258/2014
Dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia, bankroto procedūros metu nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios UAB „GP Didmena“ bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia, bankroto procedūros metu nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo,

Nustatė

32012-04-12d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi „GP Didmena“ (įm. kodas 302509337) iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

4Vilniaus apygardos teismo 2012-11-13 d. nutartimi „GP Didmena“ pripažinta bankrutavusi, paskelbta likviduojama, patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai. 2012-12-05 kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas patikslintas, bendra teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma 75 154,69Lt.

5Bankroto administratorius pateikė prašymą dėl įmonės pabaigos, nurodė, kad 2014-07-31 pakartotinio BUAB „GP Didmena“ kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl bendrovės veiklos pripažinimo pasibaigusia. Bankroto administratorius taip pat nurodė, jog visi veiksmai, susiję su BUAB „GP Didmena“ bankroto procedūra yra baigti.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 32 str. 4 d. numatyta, kad po to kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kaip matyti iš bankroto administratoriaus ataskaitos (2t. b.l.123-31,105-108) , iškėlus įmonei bankroto bylą, pinigų likutis banko sąskaitose buvo 10 00Lt. Iš debitoriaus išieškota99,95Lt suma. Kito turto ir debitorinių įsiskolinimų nebuvo nustatyta. Bankroto proceso metu gautos lėšos panaudotos bankroto administravimo išlaidoms padengti. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014-08-25d. pažyma Nr. VR-14.6-1289 (2t. b.l.214) tvirtina, kad agentūra neturi duomenų apie BUAB „GP Didmena“ sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį ar gruntą. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvada, jog nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūra baigta, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos.

8Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartimis patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai bankroto procedūros metu nebuvo tenkinami, teismas neturi teisinio pagrindo tvirtinti tai, kas jau įsiteisėjusiomis teismo nutartimis buvo patvirtinta, todėl reikalavimas patvirtinti BUAB „GP Didmena“ bankroto procedūros metu nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, netenkinamas.

9Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str. 270 str., teismas,

Nutarė

10Pripažinti bankrutavusios „GP Didmena“ (į.k. 302509337) pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti iš juridinių asmenų registro.

11Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai