Byla e2A-1615-587/2019
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Edvardo Palioko, Albinos Rimdeikaitės ir Linos Žemaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6804-1087/2019 pagal ieškovės valstybinės įmonės Turto bankas ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dinaka“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, viešajai įstaigai ,,Lietuvos verslo paramos agentūra“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė valstybės įmonė Turto bankas (toliau – ir VĮ Turto bankas) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Dinaka“ (toliau – ir UAB „Dinaka“) 2 261,40 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad:

81.1.

92010 m. vasario 8 d. finansavimo ir administravimo sutartimi atsakovei suteiktos lėšos projekto „Tranzito centro šiuolaikinė valdymo sistema, jungianti transporto, viešbučio ir restorano valdymo paslaugas bei gamybą“ finansavimui. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ 2015 m. lapkričio 26 d. surašė pažeidimo tyrimo išvadą ir informavo atsakovę bei Ūkio ministeriją apie Europos Sąjungos finansinės paramos suteiktos atsakovei naudojimo pažeidimus. Ūkio ministerija 2016 m. sausio 4 d. įsakymais Nr. 4-4 ir Nr. 4-5 nutraukė sutartį ir pareikalavo grąžinti 1 796,86 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų bei sumokėti Europos Komisijos nustatyto dydžio metines palūkanas ir Finansų ministro nustatytus delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Toks sprendimas priimtas vadovaujantis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 5.2.3 ir 8.1 punktais, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 1881 ir 198.2 punktais, kurie numato, kad netinkamai panaudotos lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų. Pagrindinė skola sudaro 1 796,86 Eur pagal Ūkio ministro įsakymus, perduotos palūkanos sudaro 341,13 Eur ir ieškovės po perdavimo paskaičiuotos 5,55 Eur palūkanos, už 6 mėnesius paskaičiuoti delspinigiai sudaro 117,86 Eur.

102.

11Atsakovė UAB „Dinaka“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir esmės. Atsakovės atstovas 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdyje paaiškino, kad pinigai buvo išmokėti po keleto mėnesių po sutarties pasirašymo, t. y. 2010 m. vasario mėn., vėliau atsakovės atstovas nurodė, kad lėšos atsakovei buvo išmokėtos 2012 m. pabaigoje, t. y. sutartis buvo įgyvendinta žymiai vėliau. Nėra aišku, kodėl 1796,86 Eur suma yra padalinta į dvi dalis, t. y. 1507,24 Eur ir 289,62 Eur. Skolos, delspinigiai yra skaičiuojamos nuo pinigų išmokėjimo momento, o ne nuo sutarties pasirašymo dienos. Šiuo atveju palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti nuo sutarties pasirašymo.

123.

13Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės pusėje viešoji įstaiga ,,Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“) su ieškovės ieškiniu sutiko.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

154.

16Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės UAB „Dinaka“, ieškovei VĮ Turto bankui 2 261,40 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos. Iš atsakovės valstybei priteisė 58,18 Eur bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad:

174.1.

182010 m. vasario 8 d. trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir atsakovė UAB „Dinaka“ sudarė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-167 (toliau – sutartis), kurios pagrindu atsakovei suteiktos lėšos projektui „Tranzito centro šiuolaikinė valdymo sistema, jungianti transporto, viešbučio ir restorano valdymo paslaugas bei gamybą“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-167, įgyvendinti (e. b. l. 6–14). 2010 m. rugpjūčio 4 d. atsakovei išmokėta 1507,24 Eur, o 2010 m. rugsėjo 6 d. – 289,62 Eur (e. b. l. 88–89). VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ surašė pažeidimo išvadą (toliau – išvada), kurioje nustatyti atsakovės sutarties pažeidimai, pažeidimų 8.2.1. punkte nurodyta, kad su pažeidimu susijusios išmokėtos projektui skirto finansavimo lėšos yra 1796,86 Eur (e. b. l. 18–27). 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymais Nr. 4-4 ir Nr. 4-5 (toliau – įsakymai) nutraukė sutartį ir pareikalavo iki 2016 m. vasario 25 d. grąžinti 1796,86 Eur (e. b. l. 39–41). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-5805-821/2016 nurodė, kad minėti Ūkio ministro įsakymai yra teisėti ir pagrįsti. 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (dabar Ekonomikos ir inovacijų ministerija) pagal Reikalavimų teisių perleidimo sutartį (7.22-52-07)-T5-52 ir 2018 m. spalio 18 d. perdavimo-priėmimo aktą Nr. 139/E10-20 su priedu perdavė ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės skolą, kurią sudarė 1796,86 Eur skola, 341,13 Eur palūkanos ir 115,45 Eur delspinigiai (e. b. l. 44–45, 137–142). Todėl lentelėje minėtos sumos yra išskirtos, siekiant nuo atitinkamų išmokėtų sumų paskaičiuoti palūkanas. Byloje tarp šalių kilo ginčas tiek dėl pagrindinės skolos priteisimo, tiek dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo. Teismas sprendė, kad esant galiojantiems, nenuginčytiems ir teisėtiems Ūkio ministro įsakymams, ieškovės prašymas dėl 1796,86 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintas.

194.2.

202016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.2. papunktyje nurodyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo 1796,86 Eur finansavimo sumos išmokėjimo dienos iki jos sugrąžinimo dienos, palūkanos kasmet perskaičiuojamos, palūkanų norma taikoma pagrindinei skolai ir susikaupusioms palūkanoms (e. b. l. 40). Nagrinėjamojoje byloje prašomų priteisti palūkanų sumą sudaro: 341,13 Eur palūkanų paskaičiuotų iki reikalavimo perleidimo sutarties ir 5,55 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo reikalavimo perleidimo iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Palūkanos paskaičiuotos pagal 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2015/1589 16 straipsnio 2 dalį, 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, su paskutiniais padarytais pakeitimais 2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/2105, 11 straipsniu, Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 11.6 papunkčiu. Palūkanų norma yra kintanti, kurią nustato Europos Komisija ir skelbia specialiame tinklalapyje (e. b. l. 88–89). Atsakovės atstovo argumentus, kad pinigai buvo išmokėti 2012 m. teismas atmetė, nes iš byloje pateikto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos rašto matyti, kad 2010 m. rugpjūčio 4 d. atsakovei buvo išmokėta 1507,24 Eur, o 2010 m. rugsėjo 6 d. – 289,62 Eur (e. b. l. 88–89). Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime konstatuota, kad 2010 m. rugsėjo 6 d. projekto įgyvendinimas buvo baigtas (e. b. l. 127). Kitų įrodymų, paneigiančių, kad atsakovei lėšos buvo išmokėtos jau 2010 m. byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

214.3.

222016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.3. papunktyje nurodyta, kad projekto vykdytojas moka Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu vėluoja grąžinti lėšas bei palūkanas (e. b. l. 41). Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakyme „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2016 m. pirmajam ketvirčiui“ nustatyta, kad už pavėluotą grąžinti Europos Sąjungos finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas taikomas delspinigių dydis – 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną. Ministro įsakymai, kuriais pareikalauta grąžinti pinigines lėšas, priimti 2016 m. sausio 4 d., todėl taikytinas delspinigių dydis yra 0,03 procento. Delspinigiai paskaičiuoti taikant 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną už 6 mėnesius, skaičiuojant iki ieškinio padavimo teismui dienos ir sudaro 117,86 Eur (e. b. l. 46, 89–90). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku negrąžino pagrindinės skolos bei nesumokėjo palūkanų, esant galiojantiems Ūkio ministro įsakymams, prašymas dėl delspinigių priteisimo tenkintas visiškai.

234.4.

246 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo teismas priteisė CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu.

254.5.

26Ieškovė yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl ieškinį tenkinus, šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis priteistinas iš atsakovės (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Teismui tenkinus ieškinį visiškai, teismo turėtos išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovės (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

285.

29Atsakovė UAB „Dinaka“ (toliau – ir apeliantė) apeliaciniame skunde nurodo, kad su ieškiniu nesutinka iš esmės, prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

305.1.

31atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nėra aišku, nuo kurios datos skaičiuojamos palūkanos, nepateikta palūkanų paskaičiavimo tvarka ir metodika, kokios palūkanų normos. Ieškovė nepateikė ūkio subjekto, iš kurio perėmė atsakovės skolą, palūkanų paskaičiavimo metodikos. Teismas taip pat nenurodo, nuo kurios dienos skaičiuojamos palūkanos, kokia palūkanų norma. Ieškovė nenurodė, nuo kurios datos skaičiuojami delspinigiai, kokia delspinigių norma.

325.2.

33Teismas 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdyje nurodė, kad bylos nagrinėjimas yra pabaigtas, buvo išklausytos baigiamosios kalbos. Tačiau nepranešė, kad bus toliau nagrinėjama byla, todėl 2019 m. gegužės 20 d. teismo posėdyje nedalyvavo nei ieškovė, nei atsakovė. Teismui pakartotinai surengus teismo posėdį, bet jame nedalyvaujant nei ieškovei nei atsakovei, darytina išvada, kad teismas ir negalėjo išsiaiškinti daugiau aplinkybių, taip pat negalėjo priimti teisingo sprendimo.

346.

35Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė VĮ Turto bankas prašo atmesti apeliacinį skundą ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-6804-1087/2019 palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

366.1.

37atsakovė nepateikė argumentų dėl neva netinkamai paskaičiuotų palūkanų ir / ar delspinigių. Nesant atitinkamų įrodymų laikytina, kad apeliantas savo teiginius apie tariamai netinkamą skolos paskaičiavimą grindžia prielaidomis.

386.2.

39Teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes (CPK 185 str.), kad Ūkio ministerijos 2016 m. sausio 4 d. įsakymai Nr. 4-4 ir Nr. 4-5, kuriais nutraukta su apeliantu sudaryta finansavimo sutartis ir pareikalauta grąžinti Europos Sąjungos fondų lėšas, nepanaikinti ir galiojantys. Teisiškai reikšminga aplinkybė, kad šiuo įsakymus apeliantas skundė, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 16 d, sprendimu administracinėje byloje Nr. I-5805-821/2016 skundą atmetė. Nurodyta aplinkybė vertintina kaip prejudicinis faktas (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

427.

43Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

448.

45Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

46Faktinės bylos aplinkybės

479.

48Byloje nustatyta, kad 2010 m. vasario 8 d. trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir atsakovė UAB „Dinaka“ sudarė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-167 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovei suteiktos lėšos projekto „Tranzito centro šiuolaikinė valdymo sistema, jungianti transporto, viešbučio ir restorano valdymo paslaugas bei gamybą“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-167 įgyvendinimui. Iš 2019 m. balandžio mėn. rašto Nr. (19.4-52 E)-3 matyti, kad 2010 m. rugpjūčio 4 d. atsakovei buvo išmokėta 1 507,24 Eur, o 2010 m. rugsėjo 6 d. – 289,62 Eur sumos. 2015 m. lapkričio 26 d. trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, viešoji įstaiga „Lietuvos verslo paramos agentūra“ surašė pažeidimo išvadą (toliau – išvada), kurioje nustatyti atsakovės sutarties pažeidimai, pažeidimų 8.2.1. punkte nurodyta, kad su pažeidimu susijusios išmokėtos projektui skirto finansavimo lėšos yra 1 796,86 Eur. 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymais Nr. 4-4 ir Nr. 4-5 (toliau – įsakymai) nutraukė sutartį ir pareikalavo iki 2016 m. vasario 25 d. grąžinti 1 796,86 Eur . Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-5805-821/2016 UAB „Dinaka“ skundą dėl įsakymų panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. sausio 10 d. nutartimi administracinėje byloje A-229-525/2018 apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo nutraukė. 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (dabar Ekonomikos ir inovacijų ministerija) pagal Reikalavimų teisių perleidimo sutartį (7.22-52-07)-T5-52 ir 2018 m. spalio 18 d. perdavimo–priėmimo aktą Nr. 139/E10-20 su priedu perdavė ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės skolą, kurią sudarė 1 796,86 Eur skola, 341,13 Eur palūkanos ir 115,45 Eur delspinigiai.

4910.

50Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad byloje tarp šalių kilo ginčas tiek dėl pagrindinės skolos priteisimo, tiek dėl palūkanų ir delspinigių priteisimo.

51Dėl skolos priteisimo

5211.

53Nors atsakovė ir atsiliepime į ieškinį ir apeliaciniame skunde nurodo, kad su ieškiniu nesutinka iš esmės, prašo panaikinti visą sprendimą, tačiau argumentuodama, ginčą kelia tik dėl delspinigių bei palūkanų. Nors dėl pagrindinės skolos (1 796,86 Eur) priteisimo atsakovė savo argumentų nenurodo ir tik 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdžio metu atsakovės atstovas nurodė, kad neaišku, kodėl būtent tokia suma prašoma priteisti.

5412.

55Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

5613.

57Byloje nustatyta, kad 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymais Nr. 4-4 ir Nr. 4-5 nutraukė sutartį ir pareikalavo iki 2016 m. vasario 25 d. grąžinti 1 796,86 Eur . Atsakovė skundė minėtus įsakymus, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-5805-821/2016 nurodė, kad minėti Ūkio ministro įsakymai yra teisėti ir pagrįsti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. sausio 10 d. nutartimi administracinėje byloje A-229-525/2018 apeliacinį procesą nutraukė. 2015 m. lapkričio 26 d. Pažeidimo tyrimo išvados 8.2.1. punkte nurodyta, jog su pažeidimu susijusios išmokėtos projektui skirto finansavimo lėšos yra 1 796,86 Eur. Tokia suma buvo perleista ir 2018 m. spalio 18 d. perdavimo–priėmimo akto priedu. Atsakovės atstovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad nėra aišku, kodėl pagrindinė skolos suma lentelėje yra išskirta į dvi sumas. Dėl šio argumento pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, jog atsakovei 2010 m. rugpjūčio 4 d. buvo išmokėta 1 507,24 Eur, o 2010 m. rugsėjo 6 d. – 289,62 Eur. Todėl, kad jos išmokėtos skirtingu laiku, lentelėje minėtos sumos yra išskirtos, siekiant nuo atitinkamų išmokėtų sumų paskaičiuoti palūkanas.

5814.

59Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei argumentus, surinktus byloje įrodymus, esant galiojantiems, nenuginčytiems Ūkio ministro įsakymams, pirmos instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovės prašymas dėl 1 796,86 Eur skolos priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintas, iš atsakovės priteista 1 796,86 Eur skola (CPK 177, 178 straipsniai).

60Dėl palūkanų priteisimo

6115.

62CK 6.37 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.2. papunktyje nurodyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo 1 796,86 Eur finansavimo sumos išmokėjimo dienos iki jos sugrąžinimo dienos, palūkanos kasmet perskaičiuojamos, palūkanų norma taikoma pagrindinei skolai ir susikaupusioms palūkanoms.

6316.

64Byloje nustatyta, kad prašomų priteisti palūkanų sumą sudaro: 341,13 Eur palūkanų paskaičiuotų iki reikalavimo perleidimo sutarties + 5,55 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo reikalavimo perleidimo iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Palūkanos paskaičiuotos pagal 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2015/1589 16 straipsnio 2 dalį, 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, su paskutiniais padarytais pakeitimais 2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/2105, 11 straipsniu, Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 11.6 papunkčiu. Palūkanų norma yra kintanti, kurią nustato Europos Komisija ir skelbia specialiame tinklalapyje. Visi išsamūs duomenys bei teisės aktai, kaip skaičiuotos palūkanos yra pateikti Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. balandžio mėn. rašte VĮ Turto bankui „Dėl UAB „Dinaka“ priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių“, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad palūkanų dydis byloje yra įrodytas (CPK 177, 178 straipsniai). Kitokių įrodymų dėl palūkanų skaičiavimo atsakovė nepateikė.

6517.

66Atsakovės atstovas 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdžio metu atkreipė dėmesį, kad palūkanos pradėtos skaičiuoti nuo sutarties pasirašymo dienos, t. y. 2010 m. vasario mėn., kai lėšos buvo išmokėtos po keleto mėnesių po sutarties pasirašymo (2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdžio garso įrašas Nr. 2: 19 min. 41 sek. – 20 min. 8 sek.), vėliau atsakovės atstovas nurodė, kad lėšos atsakovei buvo išmokėtos 2012 m. pabaigoje (2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdžio garso įrašas Nr. 2: 38 min. 17 sek. – 38 sek. 24 sek.).

6718.

68Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovės atstovo argumentus, kad pinigai buvo išmokėti 2012 m. kaip nepagrįstus, nes iš byloje pateikto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos rašto matyti, kad 2010 m. rugpjūčio 4 d. atsakovei buvo išmokėta 1 507,24 Eur, o 2010 m. rugsėjo 6 d. – 289,62 Eur. Taip pat Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime konstatuota, kad 2010 m. rugsėjo 6 d. projekto įgyvendinimas buvo baigtas. Įrodymų, pagrindžiančių lėšų išmokėjimą atsakovei kitu laiku byloje nepateikta, atsakovė tokių įrodymų į bylą neteikė (CPK 178 straipsnis). Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo, kaip pilnai įrodytas, tenkintas teisėtai bei pagrįstai.

69Dėl delspinigių priteisimo

7019.

71CK 6.71 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu (CK 6.71 straipsnio 2 dalis).

7220.

732016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.3. papunktyje nurodyta, kad projekto vykdytojas moka Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, jeigu vėluoja grąžinti lėšas bei palūkanas. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakyme „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2016 m. pirmajam ketvirčiui“ nustatyta, kad už pavėluotą grąžinti Europos Sąjungos finansinę paramą, tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas taikomas delspinigių dydis – 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną. Ministro įsakymai priimti 2016 m. sausio 4 d., todėl taikytinas delspinigių dydis yra 0,03 procento.

7421.

75Nagrinėjamoje byloje delspinigiai paskaičiuoti taikant 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną už 6 mėnesius, skaičiuojant iki ieškinio padavimo teismui dienos ir sudaro 117,86 Eur, tai matyti iš Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. balandžio mėn. rašte VĮ Turto bankui „Dėl UAB „Dinaka“ priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių“ pateiktų duomenų.

7622.

77Taigi, kolegija sprendžia, jog atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, į tai kad atsakovė laiku negrąžino pagrindinės skolos bei nesumokėjo palūkanų, esant galiojantiems Ūkio ministro įsakymams, pirmos instancijos teismas pagrįstai tenkino reikalavimą dėl delspinigių priteisimo.

7823.

79Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai priteisė pagrindinę, skolą, delspinigius bei palūkanas, atitinkamai darytina išvada, kad teisėtai bei pagrįstai priteistos ir procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

8024.

81Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliaciniame skunde nurodytą argumentą, jog lėšos buvo išmokėtos 2012 metais, nes taip nurodė ieškovės atstovė posėdžio metu. Šį argumentą paneigia byloje pateikti rašytiniai įrodymai, kuriuose nurodoma, kad 2010 m. rugpjūčio 4 d. atsakovei buvo išmokėta 1 507,24 Eur, o 2010 m. rugsėjo 6 d. – 289,62 Eur (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos raštas).

8225.

83Taip pat atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad nepateikta palūkanų skaičiavimo tvarka bei metodika bei nenurodyta nuo kokios dienos jos skaičiuotos. Byloje yra pateiktas Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. balandžio mėn. raštas VĮ Turto bankui „Dėl UAB „Dinaka“ priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių“, kuriame detaliai nurodyti visi teisės aktai bei pats skaičiavimas, kaip ir kokiu pagrindu buvo paskaičiuotos palūkanos, taigi šis argumentas yra nepagrįstas.

8426.

85Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdyje nurodė, kad bylos nagrinėjimas yra pabaigtas, buvo išklausytos baigiamosios kalbos. Tačiau nepranešė, kad bus toliau nagrinėjama byla, todėl 2019 m. gegužės 20 d. teismo posėdyje nedalyvavo nei ieškovė, nei atsakovė. Teismui pakartotinai surengus teismo posėdį, bet jame nedalyvaujant nei ieškovei nei atsakovei, darytina išvada, kad teismas ir negalėjo išsiaiškinti daugiau aplinkybių, taip pat negalėjo priimti teisingo sprendimo.

8627.

87Šis apeliacinio skundo argumentas taip pat atmestinas. Civilinio proceso kodekso 256 straipsnis nustato, kad teismas, baigiamųjų kalbų metu arba po jų iki sprendimo priėmimo pripažinęs, kad reikia nustatyti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus, priima nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, ką ir nusprendė pirmos instancijos teismas išėjęs priimti sprendimo, vietoj jo 2019 m. gegužės 8 d. paskelbė nutartį, kuria atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės, pasiūlė ieškovei pateikti naujus įrodymus, bylą paskyrė nagrinėti žodinio proceso tvarka kitame teismo posėdyje – 2019 m. gegužės 20 d. (popierinės b. l. 49). Ieškovei teismo šaukimas, informuojantis apie šį teismo posėdį buvo išsiųstas, jį gavo ir pasirašė administratorius R. Č. (popierinė byla, b. l. 55), taigi akivaizdu, kad atsakovė apie teismo posėdį vykusį 2019 m. gegužės 20 d. buvo informuota įstatymų nustatyta tvarka. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, argumentas apie neinformavimą apie posėdį yra nepagrįstas.

8828.

89Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių – teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Atsižvelgdama į byloje pateiktų įrodymų visumą, faktines bylos aplinkybes, įvertinusi juos pagal įrodomosios reikšmės, sąsajumo principą, aptartą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą bei pagrįstą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

90Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu

Nutarė

91Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą

92Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė valstybės įmonė Turto bankas (toliau – ir VĮ Turto bankas)... 8. 1.1.... 9. 2010 m. vasario 8 d. finansavimo ir administravimo sutartimi atsakovei... 10. 2.... 11. Atsakovė UAB „Dinaka“ atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 12. 3.... 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovės... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 4.... 16. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu... 17. 4.1.... 18. 2010 m. vasario 8 d. trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 19. 4.2.... 20. 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.2.... 21. 4.3.... 22. 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.3.... 23. 4.4.... 24. 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos... 25. 4.5.... 26. Ieškovė yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 28. 5.... 29. Atsakovė UAB „Dinaka“ (toliau – ir apeliantė) apeliaciniame skunde... 30. 5.1.... 31. atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nėra aišku, nuo kurios datos... 32. 5.2.... 33. Teismas 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdyje nurodė, kad bylos... 34. 6.... 35. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė VĮ Turto bankas prašo atmesti... 36. 6.1.... 37. atsakovė nepateikė argumentų dėl neva netinkamai paskaičiuotų palūkanų... 38. 6.2.... 39. Teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 7.... 43. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 44. 8.... 45. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą,... 46. Faktinės bylos aplinkybės... 47. 9.... 48. Byloje nustatyta, kad 2010 m. vasario 8 d. trečiasis asmuo, nepareiškiantis... 49. 10.... 50. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad byloje tarp šalių kilo... 51. Dėl skolos priteisimo... 52. 11.... 53. Nors atsakovė ir atsiliepime į ieškinį ir apeliaciniame skunde nurodo, kad... 54. 12.... 55. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 56. 13.... 57. Byloje nustatyta, kad 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras... 58. 14.... 59. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į aukščiau... 60. Dėl palūkanų priteisimo... 61. 15.... 62. CK 6.37 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad palūkanas pagal prievoles gali... 63. 16.... 64. Byloje nustatyta, kad prašomų priteisti palūkanų sumą sudaro: 341,13 Eur... 65. 17.... 66. Atsakovės atstovas 2019 m. balandžio 19 d. teismo posėdžio metu atkreipė... 67. 18.... 68. Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atmetė... 69. Dėl delspinigių priteisimo... 70. 19.... 71. CK 6.71 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad netesybos – tai įstatymų,... 72. 20.... 73. 2016 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-4 1.3.... 74. 21.... 75. Nagrinėjamoje byloje delspinigiai paskaičiuoti taikant 0,03 procento už... 76. 22.... 77. Taigi, kolegija sprendžia, jog atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus,... 78. 23.... 79. Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad pirmos instancijos... 80. 24.... 81. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliaciniame skunde nurodytą... 82. 25.... 83. Taip pat atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad nepateikta palūkanų... 84. 26.... 85. Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 86. 27.... 87. Šis apeliacinio skundo argumentas taip pat atmestinas. Civilinio proceso... 88. 28.... 89. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų... 90. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 91. Kauno apylinkės teismo 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą... 92. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....