Byla B2-591-343/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Sabaridana”

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB “Sabaridana” administracijos vadovo R. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Sabaridana” ir

Nustatė

2teisme yra gautas UAB “Sabaridana” administracijos vadovo ir vienintelio akcininko R. S. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sabaridana“ (b.l. 3). Pareiškime nurodoma, jog susidarius nepalankioms sąlygoms, Kauno savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2014 07 01 pakeitus Kaune kursavusių mikroautobusų grafikus, įmonei teikti keleivių pervežimo paslauga stapo sunku, naujasis maršrutas tapo nuostolingas, teko atleisti darbuotojus, du mėnesius įmonė ūkinės – komercinės veiklos nevykdo. Įmonės turimo turto vertė sudaro 13 lt, o įmonės skolos kreditoriams VMI – 135 967 lt ir R. S. – 432 500 Lt. Įmonė yra nemoki. Įvertinus nurodytą, direktorius nusprendė, jog atsirado pagrindas kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, nes įmonė neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Įmonė veiklos nevykdo, yra nemoki, todėl jai iškeltina bankroto byla. Administratoriumi prašo paskirti UAB „Lexuna“.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir pagrindinių sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 8 straipsniuose.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “Sabaridana” tenkintinas.

5Teismui pateikti duomenys sudaro pakankamas prielaidas pripažinti, kad UAB “Sabaridana” gali būti keliama bankroto byla.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Iš ieškinio turinio akivaizdu, jog ieškovas prašo iškelti įmonei bankroto bylą ĮBĮ 9str. 7d. 1p. pagrindu, t.y. kad įmonė nemoki. 2014 11 10 įmonės balanso duomenimis UAB „Sabaridana“ turtą sudaro 2 063 Lt, nuostolis – 16 148 Lt (b.l. 13,14). Pagal įmonės turto nusidėvėjimo suvestinę įmonės turtą sudaro 13 Lt (b.l. 15). Įmonės pradelsti įsiskolinimai sudaro 568 467 Lt / 164639,43EUR (b.l. 16). Šie įrodymai patvirtina, kad įmonės finansinė padėtis bloga. Įmonės debitorių įsiskolinimų neturi.

7Teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad atsakovei UAB „Sabaridana“ iškeltina bankroto byla ĮBĮ 9str. 7d. 1p. pagrindu, pripažinus, kad įmonė yra nemoki, nes jos skolos viršija jos turtą tūkstančius kartų.

8Įmonės administratoriumi prašoma paskirti ir sutinka būti paskirta UAB „Lexuna“. Kitokių pasiūlymų dėl administratoriaus teismas nėra gavęs. Teismas sprendžia, kad UAB „Sabaridana“ administratoriumi paskirtina UAB „Lexuna“, kurios kandidatūra atitinka įstatymo reikalavimus, suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos. Teismas neabejoja jos Deklaracijoje dėl atitikties teisės aktų reikalavimams išdėstyta informacija.

9Vadovaudamasis CPK 290-291str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

10iškelti atsakovei UAB “Sabaridana” (juridinio asmens kodas 159922321, juridinis adresas: Darbininkų g. 32A,Garliava, Kauno r.) bankroto bylą.

11UAB “Sabaridana” administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“ (juridinio asmens kodas 302618226, adresas: Raudondvario pl. 76, LT-47182, Kaune, el. paštas: info@lexuna.lt; reg. Nr. B-JA178).

12Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

13Nustatyti, kad UAB “Sabaridana” administracijos vadovas R. S. (fizinio asmens kodas ( - ) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui UAB „Lexuna“ įmonės vardu turimą turtą ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti VĮ Registrų centras, įmonei, administratoriui.

15Pavesti administratoriui UAB „Lexuna“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, pavesti administratoriui šios nutarties nuorašą išsiųsti visiems kreditoriams.

16Pavesti administratoriui UAB „Lexuna“ per 15 dienų nuo nutarties dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį UAB “Sabaridana” kreditorių susirinkimą.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

18Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu nebus apskųsta.

Proceso dalyviai