Byla 2S-606-104/2014
Dėl antstolio veiksmų, kurioje suinteresuotas asmuo yra antstolis G. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-29332-808/2013 pagal pareiškėjos V. K. skundą dėl antstolio veiksmų, kurioje suinteresuotas asmuo yra antstolis G. B., ir

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu, kuriuo prašė sustabdyti skolos išieškojimą, nes vekselis UAB „Vilniaus energija“ naudai buvo pasirašytas prievarta ir grasinimu atimti jos butą, pareiškėją, kaip neįgalų asmenį, privesti prie infarkto. Paaiškino, kad iš gaunamos 582,91 Lt netekto darbingumo pensijos atskaičius 20 proc. nuo skolos sumos, negali nusipirkti vaistų bei produktų, mokėti už gydymą. Prašo grąžinti išieškotas iš jos pensijos sumas po 116,58 Lt už balandžio, gegužės ir birželio mėnesius, suinteresuotu asmeniu byloje kviesti dalyvauti LR Seimo žmogaus teisių kontrolierių, iškelti baudžiamąją bylą UAB „Skolų rizikos sprendimai“.

3Antstolis G. B. 2013 m. liepos 3 d. priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos 2013 m. birželio 28 d. skundą dėl antstolio veiksmų. Nurodė, kad pareiškėjai buvo išsiųstas raginimas sumokėti skolą per 10 dienų nuo procesinių dokumentų gavimo dienos, kuriame pareiškėjai nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai. 2013-06-28 gautas pareiškėjos skundas, kuriame ji nesutinka su skola, tačiau 2012-03-08 ji geranoriškai pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir tokiu būdu besąlygiškai įsipareigojo sumokėti UAB„Vilniaus energija“ 2 517,67 Lt skolą bei 6 proc. metines palūkanas. Gavusi raginimą sumokėti skolą, pareiškėja jos nesumokėjo, todėl vykdomasis dokumentas buvo pagrįstai išsiųstas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4 pensijų skyrių priverstiniam skolos išskaičiavimui iš pareiškėjos gaunamos pensijos. Antstolis konstatuoja, kad nėra pagrindo panaikinti taikomas priverstinio skolos išieškojimo priemones, grąžinti išieškotas pinigines lėšas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas konstatavo, kad antstolis, nustatęs, kad skolininkė gauna nuolatinę pensiją, teisėtai nutarė išieškoti iš jos kiekvieną mėnesį po 20 proc. nuo pensijos sumos. Pažymėjo, kad neturėdamas duomenų apie bylos dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu iškėlimą ar kitų duomenų apie UAB „Vilniaus energija“ nesąžiningą vekselio įgijimą iš skolininkės, antstolis neturėjo jokio teisinio pagrindo stabdyti skolos išieškojimą ar grąžinti išieškotas sumas.

5Pareiškėja V. K. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. panaikinti. Nurodo, kad ne vieną kartą kreipėsi į antstolį su prašymu nutraukti vykdomuosius veiksmus bei priimti ir vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus sprendimą Nr. A740-1893-(2.11.4.1-SR7), kuriame nustatyta pareiškėjos teisė 2004-05-01 – 2012-06-30 gauti kompensacijas. Nurodo, kad vekselį pasirašė dėl psichinės prievartos. Taip pat, kad antstolis G. B. pasisavina visą, praktiškai 100 proc., jos gaunamos pensijos. Išdėstė prašymą į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti notarę D. B..

6Suinteresuotas asmuo antstolis G. B. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmetamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

9Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais, nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Respublikos CPK 263 str.).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto 7-asis notaro biuras 2012-07-20 išdavė vykdomąjį įrašą dėl 1 965,03 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. K. išieškotojui UAB „Vilniaus energija“. Antstolis 2013-01-23 patvarkymu, nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė minėtą vykdomąjį dokumentą vykdyti. Vykdant išieškojimą pagal vykdomąjį įrašą 2013-02-25 antstolio patvarkymu dėl skolos išieškojimo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 4 pensijų skyriaus pareikalauta iš skolininkės pajamų kiekvieną mėnesį atitinkamai išskaičiuoti skolos dalį, konkrečiu atveju – 20 proc. nuo netekto darbingumo pensijos, taip pat vykdymo išlaidas.

11Skundas dėl antstolio G. B. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog antstolis, vykdydamas Vilniaus miesto 7-asis notaro biuro 2012-07-20 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 1 965,03 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. K. išieškotojui UAB „Vilniaus energija“, vykdymo veiksmus atliko neteisėtai, kadangi vekselis, kurio pagrindu išduotas vykdomasis įrašas, buvo pasirašytas dėl psichologinės prievartos ir grasinimo. Tokie skundo argumentai atmetami, kaip nepagrįsti. Notaro vykdomasis įrašas pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdomasis dokumentas (Lietuvos Respublikos CPK 587 str. 8 p.). Lietuvos Respublikos CPK 586 str. 1 d.numato, kad antstolio vykdymo veiksmų pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Nagrinėjamu atveju antstolis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 651 str., nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2013-01-23 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus miesto 7-asis notaro biuras 2012-07-20 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 1 965,03 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. K. išieškotojui UAB „Vilniaus energija“. Taigi pagal pateiktą vykdomąjį dokumentą (Lietuvos Respublikos CPK 587 str. 8 p.) vykdomojoje byloje buvo pradėtas priverstinio vykdymo procesas, kurio teisėtumui ir pagrįstumui apeliantės nurodytos su vekselio pasirašymu susijusios aplinkybės neturi reikšmės. Sutinkama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad byloje nėra duomenų apie bylos dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu iškėlimą ar kitų duomenų apie UAB „Vilniaus energija“ nesąžiningą vekselio įgijimą iš skolininkės.

12Apeliantė taip pat nurodo, kad antstolis nepagrįstai išskaičiavo sumas iš piniginių lėšų, kurios yra gaunamos kaip nedarbingumo pensija, ir pasisavino praktiškai visą jos pensiją Tačiau apeliacinės instancijos teismas tokius argumentus dėl visos pensijos pasisavinimo laiko deklaratyviais ir visiškai nepagrįstais. CPK 663 str. suteikia galimybę antstoliui išieškoti pinigų sumą iš pensijos. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad CPK 736 str. 1 d. 2 p. nustato, kad iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma dvidešimt procentų pagal vykdomuosius dokumentus, kol bus visiškai padengtos išieškomos sumos. Kaip matyti iš pareiškėjos apeliacinės instancijos teismui pateiktų pažymų apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų, kas mėnesį nuo apeliantės gaunamos 582,92 Lt išmokos buvo išskaitoma 116,58 Lt suma (b.l. 39, 40-41). Esant nustatytoms aplinkybėms, matyti, kad antstolio nurašytos sumos neviršija dvidešimties procentų pareiškėjos gaunamos pensijos dydžio, todėl daroma išvada, kad antstolis CPK 736 str. įtvirtintos nuostatos nepažeidė.

13Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

14Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, todlė apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

15Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo nutartis pagrįsta, o atskirasis skundas netenkinamas (Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai