Byla 2-209-913/2014
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ su ieškiniu atsakovui D. Š. kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo ir prašo priteisti iš atsakovo 1232 Lt skolos (kurią sudaro 400 Lt paskola, 40 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 792 Lt delspinigių), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba neatvyks į teismo posėdį.

3Atsakovui D. Š. procesiniai dokumentai įteikti 2014-02-10, CPK 130 str. nustatyta tvarka - viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (27 b.l.), jame išaiškinant atsakovo pareigą per 20 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: Vartojimo kredito sutarties Nr. 1943102 specialiąsias sąlygas (19-20 b.l.), bendrąsias SMScredit.lt paskolos sutarties sąlygas (5-9 b.l.), 2011-03-17 sąskaitos išrašą apie paskolos sumos (400 Lt) pervedimą atsakovui D. Š. (21 b.l.), UAB „Creditinfo Lietuva“ Gyventojų registro informaciją (22 b.l.), paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (12 b.l.). Kaip matyti, ieškovo UAB „4finance“, valdančio sistemą SMScredit.lt (13-17 b.l.), ir atsakovo D. Š. prievoliniai santykiai atsirado 2011-03-16 paskolos sutarties, pagal bendrąsias paskolos sąlygas, pagrindu (CK 6.870 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pervedė atsakovui 400 Lt paskolos sumą, atsakovas kreditą gavo, įsipareigojo iki 2011-04-15 jį grąžinti, tačiau savo prievolės pagal sutartį tinkamai neįvykdė, liko skolingas ieškovui 400,00 Lt bei 40 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Todėl šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas bei yra pagrindas šioje dalyje ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 400,00 Lt paskolos bei 40 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio (LR CK 6.38 str., 6.63 str., CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.870-6.874 str.).

6Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 792 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 180 dienų, taikant sutartyje numatytą 1 procento delspinigių normą, kaip numato bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktas.

7Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (365 proc. per metus), jų skaičiavimo laikotarpį, kuris, nors ir neviršija 180 dienų, tačiau nuo kredito grąžinimo datos (2011-04-15) iki kreipimosi į teismą praėję daugiau kaip 2 metai ir nepateikta įrodymų, jog pasibaigus paskolos grąžinimo terminui nedelsiant reikalauta grąžinti skolą; į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma beveik dvigubai didesnė nei skolos suma, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai ir nepagrįstai per dideli (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis 3K-7-378/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-173/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

8Įvertinus išdėstytas aplinkybes, delspinigių ir pagrindinės skolos sumų santykį, bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad yra pagrindas sumažinti prašomų priteisti delspinigių sumą. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudarytų 39,60 Lt (440 Lt x 0,05 proc. x 180). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 792 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 39,60 Lt delspinigių sumą.

9CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10CPK 93 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu ieškinys tenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Tačiau CPK 93 str. 4 d. numatyta galimybė teismui, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, bei įvertinus priežastis, dėl kurių šios išlaidos susidarė, nukrypti nuo šio straipsnio 2 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Šiuo atveju, ieškovo procesinis elgesys laikytinas tinkamu, o bylinėjimosi išlaidas jis patyrė dėl nesąžiningo atsakovo elgesio, t.y. laiku negrąžinto kredito, todėl yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 str. 2 d nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, visas ieškovo turėtas 54 Lt bylinėjimosi išlaidas priteisiant iš atsakovo (CPK 93 str.) (18 b.l.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo D. Š. ieškovui UAB „4finance“ 400 Lt (keturis šimtus litų) paskolos, 40 Lt (keturiasdešimt litų) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 39,60 Lt (trisdešimt devynis litus 60 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Išaiškinti, jog atsakovas D. Š. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Išaiškinti, jog atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

17Ieškovas šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai