Byla 2-976-531/2012
Dėl įsiskolinimo priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas”, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, įm.k. 124926897, a.s. ( - ) AB SEB banke, ieškinį atsakovui D. Š. (D. Š.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl įsiskolinimo priteisimo,-

Nustatė

32006 m. lapkričio 14 d. tarp ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ir atsakovo D. Š. buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. KBM6111402P, 2007 m. spalio 11 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. KNK7101189PA, pagal kurias UAB „SNORO lizingas“ suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudoti UAB „SNORO lizingas“ priklausančias prekes. Atsakovas įsipareigojo už šias prekes mokėti UAB „SNORO lizingas“ pagal sutartyse nurodytą mokėjimo grafiką. Savo duotų įsipareigojimų lizingo kompanijai atsakovas nevykdė, todėl 2008 m. rugsėjo 30 d., 2008 m. spalio 28 d. ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo, tačiau atsakovas ir toliau įsipareigojimų nevykdė.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 2323,77 Lt mokėtinų įmokų ir 988,76 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui D. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2012 m. spalio 8 d.

6Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

10Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

11Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2006 m. lapkričio 14 d. sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. KBM6111402P, 2007 m. spalio 11 d. sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. KNK7101189PA. Atsakovas gavo prekes ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokų mokėjo ne pagal šaių sudarytą mokėjimo grafiką, liko skolingas ieškovui 2323,77 Lt mokėtinų įmokų. Ieškovas savo iniciatyva perskaičiavo delspinigius už 182 dienas, laišku 2008 m. rugsėjo 30 d. išsiuntė atsakovui pretenzijas. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovo priteistina 2323,77 Lt mokėtinų įmokų.

13Ieškovas prašo priteisti 988,76 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarčių nuostatomis. Ieškovo prašomas priteisti delspinigių dydis ieškovo geranoriškai sumažintas nuo 2114,86 Lt sumo iki 988,76 Lt sumos.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovo prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną gali būti neprotingas ir aiškiai per didelis, tačiau ieškovas geranoriškai prašomų priteisti delspinigių dydį sumažino nuo 2114,86 Lt sumos iki 988,76 Lt sumos, o šis delspinigių dydis nėra neprotingas ir aiškiai per didelis. Todėl iš atsakovo priteistina 988,76 Lt delspinigių.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

20Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo D. Š. 2323,77 Lt (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt tris Lt 77 ct) mokėtinų įmokų, 988,76 Lt (devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Lt 76 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 3312,53 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugsėjo 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 99,00 Lt (devyniasdešimt devynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio UAB “SNORO lizingas” naudai.

22Priteisti iš atsakovo D. Š. 15,37 Lt (penkiolika Lt 37 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660).

23Sprendimas už akių atsakovo D. Š. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

24Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 2006 m. lapkričio 14 d. tarp ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ir atsakovo D.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 2323,77 Lt mokėtinų... 5. Atsakovui D. Š. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 10. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 11. Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2006 m. lapkričio... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 13. Ieškovas prašo priteisti 988,76 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovo prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 20. Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo D. Š. 2323,77 Lt (du tūkstančius tris šimtus... 22. Priteisti iš atsakovo D. Š. 15,37 Lt (penkiolika Lt 37 ct) pašto išlaidų... 23. Sprendimas už akių atsakovo D. Š. apeliacine ir kasacine tvarka... 24. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...