Byla 2S-597-460/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Versina“ (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2023-328/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Steel Group“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Tamtamas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Versina“ dėl vienašalio užskaitymo, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė 2016-01-12 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašo pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento atsakovės 2014-12-31 vienašališkai atliktą priešpriešinių piniginių sumų įskaitymą 28037,45 Eur sumai, pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2015-01-20 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, taikyti restituciją ir atstatyti pirmiau nurodytų sandorių šalis į pradinę padėtį – priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltic Steel Group“ iš atsakovės UAB ,,Versina“ 28037,45 Eur, ieškovei priteisti iš atsakovės 2325,03 Eur kompensuojamas palūkanas; ieškovei iš atsakovės priteisti 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Siekiant užtikrinti reikalavimų įvykdymą, ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei UAB ,,Versina“ turtą pareikšto reikalavimo ribose uždraudžiant turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino. Nutarė areštuoti atsakovei UAB ,,Versina“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, įskaitant esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, turtines teises bei kitą turtą priklausantį atsakovei, neviršijant 30362,48 Eur sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitos esančių piniginių lėšų leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams bei atsiskaityti su ieškove civilinėje byloje Nr. 2-2023-328/2016. Nurodė, jog esant turtiniam ginčui laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos. Pažymėjo, kad prašoma priteisti suma yra didelė.

5Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymo netenkinti. Nurodo, jog atsakovei suma nėra didelė, be to, nėra duomenų, kad atsakovė turtą slėps.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

9CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo (atsakovų) atžvilgiu pripažintina didele.

10Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog byloje pateikti duomenys patvirtina atsakovės stabilią finansinę padėtį ir tai, kad ieškovės prašoma priteisti suma jai nėra didelė. Analizuojant įmonės balansą už 2015 metus matyti, kad 2015 metais atsakovė turėjo turto, kurio vertė 8,5 milijonų eurų, o nuosavas kapitalas buvo vertas 5,5 milijonų eurų (b. l. 64–65), be to, atsakovės pajamos 2015 metais sudarė apie 1 milijoną eurų (CPK 12, 178 straipsniai). Akivaizdu, kad ieškinio suma nesudaro grėsmės būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui (CPK 185 straipsnis).

11Kitas aspektas yra tas, kad ieškovė aktyviai veikia šalies rinkoje, t. y. aktyviai užsiima komercine veikla ir tai sudaro prielaidas stabiliai finansinei situacijai užtikrinti. Atsakovė šiuo metu vykdo didelės vertės ilgalaikes statybas įgyvendinant valstybės ir ES lėšomis finansuojamus projektus – pagal 2013 m. lapkričio 4 d. rangos sutartį atsakovė atlieka Telšių miesto teritorijų prie Masčio ežero regeneravimo ir tvarkymo darbus. Pagal 2015 m. lapkričio 5 d. statybos darbų rangos sutartį atsakovė atliks statybos darbus Telšių Žemaitės dramos teatre, pagal 2015 m. lapkričio 9 d. statybos darbų rangos sutartį atsakovė atliks statybos darbus Mažeikių lopšelyje darželyje. Atsakovė ne vien tik aktyviai ieško statybos darbų užsakymų privačiame sektoriuje, tačiau taip pat dalyvauja valstybės vykdomuose viešuosiuose pirkimuose. 2015 m. rugsėjo 30 d. VĮ Turto bankas ir atsakovė sudarė statybos darbų pirkimo sutartį dėl nebaigto Klaipėdos apskrities ligoninės korpuso darbo projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo.

12Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime turto nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą, todėl pagrindas areštuoti atsakovo turtą galėtų būti byloje pateikti duomenys, jog atsakovas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui galėtų pagrįsti aplinkybės, patvirtinančios, kad atsakovas yra nesąžiningas, ketina slėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ir panašiai, tokių aplinkybių nenustačius, nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Versina“ v. UAB „LitCon“, c. b. Nr. e2-895-186/2015, ir kt.). Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui (CPK 176 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

13Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas padarė neteisingą išvadą ir nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės ieškinio suma atsakovei laikytina didele ir areštas būtinas.

14Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, o atskirojo skundo motyvai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 339 straipsnis).

15Ši nutariis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (CPK 339 straipsnis), todėl prašymas nutartį vykdyti skubiai yra perteklinis, todėl netenkintinas.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos patirtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad tenkinus apeliantės atskirąjį skundą, procesinis sprendimas priimtas jos naudai. 2016-01-28 mokėjimo nurodymas patvirtina, kad apeliantė sumokėjo 21 EUR žyminį mokestį.

18Esant tokiems įrodymams, apeliantei iš ieškovės priteistina 21 EUR bylinėjimosi išlaidų.

19Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį ir ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Steel Group“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Tamtamas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

21Apeliantei uždarajai akcinei bendrovei ,,Versina“ priteisti 21 EUR bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic Steel Group“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė 2016-01-12 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 14 d. nutartimi ieškovės... 5. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 6. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 9. CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 10. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymi, jog byloje pateikti... 11. Kitas aspektas yra tas, kad ieškovė aktyviai veikia šalies rinkoje, t. y.... 12. Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui... 13. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo... 14. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano, kad... 15. Ši nutariis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (CPK 339 straipsnis), todėl... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 17. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 18. Esant tokiems įrodymams, apeliantei iš ieškovės priteistina 21 EUR... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 20. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartį ir... 21. Apeliantei uždarajai akcinei bendrovei ,,Versina“ priteisti 21 EUR...