Byla 2S-1815-123/2014
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo E. P. ieškinį tretiesiems asmenims AB „Swedbank“, UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir BAB „Snoras“ dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-04-07 nutartimi iškėlė E. P. bankroto bylą. Klaipėdos apygardos teismas 2014-06-12 nutartimi Kretingos rajono apylinkės teismo

32014-04-07 nutartį paliko nepakeistą. Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-07-14 nutartimi patvirtinti ieškovo kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai.

42014-08-21 teisme gautas ieškovo E. P. bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti E. P. mokumo atkūrimo planą. Prašyme bankroto administratorius nurodė, kad 2014-08-18 įvyko E. P. kreditorių susirinkimas, kreditorių susirinkimas nepatvirtino mokumo atkūrimo plano dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnio reikalavimus. Mano, kad mokumo atkūrimo planas atitinka visus FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, todėl vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio 3 dalimi plano projektą teikia teismui. Kartu su fizinių asmenų mokumo atkūrimo planu bankroto administratorius pateikė teismui 2014-07-25 išvadą dėl E. P. parengto mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kurioje nurodė, jog planas atitinka FABĮ nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, plane numatytos priemonės gali būti įgyvendintos, todėl planas gali būti tvirtinamas. Taip pat prašo nustatyti kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (pareiškiant nepagrįstas pastabas) atvejį ir paskirti UAB „Būsto paskolų draudimas“ baudą iki 20 000 Lt, 50 procentų iš šios baudos paskiriant bankrutuojančiam asmeniui E. P.

52014-08-21 teisme taip pat gautas bankroto administratoriaus skundas dėl 2014-08-21 kreditorių susirinkimo nutarimo 7-ojo punkto panaikinimo. Skunde nurodyta, kad 7-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl E. P. priklausančio nekilnojamojo turto nuomos. Nurodo, kad 2014-07-04 nuomos sutartimi Nr. 0407/2014 E. P. priklausantis nekilnojamasis turtas yra išnuomotas R. L., už nuomą E. P. gaus 400 Lt per mėnesį (šią sumą sudaro 340 Lt nuomos mokestis ir 60 Lt gyventojų pajamų mokestis valstybei). Mano, kad nuomos sutartis neapsunkina E. P. buto pardavimo, o nuomininko iniciatyva bus padidinta nekilnojamojo turto vertė, todėl prašo panaikinti priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą 7-uoju darbotvarkės klausimu.

6Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-09-16 nutartimi ieškovo E. P. bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ įgalioto asmens skundą dėl 2014-08-18 kreditorių susirinkime priimto nutarimo 7-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo tenkino ir panaikino 2014-08-18 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 7-uoju darbotvarkės klausimu. Bankroto administratoriaus UAB „Principo reikalas“ prašymą dėl baudos skyrimo kreditoriui UAB „Būsto paskolų draudimas“ atmetė. Patvirtino teismui pateiktą E. P. mokumo atkūrimo planą. Nustatė, kad E. P. gaunamas darbo užmokestis per mėnesį po mokesčių atskaitymo sudaro 1 058,10 Lt, ieškovas už darbą atliekamą komandiruočių metu gauna dienpinigius, tačiau iš gaunamų dienpinigių kreditorių reikalavimai fizinio asmens bankroto procesu metu tenkinami negali būti ir nebus tenkinami. Nustatė, kad E. P. skolingų asmenų nėra, todėl plane nenumatoma gauti lėšų iš skolingų asmenų. Nurodė, kad šio plano įgyvendinimo laikotarpiu E. P. sieks pakeisti darbą į geriau apmokamą, dės pastangas ir išnaudos visas galimybės gauti didesnes pajamas. E. P. būtiniesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga 850 Lt suma ir visi darbdavio mokami dienpinigiai. Šią sumą sudaro: 200 Lt – išlaidos būsto nuomai, 200 Lt – išlaidos gyvenamųjų patalpų komunaliniams mokesčiams, 100 Lt – transporto išlaidos, 200 Lt – išlaidos maistui, 50 Lt – išlaidos vaistams asmens higienai, 100 Lt – rūbams. Bankroto administratoriui UAB „Principo reikalas“ mokamas mėnesinis atlyginimas bus 180 Lt + PVM už kalendorinį mėnesį, atlyginimas mokamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Mokestis bankroto administratoriui kanceliarinėms ir transporto išlaidoms sudarys 20 Lt + PVM už kalendorinį mėnesį, į šią sumą neįeina bankų operacijų išlaidos, pažymos iš įvairių įstaigų, antstolių paslaugos, skelbimų publikavimo, turto vertinimo ir kitos išlaidos, nesusijusios su kanceliarinėms ir transporto išlaidomis. Pagal įregistruotą hipotekos lakštą visas E. P. nekilnojamasis turtas yra įkeistas hipotekos kreditoriui AB „Swedbank“, todėl iš lėšų, gautų pardavus E. P. priklausantį nekilnojamąjį turtą, pirmiausia bus tenkinamas kreditoriaus AB „Swedbank“ reikalavimas visa apimtimi. Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą. Kreditorių reikalavimai bus tenkinami šiomis dienomis: 2014-10-01, 2015-04-01, 2015-10-01, 2016-04-01, 2016-10-01, 2017-04-01, 2017-10-01, 2018-04-01, 2018-10-01 ir 2019-04-01. 2014-07-04 nuomos sutartimi E. P. priklausantis nekilnojamasis turtas yra išnuomotas R. L., už nuomą E. P. gaus 400 Lt per mėn. Nurodo, kad nuomos sutartis neapsunkina turto pardavimo proceso fizinio asmens bankroto metu, niekam nedaro žalos ir sukuria finansinę naudą E. P. ir jo kreditoriams.

7Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-09-16 nutartį ir klausimą dėl E. P. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad mokumo atkūrimo plane nurodyta informacija patvirtina, kad pareiškėjas ne visą laiką būna Lietuvoje, o būdamas užsienyje pareiškėjas būtinuosius poreikius tenkina iš darbdavio mokamų dienpinigių, nėra duomenų kiek laiko per mėnesį pareiškėjas praleidžia užsienyje, todėl negalima spręsti, ar mokumo atkūrimo plane nurodyta suma, reikalinga būtiniesiems poreikiams tenkinti, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog pateiktame tvirtinti mokumo atkūrimo plane yra nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, yra visiškai nepagrįsta, prieštaraujanti teismų praktikai fizinių asmenų bankroto bylose. Pagal pateiktą planą realiai jokių lėšų kreditorių reikalavimams nelieka, nes pareiškėjo būtiniesiems poreikiams yra patvirtinta 850 Lt suma, administravimo išlaidoms – 200 Lt + PVM, o pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis – 1 058,10 Lt. Nesutinka su teismo išvada, kad nutartyje nėra galimybių nurodyti, kokios konkrečios lėšos bus skiriamos kreditorių reikalavimams dengti. Pirmosios instancijos teismas patvirtino tokį pareiškėjo mokumo atkūrimo planą, kuris iš esmės nenumato jokių aktyvių veiksmų, kuriuos pareiškėjas privalo atlikti siekdamas atkurti savo mokumą, numatomos mokumo atkūrimo priemonės yra deklaratyvios. Mano, kad administravimo išlaidos, reikalingos bankroto procedūrų vykdymui po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, yra visiškai neadekvačios administratoriaus atliekamam darbui šioje bankroto byloje, todėl nustatytos nepagrįstai. Patvirtinus mokumo atkūrimo plane nurodytą administravimo išlaidų sąmatą visiškai nebelieka lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti, o tai iš esmės pažeidžia kreditorių interesus. Pareiškėjo gaunamų lėšų nepakanka padengti visoms administravimo išlaidoms, nekalbant apie lėšų pakankamumą kreditorių reikalavimams tenkinti. Iš 340 Lt, gautų iš būsto nuomos, atėmus 200 Lt, kuriuos pareiškėjas išleidžia būsto nuomai, lieka tik 140 Lt / mėn., kuriuos pareiškėjas gali panaudoti bankroto administravimo išlaidoms ir kreditorių reikalavimams tenkinti. Iš buto nuomos gautų pajamų kreditorių reikalavimams dengti per mėnesį pareiškėjas gali skirti 106,10 Lt Apeliantė mano, kad ši suma nėra adekvati.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo E. P. bankroto administratorius UAB „Principo reikalas“ prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-09-16 nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Kreditorius neatsižvelgia į išlaidas, kurios būtinos nepriklausomai nuo to, ar bankrutuojantis fizinis asmuo yra komandiruotėje ar ne. Mano, kad teismas turėjo pagrindą patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką ir administravimo išlaidas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas teismui pateiktas E. P. mokumo atkūrimo planas, panaikintas 2014-08-18 kreditorių susirinkime priimtas nutarimas 7-uoju darbotvarkės klausimu, teisėtumo ir pagrįstumo.

11FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Fizinių asmenų bankroto įstatymu iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo. Fizinio asmens bankroto procese yra sudaromas planas, kuriame numatomas ne tik skolininkui priklausančio turto pardavimas bei lėšų paskirstymas, tačiau taip pat turi būti numatomos ir priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos) (FABĮ 7 str.). Būtent parengtame plane konkretizuojamos fizinio asmens mokumo atkūrimo priemonės, jų įgyvendinimo tvarka. Numatomos priemonės turi būti realios, galinčios padėti pasiekti didesnį kreditorių reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinančios asmens, kuriam keliama bankroto byla, galimybę patenkinti minimalius būtinus poreikius. Taigi vienas svarbiausių momentų fizinio asmens bankroto procedūroje yra plano parengimas ir tvirtinimas.

12Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio plano tvirtinimo procesą, 1 dalyje numatyta, jog fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir laiką. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui 8 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

13Plane turi būti nurodoma įvairi informacija, kuri iš esmės nurodo, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūrų metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančio asmens asmeniniams poreikiams ir jo išlaikomiems asmenims skiriamos lėšos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam yra iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, o tuo pačiu fizinių asmenų bankroto įstatymu siekiamų tikslų įgyvendinimas. Tai pirmiausiai reiškia, jog pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo jam nustatytas pareigas (FABĮ

1416 str.). Pažymėtina, jog FABĮ tikslas yra žymiai platesnis nei vien fizinio asmens skolų „nurašymas“. Asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų patenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, iš esmės nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, o tuo pačiu pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. FABĮ 8 straipsnio 8 dalyje yra numatyta ne absoliuti teismo teisė tvirtinti mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, o teisė tvirtinti planą, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pagal FABĮ 8 straipsnio 3 dalį teismui suteikiama teisė tvirtinti mokumo atkūrimo planą kai kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

15Atsižvelgus į išdėstytą teisinį reglamentavimą, apeliantės argumentai, jog teismas neturėjo teisės tvirtinti plano, kurio nepatvirtino kreditoriai, yra nepagrįstas. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra vienas pareiškėjo E. P. kreditorių, turintis 4,66 proc. balsų. Apeliantė pareiškė pastabas dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo ir kitų pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimų.

16FABĮ 22 straipsnio 1 dalis nustato, jog bankroto administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Apeliantė nesutiko su suma, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui už suteiktas administravimo paslaugas, tačiau nepateikė savo siūlomo varianto. Nesutikimo motyvus dėl paskirtų administravimo išlaidų nurodė tik atskirajame skunde. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Administratorius fizinio asmens mokumo atkūrimo plano 8 skyriuje detaliai išdėstė administravimo išlaidų būtinumą, pagrįstumą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ji atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, atitinka būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas ir jos nelaikytinos per didelėmis. Per plano įgyvendinimo laikotarpį bankroto administratorius vykdys pareigas numatytas FABĮ 12 straipsnyje, t. y. disponuos fizinio asmens turtu (kuris plano vykdymo laikotarpiu gali atsirasti) ir depozitinės sąskaitos lėšomis įstatymo nustatyta tvarka, atliks plane numatytus mokėjimus kreditoriams, tvarkys visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą, šauks kreditorių susirinkimus, be balsavimo teisės dalyvaus kreditorių susirinkimuose ir užtikrins jų protokolavimą, ne rečiau kaip kartą per pusę metų teiks teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą, teiks duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai pagal šios institucijos nustatytas ataskaitų formas, gins fizinio asmens ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus, atliks kitas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatytas funkcijas pareigas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str.

171 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Manytina, kad bankroto administravimo išlaidų suma, skiriama bankroto administratoriui, nėra per didelė, ji yra pagrįsta, detalizuota mokumo atkūrimo plano administravimo išlaidų sąmatoje.

18UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodo, kad mokumo atkūrimo plane nurodyta informacija patvirtina, kad pareiškėjas ne visą laiką būna Lietuvoje, o būdamas užsienyje pareiškėjas būtinuosius poreikius tenkina iš darbdavio mokamų dienpinigių, nėra duomenų kiek laiko per mėnesį pareiškėjas praleidžia užsienyje. Nesutiktina su nurodytu apelianto argumentu. Mokumo atkūrimo plane administratorius detaliai išdėstė išlaidų, reikalingų patenkinti būtiniausius poreikius, pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjui 850 Lt suma nėra per didelė suma būtiniems poreikiams patenkinti, nes išlaidos (pvz. būsto nuomai ir išlaikymui) yra patiriamos nepaisant to, ar bankrutuojantis fizinis asmuo yra komandiruotėje ir gauna dienpinigius, ar ne.

19Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pateiktame tvirtinti mokumo atkūrimo plane yra nurodytas kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas yra nepagrįsta, prieštaraujanti teismų praktikai fizinių asmenų bankroto bylose. Nesutiktina su apelianto nurodytu argumentu, pareiškėjo mokumo atkūrimo plane nurodyta kreditorių reikalavimo tenkinimo tvarka atitinka įstatymu nustatytą tvarką (FABĮ 29 str.), todėl nėra pagrindo teigti, kad tokia tvarka tenkina tik pareiškėjo interesus bei pažeidžia pačią fizinio asmens bankroto įstatymo paskirtį (FABĮ 1 str. 1 d.). Nurodytos praktikos laikosi Klaipėdos apygardos teismas 2014-07-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1119-112/2014. Pažymėtina, kad FABĮ 8 straipsnio 12 punkte nurodyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas, taigi esant poreikiui ir nustačius pareiškėjo kreditoriams mokėtinas sumas, mokumo atkūrimo planas galės būti keičiamas.

20Nėra pagrindo sutikti ir su kitais apelianto nurodytais argumentais, kad teismas patvirtino mokumo atkūrimo planą, kuris iš esmės nenumato jokių aktyvių veiksmų, kuriuos pareiškėjas privalo atlikti siekdamas atkurti savo mokumą, nes plane nurodoma, kad ieškovas sieks pakeisti darbą į geriau apmokamą, dės pastangas ir išnaudos visas galimybės gauti didesnes pajamas, radęs darbo pasiūlymą su siūlomu didesniu darbo užmokesčiu kandidatuos į siūlomą darbo vietą, planuoja dirbti papildomus darbus, vykdyti individualią veiklą.

21Apeliantas nurodo, kad iš buto nuomos gautų pajamų kreditorių reikalavimams dengti per mėnesį pareiškėjas gali skirti 106,10 Lt ir mano, jog ši suma nėra adekvati atsižvelgiant į tai, kad pardavus butą gali kilti sunkumų bei papildomų išlaidų iškeldinant nuomininką. E. P. mokumo atkūrimo plano 4 dalyje numatyta, kad visą E. P. „turtą numatoma pradėti pardavinėti, nedelsiant po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme dienos“. Trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai dėl buto nuomos laikytini deklaratyviais, nepagrindžiami į bylą teikiamais įrodymais, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad 2014-07-04 nuomos sutartis Nr. 0407/2014 neapsunkina E. P. buto pardavimo, tačiau priešingai – nuomininko iniciatyva bus padidinta nekilnojamojo turto vertė. Taip pat manytina, kad kuo brangiau bus parduotas minėtas turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai.

22Konstatuotina, kad apelianto pateiktas atskirasis skundas dėl fizinio asmens mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iš esmės grindžiamas prielaidomis ir deklaratyviais teiginiais, todėl nėra pagrindo jo tenkinti. Pažymėtina, kad teismo nutarties, kuria patvirtintas E. P. mokumo planas neskundė kiti kreditoriai AB „Swedbank“, kurio reikalavimų suma sudaro 91,48 proc. ir BAB „Snoras“ – 3,85 proc. reikalavimų suma. FABĮ 16 straipsnio 6 punktas nustato fiziniam asmeniui pareigą pasikeitus finansinei būklei ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios būklės pasikeitimo dienos apie tai informuoti bankroto administratorių, 8 straipsnio 12 dalyje nustatyta plano pakeitimo tvarka. Toks teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad patvirtintas planas, pasikeitus fizinio asmens finansinei būklei, gali būti keičiamas.

23Atsižvelgdamas į ankščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė Fizinių asmenų bankroto įstatymo normų, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kurios atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

25Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-04-07 nutartimi iškėlė E. P.... 3. 2014-04-07 nutartį paliko nepakeistą. Kretingos rajono apylinkės teismo... 4. 2014-08-21 teisme gautas ieškovo E. P. bankroto administratoriaus prašymas... 5. 2014-08-21 teisme taip pat gautas bankroto administratoriaus skundas dėl... 6. Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-09-16 nutartimi ieškovo E. P.... 7. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo E. P. bankroto administratorius UAB... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 11. FABĮ paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens,... 12. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio, reglamentuojančio plano... 13. Plane turi būti nurodoma įvairi informacija, kuri iš esmės nurodo, kaip... 14. 16 str.). Pažymėtina, jog FABĮ tikslas yra žymiai platesnis nei vien... 15. Atsižvelgus į išdėstytą teisinį reglamentavimą, apeliantės argumentai,... 16. FABĮ 22 straipsnio 1 dalis nustato, jog bankroto administravimo išlaidas... 17. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės... 18. UAB „Būsto paskolų draudimas“ nurodo, kad mokumo atkūrimo plane nurodyta... 19. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog pateiktame... 20. Nėra pagrindo sutikti ir su kitais apelianto nurodytais argumentais, kad... 21. Apeliantas nurodo, kad iš buto nuomos gautų pajamų kreditorių reikalavimams... 22. Konstatuotina, kad apelianto pateiktas atskirasis skundas dėl fizinio asmens... 23. Atsižvelgdamas į ankščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 25. Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti...