Byla e2-5380-1117/2019
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Aida Stulpinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „A.“ ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 27960 Eur žalos atlyginimą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „A.“, bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Ex Ante“. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 5 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskirta MB „Tavix“. Ieškovės vadovo pareigas nuo 2018 m. sausio 10 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo vienintelis įmonės savininkas - atsakovas M. M.. Administratorius išanalizavęs bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos duomenis, nustatė, jog atsakovas, eidamas bendrovės direktoriaus pareigas, laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 8 d. iki 2018 m. gruodžio 21 d. iš bendrovės sąskaitos išgrynino ir atliko sau piniginius pavedimus, kurių vertė iš viso sudaro 27960 Eur. Bendrovės vadovas turi pareigą atlikti finansinius mokėjimų pavedimus arba pinigų išgryninimus iš bendrovei priklausančios sąskaitos tik jei šiais veiksmais bendrovė gautų realios finansinės ar kitokios naudos. Dėl atsakovo atsisakymo pateikti visus bendrovės apskaitos bei kitus svarbius dokumentus, negalima nustatyti atsakovo, įmonės vardu, atliktų finansinių operacijų teisėtumo, todėl preziumuojama jog bendrovei priklausančių minėtų piniginių lėšų išgryninimas ir naudojimas buvo skirtas asmeniniams tikslams, pažeidžiant bendrovės teisėtus interesus. Iš šių atsakovo veiksmų atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė, todėl atsakovas turi atlyginti dėl savo teisiškai nepagrįstai veiksmų įmonei padarytą žalą.

4Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje paliktas pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus ir procesiniai dokumentai laikyti jam įteiktais praėjus trisdešimt dienų nuo minėto pranešimo palikimo. Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų ieškovės pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „A“, bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Ex Ante“ (el. b. l. 7-9). Ta pačia nutartimi ieškovės valdymo organas įpareigotas per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, parengtą šio nutarties įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus. 2019 m. liepos 5 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas tenkino bankroto administratorės UAB „Ex Ante“ prašymą dėl atsistatydinimo ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „A.“ bankroto administratoriumi paskyrė MB „Tavix“ (el. b. l. 10-12). Uždarosios akcinės bendrovės „A.“ vadovo pareigas nuo 2018 m. sausio 10 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo vienintelis įmonės akcininkas atsakovas M. M. (el. b. l. 16-17). Atsakovas laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 8 d. iki 2018 m. gruodžio 21 d. iš bendrovės sąskaitos išgrynino ir atliko piniginius pavedimus sau, viso 27960 Eur sumai (el. b. l. 13, 18-25). Atsakovas į administratoriaus raginimus perduoti administratoriui dokumentus ir turtą nereagavo, bankroto administratoriui nei turto, nei jokių dokumentų neperdavė, dėl ko negalima nustatyti atsakovo, įmonės vardu, atliktų finansinių operacijų teisėtumo.

8Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos ir žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.263 straipsnis). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis numato, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Pažymėtina tai, kad juridinio asmens valdymo organo nario santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įmonės vadovas juridinio asmens atžvilgiu privalo veikti sąžiningai ir protingai, o šios pareigos nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 2.87 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo (CK 2.87 straipsnio 3, 4 dalys). Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011). Įmonės vadovui nevykdant arba netinkamai vykdant CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovo išgryninti iš bendrovės sąskaitos 27 960 Eur būtų panaudoti bendrovės naudai, nėra. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė pareigos perduoti bankroto administratoriui ieškovės turtą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas). Nurodyti atsakovo veiksmai neteisėti (CK 6.246 straipsnis). Ieškovės bankroto administratorius neturi ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentų ir turto, todėl darytina išvada, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė 27 960 Eur nuostolių (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 1 dalis). Nurodytus nuostolius ir atsakovo neteistus veiksmus sieja tiesioginis teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys, nes jeigu atsakovas būtų perdavęs ieškovės bankroto administratoriui 27 960 Eur vertės turto ar pinigus, tai administratorius galėtų patenkinti 27 960 Eur dydžio kreditorių reikalavimus. Taigi ieškovės patirti nuostoliai yra atsakovo veiksmų rezultatas (CK 6.247 straipsnis). Atsakovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnis). Dėl to, nustačius visas deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, atsakovui kyla pareiga atlyginti 27960 Eur nuostolius, kurių jis padarė ieškovei (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis).

9Už laiku neįvykdytą prievolę ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

10Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl, patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 629 Eur žyminis mokestis (CPK 96 straipsnis).

11Telšių apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 279, 285-287 straipsniais,

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš M. M., a. k. ( - ) bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „A“, kodas ( - ), žalos atlyginimą 27960 Eur (dvidešimt septynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt Eur) ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Iš M. M., a. k. ( - ) priteisti į valstybės pajamas 629 Eur (šešis šimtus dvidešimt devynis Eur) žyminį mokestį (įmokos kodas 5660).

17Telšių apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

18Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Sprendimas už akių įsiteisėja po 20 dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

20Ieškovė sprendimą už akių per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai