Byla 2-520-357/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, Indrei Šležienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Oil Company“ atstovui advokatui V. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Oil Company“ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Saurida“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

Nustatė

2Ieškovė UAB „Baltic Oil Company“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, prašydama 1) Pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ 2017 m. gruodžio 22d. pranešimu - pretenzija atliktą 625 078,08 Eur įskaitymą negaliojančiu; 2 ) Priteisti ieškovės UAB „Baltic Oil Company“ naudai iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ 625 079,08 Eur skolą bei 25 426,53 Eur delspinigių, iš viso 650 505,61 Eur; Priteisti ieškovės UAB „Baltic Oil Company“ naudai iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ 6,00 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodo, kad ieškovė su atsakove 2017 m. sausio 6 d. sudarė degalų teikimo sutartį Nr. 170102-10 bei papildomus priedus prie jos, kurios pagrindu susitarė, kad ieškovė parduos atsakovei krosnių kurą, dyzeliną: ST EN 590, dyzeliną žemės ūkiui (žymėtą), benziną A-95 LST EN 228 Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Sutarties pagrindu ieškovė 2017 m. spalio 18-24 d. atsakovei išrašė PVM sąskaitas- faktūras 625 079,08 Eur sumai. Dalį šios sumos, t. y. dalį 2017 m. spalio 17 d. PVM sąskaitos - faktūros BOCK4351-2, kuri buvo išrašyta 9723,25 Eur sumai, atsakovė sumokėjo ieškovei iš šiuo metu šios sąskaitos neapmokėta suma yra 4487,10 Eur. Prekės pagal Sutartį atsakovei buvo parduotos, atsakovė jas priėmė ir jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų dėl jų nepareiškė, tačiau už parduotas prekes neatsiskaitė. Ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovę, prašydama sumokėti esamą skolą pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras , tačiau atsakovė nepagrįstai vengia bei atsisako apmokėti likusį įsiskolinimą pagal 2017 m. spalio 12 d. tarpusavio skolų atsiskaitymo suderinimo ir ieškovės pateiktas atsakovei PVM sąskaitas - faktūras. Šiuo metu atsakovė už prekes ieškovei yra skolinga 625 079,08 Eur, kuriuos remiantis Sutarties 3.2. punktu turėjo sumokėti: „Pirkėjas už atkrautą prekę atsiskaito bankiniu pavedimu, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną vykdant pirkimą pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, ir per 3 kalendorines dienas vykdant pirkimą penktadienį“.

4Ieškovė nurodo, kad įvertindama tai, kad ginčo atveju bylą teisingai išnagrinėti galima tik tuomet, kai byloje bus vertinamas ir atsakovės atlikto įskaitymo teisėtumo ir (ar) neteisėtumo klausimas ir jo pripažinimo negaliojančiu klausimas, todėl pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo atsakovės atliktą įskaitymą pripažinti negaliojančiu bei priteisti ieškovės naudai skolą bei delspinigius. Nurodo, kad atsakovės pateikto 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimo – pretenzijos apie atliktą 625 078,08 Eur priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymą, niekada anksčiau nėra gavusi, o nurodyta skola neegzistuoja. Įskaitymas, kurį pateikė atsakovė kartu su prieštaravimais - 2017 m. gruodžio 22 d. „pranešimas - pretenzija“ - nėra aiškus, dviprasmiškas, jis nebuvo atsiųstas ieškovei, tai reiškia, nebuvo pranešta apie atliktą įskaitymą, atsakovė neinformavo ieškovės apie atliekamus įskaitymus, todėl atsakovės atliktas įskaitymas nėra teisėtas ir negaliojantis. Atsakovė nepateikė įrodymų, ne tik apie tariamą ieškovės skolą, bet neįrodė, jog pranešimą apie įskaitymą įteikė ieškovei, nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad pranešimas apie įskaitymą buvo įteiktas iki ieškovei kreipiantis į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų apie ieškovės skolas atsakovei, jų dydį, atsiradimo pagrindą, apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų teisėtą egzistavimą, nėra duomenų, kad tariami atsakovės reikalavimai yra galiojantys, vykdytini bei apibrėžtini. Dėl sutartinių prievolių nevykdymo ieškovė patyrė nuostolius, negavo pinigų, kuriuos atsakovė privalėjo mokėti už suteiktas paslaugas pagal Sutartį, todėl nesumokėta suma už suteiktas paslaugas turi būti priteista iš atsakovės, nes egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.245-6.248 str.).

5Atsakovė UAB „Saurida“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo UAB „Baltic Oil Company“ patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo atmesti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodo, kad atsakovė neturi įsiskolinimo ieškovei už prekes, o prašomą priteisti sumą 2017 m. gruodžio 22 d. įskaitė kaip netesybas už ieškovės UAB „Baltic Oil Company“ nuo 2017 m. spalio 25 d. sutarties sąlygų nevykdymą ir kitus neteisėtus veiksmus RUAB „Saurida“ atžvilgiu, o ieškovas, pareikšdamas pirminį ieškinį, tai nesąžiningai nuslėpė. RUAB „Saurida“ pateikė UAB „Baltic Oil Company“ 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimą - pretenziją, kuria išsamiai informavo ieškovą apie neteisėtus veiksmus, kad dėl jų, o taip pat dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos 2017 m. gruodžio 18 rašte Nr. (243) RPVM-50 pateiktos informacijos atsakovė RUAB „Saurida“ taikė ieškovui 625 078,08 Eur netesybas, kurias RUAB „Saurida“ išskaičiavo iš UAB „Baltic Oil Company“ mokėtinos sumos ir įskaitė kaip netesybų apmokėjimą. Atsakovuei ginantis nuo pareikšto ieškinio pareiškimu apie atliktą įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009, 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010). Atsakovė RUAB „Saurida“ nėra skolingas ieškovei UAB „Baltic Oil Company“ už naftos produktus, todėl ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 625 079,08 Eur skolą, yra nepagrįstas. Tuo atveju, jei delspinigiai įskaitomi, nesant suderintos šalių valios dėl tokio įskaitymo (suderinimo įstatymai nedraudžia), teismas gali, esant įstatymuose (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.) nustatytoms sąlygoms, mažinti delspinigių dydį, sumažinus delspinigius gali būti pripažintas dalinis prievolės įskaitymas. Aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos gali būti teismo sumažintos, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Ieškovas nurodo atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu, vadovaudamasis formalistine Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos interpretacija, remdamasis savo abejonėmis ir faktų iškraipymu.

7Atsakovė išsamiai informavo ieškovę apie jo atliktus neteisėtus veiksmus, t. y., kad ieškovė pagal tarp šalių 2017 m. sausio 7 d. degalų tiekimo sutarties Nr. 170102-10 (toliau - Sutartis) 7 dalies sąlygas neinformavo RUAB „Saurida“ dėl aplinkybių, apsunkinusių (faktiškai nutraukusių) Sutarties vykdymą (pvz. VMI prie FM sankcijos, akcizinio sandėlio veiklos apribojimai ir jo panaikinimas, papildomos garantijų reikalavimas, atliekami mokestiniai patikrinimai ir/ar tyrimai dėl galimo PVM sukčiavimo ir pan.); ieškovė nuo 2017 m. spalio 25 d. vienašališkai be atskiro įspėjimo nutraukė naftos produktų pardavimą (tiekimą) RUAB „Saurida“, todėl RUAB „Saurida“ pagal sutarties sąlygas 2017 m. spalio - gruodžio mėnesiais dėl ieškovo kaltės negalėjo nupirkti iš UAB „Baltic Oil Company“ sutartyje nustatyta naftos produktų pardavimo kaina (Sutarties 3.1. punktas) šių faktinių naftos kiekių: 2017 m. spalio mėnesį (nuo 25 d. iki 31 d.) - 883 294 litrų, lapkričio mėnesį - 4 706 302 litrų; gruodžio mėnesį - 3 886 965 litrų. Pažymėjo, kad pagal Sutarties 3.1. punktą ieškovė UAB „Baltic Oil Company“ įsipareigojo parduoti atsakovei UAB „Saurida“ naftos produktus, taikant 0,030 Eur ct/litrui nuolaidą nuo AB „Orlen Lietuva“ protokolo kainos. Ieškovei be įspėjimo nutraukus naftos pardavimą (tiekimą), atsakovė RUAB „Saurida“ nuo 2017 m. spalio 25 d. iki gruodžio 31 d. reikiamus naftos produktus kiekius privalėjo įsigyti iš kitų tiekėjų, todėl, atsakovė nebegalėjo pasinaudoti Sutartyje su UAB „Baltic Oil Company“ nustatyta nuolaida parduodamiems naftos produktams, dėl ko, patyrė ženklius nuostolius. RUAB „Saurida“ 2017 metams nesudarė metinės naftos produktų tiekimo sutarties su AB „Orlen Lietuva“, dėl ko, RUAB „Saurida“ prarado nuolaidas naftos produktams, kurias būtų gavusi pagal sudarytą su AB „Orlen Lietuva“ metinę sutartį, o taip pat neteko galimybės šios sutarties sudaryti; RUAB Saurida“ per 2017 metus nupirko naftos produktų iš UAB „Baltic Oil Company“ už 20 776 383,65 Eur be PVM sumą, PVM atskaitos suma už šiuos naftos produktus sudarė - 4 363 040,92 Eur. VMI prie FM pateikta informacija RUAB „Saurida“ dėl UAB „Baltic Oil Company“ dėl dalyvavimo naftos produktų perpardavimo schemoje su kitomis įmonėmis, PVM prievolių nevykdymo ir PVM sukčiavimo, dėl šių veiksmų, galinčių panaikinti RUAB „Saurida“ teisę į PVM atskaitą (visiškai ar dalinę), nuslėpimo nuo RUAB „Saurida“, mokesčių administratorius ateityje turi teisę panaikinti RUAB „Saurida“ atskaitą į PVM pagal vykdytus naftos produktus pirkimus iš UAB „Baltic Oil Company“. Pažymėjo, kad pagal valstybinės mokesčių inspekcijos viešai skelbiamus duomenis ieškovo UAB „Baltic Oil Company“ deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemoka valstybės biudžetui sudaro 5 450 868,72 Eur.

8Atsakovė RUAB „Saurida“ 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimu – pretenzija informavo ieškovę UAB „Baltic Oil Company“, jog dėl aukščiau nurodytų ieškovo neteisėtų veiksmų, o taip pat dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos 2017 m. gruodžio 18 rašte Nr. (243) RPVM-50 pateiktos informacijos, atsakovė RUAB „Saurida“ taikė ieškovui UAB „Baltic Oil Company“ 625 078,08 Eur netesybas, kurias RUAB „Saurida“ išskaičiavo iš UAB „Baltic Oil Company“ mokėtinos sumos ir įskaitė kaip netesybų apmokėjimą. Šiame pranešime-pretenzijoje nurodyta piniginė prievolė - netesybos, jos pagrindai ir suma, tokio rašto turinys ir esmė turėtų būti pakankamai lengvai suprantami. Kilus bet kokiems neaiškumams, bet kuris apdairus ir rūpestingas asmuo kreiptųsi į kontrahentą papildomų paaiškinimų, ką galėjo padaryti ir ieškovė. Raštiškas pareikalavimas sumokėti sutartines netesybas reiškia sutarties taisyklių dėl netesybų mokėjimo prievolės atsiradimą ir jos vykdymo sąlygų įgyvendinimą. Šiuo raštu taip pat įgyvendindamas CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas reikalavimas apie įskaitymą pranešti atsakovui. Tokiu būdu atsakovė tinkamai įgyvendino netesybų mokėjimo prievolės atsiradimo ir vykdymo sąlygas, ši prievolė įgijo galiojančios ir vykdytinos prievolės teisinį statusą, dėl to susiformavo pirmiau nurodytų sąlygų, privalomų pagal įstatymą, kad būtų galimas įskaitymas, visuma, todėl įskaitymas yra teisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 293/2009). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006). CK 6.134 str. 1 d. 1 punkte nustatytas reikalavimas įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma. Ieškovas be klaidingo faktinių aplinkybių, teisės normų ir teismų praktikos interpretavimo, nepateikė jokių pagrįstų argumentų, galinčių sudaryti pakankamą pagrindą atsakovo atliktą įskaitymą pripažinti negaliojančiu. Po įskaitymo išnykus atsakovės prievolei ieškovei sumokėti skolą, t. y. tokiam ieškovės reikalavimui esant nepagrįstam, nepagrįstas yra ir išvestinis reikalavimas dėl netesybų sumokėjimo. Sprendžiant klausimą dėl delspinigių priteisimo būtina atsižvelgti į ieškovo prašomų priteisti delspinigių - 0,05 proc. dydį nuo pradelstos apmokėti skolos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną, kas sudaro beveik 19 proc. dydžio metines palūkanas. UAB „Saurida“ mano, jog net esant atsakovės įsiskolinimui už prekes, ieškovės prašomos priteisti netesybos yra pernelyg didelės bei neprotingos, todėl teismo turėjo būti sumažintos. Pirmosios instancijos teismui nusprendus, kad atsakovė RUAB „Saurida“ yra neatsiskaičiusi už naftos produktus ieškovei, dėl ko, atsakovė kategoriškai nesutinka, teismas, vadovaujantis LR CK 6.73 str. 2 d., turėtų ieškovės UAB „Baltic Oil Company“ ieškiniu prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki protingo dydžio, t. y. iki 0,01 proc.

9Ieškinys tenkintinas.

10Šioje byloje Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 25 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei iš atsakovės 625 079,08 Eur skolą ir 25 426,53 Eur delspinigius, 8,00 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovė nesutikdama su ieškovės ieškiniu bei Šiaulių apygardos teismo preliminariu sprendimu pateikė prieštaravimus, kuriais prašė Šiaulių apygardos teismo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Kartu su prieštaravimais pateikė dokumentą - 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimą – pretenziją apie atliktą 625 078,08 Eur priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymą.

11Ieškovė su atsakove 2017 m. sausio 6 d. sudarė degalų teikimo sutartį Nr. 170102-10 bei papildomus priedus prie jos, kurios pagrindu susitarė, kad ieškovė parduos atsakovei krosnių kurą, dyzeliną: ST EN 590, dyzeliną žemės ūkiui (žymėtą), benziną A-95 LST EN 228, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

12Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė UAB „Baltic Oil Company“ 2017 m. sausio 6 d. d. Sutarties pagrindu, 2017 metais spalio 18-24 d. atsakovei UAB „Saurida“ pateikė prekių, kurių tiekimą įformino PVM sąskaitomis faktūromis 625 079,08 Eur sumai. Dalį šios sumos, t. y. dalį 2017 m.spalio 17 d. PVM sąskaitos - faktūros BOCK4351-2, kuri buvo išrašyta 9723,25 Eur sumai, atsakovė sumokėjo ieškovei iš šiuo metu šios sąskaitos neapmokėta suma yra 4487,10 Eur.

13Sudarydamos Sutartį, šalys susitarė, jog ieškovė parduos produktus atsakovei, o atsakovė atitinkamai įsipareigojo juos iš ieškovės priimti ir apmokėti PVM sąskaitose faktūrose numatytomis sąlygomis. PVM sąskaitose faktūrose buvo numatyta, kad atsakovė (pirkėjas) turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 5 dienas jeigu Sutartyje nenumatytas kitoks atsiskaitymo terminas. Sutarties 3.2. punkte buvo nurodyta, kad „Pirkėjas už atkrautą prekę atsiskaito bankiniu pavedimu, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną vykdant pirkimą pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, ir per 3 kalendorines dienas vykdant pirkimą penktadienį“ Taigi, atsakovė aukščiau nurodytas PVM sąskaitas faktūras privalėjo apmokėti per Sutarties 3.2. punkte nustatytą laikotarpį.

14Kaip nurodo ieškovė, prekės pagal Sutartį atsakovei buvo parduotos, atsakovė jas priėmė ir jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl jų nepareiškė, tačiau už parduotas prekes neatsiskaitė. Ieškovė nekartą kreipėsi į atsakovę, prašydama sumokėti esamą skolą pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras nurodytas ieškinio priede, tačiau atsakovė nepagrįstai vengia bei atsisako apmokėti likusį įsiskolinimą pagal 2017 m. spalio 12 d. tarpusavio skolų atsiskaitymo suderinimo Aktą ir ieškovės pateiktas atsakovei PVM sąskaitas - faktūras. Ieškinio pateikimo dienai atsakovė už prekes buvo ir yra skolinga 625 079,08 Eur, kuriuos remiantis Sutarties 3.2. punktu turėjo sumokėti.

15Atsakovė už Prekes atsiskaityti yra pradelsusi daugiau kaip du mėnesius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas turi mokėti 6 procentų metines palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šalys Sutarties 3.4. punkte susitarė, kad: „Pirkėjui pradelsus 3.2. punkte numatytus atsiskaitymo terminus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti tolesnį prekės tiekimą ir imtis visų teisėtų veiksmų siekiant išieškoti visą skolą (įskaitant irtas sumas, kurių mokėjimo terminas dar nėra suėjęs).

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Atsakovei kilo pareiga už patiektas Prekes pagal Sutartį sumokėti, neapmokėjusi už suteiktas paslaugas atsakovė pažeidė Sutartį. Taigi, atsakovė pagal minėtas sąskaitas faktūras nėra visiškai atsiskaičiusi su ieškove, įsiskolinimas, neskaičiuojant delspinigių, ieškinio surašymo dieną sudaro 625 079,08 Eur sumą, todėl yra pagrindas ieškinį patenkinti. Kadangi ieškovė pagrindė reikalavimą priteisti skolą pagal anksčiau įvardintas sąskaitas faktūras, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 625 079,08 Eur skola ir 25 426,53 Eur delspinigių pagal ieškovės paskaičiavimą.

17Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

18Byloje atsakovė kartu su prieštaravimais dėl ieškovės ieškinio bei Šiaulių apygardos teismo preliminaraus sprendimu pateikė skolos įskaitymą. Ieškovė teigia, kad atsakovės pateikto 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimo – pretenzijos apie atliktą 625 078,08 Eur priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymą, niekada anksčiau nėra gavusi, o nurodyta skola neegzistuoja.

19Teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė, jog atsakovės atliktas įskaitymas yra neteisėtas bei negaliojantis. Įskaitymo institutą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.130 straipsnis) numato, kad įskaitymas yra vienas prievolės pasibaigimo pagrindų, nes prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymui, kaip prievolės pabaigos pagrindui taikyti įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas – prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); abu reikalavimai turi galioti; abu reikalavimai turi būti vykdytini; abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

20Įskaitymo tvarką reglamentuoja CK 6.131 str., pagal kurį įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo; įskaitoma pranešant apie tai kitai šaliai. Tai reiškia, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, o pasinaudojusi įskaitymo teise prievolės šalis apie tai privalo pranešti kitai šaliai, nes šito reikalauja šalių bendradarbiavimo pareiga (CK 6.38 str. 3 d.). įskaitymo tvarką reglamentuojanti teisės norma nenustato privalomų reikalavimų nei pareiškimo apie įskaitymą turiniui, nei formai (būdui). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma. Svarbu, kad pranešimas apie įskaitymą būtų aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma.

21Ieškovė pagrįstai teigia, kad įskaitymas, kurį pateikė atsakovė kartu su prieštaravimais - 2017 m. gruodžio 22 d. „pranešimas - pretenzija“ - nėra aiškus, dviprasmiškas, jis nebuvo atsiųstas ieškovei, tai reiškia, nebuvo pranešta apie atliktą įskaitymą. Todėl konstatuotina, kad atsakovė neinformavo ieškovės apie atliekamus įskaitymus, todėl atsakovės atliktas įskaitymas nėra teisėtas ir negaliojantis.

22CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys reglamentuoja, kad įskaitymui pakanka vienos šalies valios, pareiškimo apie įskaitymą pranešimo kitai prievolės šaliai tam, kad atsirastų įskaitymo teisiniai padariniai ir pasibaigtų šalis siejusi prievolė. Apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma, jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas, turi būti nurodyta kitos šalies prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, jo pagrindas, įskaitoma suma. Atsakovė nepateikė įrodymų, ne tik apie tariamą ieškovės skolą, bet neįrodė, jog pranešimą apie įskaitymą įteikė ieškovei. Ieškovė teigia, kad nebuvo jokia forma informuota apie įskaitymą, taip pat nebuvo informuota, kad atsakovė nemokės susidariusios skolos iškovei. Atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad pranešimas apie įskaitymą buvo įteiktas iki ieškovei kreipiantis į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Pripažintina, kad pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą iškėlus bylą teisme, įskaitymas yra negalimas. Byloje nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovės prievolė sumokėti skolą buvo ar yra pasibaigusi CK 6.130 straipsnio pagrindu.

23Atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų apie ieškovės skolas atsakovei, jų dydį, atsiradimo pagrindą, apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų teisėtą egzistavimą. Ši aplinkybė patvirtina, kad nėra vienos iš būtinosios įskaitymo sąlygos, o tai įskaitymą daro negaliojančiu bei niekiniu. Taip pat nėra duomenų, kad tariami atsakovės reikalavimai yra galiojantys, vykdytini bei apibrėžtini. Nepaneigtas ieškovės teiginys, kad atsakovės rašte nurodomas reikalavimas į ieškovę nėra vykdytinas, nėra realiai apibrėžtas.

24Teismas pritaria ieškovės argumentams, kad pateiktų procesinių dokumentų turinys leidžia spręsti, jog atsakovė iš esmės pripažįsta savo skolą ieškovei, tik laiko ją įskaitytą neteisėtu pagrindu. Taigi, teismas įvertinęs bylos įrodymų visumą sprendžia, kad įskaitymas nėra teisėtas, atsakovės skaičiuojama tariama ieškovės skola nėra įrodyta, todėl ieškinio reikalavimas dėl 2017 m. gruodžio 22 d. įskaitymo pripažinimo negaliojančiu tenkinamas.

25Pripažinus, kad atsakovė nevykdė pareigos tinkamai ir laiku sumokėti už suteiktas paslaugas pagal Sutartį ir tokiais savo veiksmais pažeidė Sutarties nuostatas bei CK 6.38 straipsnio, 6.371 straipsnio nuostatas, tokie atsakovės veiksmai yra neteisėti dėl kurių atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė CK 6.246 straipsnio prasme. Pagal CK 6.258 straipsnio 2 dalį asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovės atsakomybė atsiranda bendrais pagrindais, jos kaltė yra preziumuojama. Tuo atveju, kai atsakovė yra praleidusi terminą prievolei įvykdyti, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės ir realiai įvykdyti prievolę, ir sumokėti netesybas. Dėl sutartinių prievolių nevykdymo ieškovė patyrė nuostolius, negavo pinigų, kuriuos atsakovė privalėjo mokėti už suteiktas paslaugas pagal Sutartį, todėl nesumokėta suma už suteiktas paslaugas turi būti priteista iš atsakovės. Taigi, egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.245-6.248 str.).

26Tarp šalių pasirašytos sutarties 3.4. punkte yra numatyta, kad atsakovei laiku nesumokėjus ieškovei už suteiktas prekes, atsakovė moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Tais atvejais, kai netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti iki protingos sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, dėl to netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012 ir kt.). Aiškiai per didelėmis netesybos pripažįstamos tada, kai jos neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus. Nustatydamas, ar netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, ir jas mažindamas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta.

27Teismas sprendžia, kad šalių pasirašytos sutarties 3.4. punkte susitarimas dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą atitinka sutarčių laisvės principą (CK 6.156 straipsnis) ir neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms bei viešajai tvarkai. Nėra teisinio pagrindo sutartinių netesybų mažinti, nes skirtumas tarp nuostolių ir prašomų netesybų atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei sąžiningą verslo praktiką. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistini 25 426,53 Eur delspinigiai.

28CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str.).

29Bylinėjimosi išlaidos

30Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė iš atsakovės prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl jos nepriteistinos.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 teismas,

Nutarė

32Ieškinį tenkinti.

33Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimu - pretenzija atliktą 625 078,08 Eur įskaitymą negaliojančiu.

34Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ (į. k. 266916280) ieškovės uždarosios akcinės beėndrovės „Baltic Oil Company“ (į. k. 164678527) naudai 625 079,08 Eur (šešių šimtų dvidešimt penkių tūkstančių septyniasdešimt devynių eurų ir 8 ct) skolą, 25 426,53 Eur (dvidešimt penkių tūkstančių keturių šimtų dvidešimt šešių eurų ir 53 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (650 505,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 18 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovė UAB „Baltic Oil Company“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 3. Nurodo, kad ieškovė su atsakove 2017 m. sausio 6 d. sudarė degalų teikimo... 4. Ieškovė nurodo, kad įvertindama tai, kad ginčo atveju bylą teisingai... 5. Atsakovė UAB „Saurida“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo UAB... 6. Nurodo, kad atsakovė neturi įsiskolinimo ieškovei už prekes, o prašomą... 7. Atsakovė išsamiai informavo ieškovę apie jo atliktus neteisėtus veiksmus,... 8. Atsakovė RUAB „Saurida“ 2017 m. gruodžio 22 d. pranešimu – pretenzija... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Šioje byloje Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 25 d. priėmė... 11. Ieškovė su atsakove 2017 m. sausio 6 d. sudarė degalų teikimo sutartį Nr.... 12. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė UAB „Baltic Oil... 13. Sudarydamos Sutartį, šalys susitarė, jog ieškovė parduos produktus... 14. Kaip nurodo ieškovė, prekės pagal Sutartį atsakovei buvo parduotos,... 15. Atsakovė už Prekes atsiskaityti yra pradelsusi daugiau kaip du mėnesius.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog... 17. Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu... 18. Byloje atsakovė kartu su prieštaravimais dėl ieškovės ieškinio bei... 19. Teismas sprendžia, kad ieškovė įrodė, jog atsakovės atliktas įskaitymas... 20. Įskaitymo tvarką reglamentuoja CK 6.131 str., pagal kurį įskaitymui pakanka... 21. Ieškovė pagrįstai teigia, kad įskaitymas, kurį pateikė atsakovė kartu su... 22. CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys reglamentuoja, kad įskaitymui pakanka vienos... 23. Atsakovė byloje nepateikė jokių įrodymų apie ieškovės skolas atsakovei,... 24. Teismas pritaria ieškovės argumentams, kad pateiktų procesinių dokumentų... 25. Pripažinus, kad atsakovė nevykdė pareigos tinkamai ir laiku sumokėti už... 26. Tarp šalių pasirašytos sutarties 3.4. punkte yra numatyta, kad atsakovei... 27. Teismas sprendžia, kad šalių pasirašytos sutarties 3.4. punkte susitarimas... 28. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti palūkanas... 29. Bylinėjimosi išlaidos... 30. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270... 32. Ieškinį tenkinti.... 33. Pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ 2017 m. gruodžio 22... 34. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saurida“ (į. k.... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...