Byla eB2-2160-640/2018
Dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Copoint“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Adictus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adictus“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ad acta“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Copoint“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Adictus“,

Nustatė

2

  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi UAB „Adictus“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Ad acta“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 13 d.
  2. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, iki kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.
  3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 17 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris 2017 m. lapkričio 8 d., 2017 m. gruodžio 18 d., 2018 m. kovo 26 d., 2018 m. gegužės 3 d., 2018 m. rugsėjo 3 d. ir 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimis buvo patikslintas. Taip pat, 2017 m. gruodžio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas UAB „Adictus“ pripažino bankrutavusia ir likviduojame dėl bankroto.
  4. Teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios bendrovės pabaigos. Prašyme nurodoma, kad įvykdytos visos įmonės bankroto procedūros, t.y. parduotas visas įmonės turtas, išieškota dalis debitorinių skolų, gautos ir išmokėtos lėšos iš Garantinio fondo, gauta pažymą iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento.

3Prašymas tenkintinas.

  1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba pervedimo aktus, bei Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.
  2. Teismų praktikoje pažymima, jog teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos yra konstatavimas, kad visos įmonės bankroto procedūros yra užbaigtos, įmonės turtas yra realizuotas arba nurašytas, kreditorių reikalavimai, kiek leido turto vertė, patenkinti. Šiame procesiniame teismo dokumente apsiribojama konstatavimu, kad administratorius pateikė visus dokumentus, reikiamus priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl kliūčių užbaigti įmonės veiklą nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1684/2012).
  3. Viešų registrų duomenimis atsakovė jokio registruoto turto (nekilnojamojo ir transporto priemonių) neturi. Įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumo atstatyti nepavyko, todėl visos likvidavimo procedūros yra baigtos. Liko nepadengti kreditorių finansiniai reikalavimai 516 056,43 Eur sumai.
  4. Bankroto administratorius pateikė teismui LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2018 m. birželio 7 d. raštą „Dėl pažymos išdavimo“ Nr. (38-14)-VR-1.7-4428, kuriuo informuojama, kad agentūroje nėra duomenų apie BUAB „Adictus“ sukauptas atliekas, užterštą gruntą ar dirvožemį. Taip pat, teismui pateikti įrodymai, kad įmonės kreditoriai buvo tinkamai informuoti apie klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą teisme. Esant nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Adictus“ pabaigos.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 236, 270 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

5Prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

6Pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Adictus“ (įmonės kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - )) pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

7Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adictus“ bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

8Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai