Byla A-525-764-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų V. M. D. K. ir A. K. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-764/2011 pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. M. D. K., A. K., Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir Administracija) suformuoti ( - ) gatvės tęsinio sklypo Nr. 6 dalyje du žemės sklypus ir nustatyti jų ribas, kaip jos buvo pažymėtos 2000 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto detaliajame plane – 6E ir 6D, patvirtintame sprendimu Nr. 218V, o toje žemės sklypo dalyje, kurioje įregistruoti sunykę gyvenamojo namo pamatai, pasiūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai (toliau – ir Vilniaus AVA) nustatyti servitutą pamatų naudojimui ir visą dokumentaciją perduoti Vilniaus AVA nuosavybės teisių atkūrimui.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu skundą atmetė kaip nepagrįstą, taip pat patenkino trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymą dėl išlaidų atlyginimo ir priteisė V. M. D. K. ir A. K. iš pareiškėjo 900 Lt teismo išlaidoms atlyginti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimą – pareiškėjo V. J. skundą patenkino iš dalies, įpareigojo Administraciją per 6 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, vykdant Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus 2003m. liepos 31d. rašte Nr. 31/03/17-1963 išdėstytą prašymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto nuostatas, nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, organizuoti ir atlikti žemės sklypo ( - ) Vilniuje projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esančio žemės sklypo plano patvirtinimą, o likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 3 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

8II.

9Tretieji suinteresuoti asmenys V. M. D. K. ir A. K. pateikė prašymą, kuriuo prašo priteisti jų naudai 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

10Nurodo, kad nagrinėtoje administracinėje byloje pagal 2010 m. gegužės 31 d. teisinių paslaugų sutartį jie buvo atstovaujami advokato K. Č., kuris parengė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą pareiškėjai sumokėjo 1 200 Lt.

11Atsakovas Administracija atsiliepimu į prašymą prašo prašymo netenkinti, o tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų prašymą patenkinti, sumažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas, atsižvelgiant į bylos sudėtingumo laipsnį.

12Teigia, jog teismui patenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, tretieji suinteresuoti asmenys neįgijo teisės į išlaidų atlyginimą, nes jų teisės nebuvo apgintos. Be to, turėtos išlaidos nepatvirtintos įrodymais, o atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės pateikti tokie patys argumentai kaip ir atsiliepime į skundą.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Prašymas tenkintinas iš dalies.

16Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Kitaip tariant, pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

17Šiuo atveju prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikė tretieji suinteresuoti asmenys, todėl pirmiausia būtina įvertinti, ar iš dalies patenkinus pareiškėjo skundą, buvo apgintos šių trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

18Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, jis kėlė vieną reikalavimą – įpareigoti Administraciją suformuoti ( - ) gatvės tęsinio sklypo Nr. 6 dalyje du žemės sklypus ir nustatyti jų ribas, kaip jos buvo pažymėtos 2000 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto detaliajame plane – 6E ir 6D, patvirtintame sprendimu Nr. 218V, o toje žemės sklypo dalyje, kurioje įregistruoti sunykę gyvenamojo namo pamatai, pasiūlyti Vilniaus apskrities viršininko administracijai nustatyti servitutą pamatų naudojimui ir visą dokumentaciją perduoti Vilniaus AVA nuosavybės teisių atkūrimui.

19Apeliacinės instancijos teismui, priėmus nutartį, pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, įpareigojant Administraciją per 6 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, vykdant Vilniaus miesto Žemėtvarkos skyriaus 2003 m. liepos 31 d. rašte Nr. 31/03/17-1963 išdėstytą prašymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 1061 punkto nuostatas, nuosavybės teisių atkūrimo tikslu, organizuoti ir atlikti žemės sklypo ( - ) Vilniuje projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esančio žemės sklypo plano patvirtinimą.

20Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog byloje esantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad sudegęs gyvenamasis namas (priklausantis tretiesiems suinteresuotiems asmenims) priskiriamas prie gyvenamosios paskirties statinių, kuriuo užstatytas 26,30 kv. m plotas. Teismas konstatavo, jog ginčo teritorijoje, t. y. 3100 kv. m sklype, derinant tiek trečiųjų suinteresuotųjų asmenų interesus, tiek pareiškėjo ir kitų pretendentų į nuosavybės teisių atkūrimą interesus, yra galimybė suformuoti žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui, kartu suformuojant (rezervuojant) žemės sklypą trečiųjų suinteresuotųjų asmenų statiniui eksploatuoti.

21Pažymėtina, jog tretieji suinteresuoti asmenys bylos nagrinėjimo teisme metu laikėsi pozicijos, kad ginčo žemės sklype jiems priklausantis sudegęs namas, todėl nei pareiškėjui, nei kitiems pretendentams ginčo sklypuose negalėtų būti grąžinama žemė natūra, kadangi ji nėra priskirta prie laisvos žemės, kuri galėtų būti grąžinta savininkams ar jų įpėdiniams.

22Todėl teismui iš dalies patenkinus pareiškėjo skundą ir įpareigojus Administraciją atlikti nurodytus veiksmus, atsižvelgiant į tai, kad visas ginčo teritorijos plotas, į kurią trečiųjų suinteresuotų asmenų manymu nuosavybės teisės pareiškėjui negalėjo būti atkuriamos, sudarė 3 100 kv. m, o tretiesiems suinteresuotiems asmenims priklausantis sudegęs gyvenamosios paskirties statinys sudarė 26,30 kv. m, įvertinus apeliacinės instancijos teismo sprendimą, darytina išvada, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės buvo iš dalies apgintos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, o kadangi jų teisės apgintos tik iš dalies, jiems priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, proporcingai mažintinas, atsižvelgiant į patenkintų pareiškėjo reikalavimų dalį, t. y. priteistina 0,85 procento prašomo priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio (26,30/3100x100).

23Bylos medžiaga patvirtina, jog tretieji suinteresuoti asmenys teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, dėl kurio parengimo jie nurodo patyrę 1 200 Lt dydžio išlaidas. Teisėjų kolegija nėra pagrindo abejoti tokiais trečiųjų suinteresuotų asmenų teiginiais ir pateiktais įrodymais.

24Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatomis. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali galima priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sudaro 1 200 Lt (800x1,5), t. y. tiek, kiek priteisti prašo ir tretieji suinteresuoti asmenys.

25Kaip jau minėta, šiuo atveju priteistina suma mažintina, atsižvelgiant į tai, kiek įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, todėl jiems priteistina 10,20 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Kadangi šioje byloje trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės apgintos pareiškėjo atžvilgiu, t. y. dėl to, kad šioje dalyje pareiškėjo reikalavimas buvo nepagrįstas, teismo išlaidų atlyginimas priteistinas iš pareiškėjo.

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27trečiųjų suinteresuotų asmenų V. M. D. K. ir A. K. prašymą patenkinti iš dalies.

28Priteisti trečiųjų suinteresuotų asmenų V. M. D. K. ir A. K. naudai iš pareiškėjo 10,20 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimui.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 3 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi... 8. II.... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys V. M. D. K. ir 10. Nurodo, kad nagrinėtoje administracinėje byloje pagal 2010 m. gegužės 31 d.... 11. Atsakovas Administracija atsiliepimu į prašymą prašo prašymo netenkinti, o... 12. Teigia, jog teismui patenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, tretieji... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 16. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą... 17. Šiuo atveju prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikė... 18. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo, jis kėlė vieną reikalavimą –... 19. Apeliacinės instancijos teismui, priėmus nutartį, pareiškėjo skundas buvo... 20. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog byloje esantis Nekilnojamojo... 21. Pažymėtina, jog tretieji suinteresuoti asmenys bylos nagrinėjimo teisme metu... 22. Todėl teismui iš dalies patenkinus pareiškėjo skundą ir įpareigojus... 23. Bylos medžiaga patvirtina, jog tretieji suinteresuoti asmenys teismui pateikė... 24. Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi... 25. Kaip jau minėta, šiuo atveju priteistina suma mažintina, atsižvelgiant į... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 27. trečiųjų suinteresuotų asmenų V.... 28. Priteisti trečiųjų suinteresuotų asmenų 29. Nutartis neskundžiama....