Byla eB2-920-730/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deimarkas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Reikalavimo pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, jog atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. gruodžio 18 d. sudarė 2246,47 EUR, iš jų VSD įmokų 2187,11 EUR, delspinigių 59,36 EUR. Pagal atsakovės 2012 metų balansą, bendrovės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 2895,91 EUR (9999,00 Lt), iš jų ilgalaikis turtas – 0,00 EUR, trumpalaikis turtas – 2895,91 EUR (9999,00 Lt) ( pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2895,91 EUR (9999,00 Lt)); mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 0,00 EUR. Ieškovo nuomone, atsakovės 2012 m. balanso duomenys neatitinka realios bendrovės finansinės padėties, atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia. 2017 m. liepos 26 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Atsakovė paskutinį kartą 2017 m. gruodžio 17 d. sumokėjo 200,00 EUR. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017 m. gruodžio 18 d. duomenimis, pas atsakovę yra 5 apdraustieji. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2017 m. gruodžio 13 d. duomenimis, atsakovės vadovas ir akcininkas nuo 2011 m. kovo 31 d. yra D. J. M.. Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. IB-270 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Deimarkas“ bankroto bylos iškėlimo“ dėl 1608,99 EUR įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo siųstas bendrovės registracijos adresu Lietuvininkų g. 14-2, Šilutė, ir kitais žinomais adresais Ventos g.10B/Skuodo g.1, Klaipėda, Lietuvininkų g. 62-4, Klaipėda, grįžo neįteikti. 2017 m. lapkričio 9 d. pakartotinai buvo išsiųstas 2017 m. rugsėjo 29 d. raštas Nr. IB-270 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Deimarkas“ bankroto bylos iškėlimo“ įmonės registracijos adresu Lietuvininkų g. 14-2, Šilutė. Atsakovė neįvykdė Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus reikalavimo ir iki šiol nesumokėjo skolos, todėl mano, kad atsakovė yra nemoki.

4Ieškinys tenkintinas

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas atsakovei nustatė terminą atsiliepimui, bankroto bylai nagrinėti reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau atsiliepimas ir finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Teismo procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis ieškovės pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8Atsakovė Juridinių asmenų registre yra įregistruota nuo 2011 m. kovo 31 d. Iš atsakovės Juridinių asmenų registrui paskutinį kartą pateikto 2012 metų balanso matyti, kad atsakovės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 2895,91 EUR (9999,00 Lt), iš jų ilgalaikis turtas – 0,00 EUR, trumpalaikis turtas – 2895,91 EUR (9999,00 Lt) ( pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2895,91 EUR (9999,00 Lt)); mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 0,00 EUR. Remiantis Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovės vardu registruoto turto nėra. Duomenų apie kitokį atsakovės turimą turtą, vykdomą veiklą byloje nėra. Teismo nustatytu terminu atsakovė teismui finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė, neteikia nuo 2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2246,47 EUR. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog 2012 metų balanse nurodyti duomenys apie atsakovės finansinę padėtį nepagrindžia šiuo metu esamos atsakovės finansinės padėties. Teismo vertinimu, šiuo metu atsakovė turto įrašytino į balansą neturi, pradelsti įsipareigojimai kreditoriams mažiausiai sudaro 2246,47 EUR.

9Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti atsakovės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tai yra, atsakovė yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas).

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, atsakovės bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Atveika“, sąrašo eilės Nr.: B-JA007.

11Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, vykdomus išieškojimus atsakovės atžvilgiu, nėra.

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

131. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deimarkas“, įmonės kodas 302609800, registruotos buveinės adresas Šilutės m. Lietuvininkų g. 14-2, bankroto bylą.

142.Paskirti bankrutuojančios atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deimarkas“ bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Atveika“, sąrašo eilės Nr.: B-JA007, Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 156-301, tel. (8 41) 523246, el. p. daiva.atveika@splius.lt.

153. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

164. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

175. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

186. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deimarkas“, įmonės kodas 302609800, registruotos buveinės adresas Šilutės m. Lietuvininkų g. 14-2, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deimarkas“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deimarkas“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

197. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deimarkas“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

208. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deimarkas“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2896 eurų.

21Nutartis dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio... 3. ieškovas ieškiniu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Reikalavimo... 4. Ieškinys tenkintinas... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 7. Teismas atsakovei nustatė terminą atsiliepimui, bankroto bylai nagrinėti... 8. Atsakovė Juridinių asmenų registre yra įregistruota nuo 2011 m. kovo 31 d.... 9. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovė... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės... 11. Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus,... 12. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 13. 1. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deimarkas“, įmonės... 14. 2.Paskirti bankrutuojančios atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 15. 3. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 16. 4. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 17. 5. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams... 18. 6. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deimarkas“, įmonės... 19. 7. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deimarkas“... 20. 8. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Deimarkas“... 21. Nutartis dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...