Byla 2VP-2406-897/2019
Dėl baudos už nutarties nevykdymą skyrimo, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. K., išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Tamulevičienė, sekretoriaujant Audronei Glambienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui (išieškotojui) R. K., suinteresuoto asmens (išieškotojo) atstovei advokatei Renatai Narbutienei, suinteresuotam asmeniui (skolininkei) E. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą suinteresuotam asmeniui (skolininkei) E. J. dėl baudos už nutarties nevykdymą skyrimo, suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. K., išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama spręsti klausimą dėl E. J. nubaudimo už teismo 2018-03-08 nutarties Nr. ( - ) nevykdymą dalyje dėl nustatytos R. K. laikinos bendravimo tvarkos su dukterimi kas antrą kiekvieno mėnesio savaitgalį, paimant dukrą atitinkamo savaitgalio penktadienio 18.00 val. iš vaiko gyvenamosios vietos arba ugdymo/mokymo įstaigos, kurią lanko vaikas ir grąžina vaiką atitinkamo sekmadienio 20.00 val. į vaiko gyvenamąją vietą. Nurodė, kad 2018-09-07-09, 2018-09-21-23, 2018-10-05-07 d. E. J. pažeidė 2018-03-08 nutarties Nr. ( - ) dalį dėl nustatytos R. K. laikinos bendravimo tvarkos su vaiku kas antrą kiekvieno mėnesio savaitgalį, nes 2018-09-07 (penktadienį) 18.00 val., 2018-09-21 (penktadienį) 18.00 val. ir 2018-10-05 (penktadienį) 18.20 val. R. K. atvykęs pasiimti dukros jos gyvenamosios vietos adresu, dukros pasiimti negalėjo (vykd. b.l. 198-199, 203-204, 218-219).

5Teismo posėdyje antstolė Virginija Meškauskienė nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai, gautas prašymas bylą spręsti teismo nuožiūra. Byla nagrinėjama antstolei Virginijai Meškauskienei nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. K. atsiliepimo į pareiškimą per teismo nustatytą terminą nepateikė, teismo posėdžio metu palaikė antstolės pareiškimą ir prašė jį tenkinti pilnai, nes E. J., jau anksčiau bausta, ir toliau nevykdo 2018-03-08 nutarties, nepagrįstai ir sistemingai neleidžia jam matytis su dukra.

7Suinteresuoto asmens R. K. atstovė teismo posėdžio metu prašė antstolės pareiškimą tenkinti, skirti E. J. baudą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Suinteresuotas asmuo (skolininkė) E. J. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo baudos neskirti, nes bendravimas nevyko dėl subjektyvių faktorių, mergaitės ryšio su tėvu nutrūkimo, jai pas tėvą patyrus sužalojimą. Iki tol bendravimas vyko, nors pabendravusi su tėvu mergaitė būdavo sugrąžinama susargdinta.

9Teismo posėdžio metu E. J. prašė baudos jai neskirti, nes ji teismo nutartį vykdo nuo taško iki taško.

10Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad neprieštarauja, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl baudos skyrimo E. J., nes antstolės pateiktuose aktuose ji nevykdė 2018-03-08 teismo nutarties Nr. ( - ).

11Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėjama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui nedalyvaujant.

12Pareiškimas tenkintinas pilnai

13Antstolė Virginija Meškauskienė prašo spręsti klausimą dėl suinteresuoto asmens E. J. nubaudimo už teismo 2018-03-08 nutarties Nr. ( - ) nevykdymą dalyje dėl nustatytos R. K. laikinos bendravimo tvarkos su dukterimi kas antrą kiekvieno mėnesio savaitgalį, paimant dukrą atitinkamo savaitgalio penktadienio 18.00 val. iš vaiko gyvenamosios vietos arba ugdymo/mokymo įstaigos, kurią lanko vaikas ir grąžina vaiką atitinkamo sekmadienio 20.00 val. į vaiko gyvenamąją vietą. Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskienė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-08 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl R. K. bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo. Nutartyje nurodyta, kad R. K. su nepilnamete dukra bendrauja tokia tvarka: 1) kas antrą kiekvieno mėnesio savaitgalį, paimdamas dukrą atitinkamo savaitgalio penktadienio 18:00 val. iš vaiko gyvenamosios vietos arba ugdymo/mokymo įstaigos, kurią lanko vaikas, ir grąžindamas vaiką atitinkamo sekmadienio 20:00 val. į vaiko gyvenamąją vietą; 2) kas antrą savaitę (antradienį), t. y. tą savaitę, kurią nėra numatytas tėvo ir dukros bendravimas savaitgalį, pasiima dukrą iš ugdymo įstaigos ir grąžina ją į jos gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 20 val.; 3) 2018 metais švenčia Velykų pirmąją dieną, t. y. pasiima dukrą Velykų išvakarėse (šeštadienį) nuo 18 val. ir grąžina į jos gyvenamąją vietą pirmąją Velykų dieną (sekmadienį) iki 20 val.; 4) Motinos dieną šalių dukra praleidžia su motina, o tėvo dieną – su tėvu; 5) paima dukrą ir švenčia su ja gimtadienį tėvams susitarus pirmąją arba antrąją to savaitgalio dieną nepriklausomai nuo bendro savaitgalių grafiko paskirstymo arba darbo dieną – rugpjūčio 7 d., paimdamas dukrą ryte ir grąžindamas į vaiko gyvenamąją vietą iki 20.00 val.; 6) vasaros atostogų metu tėvas su dukra turi teisę bendrauti nepertraukiamai dvi savaites, informuodamas vaiko motiną ne vėliau kaip prieš mėnesį iki numatomų atostogų datos. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad 2018-09-07-09, 2018-09-21-23, 2018-10-05-07 d. E. J. pažeidė 2018-03-08 nutarties Nr. ( - ) dalį dėl nustatytos R. K. laikinos bendravimo tvarkos su vaiku kas antrą kiekvieno mėnesio savaitgalį, nes 2018-09-07 (penktadienį) 18.00 val., 2018-09-21 (penktadienį) 18.00 val. ir 2018-10-05 (penktadienį) 18.20 val. R. K. atvykęs pasiimti dukros jos gyvenamosios vietos adresu, ( - ), dukros pasiimti negalėjo (vykd. b.l. 198-199, 203-204, 218-219), nes to neleido E. J..

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 6 dalimi, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojęs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, ar sprendimas, įpareigojęs pašalinti statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinius, arba jeigu per nustatytą terminą neįvykdytas privalomasis nurodymas ar nevykdomas privalomasis nurodymas, kurio įvykdymo terminas nenustatytas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Sprendimo arba privalomojo nurodymo neįvykdymo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo arba privalomojo nurodymo neįvykdė, gali jam skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą arba privalomąjį nurodymą dieną išieškotojo naudai.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-520/2013, yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatyti sprendimo neįvykdymo padariniai skiriasi, priklausomai nuo to, ar veiksmus, kuriuos įpareigotas atlikti ar nutraukti atsakovas, gali atlikti ar nutraukti tik jis pats, ar tai gali padaryti ir kiti asmenys. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 6 dalyje numatytos pasekmės šioje teisės normoje nustatyta tvarka turi būti taikomos tik tais atvejais, jeigu teismas įpareigoja skolininką atlikti ar nutraukti tokius veiksmus, kuriuos gali atlikti ar nutraukti išimtinai tik pats skolininkas arba juos atliekant kitiems asmenims, iš esmės keistųsi įvykdymo kokybė. Nagrinėjamu atveju vykdomuoju dokumentu skolininkę įpareigojančių atlikti veiksmų pobūdis neleidžia atlikti šiuos veiksmus kitam asmeniui (šiuo atveju R. K.), nes vykdomuoju dokumentu nustatyti skolininko veiksmai yra išimtinai asmeninio pobūdžio, t. y. susiję su tėvų asmeninio pobūdžio pareigų nepilnamečiams vaikams vykdymu.

16Teismas, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas civiliniame procese grindžiamas tikėtinumo taisykle, pagal kurią teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-416/2007).

17Nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 7-9 dienomis, 2018 m. rugsėjo 21-23 dienomis, 2018 m. spalio 5-7 dienomis dukra su išieškotoju nesimatė dėl skolininkės sąmoningų veiksmų. Skolininkės E. J. teiginį, kad ji neleido išieškotojui matytis su dukra, nes jis ją sumušė paneigia į bylą pateiktas įsiteisėjęs 2019-01-04 Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-21585-18. Skolininkės teiginiai dėl nutrūkusio tėvo ir dukters ryšio laikytini deklaratyviais, nes nepagrįsti jokiais byloje esančiais įrodymais. Kadangi 2018 m. rugsėjo 7-9 dienomis, 2018 m. rugsėjo 21-23 dienomis, 2018 m. spalio 5-7 dienomis skolininkė neužtikrino, kad įvyktų numatyti susitikimai tarp dukros ir išieškotojo, tokiu būdu nevykdė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 8 d. nutarties Nr. ( - ) įpareigojimų dėl R. K. bendravimo su nepilnamete dukra tvarkos savaitgaliais užtikrinimo, todėl skolininkei nevykdant teismo sprendimo, taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 6 dalyje numatytos poveikio priemonės – baudos teismo sprendimo neįvykdžiusiam asmeniui skyrimas.

18CPK 771 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad jeigu skolininkas antrą kartą ir daugiau kartų pažeidžia sprendimui įvykdyti nustatytus terminus, teismas skolininkui vėl pritaiko priemones, numatytas šio straipsnio 6 dalyje. Baudos sumokėjimas neatleidžia skolininko nuo pareigos atlikti arba nutraukti teismo sprendime ar nutartyje numatytus veiksmus. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, kad byloje konstatuota, jog 2018 m. rugsėjo 7-9 dienomis, 2018 m. rugsėjo 21-23 dienomis, 2018 m. spalio 5-7 dienomis skolininkė neužtikrino, kad įvyktų numatyti susitikimai tarp dukros ir išieškotojo, neužtikrino dukros teisės į šeimos ryšius su tėvu tinkamo įgyvendinimo, remiantis aukščiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis, yra pagrindas skolininkei skirti CPK 771 straipsnio 6 dalyje nurodytą baudą už teismo 2018 m. kovo 8 d. nutarties nevykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad iki šios nutarties priėmimo skolininkė jau yra vieną kartą bausta už teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartyje nurodytų įpareigojimų nevykdymą, ir toliau tinkamai nevykdo teismo nutarties, t. y. skolininkei skiriamos piniginės sankcijos neskatina skolininkės vykdyti teismo nutarties, skolininkė ir toliau sistemingai pažeidinėja teismo nustatytą bendravimo tvarką, skolininkei E. J. skirtina 100 Eur bauda už kiekvieną neįvykdytą 2018 m. kovo 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties Nr. ( - ) dieną išieškotojo R. K. naudai.

19Pripažintina, kad bendravimo su vaiku tvarkos užtikrinimas neturėtų būti skatinamas baudinėmis sankcijomis, tačiau tokiais atvejais, kai nėra kitų svertų užtikrinti teisės normos laikymosi ar teismo sprendimo (įpareigojimo) vykdymo, lieka būdas užtikrinti sprendimo vykdymą vadovaujantis civilinio proceso kodekse įtvirtinta teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo tvarka.

20Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Išieškotojas šioje civilinėje byloje patyrė 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias prašė priteisti iš skolininkės. Kadangi išieškotojo ir skolininkės interesai yra visiškai priešingi, ir teismas, nepaisant skolininkės nesutikimo, antstolio pareiškimą tenkina, yra pagrindas iš skolininkės išieškotojo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Įvertinus šios civilinės bylos sudėtingumą, į bylą išieškotojo pateiktus procesinius dokumentus, darbo laiko sąnaudas rengiant procesinius dokumentus, ruošiantis bylos nagrinėjimui, atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ įtvirtintus rekomenduojamus maksimalius užmokesčio už advokato paslaugas priteistinus dydžius, teismas išieškotojo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina, priteisia iš skolininkės išieškotojo naudai 200 Eur.

21Nagrinėjant civilinę bylą, teisme patirtos 11,68 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, jog išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje byloje sudaro didesnę nei 3,00 Eur valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)), tuo tarpu išlaidos susidarė dėl suinteresuotiems asmenims procesinių ir teismo dokumentų siuntimo, teismas šią pašto išlaidų sumą valstybės naudai priteisia iš abiejų suinteresuotų asmenų po lygiai, t.y. po 5,84 Eur iš kiekvieno.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 771 str. 6 d., 7 d. teismas

Nutarė

23patenkinti antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos paskyrimo skolininkei E. J. už teismo nutarties nevykdymą.

24Paskirti skolininkei E. J., a. k. ( - ) 100 Eur (šimtą eurų) baudą už kiekvieną neįvykdytą 2018 m. kovo 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties Nr. ( - ) dieną, t.y. 2018 m. rugsėjo 7-9 d., 2018 m. rugsėjo 21-23 d., 2018 m. spalio 5-7 d., išieškotojo R. K., a.k. ( - ) naudai.

25Išaiškinti skolininkei E. J., a. k. ( - ) kad baudos paskyrimas neatleidžia skolininkės nuo pareigos vykdyti 2018 m. kovo 8 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį Nr. ( - ).

26Priteisti iš skolininkės E. J., a. k. ( - ) 200,00 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų išieškotojo R. K., a.k. ( - ) naudai.

27Priteisti iš skolininkės E. J., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,84 Eur (penkis eurus ir 84 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai į biudžetinių pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

28Priteisti iš išieškotojo R. K., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,84 Eur (penkis eurus ir 84 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai į biudžetinių pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

29Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei vykdomąją bylą.

30Nutarties kopijas išsiųsti antstolei Virginijai Meškauskienei (paštu), išieškotojo R. K. atstovei advokatei Renatai Narbutienei (paštu), skolininkei E. J. (paštu), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (paštu).

31Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama spręsti klausimą... 5. Teismo posėdyje antstolė Virginija Meškauskienė nedalyvavo, apie posėdžio... 6. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) R. K. atsiliepimo į pareiškimą per... 7. Suinteresuoto asmens R. K. atstovė teismo posėdžio metu prašė antstolės... 8. Suinteresuotas asmuo (skolininkė) E. J. pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 9. Teismo posėdžio metu E. J. prašė baudos jai neskirti, nes ji teismo... 10. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės... 11. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 12. Pareiškimas tenkintinas pilnai... 13. Antstolė Virginija Meškauskienė prašo spręsti klausimą dėl suinteresuoto... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 25 d. nutartyje, priimtoje... 16. Teismas, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 17. Nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 7-9 dienomis, 2018 m. rugsėjo 21-23 dienomis,... 18. CPK 771 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad jeigu skolininkas antrą kartą ir... 19. Pripažintina, kad bendravimo su vaiku tvarkos užtikrinimas neturėtų būti... 20. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra... 21. Nagrinėjant civilinę bylą, teisme patirtos 11,68 Eur išlaidos, susijusios... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291... 23. patenkinti antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos... 24. Paskirti skolininkei E. J., a. k. ( - ) 100 Eur (šimtą eurų) baudą už... 25. Išaiškinti skolininkei E. J., a. k. ( - ) kad baudos paskyrimas neatleidžia... 26. Priteisti iš skolininkės E. J., a. k. ( - ) 200,00 Eur (du šimtus eurų)... 27. Priteisti iš skolininkės E. J., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,84 Eur... 28. Priteisti iš išieškotojo R. K., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,84 Eur... 29. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei vykdomąją bylą.... 30. Nutarties kopijas išsiųsti antstolei Virginijai Meškauskienei (paštu),... 31. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama...