Byla 2-160-664/2011

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įm.k. ( - ), buveinė ( - ), Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) AB banke SNORAS, banko kodas ( - ), ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo V. L. (V. L.), asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), Visagine, šiuo metu atliekančio bausmę Alytaus pataisos namuose, buveinė ( - ), Alytus, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, įm.k. ( - ), buveinė ( - ), Utena, -

Nustatė

2Ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. bei 6.280 str. prašo iš atsakovo V. L. priteisti 30594,12 Lt padarytą žalos atlyginimą, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato (toliau - Utenos aps. VPK) Visagino policijos komisariatas (toliau - Visagino PK) atliko tarnybinį patikrinimą pagal nelaimingo atsitikimo, kurio metu, t .y. 2009-03-16 Utenos aps. VPK Visagino PK Viešosios tvarkos skyriaus (toliau - VTS) areštinės vyresnysis postinis M. C. patyrė sveikatos sutrikdymą. 2009-03-16 į Visagino apylinkės teismo posėdį buvo konvojuotas V. L., teisiamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 214 str. l d. ir 215 str. l d. V. L. buvo teisiamas kartu su J. L. ir Ž. M.. Apie 16.30 val. paskelbus nuosprendį visi nuteistieji buvo pakviesti prieiti prie sekretorės pasirašyti. Tuo metu J. L. bandė prieiti prie V. L.. Vyresnysis postinis M. C. kartu su kitu postiniu M. U. įspėjo J. L., kad šis nesiartintų prie brolio V. L., tačiau jis nereagvo ir priartėjo prie brolio. Tuo tarpu V. L. įkišo ranką į J. L. striukės kišenę ir bandė ištraukti polietileninį maišelį su baltos spalvos milteliais. Postinis M. U. atėmė iš V. L. polietileninį maišelį. Tuomet įvyko grumtynės, kurių metu vyresnysis postinis M. C. stovėjo už V. L. nugaros ir bandė nuraminti. V. L. griuvo ant žemės ir griūdamas krito ant vyresniojo postinio M. C. ir sulaužė jam koją. Pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 49-1-00083-09.

4Dėl tarnybos metu patirtos traumos M. C. 2009-03-16 17.46 val. buvo apžiūrėtas VšĮ Visagino ligoninės chirurgijos skyriuje. Jam buvo nustatyta diagnozė - kairės blauzdos išorinės kulkšnies lūžis su poslinkiu ir pėdos panirimu (S-82.6). Nurodytoji trauma nepriskiriama prie sunkių.

5Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, Utenos aps. VPK pripažino, kad vyr. postinis M. C. buvo sužalotas eidamas tarnybines pareigas ir jo sveikatos sutrikdymas yra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu. Šių pareigų atlikimas susijęs su padidėjusiu pavojumi ir rizika (Utenos aps. VPK 2009-07-10 tarnybinio patikrinimo išvada Nr.89-49-IL-47 „Dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus areštinės vyresniojo postinio M. C. sveikatos sutrikdymo“.

6Iš VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 2009-04-16 gautos pažymos Nr.192 apie traumos sunkumą matyti, kad M. C. buvo atgabentas į Visagino ligoninę 2009-03-16, nustatyta diagnozė - kairės blauzdos išorinės kulkšnies lūžis su poslinkiu ir pėdos panirimu, nurodytoji trauma nepriskiriama prie sunkių.

7VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras 2009-03-24 išrašė M. C. nedarbingumo pažymėjimą (serija D Nr.5314449), kuriame nustatytas nedarbingumo laikotarpis nuo 2009-03-16 iki 2009-04-28 ir 2009-04-28 išrašė nedarbingumo pažymėjimą (serija D Nr.5215383), kuriame nustatytas nedarbingumo laikotarpis nuo 2009-04-29 iki 2009-06-05, galutinė diagnozė pagal TLK-10 kodą S 82.6. Iš viso M. C. sirgo 141 dieną (nuo 2009-03-16 iki 2009-08-03). T I K R A :

8Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija 2009-09-02 išduotoje pažymoje Nr.4100 nustatyta, kad M. C. trauma priskiriama lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymui.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr.42-1927; 2006, Nr.87-3412; 2008, Nr.149-6042) 40 str. 7 d. ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-04-02 įsakymo Nr. l V-125 4.12 punktu, kuriame nustatyta, kad kai laikinasis nedarbingumas trunka nuo 71 iki daugiau dienų, išmokama 12 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija (Žin., 2009, Nr. 40-1521). Kadangi M. C. nedarbingumo laikotarpis truko 141 dieną nuo 2009-03-16 iki 2009-08-03, jam priklauso dvylikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

10Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-05-14 nutarimu Nr.543 patvirtino Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką (Žin., 2001, Nr. 42-1455), pagal kurią policijos generalinis komisaras, kaip asignavimų valdytojas, valstybės biudžeto lėšas naudoja pavaldžioms įstaigoms finansuoti nustatyta tvarka.

11Policijos departamentas prie LR VRM, atsižvelgdamas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2009-09-28 raštą Nr.89-S-12808 „Dėl lėšų skyrimo“, į tarnybinio patikrinimo išvadą Nr.89-49-IL-47 „Dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus areštinės vyresniojo postinio M. C. sveikatos sutrikdymo“ ir Utenos aps. VPK viršininko 2009-09-25 įsakymą Nr.89-V-269 „Dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo“, iš Policijos departamento prie VRM centralizuotų priemonių programos sąmatos straipsnio „Darbdavių socialinė parama pinigais“ (programos kodas 1.303, priemonė „Policijos pareigūnams socialinėms išmokoms išmokėti“) Utenos aps. VPK skyrė 30594,12 Lt piniginei kompensacijai išmokėti M. C., patyrusiam lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymą atliekant tarnybines pareigas (Policijos departamento prie VRM Finansų valdybos 2009-10-28 išvada Nr.5-5-IL-700 „Dėl sprendimo priėmimo“).

12Utenos aps. VPK buvo pervesta 30594,12 Lt piniginei kompensacijai išmokėti. Utenos aps. VPK M. C. 2009-11-09 išmokėjo piniginę kompensaciją (mokėjimo nurodymas Nr.1866).

13Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-12-05 nutarimu Nr.530 (Žin., 1992, Nr. 8-212) nustatė Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas. Sąlygų 26 punktas nustatė, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

14Policijos departamentas prie LR VRM ir Utenos aps. VPK išmokėjo M. C. 30594,12 Lt piniginę kompensaciją ir pagal Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. nuostatas turi teisę iš V. L., padariusio M. C. žalą, regreso tvarka išieškoti tokio dydžio sumą, kiek sumokėjo M. C..

15Atsakovui V. L. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2010-12-31.

16Atsakovas V. L. gavęs teismo procesinius dokumentus iki nustatyto termino nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškininį pareiškimą. Ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

17Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

18Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Utenos aps. VPK pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškovo reikalavimais sutiko ir siūlo jį patenkinti.

19Ieškinys tenkintinas.

20Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Padaryta žala patvirtinta byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Iš jų matyti, kad 2009-03-16 Utenos aps. VPK Visagino PK vyr. postiniui Michailui C. V. L. veiksmais buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas – kairės blauzdos išorinės kulkšnies lūžis su poslinkiu ir pėdos panirimu. Tai patvirtina Utenos aps. VPK Visagino PK postinio F. M. 2009-03-16 tarnybinis pranešimas, Utenos aps. VPK Visagino PK postinio M. U. 2009-03-16 tarnybinis pranešimas, 2009-04-09 Visagino m. apylinkės teismo teisėjo Vaido Vasiliausko paaiškinimas, 2009-06-04 Utenos aps. VPK Visagino PK vyr. postinio M. C. tarnybinis pranešimas, 2009-06-11 Utenos aps. VPK Visagino PK nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada Nr.89-49-IL-36, Utenos aps. VPK Visagino PK nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas Nr.9, 2009-04-16 VšĮ Visagino pirminės sveikatos centro pažyma Nr.(1.8)-4-791, 2009-05-28 Mykolo Riomerio universiteto teismo medicinos instituto Utenos poskyrio specialisto išvada Nr. G 191/09(08), 2009-09-02 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos medicinos centro centrinės medicinos ekspertizės komisijos pažyma Nr.4100, 2009-12-22 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr.1-309-269/2009. Piniginės kompensacijos M. C. išmokėjimą patvirtina 2009-09-25 Utenos aps. VPK viršininko įsakymas Nr.89-V-269, 2009-10-28 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išvada dėl sprendimo priėmimo Nr.5-5-IL-700, 2009-11-09 mokėjimo nurodymas Nr.1866.

21Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) T I K R A : nepadarytų kitam asmeniui žalos, o 2 d. numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

22Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

23Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr.530 asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 19 punkte numatyta, kad kompensacijas moka valstybinė institucija, kurioje tarnauja (eina pareigas) ar tarnavo (ėjo pareigas) apdraustasis, iš išlaidų sąmatoje numatytų tam reikalui lėšų, o 26 punkte nustatyta, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

24Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-04-02 įsakymo Nr.1V-125 4.12. p. nustatyta, kad kai laikinasis nedarbingumas trunka nuo 71 ir daugiau dienų, išmokama 12 mėnesių jo VDU dydžio kompensacija.

25Iš aptartų materialinės teisės normų darytina išvada, kad ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos išmokėjo valstybiniu socialiniu draudimu apdraustajam M. C. 30594,12 Lt kompensaciją už dvylika mėnesių už patirtą nesunkų sveikatos sutrikdymą, jam sergant 141 dieną, ir šio dydžio žalos atlyginimą teisėtai reikalauja priteisti iš šią žalą padariusio asmens V. L..

26Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto ir bylinėjimosi išlaidos valstybei, nes ieškovas, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo siekiant apginti viešąjį interesą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 1 p., nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas. Byloje iš atsakovo priteistinos sekančios bylinėjimosi išlaidos - 918,00 Lt žyminis mokestis ir 14,51 Lt pašto išlaidos, viso iš atsakovo priteisiant 932,51 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

28Ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovo V. L. 30594,12 Lt. (trisdešimt tūkstančių penkis šimtus devyniasdešimt keturis litus 12 ct.) žalos atlyginimo ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai.

30Priteisti iš atsakovo V. L. 918,00 Lt (devynis šimtus aštuoniolika litų 00 ct.) žyminio mokesčio, 14,51 Lt. (keturiolika litų 51 ct.) pašto išlaidų, viso 932,51 Lt. (devynis šimtus trisdešimt du litus 51 ct.) į valstybės pajamas.

31Sprendimas už akių atsakovo V. L. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 3. Ieškovas nurodo, kad Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariato... 4. Dėl tarnybos metu patirtos traumos M. C. 2009-03-16 17.46 val. buvo... 5. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, Utenos aps. VPK pripažino, kad vyr.... 6. Iš VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro 2009-04-16 gautos... 7. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras 2009-03-24 išrašė M.... 8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003,... 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001-05-14 nutarimu Nr.543 patvirtino Lietuvos... 11. Policijos departamentas prie LR VRM, atsižvelgdamas į Utenos apskrities... 12. Utenos aps. VPK buvo pervesta 30594,12 Lt piniginei kompensacijai išmokėti.... 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991-12-05 nutarimu Nr.530 (Žin., 1992, Nr.... 14. Policijos departamentas prie LR VRM ir Utenos aps. VPK išmokėjo M. C.... 15. Atsakovui V. L. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 16. Atsakovas V. L. gavęs teismo procesinius dokumentus iki nustatyto termino... 17. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 18. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Utenos aps. VPK... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo turi... 22. Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. 1 d. numato, kad atlyginęs kito asmens... 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr.530 asmenų draudimo... 24. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009-04-02 įsakymo Nr.1V-125... 25. Iš aptartų materialinės teisės normų darytina išvada, kad ieškovas... 26. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 28. Ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovo V. L. 30594,12 Lt. (trisdešimt tūkstančių penkis... 30. Priteisti iš atsakovo V. L. 918,00 Lt (devynis šimtus aštuoniolika litų 00... 31. Sprendimas už akių atsakovo V. L. apeliacine ir kasacine tvarka... 32. Ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų...