Byla 2S-468-582/2012
Dėl atlygintinų paslaugų teikimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Viešosios įstaigos „Advilio reklamos miestas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1781-329/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Žurnalų leidybos grupė“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai „Advilio reklamos miestas“ dėl atlygintinų paslaugų teikimo.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Žurnalų leidybos grupė“ kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 24 626,40 Lt skolą, 8 333,10 Lt delspinigius, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo turtui. Nurodė, kad ieškinys preliminariai yra pagrįstas, ieškinio suma yra didelė, yra grėsmė, kad atsakovas vengs teismo sprendimo įvykdymo (b. l. 3-9).

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi (b. l. 20-21) prašymą patenkino, ieškovo pareikštų reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“ nekilnojamam, kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms 32 959,50 Lt sumai. Nurodė, kad pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžiamas sutartinės prievolės nevykdymu, atsakovas gera valia savo prievolės ieškovui nevykdo, nesilaiko nustatyto skolos grąžinimo grafiko, ginčo suma yra didelė. Be to, teismas, patikrinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis, nustatė, kad dėl kreditorinių reikalavimų atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“ atžvilgiu šiais metais yra iškelta ne viena civilinė byla, iš prie ieškinio pateiktų priedų matyti, kad atsakovas nekilnojamojo turto neturi, atsakovo atžvilgiu jau yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės kitose civilinėse bylose. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones negali būti pažeistos ir atsakovo teisės bei teisėti interesai, turi būti laikomasi ieškovo ir atsakovo interesų gynimo pusiausvyros, parenkant laikinųjų apsaugos priemonių rūšį ir dydį turi būti atsižvelgta į šalių ginčo santykių pobūdį bei vadovaujamasi ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), todėl visų pirma taikė laikinąsias apsaugos priemones: areštą atsakovo nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui bei turtinėms teisėms ne didesnei kaip 32 959,50 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginėms lėšoms ne didesnei kaip 32 959,50 Lt sumai, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti atsakovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, tačiau leidžiant iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu bei mokėti mokesčius valstybei (CPK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 2 d., 85 str. 1 d. 1 p.).

5Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ „Advilio reklamos miestas“ (b. l. 22-24) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį. Nurodo, kad teismas iš esmės rėmėsi tik ieškovo paaiškinimais ir pateiktais duomenimis, tačiau nutartis pažeidžia atsakovo interesus, riboja jo veiklą. Atsakovas mano, kad teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo teiginiais, kad atsakovas vengs prievolių ir teismo sprendimo įvykdymo, taip pat teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys rodo tai, kad daugumoje iškeltų civilinių bylų pareiškėjas ar ieškovas yra būtent VšĮ „Advilio reklamos mietas“.

6Ieškovo UAB „Žurnalų leidybos grupė“ atstovė advokatė Asta Kaušikaitė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 31) prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių preliminariai teismas įvertino ieškinio pagrįstumą, ieškinio sumos dydį ir grėsmę dėl teismo sprendimo įvykdymo.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

9Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

10Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-466/2009).

11Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 32 959,50 Lt skolą ir netesybas, kuri susidarė neatsiskaičius pagal 2011 m. sausio 3 d. sutartį Nr. R-EM-11/03 ir jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais ir padarytomis išvadomis dėl to, kad ieškinio suma atsakovui laikytina didele, todėl jų nebekartoja.

12Skundu apeliantas nurodo, kad nėra grėsmės, jog jis teismo sprendimo neįvykdys, tačiau jokių šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų nepateikia. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, kadangi didelė ieškinio kaina gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovas įrodymų, kad ginčo suma jam nėra didelė, nepateikė, spręstina, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu taikytos pagrįstai. Be to, teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatyta, kad VšĮ „Advilio reklamos miestas“ yra atsakovu daugiau civilinių bylų, kuriose pareikšti turtiniai reikalavimai, nei ieškovu ar pareiškėju.

13Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, kuria teismas areštavo atsakovo VšĮ „Advilio reklamos miestas“ turtą ir pinigines lėšas, yra pagrįsta ir teisėta, o atsakovo atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

15atskirąjį skundą atmesti.

16Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai