Byla e2-9462-937/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja, sekretoriaujant Rūtai Staugaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Arvydui Aranauskui, atsakovo atstovei advokatei Daivai Lileikienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dagret“ ieškinį atsakovui UAB „Rekostata“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Dagret“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Rekostata“ 5 097,43 Eur skolą, 1 170,28 Eur delspinigius, 8,05 proc. metinių palūkanų nuo 2015-11-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinį ieškovas grindžia 2015-03-12 subrangos sutartimi Nr. REK150312 dėl rangos darbų objekte Technikumo g. 8 ir Technikumo g. 10, Aukštadvaryje. Nurodė, kad darbai pagal sutartį atlikti, atliktų priėmimo perdavimo aktai, PVM sąskaitos faktūros yra pasirašytos, tačiau skola pagal sąskaitas Nr. 069, 070 ir 072 yra 5 097,43 Eur. Pasak ieškovo, jam priteistini 1 170,28 Eur 0,02 proc. dydžio delspinigiai pagal sutarties 8.2 p., 4.4 p. Nurodo, kad delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo kiekvienos sąskaitos pateikimo dienos praėjus 30 d., kad yra pateikta delspinigių apskaičiavimo sąskaita Nr. 2015/09/28, pagal kurią iki 2015-09-28 mokėtinų delspinigių suma yra 872,29 Eur, delspinigių apskaičiavimo sąskaita Nr. 2016/01/13, pagal kurią mokėtinų delspinigių suma yra 297,99 Eur, skaičiuotinų nuo 2015-09-29 iki 2016-01-13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 8,05 proc. procesines palūkanas.

6Atsakovas AB „Rekostata“ atsiliepimu prašo ieškinio netenkinti, reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikyti ieškinio senatį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pripažįsta skolą, tačiau ją sulaikė dėl ieškovo netinkamai vykdomų pareigų (CK 6.58 str.): 1) pildyti ir pateikti statybos darbų žurnalą; 2 ) pildyti bei pateikti originalias eksploatacinių medžiagų savybių deklaracijas, atitinkančias joms keliamus reikalavimus; 3) pateikti baigiamąjį aktą. Dėl delspinigių nurodo, kad jam negali būti taikoma sutartinė atsakomybė – netesybos, nes jis teisėtai bei pagrįstai sulaikė mokėjimus pagal ieškovo išrašytas sąskaitas, tad jis neturi prievolės atlyginti dėl to kilusius nuostolius (LAT 2009-02-09 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-36/2009). Teigia, kad delspinigių ir procesinių palūkanų skaičiavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes apmokėjimai yra sulaikyti dėl paties ieškovo netinkamai vykdomų pareigų. Pasak atsakovo, reikalavimui dėl 671,94 Eur delspinigių priteisimo taikytina ieškinio senaties (CK 1.124 str., 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.126 str. 2 d.). Nurodo, kad 6 mėn. terminas, prasidėjęs nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie ieškovo teisės pažeidimą, yra pasibaigęs. Teigia, kad ieškinys gali būti pareiškiamas praėjus daugiau kaip 6 mėn. po pagrindinės prievolės pažeidimo, tačiau delspinigiai gali būti priteisiami tik už 6 mėnesių laikotarpį iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo (LAT 2001-10-24 nutartis Nr. 3K-3-994/2001). Ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo 2015-05-18 iki 2016-01-13, t.y. daugiau nei už 6 paskutinius mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo, tad tam tikros dalies delspinigių priteisimas yra negalimas, suėjus ieškinio senaties terminui. Nurodo, kad nėra svarbių priežasčių, dėl kurių terminas turėtų būti atnaujintas, ieškovas tokių priežasčių nenurodo.

7Atsakovas 2016-04-18 prašymu pateikė duomenis (2016-04-15 mokėjimo nurodymą) apie 5 097,43 Eur skolos apmokėjimą, ieškovui pateikus tinkamai parengtas medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais. Papildomai nurodė, kad atsisako reikalavimo dėl 5 097,43 Eur skolos priteisimo, atsisakymo pasekmės yra žinomos. Teigia, kad sulaikymas yra nepagrįstas, nes deklaracijos buvo tinkamos, kad paties atsakovo pateikta deklaracija yra be objekto adreso, o iš el. laiško neaišku, kad būtent tuo pagrindu pastatas nepriduotas. Nurodo, kad delspinigiai yra paskaičiuoti už kiekvieną sąskaitą, bet ne daugiau kaip už 6 mėn. Nurodo, kad pagrindinis nesutarimas buvo netinkamos deklaracijos, kad nėra įrodymų, išskyrus el. laišką, kad tai buvo kliūtis priduoti pastatą. Senatis reikalavimui dėl delspinigių priteisimo nėra praleista. Ieškovas prašo 8,05 proc. palūkanas už 5 097,43 Eur priteisti nuo bylos iškėlimo iki 2016-04-15, o procesines palūkanas už delspinigius nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo. Prašo grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio, 25 proc. priteisti iš atsakovo. Ieškovas prašo priteisti 968 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais. Papildomai nurodė, kad skola yra sumokėta, kad tik sulaikius pinigus galima gauti dokumentaciją, kad delspinigiams turi būti taikomas senaties terminas. Nurodo, kad procesinės palūkanos turi būti skaičiuojamos pagal ieškinio reikalavimą.

10Bylos dalis nutrauktina, likusioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovas paskutinio teismo posėdžio metu atsisakė ieškinio reikalavimo dėl 5 097,43 Eur skolos, esant pateiktiems duomenims apie jos sumokėjimą, priteisimo, toks atsisakymas, įvertinus, kad jam yra žinomos tokio atsisakymo pasekmės (vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), nenustačius pagrindų, atsisakyti priimti tokį atsisakymą, priimtinas, o byla dalyje dėl 5 097,43 Eur sumos priteisimo nutrauktina (CPK 140 str., 293 str. 4 p., 294 str. 2 p.).

12CK 6.46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą.

13CK 6.58 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą; jeigu sutartinę prievolę viena jos šalis įvykdė nevisiškai, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą tiek, kiek prievolės neįvykdė kita šalis (CK 6.58 straipsnio 3 dalis).

14Šios bendrosios prievolių vykdymo sustabdymą reglamentuojančios teisės normos nustato teisinius pagrindus, kokiais atvejais skolininkas turi teisę sustabdyti savo prievolės kreditoriui vykdymą, kai prievolė yra dvišalė. Sutartinių prievolių vykdymo sustabdymą taip pat reglamentuoja CK 6.207 straipsnis, kurio 2 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių.

15Nurodytose prievolių vykdymo sustabdymo pagrindus reglamentuojančios teisės normose nustatyta, kad, pirma, prievolės vykdymas gali būti sustabdytas, kai prievolė yra dvišalė, t. y. skolininkas ir kreditorius turi priešpriešinių reikalavimų; antra, skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad prievolės vykdymo sustabdymą galima pateisinti; trečia, prievolės įvykdymo sustabdymas turi būti adekvatus kitos šalies neįvykdytai (netinkamai įvykdytai) sutarties daliai; ketvirta, teise sustabdyti prievolės vykdymą šalys privalo naudotis sąžiningai ir protingai (CK 6.58 str. 7 d., 6.207 str. 3 d.). Pagrindų stabdyti prievolės vykdymą buvimas yra fakto klausimas, todėl, kilus skolininko ir kreditoriaus teisminiam ginčui dėl prievolės vykdymo sustabdymo pagrįstumo, teismas kiekvienu konkrečiu atveju pagal pateiktus įrodymus sprendžia, ar pagrįstai skolininkas stabdė prievolės kreditoriui vykdymą.

16Tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių neįvykdo (netinkamai įvykdo) savo sutartinės prievolės, kitos šalies prievolės vykdymo sustabdymo, kaip savigynos formos, teisėto panaudojimo sąlygos yra tokios: 1) sutarties šalių prievolės turi būti priešpriešinės; 2) prievolės turi būti vykdomos vienu metu arba viena po kitos; 3) prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) bet kuri šalis, kai prievolės vykdomos vienu metu, arba pirmiau prievolę turinti įvykdyti šalis, kai prievolės vykdomos viena po kitos; 4) dėl prievolės neįvykdymo nėra kitos šalies kaltės, taip pat nėra kitų nuo prievolės neįvykdžiusios šalies nepriklausančių aplinkybių; 5) prievolės neįvykdžiusi šalis nepateikė adekvataus savo prievolės įvykdymo užtikrinimo; 6) prievolės vykdymo sustabdymas, kaip savigynos forma, panaudotas protingai ir sąžiningai, neperžengiant savigynos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2009).

17Nors nagrinėjant bylą iš esmės pagrindinė skolos dalis (5 097,43 Eur) buvo sumokėta, prievolė vykdymo sustabdymo teisėtumas yra aktualus, sprendžiant delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo klausimus, tad teismas dėl to pasisako.

18Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp UAB „Dagret“ (subrangovas) ir UAB „Rekostata“ (gen. rangovas) buvo 2015-03-12 sudaryta subrangos sutartis Nr. REK150312 dėl rangos darbų objekte Technikumo g. 8 ir Technikumo g. 10, Aukštadvaryje (el. b. 1 t., 11-18 l.). Darbai buvo priimti darbų priėmimo perdavimo aktais, išrašytos ir abiejų šalių pasirašytos sąskaitos faktūros (1 t., 24-46 l.).

19Ieškovo teigimu, atsakovas neapmokėjo 5 097,43 Eur skolos pagal šias PVM sąskaitas faktūras: 2015-07-13 sąskaitos Nr. 069 (bendrai 12 253,16 Eur sumai) už atliktus statybos darbus pagal atliktų darbų aktą Nr. 4 (1 t., 36l., 37 l.), 2015-07-13 sąskaitos Nr. 070 (84,70 Eur sumai) už transportą (1 t., 46 l.), 2015-07-13 sąskaitos Nr. 072 (302,89 Eur sumai) už skardinių gaminių įrengimą (1 t., 43 l.) pagal 2015-07-13 papildomų darbų atlikimo aktą (1 t., 42 l.). 2015-09-15 priminimu, 2015-09-17 pretenzija ieškovas prašė atsakovo sumokėti skolą (1 t., 48, 50 l.), kuriuose ieškovas, be kita ko, nurodė, kad ginčo sąskaitų Nr. 069, 070 ir 072 apmokėjimo terminas yra 2015-08-13.

20Pagal sutarties 4.4 punktą, gen. rangovas įsipareigoja atsiskaityti su subrangovu už tinkamai ir laiku atliktus darbus per 30 dienų terminą, skaičiuojant nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos <...>. Pagal sutarties 4.3 p., galutinis atsiskaitymas pagal sutartį vykdomas šalims pasirašius baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą, subrangovui įvykdžius savo įsipareigojimus ir subrangovui tinkamai ištaisius visus darbų trūkumus ir defektus, jei tokių buvo.

21Atsakovas teigia, kad jis pagrįstai sulaikė mokėjimus, nes ieškovas netinkamai vykdė savo sutartines pareigas pildyti ir pateikti statybos darbų žurnalą, pildyti bei pateikti originalias eksploatacinių medžiagų savybių deklaracijas, atitinkančias joms keliamus reikalavimus, taip pat pateikti baigiamąjį aktą. Ieškovas neigia esant buvus teisėtam pinigų sulaikymui, teigdamas, kad paties atsakovo pateikta deklaracija yra be objekto adreso, o iš el. laiško neaišku, kad būtent tuo pagrindu pastatas nepriduotas.

22Atsižvelgiant į tai, kad skola atsirado dėl 2015-07-13 sąskaitų neapmokėjimo, o sutarties 4.4 punktas numatė atsiskaitymą per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos, byloje nesant ginčo dėl termino, kada atsirado pareiga mokėti skolą, teismas laiko, kad skola pagal sąskaitas turėjo būti apmokėta 2015-08-12.

23Nors atsiliepime į ieškinį yra nurodomos trys skolos apmokėjimo sulaikymo priežastys, tačiau teismo posėdyje atsakovas savo argumentus dėl sulaikymo iš esmės grindė tik eksploatacinių medžiagų savybių deklaracijų nepateikimu. Dėl nurodytų priežasčių, teismo posėdžio metu šalims neįrodinėjant kitų procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, grindžiant skolos sulaikymo teisėtumą tik vienu iš argumentų, teismas neturi pagrindo (nepateikti ir iš esmės jokie tai patvirtinantys įrodymai) pasisakyti dėl kitų dviejų galimų atsakovo atsiliepime (ir šalių susirašinėjime) nurodomų skolos sulaikymo priežasčių.

24Pažymėtina, kad UAB „Rekostata“ 2015-09-22 atsakyme į pretenziją (1 t., 52-55 l.) nurodė, kad UAB „Dagret“ nevykdė pareigos tinkamai ir laiku atlikti darbus, pažeidė darbų perdavimo priėmimo tvarką, kad 2015-09-03 surašytas defektinis aktas, kad tinkamai atlikus visus darbus ir ištaisius nustatytus trūkumus, atsiskaitys, kaip tai numatyta sutartyje. Šiame rašte UAB „Rekostata“ nenurodė argumento, kad skola nėra mokama dėl nepateiktų eksploatuojamų medžiagų savybių deklaracijų.

25UAB „Rekostata“ 2016-01-26 atsakyme (1 t., 57-58 l.) į 2015-12-21 delspinigių apskaičiavimą – sąskaitą nurodoma, kad UAB „Dagret“ pažeidė imperatyvų statybos santykius reglamentuojančių viešosios teisės aktų reikalavimą – pildyti statybos žurnalą, taip pat nepateiktos eksploatuojamų medžiagų savybių deklaracijos (jų nėra gavę, kaip tai numato STR „Statybos užbaigimas“ 3 priedo 6 ir 8 punktai), tad darbai negali būti priduoti statybos užbaigimo komisijai. Nurodo, kad visi mokėjimai buvo sulaikyti, kol bus pateikti minėti dokumentai ir darbai bus priduoti valstybinei komisijai.

26UAB „Dagret“ 2016-01-29 raštu (1 t., 61-62 l.), be kita ko, nurodo, kad deklaracijos buvo pateiktos tinkamai ir laiku, ką patvirtina prie rašto pridedamos statybos žurnalo deklaracijų registro kopijos, el. laiškas.

27Nors iš susirašinėjimo tarp šalių matyti, kad atsakovas teigia, kad deklaracijos apskritai nebuvo pateiktos, tačiau atsiliepime ir teismo posėdžio metu buvo keliamas klausimas dėl deklaracijų tinkamumo (jų orginalų pateikimo, tinkamo deklaracijų įforminimo, nurodant medžiagų panaudojimo objekto adresą, jas pasirašant). Atsiliepime atsakovas nurodo, kad ieškovo persiųstos deklaracijos neatitinka pagrindinių joms keliamų reikalavimų, todėl tokių dokumentų pateikimas statybos užbaigimo komisijai yra negalimas.

282016-03-29 raštu UAB „Rekostata“ atstovė pateikė eksploatacinių savybių deklaracijos formą, kuri yra patvirtinta 2014-02-21 Komisijos deleguotuoju reglamentu ES Nr. 574/2014, iš kurios matyti, kad atskiros eilutės apie medžiagų panaudojimą konkrečiame statybos objekte nėra. Į bylą pateiktas el. laiškas/susirašinėjimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos darbuotoju, kurio turinys patvirtina, kad reikia pateikti deklaracijas pagal konkrečius adresus, kad būtų galimybė nustatyti, ar tikrai pateiktose deklaracijose ir sertifikatuose nurodyti statybos produktai panaudoti minėtose objektuose.

29Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedo „Statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“ statybos užbaigimo komisijai pateikiami panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos* (8 p.); *Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija.

302016-04-04 pranešimu UAB „Dagret“ pateikė deklaracijas, kuriose yra nurodytas medžiagų panaudojimo objektas (vienur įrašyta ranka, kitur kompiuterinis variantas).

312016-04-18 raštu UAB „Rekostata“ atstovė pateikė duomenis apie skolos apmokėjimą, ieškovui byloje pateikus tinkamai parengtas medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

32Nors nagrinėjant bylą teisme buvo pateiktos deklaracijos, kurios buvo priimtinos atsakovui, dėl ko jis sumokėjo pagrindinę skolos dalį, teismas neturi pagrindo laikyti, kad atsakovas pagrįstai sulaikė skolos mokėjimą. Pažymėtina, kad pagal sutarties nuostatas mokėjimo pagal 2015-07-13 sąskaitas faktūras terminas buvo 2015-08-12, tačiau, ieškovui prašant atsiskaityti ir siunčiant sąskaitas dėl delspinigių, atsakovas tik 2016-01-26 raštu, t.y. po daugiau nei 5 mėnesių, iškėlė klausimą dėl deklaracijų nepateikimo. Nagrinėjant bylą teisme ir ieškovui pateikus duomenis apie deklaracijų pateikimą, atsakovas nurodė argumentus dėl deklaracijų tinkamumo. Taigi, į bylą nepateikti įrodymai, kad iki ginčo teisme tarp šalių buvo kilęs klausimas dėl jų tinkamo pateikimo, o atsakovas laikėsi pozicijos, kad jos apskritai nepateiktos. Nepaisant to, 2016-01-26 raštu jis nurodė, kad atsiskaitys tik po to, kai bus gauti dokumentai, tarp jų ir deklaracijos, ir darbai bus priduoti valstybinei komisijai. Pažymėtina, kad nors sutarties 3.10 p. numato, kad galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus visą būtiną statybos dokumentaciją, tačiau jokia sutarties nuostata nenumato atsiskaitymo su subrangovu sąlygos, siejant su darbų pridavimu valstybinei komisijai. Sutarties sąlygos dėl atsiskaitymo siejamos su darbų atlikimo aktais ir darbų priėmimu, o ne su dokumentacijos pateikimu (4.2, 4.3 p.). Nors sutarties 3.10 punktas galutinį darbų perdavimą priėmimą sieja ir su būtinos statybų dokumentacijos perdavimu, byloje neįrodinėjama, ar ir kada baigiamasis aktas pasirašytas ir pan. Bet kokiu atveju, subrangovas turi teisę į sąskaitos apmokėjimą per 30 dienų nuo jos gavimo dienos (sutarties 4.4 p.), o byloje nėra duomenų, kad sąskaitos buvo pateiktos po baigiamojo akto pateikimo ir kad jos turi būti apmokėtos būtent po jo pateikimo.

33Pažymėtina, kad tarp šalių vykusiame susirašinėjime atsakovo nurodytos aplinkybės dėl sulaikymo iš esmės yra tik iš dalies susijusios su deklaracijomis, o iki ieškinio padavimo teisme atsakovas nekėlė klausimo dėl netinkamų deklaracijų (tik dėl jų nepateikimo, o ne dėl jų trūkumo), teismas laiko, kad atsakovas neįrodė, kad su ieškovo pateiktomis eksploatacinių savybių deklaracijomis statiniai po jų atnaujinimo (modernizavimo) (1 t., 22 l.) negali būti pripažinti tinkamais naudoti. Vien pateiktas susirašinėjimas (el. laiškas) su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos darbuotoju negali patvirtinti ar paneigti faktą, kad atitinkamos deklaracijos pateikimas yra kliūtis atlikti kokius nors veiksmus.

34Be to, teismo nuomone, galimi eksploatacinių savybių deklaracijos elementai (pvz. objekto adresas) nėra esminė priežastis sulaikyti atsiskaitymą, nes, atsakovui pageidaujant/reikalaujant, toks įrašas ranka (kas dalyje deklaracijų ir buvo padaryta, teikiant jas teismui) galėjo būti padaryta ir iki ieškinio padavimo teismui, tad teismas tai laiko mažareikšmiu dalyku. Teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad deklaracijas ieškovas pateikė per epp sistemą, jos tiko atsakovui, sumokėjusiam pagrindinę skolą, kas iš esmės paneigia eksploatacinių savybių deklaracijų originalų pateikimo būtinybę (atsakovas atsiliepime teigė nesant originalių, su parašais deklaracijų) ir patvirtina paties skolos sulaikymo neadekvatumą.

35Teismas, ištyręs bylos įrodymus, neturi pagrindo spręsti, kad prievolės sustabdymas yra adekvatus ir pateisinamas, kad sulaikymo teise atsakovas pasinaudojo sąžiningai ir protingai, tuo labiau, kad tik nagrinėjant bylą teisme paaiškėjo/išsigrynino ieškovo prievolės galimai netinkamo vykdymo pagrindai (priešpriešinio reikalavimo, kuris buvo pareikštas apskritai po 5 mėn. nuo pareigos sumokėti skolą atsiradimo), kas iš esmės nėra esminė ir pateisinama kliūtis, sulaikyti mokėjimą. Dėl sprendime nurodytų argumentų teismas daro išvadą, atsakovas nepagrįstai stabdė prievolės ieškovui pagal 2015-07-13 sąskaitas vykdymą.

36Ieškovas reikalavimą dėl delspinigių priteisimo grindžia 2015-09-28 delspinigių apskaičiavimu-sąskaita Nr. 2015/09/28 872,29 Eur sumai (1 t., 76 l.) ir 2016-01-13 delspinigių apskaičiavimu-sąskaita Nr. 2016/01/13 297,99 Eur sumai (1 t., 73 l.). Iš sąskaitų matyti, kad delspinigiai paskaičiuoti už pavėluotai apmokėtas/neapmokėtas iki ieškinio padavimo sąskaitas nuo 2 iki 154 (pagal ginčo sąskaitas: 47+107 dienos) dienų, anksčiausia apmokėjimo diena – 2015-05-18.

37Sutarties 8.2 punktu sutarties šalys sulygo dėl 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo neįvykdytų mokėjimų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, vienai iš šalių vėluojant įvykdyti bet kurią iš sutartyje numatytų prievolių.

38Atsakovas reikalavimui dėl 671,94 Eur delspinigių priteisimo prašo taikyti ieškinio senatį (CK 1.124 str., 1.125 str. 5 d. 1 p., 1.126 str. 2 d.), nesant priežasčių jam atnaujinti, teigdamas, kad delspinigiai gali būti priteisiami tik už 6 mėnesių laikotarpį iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo, o ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo 2015-05-18 iki 2016-01-13.

39Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

40CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte, sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) priteisimo.

41Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje nustatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. birželio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2000; 2001 m. spalio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus Nr. 3K-3-920/2001; 2003 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-1039/2003; 2005 m. spalio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2006; 2010 m. liepos 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2010; 2012 m. liepos 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

42Nors nagrinėjamu atveju ieškinys gautas 2016-02-01, ieškovas ieškinį pasirašė 2016-01-29 (15:54), kas, teismo nuomone, ir turi būti laikoma atskaitos tašku, kada ieškovas kreipėsi į teismą.

43Atsižvelgęs į nurodytą teismų praktiką, taip pat į tai, kad pagal neapmokėtas 2015-05-25, 2015-06-04 ir 2015-07-13 sąskaitas, kaip tai patvirtina delspinigių apskaičiavimo-sąskaitos, reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai atskirai, teismas neturi pagrindo taikyti ieškinio senaties termino, tad, nesant iš esmės kitų atsakovo nesutikimo su delspinigiais argumentų, dėl kurių teismas nebūtų pasisakęs sprendime, ir atmesti tokį reikalavimą. Įvertinęs, kad ieškovas prašo priteisti delspinigius ir pagal sąskaitas faktūras, kurios yra visiškai apmokėtos, teismas, esant atsakovo prašymui, taiko ieškinio senatį reikalavimams, atsiradusiems iki 2015-07-29 (6 mėn. iki ieškinio padavimo), teismui nenustačius pagrindų atnaujinti praleistą ieškinio senaties termino. Dėl nurodytų priežasčių ieškovo reikalavimas dėl delspinigių tenkintinas iš dalies ir, nesant kitų argumentų atmesti reikalavimą dėl delspinigių, mato pagrindo priteisti ieškovui iš atsakovo 715,52 Eur delspinigių (visa suma pagal 2016-01-13 sąskaitą ir 11 paskutinių eilučių pagal 2015-09-28 sąskaitą, reikalavimas dėl delspinigių pareikštas už ne daugiau kaip pusę metų), senatį taikant tik 454,76 Eur sumai, atsakovui nepagrįstai nurodžius 2015-08-29, o ne 2015-07-29 senaties eigos pradžią.

44CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Ieškovas, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisti iš atsakovo 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas. Vadovaujantis MAPKSVPĮ 2 str. 5 dalimi ir 3 str. 2 dalimi bei Europos centrinio banko interneto svetainėje pateikiama informacija (http://www.ecb.europa.eu) apie atpirkimo sandorių palūkanų normas, nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8,05 proc.

45Ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,05 procentų metinės procesinės palūkanos už priteistą 715,52 Eur delspinigių sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Ieškovas teismo posėdžio metu taip pat prašė priteisti procesines palūkanas už 5 097,43 Eur sumą (prašė priimti atsisakymą nuo šios reikalavimo dalies) nuo bylos iškėlimo iki 2016-04-15 (sumokėjimo diena).

47CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ši norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios priskirtinos kompensuojamosioms palūkanoms. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojasi kreditoriaus lėšomis, gauna iš to naudos, taip pažeidžia kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012, ir joje nurodytą praktiką). Taigi viena iš procesinių palūkanų paskirčių yra kompensuoti kreditoriaus nuostolius, patiriamus nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo dėl laiku neįvykdytos prievolės.

48Kita procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą ir teismo sprendimo įvykdymą. Tai, kad bus išieškomos ir tam tikro dydžio palūkanos, mokėtinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką nevilkinti teismo proceso, greičiau įvykdyti prievolę, nes priešingu atveju skolininkas gali patirti papildomų turtinių praradimų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015; 2015 m. balandžio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015, ir joje nurodytą praktiką).

49Pažymėtina, kad CK 6.37 str. nustatytos procesinės palūkanos iš atsakovų priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir tenkinamas ieškinys (LAT 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007).

50Atsižvelgiant į nurodytą procesinių palūkanų paskirtį, į LAT išaiškinimus, kad teismas priėmė ieškovo atsisakymą nuo 5 097,43 Eur reikalavimo, šią sumą atsakovui sumokėjus nagrinėjant bylą teisme iki teismo sprendimo priėmimo, teismas neturi pagrindo priteisti procesines palūkanas už nurodytą ir sumokėtą atsakovo sumą nuo bylos iškėlimo iki 2016-04-15.

51Ieškovui atsisakius dalies reikalavimo, jam grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio dalis, t.y. 86,25 Eur (CPK 87 str. 2 d.).

52Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo likusią žyminio mokesčio dalį, 968 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

53Atsižvelgęs į tai, kad bylos dalis nutraukta, atsakovui sumokėjus skolos dalį, ką teismas, įvertinęs sprendimo argumentus, laiko, kad ieškovas bylą laimėjo, taip pat įvertinęs, kad reikalavimas dėl delspinigių priteisimo patenkintas iš dalies (61,14 proc.), teismas priteisia iš atsakovo 44,64 Eur žyminio mokesčio (28,75 Eur+15,89 Eur). Įvertinus, kad iš esmės patenkinti ieškovo reikalavimai sudaro 81,33 proc., teismas mato pagrindą priteisti iš atsakovo 787,27 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 831,91 Eur.

54Ieškovo reikalavimo dalį atmetus (18,67 proc.), atsakovui iš ieškovo priteistina bylinėjimosi išlaidų (2016-04-18 prašyme nurodyta 921,29 Eur išlaidų suma advokato pagalbai apmokėti ir pagrįsta mokėjimo dokumentais) suma sudaro 172 Eur.

55Teismo nuomone, kiti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai neturi teisinės reikšmės bylai teisingai išnagrinėti.

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 str., 293 str. 4 p.,

Nutarė

57Priimti ieškovo UAB „Dagret“ ieškinio reikalavimo dėl 5 097,43 Eur skolos priteisimo atsisakymą.

58Bylos dalį pagal ieškovo UAB „Dagret“ ieškinio reikalavimą dėl 5 097,43 Eur skolos priteisimo nutraukti.

59Likusioje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

60Priteisti iš atsakovo UAB „Rekostata“, įm. k. 301102566, 715,52 Eur (septynis šimtus penkiolika eurų 52 ct) delspinigių, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą 715,52 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 831,91 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt vieną eurą 91 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Dagret“, įm. k. 302768980.

61Priteisti iš ieškovo UAB „Dagret“, įm. k. 302768980, 172 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidas atsakovui UAB „Rekostata“, įm. k. 301102566.

62Grąžinti ieškovui UAB „Dagret“, įm. k. 302768980, 86,25 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus 25 ct) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2016-01-29 mokėjimo nurodymą. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

63Teismo 2016-02-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

64Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas UAB „Dagret“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. Ieškinį ieškovas grindžia 2015-03-12 subrangos sutartimi Nr. REK150312 dėl... 6. Atsakovas AB „Rekostata“ atsiliepimu prašo ieškinio netenkinti,... 7. Atsakovas 2016-04-18 prašymu pateikė duomenis (2016-04-15 mokėjimo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti iš esmės... 10. Bylos dalis nutrauktina, likusioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovas paskutinio teismo posėdžio metu... 12. CK 6.46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas turi teisę sustabdyti... 13. CK 6.58 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tuo atveju, jeigu sutartinės... 14. Šios bendrosios prievolių vykdymo sustabdymą reglamentuojančios teisės... 15. Nurodytose prievolių vykdymo sustabdymo pagrindus reglamentuojančios teisės... 16. Tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių neįvykdo (netinkamai įvykdo)... 17. Nors nagrinėjant bylą iš esmės pagrindinė skolos dalis (5 097,43 Eur) buvo... 18. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp UAB „Dagret“ (subrangovas) ir... 19. Ieškovo teigimu, atsakovas neapmokėjo 5 097,43 Eur skolos pagal šias PVM... 20. Pagal sutarties 4.4 punktą, gen. rangovas įsipareigoja atsiskaityti su... 21. Atsakovas teigia, kad jis pagrįstai sulaikė mokėjimus, nes ieškovas... 22. Atsižvelgiant į tai, kad skola atsirado dėl 2015-07-13 sąskaitų... 23. Nors atsiliepime į ieškinį yra nurodomos trys skolos apmokėjimo sulaikymo... 24. Pažymėtina, kad UAB „Rekostata“ 2015-09-22 atsakyme į pretenziją (1 t.,... 25. UAB „Rekostata“ 2016-01-26 atsakyme (1 t., 57-58 l.) į 2015-12-21... 26. UAB „Dagret“ 2016-01-29 raštu (1 t., 61-62 l.), be kita ko, nurodo, kad... 27. Nors iš susirašinėjimo tarp šalių matyti, kad atsakovas teigia, kad... 28. 2016-03-29 raštu UAB „Rekostata“ atstovė pateikė eksploatacinių... 29. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“... 30. 2016-04-04 pranešimu UAB „Dagret“ pateikė deklaracijas, kuriose yra... 31. 2016-04-18 raštu UAB „Rekostata“ atstovė pateikė duomenis apie skolos... 32. Nors nagrinėjant bylą teisme buvo pateiktos deklaracijos, kurios buvo... 33. Pažymėtina, kad tarp šalių vykusiame susirašinėjime atsakovo nurodytos... 34. Be to, teismo nuomone, galimi eksploatacinių savybių deklaracijos elementai... 35. Teismas, ištyręs bylos įrodymus, neturi pagrindo spręsti, kad prievolės... 36. Ieškovas reikalavimą dėl delspinigių priteisimo grindžia 2015-09-28... 37. Sutarties 8.2 punktu sutarties šalys sulygo dėl 0,02 proc. dydžio... 38. Atsakovas reikalavimui dėl 671,94 Eur delspinigių priteisimo prašo taikyti... 39. Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 40. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte, sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio... 41. Kaip nurodė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 6 d. nutartyje... 42. Nors nagrinėjamu atveju ieškinys gautas 2016-02-01, ieškovas ieškinį... 43. Atsižvelgęs į nurodytą teismų praktiką, taip pat į tai, kad pagal... 44. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 45. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,05 procentų metinės procesinės... 46. Ieškovas teismo posėdžio metu taip pat prašė priteisti procesines... 47. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad skolininkas privalo mokėti... 48. Kita procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo procesą... 49. Pažymėtina, kad CK 6.37 str. nustatytos procesinės palūkanos iš atsakovų... 50. Atsižvelgiant į nurodytą procesinių palūkanų paskirtį, į LAT... 51. Ieškovui atsisakius dalies reikalavimo, jam grąžinti 75 proc. žyminio... 52. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo likusią žyminio mokesčio dalį, 968... 53. Atsižvelgęs į tai, kad bylos dalis nutraukta, atsakovui sumokėjus skolos... 54. Ieškovo reikalavimo dalį atmetus (18,67 proc.), atsakovui iš ieškovo... 55. Teismo nuomone, kiti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai neturi teisinės... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 57. Priimti ieškovo UAB „Dagret“ ieškinio reikalavimo dėl 5 097,43 Eur... 58. Bylos dalį pagal ieškovo UAB „Dagret“ ieškinio reikalavimą dėl 5... 59. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 60. Priteisti iš atsakovo UAB „Rekostata“, įm. k. 301102566, 715,52 Eur... 61. Priteisti iš ieškovo UAB „Dagret“, įm. k. 302768980, 172 Eur (vieną... 62. Grąžinti ieškovui UAB „Dagret“, įm. k. 302768980, 86,25 Eur... 63. Teismo 2016-02-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 64. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...