Byla 2-2188-560/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Archista“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovų atstovei adv. pad. V. V., atsakovų atstovei adv. J. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų AB DNB bankas ir AB DNB lizingas ieškinį atsakovams K. A., S. J. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Archista“,

Nustatė

2Ieškovai AB DnB Nord bankas ir UAB DnB Nord lizingas (šiuo metu - AB DNB bankas ir AB DNB lizingas) pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinę (t. 3 b.l. 116-119) teismo prašo priteisti:

31. iš atsakovo K. A. ieškovo AB DNB banko naudai 3 777 316,43 Lt skolą pagal 2006-12-21 Kreditavimo sutartį Nr. 4256-06IL, 2006-08-02 Kredito linijos sutartį Nr. 2384-06IL ir 2005-09-15 Kreditavimo sutartį Nr. 4825-05IL, taip pat 5 % dydžio procesines palūkanas nuo skolos sumos nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

42. solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. ieškovo AB DNB banko naudai 552 029,57 Lt skolą pagal 2007-11-12 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-835, taip pat 5 % dydžio procesines palūkanas nuo skolos sumos nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

53. solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. ieškovo AB DNB lizingo naudai 399 279,61 Lt skolą, 5 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

64. priteisti iš atsakovų K. A. ir S. J. ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartimi patvirtino ieškovo AB DNB banko 4 329 346 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Archista“ bankroto byloje, kurį sudaro negrąžinti kreditai pagal tarp Banko ir UAB „Archista“ sudarytas 2006-12-21 Kreditavimo sutartį Nr. 4256-06IL, 2006-08-02 Kredito linijos sutartį Nr. 2384-06IL, 2005-09-15 Kreditavimo sutartį Nr. 4825-05IL ir 2007-11-12 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-835. Atsakovas K. A. yra sudaręs su Banku laidavimo sutartis, kuriomis jis solidariai laidavo už UAB „Archista“ prievolių Bankui pagal minėtas kreditavimo sutartis įvykdymą. Taip pat atsakovas K. A. yra sudaręs 2007-11-12 Laidavimo sutartį Nr. 316-07L, o atsakovas S. J. - 2007-11-12 Laidavimo sutartį Nr. 317-07L, kuriomis jie solidariai laidavo už UAB „Archista“ prievolių Bankui pagal 2007-11-12 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-835 įvykdymą.

8Kadangi laiduotojai atsako solidariai ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas UAB „Archista“ (Laidavimo sutarčių 1.1 p., 2.1.1 p., CK 6.81 str. 1 d., 6.6 str. 4-5 d.), ir laidavimo mastas yra užfiksuotas Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-01 nutartimi, iš viso Bankas iš laiduotojų prašo priteisti 4 329 346 Lt (negrąžintus kreditus) skolos, nes šiai sumai yra patvirtintas Banko kreditorinis reikalavimas pagrindinio skolininko UAB „Archista“ bankroto byloje.

9Taip pat nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartimi patvirtino AB DNB lizingo 326 802,61 Lt nuostolių ir 72 477 Lt delspinigių (viso 399 279,61 Lt) dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Archista“ bankroto byloje. Atsakovai K. A. ir S. J. su Lizingu yra sudarę laidavimo sutartis, kuriomis atsakovai solidariai laidavo už UAB „Archista“ prievolių Lizingui pagal 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI81 ir 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI82 įvykdymą.

10Kadangi laiduotojai atsako solidariai ta pačia apimtimi kaip ir lizingo gavėjas UAB „Archista“ (Laidavimo sutarčių 2.1 p., 3.1 p., CK 6.81 str. 1 d., 6.6 str. 4-5 d.), ir laidavimo mastas yra užfiksuotas Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-01 nutartimi, iš viso Lizingas iš atsakovų laiduotojų K. A. ir S. J. prašo priteisti solidariai 399 279,61 Lt skolą pagal 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI81 ir 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI82 bei 5 % dydžio procesines palūkanas nuo skolos sumos nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Atsakovai pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kurį prašo atmesti (t.3, b.l. 124-126). Nurodo, jog Lietuvos apeliaciniam teismas 2011-09-01 nutartimi pasisakė, jog „teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad K. A. ir S. J. teisingai nurodo, jog teismas nepilnai įvertino byloje esančius duomenis, neištyrė visų nagrinėjamam ginčui svarbių aplinkybių /.../. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną įstatyminį reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.) laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės. Bylos duomenimis nustatyta, kad prievolių pagal ieškovų ir UAB ,,Archista“ sudarytas sutartis įvykdymas buvo užtikrintas ir hipoteka, ir Atsakovų laidavimu. Laiduotojai nuo 2010-01-05 ne vieną kartą kreipėsi į UAB DnB Nord lizingą leisti parduoti įkeistą žemės sklypo nuomos teisę ir pastatą, kad būtų galima atsiskaityti pagal lizingo sutartis. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, UAB DnB Nord lizingas vengdamas bendradarbiauti su UAB ,,Archista“ bei laiduotojais elgėsi neprotingai ir nesąžiningai, dėl ko pats prisidėjo prie nuostolių padidėjimo“. Teigia, jog atsakovai pateikė teismui ne tik Banko gautus laiškus dėl įkeisto turto pardavimo, bet ir preliminarius susitarimus su potencialiais įkeisto Turto pirkėjais, tokių pirkėjų laiškus Bankui, tačiau joks atsakymas niekada iš banko nebuvo gautas. Atsakovai laiko, jog vadovaujantis CK 6.64 str. 1 d. 1p. ir 6.87 str. 6 d., ieškovų reikalavimai atsakovų kaip laiduotojų atžvilgiu laikytini nepagrįstais, nes laidavimas laikytinas pasibaigusiu.

12Ieškinys tenkintinas.

13Kadangi ši byla Vilniaus apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi buvo pridėta prie UAB „Archista“ bankroto bylos (t.2, b.l. 77), byla išspręstina nutartimi.

14Vilniaus apygardos teismas 2011-06-17 nutartimi nutarė patvirtinti kreditorių UAB DnB Nord lizingo bei AB DnB banko (šiuo metu - AB DNB bankas, toliau – Bankas, ir AB DNB lizingas, toliau - Lizingas) kreditorinius reikalavimus BUAB „Archista“ bankroto byloje, t.y. teismas patvirtino UAB DnB Nord lizingo 326 782,49 Lt nuostolių ir 72 477 Lt delspinigių bei 1500 Lt atstovavimo išlaidų dydžio įkeitimu užtikrintą kreditorinį reikalavimą BUAB „Archista“ byloje; patvirtino AB DnB Nord banko 4 329 346 Lt skolos ir 670 654 Lt bendrą palūkanų bei delspinigių ir 2 500 Lt atstovavimo išlaidų dydžio įkeitimu užtikrintą kreditorinį reikalavimą BUAB „Archista“ byloje; solidariai su skolininku BUAB „Archista“ ir atitinkamo dydžio patvirtinta kreditoriaus UAB DnB Nord lizingas kreditorinio reikalavimo dalimi priteisė solidariai iš K. A. ir S. J. 279 678,42 Lt nuostolių, 47473,6 Lt delspinigių ir 1500 Lt atstovavimo išlaidų UAB DnB Nord lizingas naudai; solidariai su skolininku BUAB „Archista“ ir patvirtintu kreditoriaus AB DnB Nord bankas kreditoriniu reikalavimu priteisė solidariai iš K. A. ir S. J. 4 329 346 Lt skolą ir 670 654 Lt bendrą palūkanų ir delspinigių sumą bei 2 500 Lt atstovavimo išlaidų AB DnB Nord bankas naudai.

15Lietuvos apeliacinis teismas 2011-08-25 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2011-06-17 nutartį pakeitė ir nutarė palikti nepakeistą nutarties dalį, kuria patvirtintas AB DnB Nord banko 4 329 346 Lt dydžio įkeitimu užtikrintas kreditorinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „Archista“; patikslinti nutarties dalį, kuria patvirtintas AB DnB Nord lizingas 326 782,49 Lt nuostolių ir 72 477 Lt delspinigių įkeitimu užtikrintas kreditorinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „Archista“, nustatant, kad patvirtinamas 326 802,61 Lt nuostolių ir 72 477 Lt delspinigių (viso 399 279,61 Lt) įkeitimu užtikrintas kreditorinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „Archista“, o kitą nutarties dalį teismas nutarė panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Kaip minėta, ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovų, kaip laiduotojų, ieškovų naudai priteisti analogiškas pinigų sumas, kurios yra nurodytos įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-25 nutartyje. Atsakovai iš esmės skolos dydžio neginčija, tačiau nurodo, jog jų laidavimas laikytinas pasibaigusiu CK 6.64 str. 1 d. 1 p. ir 6.87 str. 6 d. pagrindu.

17Byloje surinktais įrodymais yra nustatyta, jog atsakovas K. A. yra sudaręs su Banku 2005-09-15 Laidavimo sutartį Nr. 166-05L (t.1, b.l. 156), 2006-12-21 Laidavimo sutartį Nr. 269-06L (t.2, b.l. 13, 14, 15), 2006-08-02 Laidavimo sutartį Nr. 152-06L (t.2, b.l. 20, 21, 22, 23, 24), kuriomis K. A. solidariai laidavo už UAB „Archista“ prievolių Bankui pagal 2006-12-21 Kreditavimo sutartį Nr. 4256-06IL, 2006-08-02 Kredito linijos sutartį Nr. 2384-06IL, 2005-09-15 Kreditavimo sutartį Nr. 4825-05IL įvykdymą. Atsakovas K. A. yra sudaręs 2007-11-12 Laidavimo sutartį Nr. 316-07L (t.1, b.l. 26), o atsakovas S. J. - 2007-11-12 Laidavimo sutartį Nr. 317-07L (t.1, b.l. 25), kuriomis jie solidariai laidavo už UAB „Archista“ prievolių Bankui pagal 2007-11-12 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-835 (t.1, b.l. 17-22) įvykdymą.

18Taip pat byloje esančiais įrodymais yra nustatyta, jog atsakovai K. A. ir S. J. su Lizingu yra sudarę 2007-05-24 laidavimo sutartį Nr. 2007/05-TI81-G-1 (t.1, b.l. 35), 2007-05-24 laidavimo sutartį Nr. 2007/05-TI81-G-2 (t.1, b.l. 36), 2007-05-24 laidavimo sutartį Nr. 2007/05-TI82-G-1 (t.1, b.l. 45) ir 2007-05-24 laidavimo sutartį Nr. 2007/05-TI82-G-2 (t.1, b.l. 46), kuriomis atsakovai solidariai laidavo už UAB „Archista“ prievolių Lizingui pagal 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI81 ir 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI82 įvykdymą.

19Pagal CK 6.76 str. 1 d. laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. CK 6.81 str. nustatyta, kad skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Šalių sudarytose Laidavimo sutartyse šiuo klausimu jokių išlygų nenustatyta. Taigi šalių sudarytose laidavimo sutartyse laiduotojų (atsakovų) atsakomybės mastas buvo nustatytas skolininko – trečiojo asmens UAB „Archista“ – atsakomybės apimtimi. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2011-08-25 nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011-06-17 nutarties dalį, kuria teismas patvirtino Banko 4 329 346 Lt dydžio įkeitimu užtikrintą kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiai UAB „Archista“ bei patikslino Lizingo kreditorinį reikalavimą. Tokio pat dydžio Banko bei Lizingo kreditoriniai reikalavimai yra patvirtinti ir Vilniaus apygardos teismo 2012-02-24 nutartimi BUAB „Archista“ bankroto byloje Nr. B2-811-585/2013 (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Ši nutartis yra įsiteisėjusi. Taigi, Vilniaus apygardos teismui 2012-02-24 nutartimi patvirtinus Banko bei Lizingo kreditorinius reikalavimus UAB „Archista“ bankroto byloje atitinkamai 4 329 346 Lt bei 399 279,61 Lt sumoms, papildomai įrodinėti skolos dydį šioje byloje nereikia (CPK 182 str.), kadangi skolininko prievolės, užtikrintos atsakovų laidavimu, mastas nustatytas ir užfiksuotas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (LAT 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-160/2012). Kaip minėta, tiek įstatymas, tiek ir laidavimo sutartys numato, kad atsakovai privalo atsakyti kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir pradinis skolininkas, t.y. BUAB „Archista“, todėl įsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo 2012-02-24 nutartyje nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šiai nagrinėjamai civilinei bylai.

20Taigi, įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, bei tai, jog laidavimo sutartys yra galiojančios, nenuginčytos, teismas daro išvadą, jog ieškovai turi teisę reikalauti, kad visą prievolę įvykdytų laiduotojai (CK 6.6 str. 4 d.). Esant šioms aplinkybėms teismas laiko, jog Banko reikalavimas jo naudai priteisti iš skolininko - atsakovo K. A. 3 777 316,43 Lt skolą pagal 2006-12-21 Kreditavimo sutartį Nr. 4256-06IL, 2006-08-02 Kredito linijos sutartį Nr. 2384-06IL ir 2005-09-15 Kreditavimo sutartį Nr. 4825-05IL bei solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. 552 029,57 Lt skolą pagal 2007-11-12 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-835 yra pagrįstas ir tenkintinas. Taip pat yra pagrįstas, todėl tenkintinas Lizingo reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų 399 279,61 Lt skolą pagal 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI81 ir 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI82.

21Tenkintinas ieškovų reikalavimas dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ( CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutartyje (Civ. byla Nr. 3K-P-537/2011) nurodė, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininkų atsakomybė už tai, kad jie prievolės nevykdė geruoju, o jų kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininkų prievolė grąžinti priteistą sumą kilo iš laidavimo kaip šalutinės prievolės, nes jų, kaip laiduotojų, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, procesinių palūkanų mokėjimas kaip civilinė atsakomybė kyla iš laiduotojų neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjo gera valia, esant jų galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį.

22Teismas atmeta, kaip nepagrįstus atsakovų atsiliepime išdėstytus argumentus, jog laidavimas laikytinas pasibaigusiu (CK 6.64 str. 1 d. 1p. ir 6.87 str. 6 d.). CK 6.64 str. 1 d. 1 p. yra numatyta, jog kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės. Šiuo atveju atsakovai teigia, jog ieškovai nebendradarbiavo su skolininku UAB „Archista“, todėl jų reikalavimai laiduotojų atžvilgiu yra nepagrįsti. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartyje konstatavo, jog „prievolių pagal UAB DnB Nord lizingas ir UAB ,,Archista“ 2007 metais sudarytas lizingo sutartis įvykdymas buvo užtikrintas ir hipoteka – žemės sklypo nuomos teisės ir sklype esančio pastato įkeitimu. Laiduotojai K. A. ir S. J. nuo 2010-01-05 ne vieną kartą kreipėsi į UAB DnB Nord lizingą leisti parduoti įkeistą žemės sklypo nuomos teisę ir pastatą, kad būtų galima atsiskaityti pagal lizingo sutartis. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, UAB DnB Nord lizingas vengdamas bendradarbiauti su UAB ,,Archista“ bei laiduotojais elgėsi neprotingai ir nesąžiningai, dėl ko pats prisidėjo prie nuostolių padidėjimo. Atsižvelgdamas į tai pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino iš UAB ,,Archista“ prašomų priteisti delspinigių sumą iki 72 477 Lt“. Taigi Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartyje konstatavo, jog Lizingo bendradarbiavimas buvo nepakankamas, todėl teismas patvirtino mažesnius Banko ir Lizingo kreditorinius reikalavimus, negu to prašė kreditoriai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Bankas prašė patvirtinti 5 224 047,54 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, tačiau buvo patvirtintas 894 701,54 Lt mažesnis kreditorinis reikalavimas, t.y. 4 329 346 Lt. Taip pat Lizingas prašė patvirtinti 569 518,64 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, tačiau buvo patvirtintas 399 279,61 Lt dydžio suma, t.y. 170 239,03 Lt mažesnė suma. Tokiu būdu skolos dydžiai, teismams įvertinus nebendradarbiavimo argumentus, jau buvo sumažinti, todėl tais pačiais argumentais dėl ieškovų nebendradarbiavimo dar ir iš viso atleisti laiduotojus nuo atsakomybės, esant galiojančioms ir nenuginčytoms laidavimo sutartims, nėra pagrindo. Dėl analogiškų argumentų atmestini ir atsakovų motyvai dėl laidavimo pasibaigimo CK 6.87 str. 6 d. pagrindu. Teismas pažymi, jog CK 6.87 str. 6 d. yra numatyta, jog laidavimas baigiasi, jei kreditorius be pagrindo atsisako priimti skolininko ar laiduotojo pasiūlytą tinkamą prievolės įvykdymą. Ši nuostata gali būti taikoma tuo atveju, jei yra pateikti įrodymai, kad skolininkas ar laiduotojas siūlė tinkamą prievolės įvykdymą ir kreditorius jo atsisakė. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovams buvo siūlomas tinkamas prievolės įvykdymas, t.y. kad ieškovams būtų siūloma visiškai padengti daugiau kaip penkių milijonų litų skolas, o ieškovai tokių visiško skolų padengimo pasiūlymo būtų atsisakę. Dėl išvardintų priežasčių teismas laiko, jog ieškovų patikslintas ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas pilnai.

23Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovas AB DNB bankas turėjo 3 025 Lt (t.2, b.l. 130), o ieškovas AB DNB lizingas turėjo 1 815 Lt (t.2, b.l. 131) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 98 str. 1 d. šias išlaidas priteisia iš atsakovų. Kadangi didžiausia skolos dalis AB DNB bankui yra priteisiama iš atsakovo K. A., todėl iš jo priteisiama ir didesnė dalis šio ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovo AB DNB lizingas patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteistinos lygiomis dalimis.

24Vadovaudamasis CPK 290-292 str., ĮBĮ 26 str. 5 d., teismas

Nutarė

25Ieškovų AB DNB bankas (į.k. 112029270, buveinė J. B. g. 26, Vilnius) ir AB DNB lizingas (į.k. 124385737, buveinė J. B. g. 26, Vilnius) ieškinį tenkinti pilnai.

26Ieškovo AB DNB bankas naudai priteisti iš atsakovo K. A. (a.k. ( - ) gyv. M. M. g. 58, Vilniuje) 3 777 316,43 Lt skolą pagal 2006-12-21 Kreditavimo sutartį Nr. 4256-06IL, 2006-08-02 Kredito linijos sutartį Nr. 2384-06IL ir 2005-09-15 Kreditavimo sutartį Nr. 4825-05IL, 5 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2010-02-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 025 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

27Ieškovo AB DNB bankas naudai priteisti solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. (a.k. ( - ) gyv. Antakalnio g. 95-1, Vilniuje) 552 029,57 Lt skolą pagal 2007-11-12 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-835, 5 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2010-07-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t.y. iš kiekvieno atsakovo priteisiant po 500 Lt;

28Ieškovo AB DNB lizingas naudai priteisti solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. 399 279,61 Lt skolą pagal 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI81 ir 2007-05-24 lizingo sutartį Nr. 2007/05-TI82 bei 5 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2010-07-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 815 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t.y. iš kiekvieno atsakovo priteisiant po 907,50 Lt.

29Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. Ieškovai AB DnB Nord bankas ir UAB DnB Nord lizingas (šiuo metu - AB DNB... 3. 1. iš atsakovo K. A. ieškovo AB DNB banko naudai 3 777 316,43 Lt skolą pagal... 4. 2. solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. ieškovo AB DNB banko naudai 552... 5. 3. solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J. ieškovo AB DNB lizingo naudai 399... 6. 4. priteisti iš atsakovų K. A. ir S. J. ieškovų patirtas bylinėjimosi... 7. Nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartimi patvirtino... 8. Kadangi laiduotojai atsako solidariai ta pačia apimtimi kaip ir kredito... 9. Taip pat nurodo, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2011-09-01 nutartimi... 10. Kadangi laiduotojai atsako solidariai ta pačia apimtimi kaip ir lizingo... 11. Atsakovai pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kurį prašo... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Kadangi ši byla Vilniaus apygardos teismo 2010-12-20 nutartimi buvo pridėta... 14. Vilniaus apygardos teismas 2011-06-17 nutartimi nutarė patvirtinti kreditorių... 15. Lietuvos apeliacinis teismas 2011-08-25 nutartimi Vilniaus apygardos teismo... 16. Kaip minėta, ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašo... 17. Byloje surinktais įrodymais yra nustatyta, jog atsakovas K. A. yra sudaręs su... 18. Taip pat byloje esančiais įrodymais yra nustatyta, jog atsakovai K. A. ir S.... 19. Pagal CK 6.76 str. 1 d. laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar... 20. Taigi, įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, bei tai, jog laidavimo... 21. Tenkintinas ieškovų reikalavimas dėl 5 proc. dydžio procesinių palūkanų... 22. Teismas atmeta, kaip nepagrįstus atsakovų atsiliepime išdėstytus... 23. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovas AB DNB bankas turėjo 3 025... 24. Vadovaudamasis CPK 290-292 str., ĮBĮ 26 str. 5 d., teismas... 25. Ieškovų AB DNB bankas (į.k. 112029270, buveinė J. B. g. 26, Vilnius) ir AB... 26. Ieškovo AB DNB bankas naudai priteisti iš atsakovo K. A. (a.k. ( - ) gyv. M.... 27. Ieškovo AB DNB bankas naudai priteisti solidariai iš atsakovų K. A. ir S. J.... 28. Ieškovo AB DNB lizingas naudai priteisti solidariai iš atsakovų K. A. ir S.... 29. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...