Byla 2-2530-589/2013
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškini atsakovui G. T., ir nustate:

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Rita Dambrauskaite, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtaja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla del skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškini atsakovui G. T., ir nustate:

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2975,91 Lt skola, 5 proc. dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendima už akiu, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo i ieškini.

3Atsakovas buvo ipareigotas per 14 dienu nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepima i ieškini. Procesiniai dokumentai atsakovui iteikti 2013-04-19 viešo paskelbimo budu. Atsiliepimas i ieškini nurodytu terminu ir per protinga termina jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratesti nustatyta termina negautas. Darytina išvada, kad tokiu budu atsakovas išreiške pozicija del nagrinejamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendima už akiu, jeigu atsakovas per nustatyta termina nepateiks atsiliepimo i ieškini. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybe teismui remiantis byloje esanciais irodymais priimti sprendima už akiu ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalu byloje esanciu irodymu tyrima (netiriant irodymu turinio ir vertinant tik teisini, bet ne faktini ju pagristuma), teismas isitikino, kad pasitvirtinus byloje esanciu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti iš dalies(LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akiu.

6Atsakovo pinigine prievole ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai irodymai. Iš byloje esanciu dokumentu matyti, kad 2007-09-11 pirminis kreditorius UAB „Ukio banko lizingas“ ir atsakovas sudare Išperkamosios nuomos sutarti Nr. 709663017, pagal kuria atsakovas išperkamosios nuomos budu isigijo preke – garsiakalbi ALPINE SWD-3000 (b. l. 6). 2007-09-11 turto perdavimo priemimo aktu preke buvo perduota atsakovui (b.l. 7). Atsakovas pagal išperkamosios nuomos sutarti isipareigojo iki 2009-09-20 sumoketi prekes kaina, kas menesi mokamomis nustatyto dydžio imokomis, bei, imoku mokejimo velavimo atveju, sutarties 11.1 p isipareigojo moketi 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumoketi sumos už kiekviena pradelsta sumoketi diena. Atsakovas neivykde prisiimtu isipareigojimu, ne vieno karto nesumokejo kreditoriui menesiniu išperkamosios nuomos imoku, tuo pažeide mineta sutarti. Išperkamosios nuomos sutarties 5.5 p. atsakovas isipareigojo per 5 dienas informuoti lizingo imone jeigu pasikeicia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keiciasi darboviete, turto laikymo vieta. Sutarties 11.2 p. nustatyta, kad pažeidus ši reikalavima nuomininkas sumoka lizingo imonei 10 procentu neišpirktos turto vertes bauda. Atsakovas neivykde savo isipareigojimu lizingo imonei ir liko skolingas 1441,12 Lt. 2009-03-04 UAB „Ukio banko lizingas“ ir ieškovas – UAB „Kapitalo valda“ pasiraše reikalavimo perleidimo sutarti Nr. 09/03/04-1 (b. l. 9) Šios sutarties pagrindu UAB „Kapitalo valda“ igijo reikalavimo teise i atsakova G. T. (b. l. 9-10). Apie reikalavimo teises perleidima atsakovui buvo išsiustas pranešimas Išperkamosios nuomos sutartyje nurodytu adresu, registruotu laišku, bet laiškas grižo atsakovui neiteiktas, nes atsakovas nurodytu adresu nerastas (b. l. 11). Pranešimo apie reikalavimo teises perleidima atsakovui nepavyko iteikti ir jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas pakeites gyvenamaja vieta, neinformavo apie tai lizingo imone, todel ieškovas sutarties 5.5. ir 11.2. p. pagrindu igijo teise reikalauti atsakova sumoketi 10 procentu dydžio, nuo neišpirktos turto vertes, bauda – 144,11 Lt.

7Istatymas ipareigoja prievoles vykdyti sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievole, pakeisti jos ivykdymo salygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenu apie tai, kad atsakovas butu tinkamai ivykdes savo prievole atsiskaityti su ieškovu nera ir šalys teismui tokiu irodymu nepateike (LR CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovas skolos, palukanu nesumokejo iki šiol, todel darytina išvada, kad atsakovas prievoles neivykde.

8Remiantis sutarties 11.1 punktu, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekviena paveluota atsiskaityti diena, atsakovui laiku negražinus kredito, buvo skaiciuojami delspinigiai. Ieškovas, atsižvelgdamas i teismu praktika, sumažino delspinigiu dydi iki 0,05 % ir už laikotarpi nuo 2007-10-20 iki 2013-02-28, t.y. 1930 dienu, paskaiciavo 1390,68 Lt delspinigius.

9Atsižvelgiant i Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo CBS teiseju kolegijos 2003 m. lapkricio 5 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkricio 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudine, o kompensuojamaja funkcija, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentejusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagristai praturteti kitos šalies (atsakovo) saskaita. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurode, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybu dydi, kad nebutu sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagristai praturteti. Sažiningumo ir protingumo principu sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturteti del neprotingo dydžio netesybu, yra viešas interesas, kuri teismas turi igyvendinti ex officio (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo CBS teiseju kolegijos 2006 m. lapkricio 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant i kasacinio teismo formuojama praktika, taip pat i tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutarti su pradiniu kreditoriumi sudare prisijungimo budu pagal standartines sutarties salygas, t.y. turejo ribotas galimybes deretis del sutarties salygu, i tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1390,68 Lt) yra beveik tokio pat dydžio kaip ir skola (1441,12 Lt), taip pat i tai, kad delspinigiai paskaiciuoti net už 1930 dienu, bei ivertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigiu dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todel vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 700 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdestytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 700,00 Lt delspinigiu.

10Už pinigines prievoles ivykdymo termino praleidima istatyme numatytos 5 proc. dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palukanas už priteista skolos suma yra pagristas istatymu.

11Ieškinys del skolos, palukanu priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210 str.). Iš atsakovo priteistina 2285,23 Lt skola, 5 proc. dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

12Bylinejimosi išlaidos paskirstytinos tarp šaliu proporcingai teismo patenkintu ir atmestu reikalavimu daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

13Išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

15Ieškini tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo G. T., a.k. ( - ) 2285,23 Lt (du tukstancius du šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 23 ct) skola, 5 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos (2013-03-07) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 94,71 Lt (devyniasdešimt keturis litus 71 ct) už antstolio paslaugas ir 68,53 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus 53 ct) žymini mokesti - ieškovo UAB „Kapitalo valda“, i. k. 126308223, naudai.

17Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti Panevežio miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

18Ieškovas per 20 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Panevežio apygardos teismui per Panevežio miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai