Byla e2VP-8675-1030/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo vykdomojoje byloje

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Monika Lapukaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. T., I. T., antstolei Viktorijai Vėliuvienei dėl skolininko turto dalies nustatymo vykdomojoje byloje,

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti J. T. turto dalį jo sutuoktinės I. T. iš VSDFV Klaipėdos skyriaus gaunamose nuolatinėse išmokose.

3Suinteresuotas asmuo I. T. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog nesutinka su pareiškėjos prašymu, pažymi, kad ji gauna netekto nedarbingumo išmoką, kuri yra asmeninė jos nuosavybė. Ši išmoka išimtinai susijusi tik su ją gaunančiu asmeniu, todėl išieškojimas iš jos negali būti vykdomas. Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos.

4Pareiškimas tenkinamas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė V. Vėliuvienė vykdo Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-12-14 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2186-635/2015 dėl 208,53 Eur skolos išieškojimo iš skolininko J. T. išieškotojai valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI). Vykdymo proceso metu nustatyta, jog skolininkas J. T. nuo 2015-07-01 yra sudaręs santuoką su I. T.. Duomenų apie sutuoktinių vedybų sutartį ar turto padalijimo faktą vedybų sutarčių registre nėra.

6Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo; skolininko dalis bendroje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi.

7Pažymėtina, kad, jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, jog turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe. Be kita ko, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos ir kitokios išmokos (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Pažymėtina, kad, priešingai nei nurodo pareiškėja, valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija nėra CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta tikslinė žalos atlyginimo išmoka ar tikslinė materialinė parama, kuri nepriskiriama bendrajai jungtinei nuosavybei. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja tol, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis).

8Suinteresuotas asmuo I. T. atsiliepime nurodo, jog jos gaunama netekto darbingumo pensija yra priskiriama prie pajamų, iš kurių išieškojimas negalimas. Teismas su tokiais suinteresuoto asmens argumentais nesutinka. CPK 737 straipsnis nustato, jog išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių pensijų (CPK 737 straipsnio 7 punktas). Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 4 straipsnį netekto darbingumo pensija yra viena iš valstybinių socialinio draudimo pensijų. Ši pensija asmeniui skiriama iki šiam asmeniui nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos (minėto įstatymo 30 straipsnis); taigi jos pobūdis nuolatinis. Vadinasi, netekto darbingumo pensija nėra laikinojo nedarbingumo atvejais mokama socialinio draudimo pašalpa ar nedarbo socialinio draudimo išmoka, iš kurių pagal CPK 738 straipsnį išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo. Aukštesnės instancijos teismai ne kartą yra pažymėję, jog netekto darbingumo pensija prilygsta darbo užmokesčiui ir jokių ribojimų išieškoti iš šių pajamų įstatymas nenumato (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-08 nutartis byloje Nr. 2-1138/2009; Vilniaus apygardos teismo 2012-04-23 nutartis byloje Nr. 1K-299-495-2012; Vilniaus apygardos teismo 2014-03-10 nutartis byloje Nr. 2S-606-104/2014).

9Suinteresuotas asmuo I. T. atsiliepime į pareiškimą taip pat nurodo, jog išieškojimas negali būti vykdomas remiantis CPK 668 straipsnio 1 dalimi, t. y. išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos. Šie suinteresuoto asmens argumentai atmetami. Pabrėžtina, kad minėtame straipsnyje reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, o ne darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų. Pažymėtina, kad iš šių išmokų išieškoma CPK 733-743 straipsniuose nustatyta tvarka. Iš CPK 736 straipsnyje nustatyto teisinio reguliavimo matyti, kad tam tikra apimtimi yra galimas išieškojimas ir iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA.

10Bylos duomenimis sutuoktiniai vedybų sutarties sudarę nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis), įskaitant vieno iš sutuoktinių pensiją (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytina, kad skolininkui J. T. priklauso ½ dalis sutuoktinės I. T. gaunamos valstybinio socialinio draudimo nuolatinės išmokos (CPK 667, 737 str.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

13Nustatyti, kad, išieškant vykdomojoje byloje Nr. 0162/16/00322, skolininkui J. T., a. k. ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinės I. T., a. k. ( - ) gaunamos valstybinio socialinio draudimo nuolatinės išmokos.

14Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

15Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas grąžinti antstolei.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai