Byla 1V-12
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties, kuria atmestas A. J. prašymas surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamojoje byloje Nr. 1-455-2004

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gytis Večerskas, sekretoriaujant Audronei Stankevičiūtei, susipažinus su baudžiamąją byla ir A. J. skundu dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties, kuria atmestas A. J. prašymas surengti bylos nagrinėjimą teisme, baudžiamojoje byloje Nr. 1-455-2004 ir,

Nustatė

2A. J. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu, surengti bylos nagrinėjimą teisme baudžiamojoje byloje Nr. 1-455-2004. Prašyme nurodė, kad baudžiamasis įsakymas jam nebuvo įteiktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 422 str. nustatyta tvarka, todėl jam nebuvo žinomas baudžiamojo įsakymo turinys, jo pasekmės, nebuvo išaiškinta teisė paduoti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.

3Kauno m. apylinkės teismas A. J. prašymą atmetė. Teismas nutartyje nurodė, jog 2004-01-18 paskelbus įtariamajam A. J. apie galimybę kreiptis į teisėją dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu A. J. nurodė, jog jis suprato proceso tvarką ir pasekmes, patvirtindamas tai savo parašu. 2004-02-06 jo nurodytu adresu baudžiamasis įsakymas buvo išsiųstas. Baudžiamojo įsakymo kopija buvo pateikta kitoje to paties pareiškėjo baudžiamojoje byloje Nr. 1-280/2008 2007-09-18 ir kaltinamasis protokole apie ikiteisminio tyrimo pabaigimą 2007-09-12 nurodė: „su visa ikiteismine medžiaga susipažinau. Papildyti neprašau“. Baudžiamojo įsakymo priėmimas A. J. atžvilgiu buvo nurodytas ir 2007-10-12 kaltinamajame akte, kurį kaltinamasis gavo 2007-10-22.

4A. J. skunde nurodo, kad 2008-06-12 Kauno m. apylinkės teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, joje esantys motyvai prieštarauja baudžiamojoje byloje esantiems faktams ir dokumentams, todėl nutartis naikintina ir perduotina iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Skunde nurodo, jog baudžiamasis įsakymas, priimtas 2004-02-03, jam nebuvo įteiktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 422 str. nustatyta tvarka, todėl jam nebuvo žinomas baudžiamojo įsakymo turinys, jo pasekmės, nebuvo išaiškinta teisė paduoti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Taip pat nurodo, jog įstatymas įpareigoja ne tik prokurorą, bet ir teisėją išaiškinti kaltinamajam baudžiamojo įsakymo priėmimo pasekmes ir su tuo susijusias kaltinamojo teises. Be to baudžiamuoju įsakymu, jam prokuroro, buvo siūloma 2000 litų bauda, tuo tarpu teismas baudžiamuoju įsakymu paskyrė 3000 litų baudą, nemotyvuojant tokio baudos padidinimo. Teismo baudžiamasis įsakymas jam buvo įteiktas tik 2008 m. balandžio 14 d.

5Proceso dalyviams apie posėdį pranešta tinkamai. Susipažinus su baudžiamąją byla, A. J. skundu, skundas atmestinas.

6Kaip matyti iš baudž.bylos medžiagos A. J. a.k. ( - ) gim. 1965-05-16, Ukmergėje, gyv. Jovariškių k. Trakų raj., 2004-02-03 Kauno m. apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu buvo nubaustas pagal LR BK 219 str. 1 d. ir jam paskirta 3000 litų bauda, t.y. procesas 2004-02-03 užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. A. J. šis teismo dokumentas buvo išsiųstas 2004-02-09, dokumentų, patvirtinančių apie baudžiamojo įsakymo įteikimą byloje nėra. Tačiau vien ši aplinkybė neduoda pagrindo, manyti, kad kaltinamajam nebuvo žinoma apie baudžiamojo įsakymo priėmimą ir juo paskirtą baudą. Būtent baudž. bylos Nr. 1-280/2008 medžiaga, kurioje buvo prijungtas ir minimas baudžiamasis įsakymas, šioje medžiagoje esantis kaltinamojo pasirašytas susipažinimas su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga ( t.6, b.l. 145 ), kaltinamasis aktas, kuriame taip pat nurodomas ginčijamas baudžiamasis įsakymas, ir kuris buvo įteiktas A. J. 2007-10-22 ( t.6, b.l. 146-153 ), teismo antstolio padarytos atžymos apie baudžiamuoju įsakymu paskirtos baudos išieškojimą iš kaltinamojo 2004-09-30 ir 2004-11-30 dienomis, rodo ir patvirtina, kad apie baudžiamąjį įsakymą ir juo paskirtą baudą A. J. buvo žinoma žymiai ankščiau negu jis 2008-04-14 pateikė teismui tokį prašymą dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo ir bylos nagrinėjimo teisme surengimo. Tai yra A. J. apie baudžiamojo įsakymo priėmimą, paskirtą baudą buvo informuotas ją išieškant iš jo bei informuotas kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje tyrimas buvo baigtas 2007-10-22. Tadgi kaltinamasis, per įstatyme numatytą 14 d. terminą, teise, pateikti prašymą dėl bylos nagrinėjimo teisme surengimo, nepasinaudojo ir todėl baudžiamasis įsakymas laikytinas įgijusiu teisinę galią, tuo labiau, kad jis ir įvykdytas įstatymo nustatyta tvarka.

7Pirmos instancijos teismo nutartis, kuria A. J. prašymas surengti bylos nagrinėjimą teisme buvo atmestas, pagrįsta ir teisėta.

8Vadovaujantis LR ( - ) str., 442 str.

Nutarė

9A. J. skundą atmesti ir palikti galioti 2008 m. birželio 12 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį.

10Nutartis neskundžiama.