Byla e2-4421-635/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tamtamas“ atstovui, advokatui A. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,, Tamtamas“ ieškinį atsakovui D. J. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2451,55 Eur bankroto administratoriui nesumokėto atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-23 nutartimi iškelta uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – ir UAB) ( - ) bankroto byla ir bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Atveika“, kuri 2018-03-16 teimo nutartimi atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų, o ( - ) bankroto administratoriumi buvo paskirtas ieškovas UAB „Tamtamas‘.

52018-06-19 nutartimi bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste – ir BUAB) ( - ) buvo pripažinta bankrutavusi, ir likviduojama dėl bankroto. 2018-07-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu buvo nuspręsta priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes įmonė turto neturi, veiklos nevykdo, jos likvidavimo procedūros yra baigtos, įmonės skolos negali būti padengiamos.

62018-06-15 ( - ) kreditorių susirinkimo protokolu Nr.2, 4 darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta ( - ) administravimo išlaidų sąmata, kurią sudaro bankroto administratoriaus atlyginimas, kurio dydis 6 minimalios mėnesinės algos (t.y. 2 400 eurų, 6x400 eurų minimali mėnesinė alga), kitoms administravimo išlaidoms, kartu su nustatytu atlyginimu, skirta ne daugiau nei 25 minimalių mėnesinių atlyginimų suma.

7Nei atlyginimas, nei kitos faktiškai ieškovo patirtos administravimo išlaidos ieškovui bankroto administratoriui sumokėtos nebuvo, nes ( - ) neturėjo jokio turto, iš kurio pardavimo būtų buvę galima gauti lėšų ir sumokėti ieškovui administravusiam ( - ) atlyginimą, ir padengti kitas patirtas bankroto administravimo išlaidas ( Valstybės įmonei Registrų centrui apmokėtos išlaidos už ( - ) teisinio statuso registravimą, duomenų pakeitimų įregistravimą). Bankrutuojanti įmonė jokio turto neturėjo, todėl Administratorius Įmonės bankroto procedūras vykdė ir atitinkamai administravimo išlaidas apmokėjo tik savo lėšomis. Pagal pridedamas apmokėtas Valstybės įmonės Registrų centras 2018 m. liepos 4 d. PVM sąskaitą-faktūrą ieškovas patyrė 21,14 eurų išlaidas, pagal 2018 m. kovo 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą ieškovas patyrė 24.04 eurų išlaidas, ir pagal 2018 m. gegužės 10 d. sąskaitą patyrė 6.37 eurų išlaidas.

82018-07-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu tenkinant bankroto administratoriaus prašymą ir atsižvelgiant į tai, kad teismui buvo pateikti visi reikiami dokumentai dėl įmonės pabaigos. ( - ) veikla pripažinta pasibaigusia ir įmonė išregistruota iš juridinių asmenų registro. ( - ) dėl pasibaigusios veiklos po įmones bankroto procedūrų užbaigimo yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, tačiau dėl to, kad įmonė neturėjo jokio turto liko nesumokėtas atlyginimas Įmonę administravus bankroto administratoriui, bei neatlygintos jo patirtos išlaidos ( mokėjimai registrui už statuso ir duomenų pakeitimą, JAR ESI išdavimą), viso sudaro 2451,55 Eur. Atsakovas, kaip Įmonės vadovas, yra atsakingas, kadangi dėl jo neteisėto neveikimo - nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Įmonės turto neužteko administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu atsakovas būtų tinkamai vykdęs savo, kaip juridinio asmens vadovo, pareigas, numatytas įstatymuose, ir Įmonės finansiniams rodikliams rodant Įmonės faktinį nemokumą laiku būtų kreipęsis į teismą nelaukiant, kol Įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus Įmonės turtą. Jeigu Atsakovas, kaip Įmonės vadovas, būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai Įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti. Tokiu atveju administravimo išlaidos taip pat būtų apmokėtos. Taigi egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir Administratoriaus patirtos žalos administruojant Įmonę. Ieškovo atstovas nurodė, kad jo nuomone ieškovas nepagrįstai sumokėjo žyminį mokestį, nes tokio pobūdžio bylose žyminis mokestis neturėtų būti mokamas.

9Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo siunčiami visais žinomais adresais, tačiau fiziškai procesinių dokumentų atsakovui įteikti nepavyko. Esant tokioms aplinkybėms procesiniai dokumentai buvo įteikti bei informacija apie posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – ir CPK) 130 str.). Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimų negauta, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

10Teismas

konstatuoja:

11Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-23 nutartimi ( - ) buvo iškelta bankroto byla (civilinės bylos Nr. eB2-920-730/2018, teisminio proceso Nr. 2-57-3-00005-2018-3). Šia nutartimi įmonės bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Atveika“, kuri 2018-03-16 nutartimi buvo atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų, o ( - ) bankroto administratoriumi buvo paskirtas ieškovas UAB „Tamtamas“.

122018-06-19 nutartimi ( - ) buvo pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto. 2018-07-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu buvo nuspręsta priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes įmonė turto neturi, veiklos nevykdo, jos likvidavimo procedūros yra baigtos, įmonės skolos negali būti padengiamos, įmonė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjo 2018-08-17. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, jog Administratorius nuo bankroto administravimo pradžios iki bankroto bylos užbaigimo iš viso patyrė 2451,55 Eur išlaidų, susijusių su Įmonės bankroto administravimu įskaitant administravimo mokestį. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas nevykdė teisės aktais jam numatytų pareigų, elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai, dėl ko Įmonei nebuvo laiku inicijuotas bankroto bylos iškėlimas, todėl administravimo išlaidų suma laikytina bankrutuojančios Įmonės žala.

13Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

14Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t. y. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

15Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.246–6.249 straipsniai). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t.y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1418-730/2016).

16Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).

17VĮ Registrų centras duomenimis nustatyta, kad ( - ) vadovas yra atsakovas D. J. M..

18Pažymėtina, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnį būtent bendrovės vadovui priskirtina pareiga saugoti bendrovės turtą ir tinkamai organizuoti kasdieninę veiklą. Atsakovas D. J. M., būdamas Įmonės vadovu ir vieninteliu akcininku, žinojo apie Įmonės finansinę padėtį, tačiau nevykdė Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Todėl teismas sprendžia, kad pareigos nevykdymas nepagrįstai ilgą laiką lėmė, jog įmonės turto nepakanka administravimo išlaidoms sumokėti, todėl atsakovas yra atsakingas už žalos (nuostolių), kurios atlyginimą prašo priteisti ieškovas, atsiradimą. Esant šių aplinkybių visumai, teismas daro išvadą, kad yra visos civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, todėl laikytina, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnis, 10 straipsnio 11 dalis, CK 6.246–6.249 straipsniai).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

20Ieškovas teigia, kad nors jis ir sumokėjo 55 Eur žyminį mokestį, tačiau jo nuomone šio mokesčio jam mokėti nereikėtų pagal įstatymą, todėl jis prašo žyminį mokestį grąžinti. Šis prašymas negali būti tenkinamas.

21CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus įmonės bankroto byloje pareiškiantys asmenys, t. y. visi tokios įmonės kreditoriai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2014).

22Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 3 p. numato, kad bankroto byla yra teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių. Priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos yra baigiama nagrinėti ir bankroto byla.

23Šiuo atveju UAB „Tamtamas“, kaip buvęs ( - ) bankroto administratorius, negavęs atlyginimo ir kompensacijos už patirtas administravimo išlaidas kreipėsi į teismą prašydamas minėtas administravimo išlaidas priteisti iš buvusio ( - ) vadovo D. J. M..

24Administratoriaus reikalavimo teisė į įmonę gauti kreditorių ar teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą ir administratoriaus atlyginimą, o bankrutuojančios įmonės įsipareigojimas administratoriui šias sumas sumokėti pasibaigė 2018-07-17 likvidavus ( - ), t.y. pabaigus bankroto bylą. Nuo šio momento, administratorius savo reikalavimą gauti kreditorių ar teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą gali nukreipti tik į buvusį ( - ) vadovą – D. J. M., ką jis ir padarė.

25Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad likvidavus ( - ), o jo bankroto administratoriui UAB „Tamtamas“ reiškiant reikalavimą buvusiam ( - ) vadovui – D. J. M., UAB „Tamatamas“ nebetenka CPK 83 str. 1p. 9 d. numatytos lengvatos nemokėti žyminio mokesčio už reiškiamą reikalavimą, kadangi reikalavimą reiškia ne bankrutuojanti įmonė, o ir reikalavimas yra nukreiptas ne į bankrutuojančią įmonę, o fizinį asmenį. Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikosi ir aukštesnės instancijos teismai (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2018-03-18 nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1308-661/2018).

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas sumokėjo 55,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 55,00 Eur.

27Iš atsakovo taip pat priteistinos 5,37 Eur pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 96 str.)

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270, 376, 406, 407, 504 str., teismas

Nutarė

29ieškinį tenkinti.

30Priteisti iš atsakovo D. J. M., a. k. ( - ) 2451,55 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2451,55 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-09-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 55,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tamtamas“, į. k. 152696631.

31Priteisti iš atsakovo D. J. M. 5,37 Eur pašto išlaidų valstybės naudai.

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Daiva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2451,55 Eur bankroto administratoriui... 5. 2018-06-19 nutartimi bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau tekste... 6. 2018-06-15 ( - ) kreditorių susirinkimo protokolu Nr.2, 4 darbotvarkės... 7. Nei atlyginimas, nei kitos faktiškai ieškovo patirtos administravimo... 8. 2018-07-17 Klaipėdos apygardos teismo sprendimu tenkinant bankroto... 9. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo. Procesiniai dokumentai atsakovui buvo... 10. Teismas... 11. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis, kad Klaipėdos... 12. 2018-06-19 nutartimi ( - ) buvo pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl... 13. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas)... 14. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu įmonė... 15. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 16. Įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo –... 17. VĮ Registrų centras duomenimis nustatyta, kad ( - ) vadovas yra atsakovas D.... 18. Pažymėtina, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnį būtent... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 20. Ieškovas teigia, kad nors jis ir sumokėjo 55 Eur žyminį mokestį, tačiau... 21. CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu nuo žyminio mokesčio... 22. Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 3 p. numato, kad bankroto byla yra teismo... 23. Šiuo atveju UAB „Tamtamas“, kaip buvęs ( - ) bankroto administratorius,... 24. Administratoriaus reikalavimo teisė į įmonę gauti kreditorių ar teismo... 25. Įvertinus išdėstytą, darytina išvada, kad likvidavus ( - ), o jo bankroto... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 27. Iš atsakovo taip pat priteistinos 5,37 Eur pašto išlaidų valstybės naudai... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268,... 29. ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti iš atsakovo D. J. M., a. k. ( - ) 2451,55 Eur skolos, 5 procentų... 31. Priteisti iš atsakovo D. J. M. 5,37 Eur pašto išlaidų valstybės naudai.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...