Byla e2-895-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties, kuria atmesti atsakovo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtų civilinėje byloje Nr. e2-3794-275/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Versina“ dėl vienašališkai pasirašyto akto pripažinimo negaliojančiu, byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja trečiasis asmuo viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „LitCon“ 615 145,99 Eur skolos už atliktus darbus, 3 779,83 Eur delspinigių, 8,05 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovas UAB „LitCon“ priešieškiniu prašo pripažinti UAB „Versina“ 2014 m. lapkričio mėnesio atliktų darbų aktą Nr. 19 niekiniu ir negaliojančiu; pripažinus, kad šis atliktų darbų aktas negalioja, konstatuoti, jog pagal jį išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. SIN1400497 ir pažyma Nr. 19 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę yra negaliojantys.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ir / ar turtines teises. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad ieškinio suma, įvertinus atsakovo turtinę–finansinę padėtį apibūdinančius duomenis, atsakovui yra didelė.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovo UAB „Versina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Ieškovas dėl šios teismo nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė šią nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkinti. Ieškovas nurodė, kad teismo nutartyje cituojami finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys akivaizdžiai leidžia daryti išvadą, jog atsakovas nėra tiek finansiškai pajėgus, kad jam neatsirastų jokių kliūčių sumokėti 618 925,82 Eur sumą. Atsakovo nurodytas grynasis pelnas yra beveik du kartus mažesnis už ieškinio sumą. Atsakovo balanso už 2014 metus duomenimis UAB „LitCon“ ilgalaikio turto vertė buvo 6 662 002 Lt (1 929 449,14 eurų), o trumpalaikio – 59 420 320 Lt (17 209 314,20 Eur). Iš viso bendrovės turto vertė 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 66 082 322 Lt (19 138 763,30 Eur), didžiąją dalį atsakovo turto sudaro trumpalaikis turtas – atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (12 576 648 Lt (3 642 449,03 Eur)), per vienerius metus gautinos sumos (21 316 845 Lt (6 173 785,04 Eur)), kitas trumpalaikis turtas ir pinigai bei pinigų ekvivalentai (25 526 826 Lt (7 393 079,82 Eur)). Turint omenyje, kad trumpalaikiam turtui priskiriamas per vieną ataskaitinį laikotarpį (vienerius finansinius metus) pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas, todėl net ir realiai šiuo metu egzistuojantis vėliau šis turtas gali keistis, todėl negali garantuoti pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo. Teismas pažymėjo, kad nėra pakankamai duomenų, jog atsakovo finansinė padėtis nesudaro rizikos, kad nebus apsunkintas galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

7Atsakovas UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį, tuo atveju, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų panaikintos, prašė įpareigoti ieškovą užtikrinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą – sumokėti 729 474,04 Eur sumą į teismo depozitinę. Atsakovas prašyme nurodė, kad atsakovas ir Nordea BankFinland plc, atstovaujama Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus, 2007 m. liepos 20 d. sudarė Kreditavimo sutartį, pagal kurią bankas yra suteikęs 2 849 988 Lt (825 413,58 Eur) kreditą. Pagal Kreditavimo sutartį bankas turi teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti nedelsiant grąžinti suteiktą kreditą kai bet kuri atsakovo sąskaita banke ar kitas turtas ar jo dalis yra areštuojama arba nustatomi kiti disponavimo sąskaita ar kitų turto ar jo dalimi apribojimai <...>. Bankui nutraukus Kreditavimo sutartį, atsakovas negalės atsiskaityti su subtiekėjais ir patirs nuostolių. Pagal atsakovo ir banko garantijų sutartį, bankas turi teisę neišleisti garantijos ir / arba nutraukti garantijų sutartį, jei bet kuri atsakovo sąskaita, atidaryta ir laikoma banke, lėšos ar kitas turtas ar jo dalis yra areštuojami arba nustatomi kiti disponavimo sąskaita apribojimai. Jei bankas nutrauks garantijų sutartį arba neišduos banko garantijų, atsiras grėsmė, kad atsakovas praras galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Atsakovui, pakviestam sudaryti viešojo pirkimo sutartį, šios sutarties nesudarius dėl nepateiktos garantijos arba nutraukus sutartį su užsakovais kiltų 729 474,04 eurų nuostoliai (negautos pajamos).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi ieškovo UAB „Versina“ atskirąjį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartį, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintas, ieškovo UAB „Versina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „LitCon“ tenkino, t. y. ieškovo reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui UAB „LitCon“ neviršijant 618 925,82 eurų vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, nesant ar nepakankant šio turto, areštavo atsakovo lėšas, leido atsakovui UAB „LitCon“ iš areštuotų lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu.

10Teismas, atsižvelgdamas į atskirajame skunde nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius duomenis, sutiko su atskiruoju skundu.

11Teismas darė išvadą, kad atsakovo pateikti duomenys apie bendrovės finansinę padėtį neleidžia daryti pagrįstos išvados, jog pateikto ieškinio suma jam nėra didelė, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte. Nesant pakankamų duomenų, kad atsakovo finansinė padėtis nesudaro rizikos, jog nebus apsunkintas ir įmanomas galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino.

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 5 d. nutartimi netenkino atsakovo UAB „LitCon“ prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nuostolių atlyginimo užtikrinimo, prašymą dėl dalies medžiagos pripažinimo nevieša tenkino iš dalies.

13Teismas nurodė, kad atsakovas, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, naujų įrodymų, patvirtinančių gerą finansinę padėtį, nepateikė. Atsakovo argumentai jau buvo įvertinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartyje, atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, kuris yra priimtas, todėl klausimas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo bus sprendžiamas apeliacinės instancijos teisme.

14Teismas pažymėjo, kad atsakovas įrodymų, jog bankas atsisako išduoti garantiją arba siekia nutraukti garantijų sutartį nepateikė. Atsakovo pasirinkta jo tikėtinų nuostolių apskaičiavimo metodika nėra aiški ir pagrįsta (neaišku, kodėl atsakovo nuostoliai sudarys būtent 5 proc. nuo pasiūlymo ar sutarties kainos, atsakovas keliuose viešuosiuose pirkimuose veikia jungtinės veiklos partnerystės pagrindais, todėl neaiškus atsakovo nurodyto pelno skaičiavimas). Teismas pažymėjo, kad atsakovas išdėstė tik abstraktaus pobūdžio teiginius dėl galimų patirti nuostolių, šiuo aspektu konkrečių įrodymų dėl galimų nuostolių dydžio, susijusio priežastiniu ryšiu su šioje byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nepateikė, nors turėjo pareigą įrodyti pakankamai pagrįstą nuostolių atsiradimo galimybę ir preliminarų dydį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 12, 178 straipsniai).

15III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

16Atsakovas UAB „LitCon“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti 2015 m. vasari 11 d. nutartį; teismo nutartį vykdyti skubiai; dalį atskirojo skundo prieduose esančių dokumentų, t. y. išrašą iš kreditavimo sutarties, išrašą iš garantijų sutarties, sutartis su Alytaus rajono savivaldybės administracija bei VšĮ Lazdijų kultūros centru, garantijas, atliktų darbų aktus, laikyti neviešais ir neleisti susipažinti tretiesiems asmenims.

17Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas ne tik kad netinkamai vertino atsakovo turtinę padėtį, tačiau ir neatsižvelgė į dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo galimus neigiamus, neproporcingus padarinius atsakovui. Atsakovas yra mokus, jo finansinė padėtis yra stabili ir jis yra pajėgus tiek šiuo metu, tiek ir ateityje bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, jei šis bus palankus ieškovui. Atsakovas yra stabiliai veikiantis ūkio subjektas statybos rinkoje, įgyvendinantis viešuosius projektus, kuri finansavimas yra užtikrinamas ne tik valstybės, tačiau ir Europos Sąjungos lėšomis. Atsakovas, atlikęs darbus, gauna ir gaus apmokėjimą, o tai tik patvirtina, kad neužkirtus galimybės atsakovui toliau vykdyti sutartis su valstybės įmonėmis, įstaigomis ir kitais viešaisiais ūkio subjektais, t. y. nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, jis bus pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, jeigu jis bus palankus ieškovui.
 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik neproporcingai pažeis atsakovo interesus, bet ir neigiami padariniai kils ir tretiesiems asmenims, suinteresuotiems atsakovo veiklos tęstinumu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir bankui nutraukus kreditavimo sutartį, atsakovas prarastų 2 849 988 Lt (825 413,58 Eur) dydžio apyvartines lėšas, todėl atsakovas nebegalėtų atsiskaityti su subtiekėjais, subrangovais, viešųjų objektų įgyvendinimas pasunkėtų arba taptų negalima, atsakovo veikla ir įsipareigojimai viešiesiems subjektams taptų paralyžiuoti.
 3. Pagal Garantijų sutarties 5.2.10 punktą ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį yra reali grėsmė, kad bankas nutrauks Garantijų sutartį arba neišduos banko garantijų. Taip atsitikus, atsakovas prarastų galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, sudaryti sutartis, galiausiai, vykdyti sudarytas sutartis, pratęsiant šių baigimo terminą. Atsakovui, pakviestam sudaryti sutartį, šios nesudarius, atsakovo nuostoliai siektų 629 646,17 Eur. Atsakovui nesudarius sutarčių, jis negautų planuojamo gauti ir realaus pelno (nuostoliai apima negautas pajamas (pelną), kurios sudaro 5 proc. nuo pasiūlymo kainos (bendra pasiūlymų kaina 12 592 923,39 Eur).

18Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties prašo atsakovo UAB „LitCon“ atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas atskirajame skunde pats pripažįsta, kad savo veiklą iš esmės finansuoja tik skolintomis lėšomis ir yra priklausomas nuo banko, nes savo finansinius įsipareigojimus vykdo iš skolintų lėšų, t. y. neturi pakankamai apyvartinių lėšų. Be šių skolintų lėšų, atsakovas yra nepajėgus savalaikiai atsiskaityti su subtiekėjais ir subrangovais. Dėl to nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas yra mokus, finansiškai stabilus ir pajėgus dabar ar ateityje įvykdyti teismo sprendimą, jeigu šis būtų palankus ieškovui.
 2. Pelnas ir / ar įstatinis kapitalas nėra turtas, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas.
 3. Netgi tuo atveju, jeigu per vienerius metus atsakovo iš pirkėjų gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas būtų patikimi, atsakovas tam, jog įvykdytų visus savo trumpalaikius įsipareigojimus, bus priverstas ieškoti finansavimo šaltinių tam, kad atsiskaityti su kreditoriais (neįskaičiuojant ieškovo reikalavimo) ne vien tik iš aktyviųjų veiklos pajamų ar kredito linijos, tačiau ir iš kito bendrovės turto, kurio nepakanka.
 4. Atsakovas akcentuoja 66 082 322 Lt (19 138 763,32 Eur) turto dydį ir įstatinio kapitalo dydį, tačiau 40,40 proc. viso nurodyto turto sudaro nepaskirstytas pelnas, kuris vertintinas ne kaip realiai egzistuojantis turtas, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą.
 5. Antstolis yra areštavęs keletą atsakovui priklausančių žemės sklypų, butų bei transporto priemonių, atsakovo lėšos nėra areštuotos. Tai reiškia, kad yra pritaikytos pačios švelniausios laikinosios apsaugos priemones, atsakovo veikla iš esmės nėra suvaržoma. Ši aplinkybė neleidžia daryti išvados, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir / ar iš esmės varžančios atsakovo veiklą ar darančios nepagrįstą žalą atsakovui.

20Atsakovas UAB „LitCon“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties prašo panaikinti teismo nutarties dalį ir patenkinti atsakovo prašymą užtikrinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, pervedant 729 474,04 Eur į teismo depozitinę sąskaitą.

21Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Atsakovas šiuo metu dar nėra gavęs banko pranešimo apie ketinimą nutraukti garantijų sutartį arba neišduoti garantijų, tačiau atsakovas ir neprašo atlyginti jau patirtų nuostolių bankui nutraukus garantijų sutartį ar neišdavus garantijų. Atsakovas prašo užtikrinti galimų (tikėtinai būsimų ateityje) nuostolių atlyginimą, jeigu bankas pasinaudotų garantijų sutarties 5.2.10 punkte įtvirtina teise. Bankui neišdavus garantijų ir atsakovui nepateikus banko garantijų perkančiosioms organizacijoms, užtikrinant sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, atsakovas negalės sudaryti sutarčių ir tęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymo, todėl tikėtina, kad atsakovas patirs nuostolių, kurie sudarys apie 729 474,04 Eur. Nepaisant to, kaip apskaičiuojami tikėti nuostoliai, svarbu yra tai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas negaus realaus ir planuoto gauti pelno, kas ir sudarys jo nuostolius. 5 procentų dydžio pelnas yra nustatytas vadovaujantis valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintomis Bendrųjų ekonominių normatyvų statinių statybos skaičiuojamų kainų nustatymui rekomendacijomis.
 2. Neužtikrinus nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo, ginče nebus užtikrinta šalių pusiausvyra ir ieškovas nepagrįstai įgis pranašumą prieš atsakovą.

22Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

23Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Atsakovas pirmosios instancijos teisme įrodinėjo tik nuostolių atsiradimo ateityje tikimybę, tačiau visiškai neįrodinėjo, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje gali būti apsunkintas arba pasidarys neįmanomas.
 2. Atsakovas nepateikia jokio konkretaus argumento, kaip apskaičiuoja savo galimai patirtinus nuostolius ir neįrodo priežastinio ryšio, kad būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytieji nuostoliai gali būti (bus) patirti. Byloje nėra įrodymų, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas atėmė atsakovui galimybę gauti banko garantiją ir / ar kad jis iš kitų bankų banko garantijos negauna būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 3. Pagal antstolio turto aprašą šiuo metu atsakovo lėšos nėra areštuotos, todėl atsakovo veikla iš esmės net nėra varžoma, nes areštuotu nekilnojamuoju turtu atsakovui neuždrausta naudotis ar valdyti savo vykdomoje veikloje. Pritaikytos priemonės yra proporcingos ir / ar iš esmės nevaržančios atsakovo veiklos ar nedarančios žalos atsakovui.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

26Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties

27Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas tenka tokį prašymą pateikusiam asmeniui.

28Pirmosios instancijos teismas poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones (turto areštą) ir riziką, kad, jų netaikius, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, iš esmės grindė tuo, kad pateikti duomenys apie atsakovo finansinę padėtį neleidžia daryti išvados, jog ieškinio suma atsakovui nėra didelė lyginant ją su atsakovo nuosavybės teise valdomo turto verte.

29Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, jog didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui galėtų pagrįsti aplinkybės, patvirtinančios, kad atsakovas yra nesąžiningas, ketina slėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ir panašiai. Nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė ir pirmosios instancijos teismas nenustatė aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovo nesąžiningumą. Dėl šios priežasties nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

30Be to, atsakovas, prieštaraudamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodė bei pateikė duomenis apie tai, kad per 2014 metus uždirbo 1 198 300 Lt (347 051,67 Eur) grynojo pelno. Pagal atsakovo 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis atsakovas turi viso 66 082 322 Lt (19 138 763,32 Eur) turto, trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 37 846 948 Lt (10 961 233,78 Eur). Ieškovo ieškinio sumą sudaro 615 145,99 Eur. Atsakovas pateikė duomenis apie vykdomus projektus, iš kurių matyti, kad atsakovas vykdo stambių objektų statybas, kurių didelė dalis finansuojama valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis, kas, apeliacinės instancijos teismo manymu, iš tiesų leidžia pagrįstai tikėtis, jog atsakovas ir ateityje gaus pajamų, iš kurių galės įvykdyti teismo sprendimą.

31Kaip minėta, tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas turi įrodyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime turto nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą, todėl pagrindas areštuoti atsakovo turtą galėtų būti byloje pateikti duomenys, jog atsakovas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė duomenų, kad atsakovas ketintų turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims (CPK 178 straipsnis). Vadinasi, ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 185 straipsnis). Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

32Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, apelianto UAB „LitCon“ atskirasis skundas tenkinamas – skundžiama teismo nutartis panaikinama. Panaikinus apeliacine tvarka apskųstą teismo nutartį Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartis lieka galioti.

33Ieškovui išaiškinama, kad jam neužkertamas kelias pakartotinai reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tuo atveju, jei atsirastų aplinkybių, dėl kurių būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba tapti neįmanomas.

34Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties

35CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovo UAB „LitCon“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, darė išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jam ateityje gali atsirasti nuostolių.

36Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo instituto, kaip vieno iš atsakovo teisių gynimo būdų, taikymui būtina sąlyga – galiojančios ir teismo atsakovui pritaikytos prevencinio poveikio priemonės. Kitaip tariant, ieškovą, kurio prašymu laikinai buvo suvaržytos atsakovo teisės laikinųjų apsaugos priemonių forma, teismas gali įpareigoti užtikrinti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuo atveju, jeigu yra pritaikytos ir galiojančios laikinosios apsaugos priemonės. Jeigu iki atsakovo prašymo, pareikšto pagal CPK 146 straipsnį, išnagrinėjimo yra panaikinamos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios varžė atsakovo teisinę padėtį, kartu išnyksta ir teisinis bei faktinis pagrindai nagrinėti atsakovo prašymą. Pirmiau šioje nutartyje buvo pateikti argumentai, kad pagal į bylą pateiktus duomenis nėra pagrindo daryti išvadą, jog egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šią aplinkybę, sprendžia, kad procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties dalies dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį, praranda tikslingumą, atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu. Dėl šios priežasties ir vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties dalies dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

37Dėl kitų apelianto atskirajame skunde išdėstytų prašymų

38Apeliantas, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties, prašo dalį atskirojo skundo priedų laikyti neviešais ir neleisti susipažinti tretiesiems asmenims. Apeliacinės instancijos teismas šio atskirojo skundo prašymo nesprendžia, nes analogiškas prašymas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutartimi.

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį panaikinti.

41Apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties dalies, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-3794-275/2015, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Versina“... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 11 d. nutartimi ieškovo UAB... 7. Atsakovas UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Teismas, atsižvelgdamas į atskirajame skunde nurodytas aplinkybes ir jas... 11. Teismas darė išvadą, kad atsakovo pateikti duomenys apie bendrovės... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 5 d. nutartimi netenkino atsakovo UAB... 13. Teismas nurodė, kad atsakovas, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos... 14. Teismas pažymėjo, kad atsakovas įrodymų, jog bankas atsisako išduoti... 15. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 16. Atsakovas UAB „LitCon“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 17. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas... 18. Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 19. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovas... 20. Atsakovas UAB „LitCon“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo... 21. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
    22. Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą dėl... 23. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:
    1. Atsakovas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 26. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties... 27. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos... 28. Pirmosios instancijos teismas poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 29. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pripažįstama,... 30. Be to, atsakovas, prieštaraudamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui,... 31. Kaip minėta, tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 32. Nenustačius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės... 33. Ieškovui išaiškinama, kad jam neužkertamas kelias pakartotinai reikšti... 34. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 5 d. nutarties... 35. CPK 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalies prašymu... 36. Nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo... 37. Dėl kitų apelianto atskirajame skunde išdėstytų prašymų... 38. Apeliantas, pateikdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi... 40. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį panaikinti.... 41. Apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės...